ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב
דף הביתליקוטי מוהר"ן ח"אליקוטי מוהר"ן ח"בסיפורי מעשיותשבחי הר"ןשיחות הר"ןחיי מוהר"ןספר המידותלימוד


ספרי רבי נחמן מברסלב
לחץ על ה 💎 שליד שם הספר, ותעבור לפרק "אקראי" ממנו
💎ליקוטי מוהר"ן חלק א
💎ליקוטי מוהר"ן חלק ב
💎סיפורי מעשיות
💎שבחי הר"ן
💎שיחות הר"ן
💎חיי מוהר"ן
💎ספר המידות
חיפוש בספרי רבי נחמן מברסלב
תאוות. שבירת התאוות. איך למה וכמה? חלק 5
... שלו והוא בגלל שרבי נחמן מברסלב זכה למ"ש כאן breslev.eip.co.il/?key=573 - חיי מוהר"ן - תמד - עבודת השם אמר איני יודע איך המקבלים מבקשים ואל תצריכנו לידי מתנת בשר ודם מאחר שכל פרנסתם הוא ממה שמקבלים מאחרים. והמובן מדבריו היה שיש בזה עבודה ושכל איך לקבל ממון וכל פרנסתו יהיה ממה שמקבל, ואף על פי כן לא יהיה מקבל כלל ולא יהיה נצרך למתנת בשר ודם כלל ... בשורש שהוא כולו טוב וכולי... * וראה גם כאן breslev.eip.co.il/?key=40 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה יא - אני ה' הוא שמי אבל כשאינו שומר הברית הוא מקלקל הט"ל אורות וממשיך על עצמו על הפרנסה הינו ט"ל מלאכות כמובא בזוהר 'מאן דזרק פרורין דנהמא עניות רדף אבתרה כל שכן מאן ...
שיחות הר"ן - אות קכב
... הר"ן - אות קכב שמעתי בשמו שאמר שאם לא היה ממתין בבטחון לישועת ה' כבר היה איש נוסע ומטלטל כמו כל הנוסעים ומטלטלים עצמם בשביל הפרנסה כנהוג עכשו והכונה כי אמר זאת לענין הנהגת הבית בפרנסה ומלבושים ושאר צרכי הבית שעל פי רב חסר לאדם הרבה כגון, לזה חסר מלבוש פשוט ... במזונות וכל שכן במלבושים ודירות וכו' ולא להיות בעל חוב ומוטב שיהיה בעל חוב לעצמו או לבני ביתו במלבושים מלהיות בעל חוב להחנוני או לאחרים כי בכל עניני פרנסה צריכין להמתין עד שיבוא עתו כנזכר לעיל כמו שכתוב: "עיני כל אליך ישברו ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה ס - דַּע שֶׁיֵּשׁ שְׁבִילֵי הַתּוֹרָה, שֶׁיֵּשׁ בָּהֶם הִתְבּוֹנְנוּת גָּדוֹל
... עד כאן אתתקנו קימין אשתיקו, שמעו קלא, וארכבתן דא לדא נקשן א. דע שיש שבילי התורה, שיש בהם התבוננות גדול מאד שאי אפשר לבוא להתבוננות הזאת, כי אם על ידי עשירות וצריך שיהיה לו על כל פנים פרנסה כמו כן להתבוננות הזאת, שהוא גדול מאד צריך שיהיה לו עשירות גדול מאד שיהיה לו הון רב, ולא תחסר כל ...
ספר המידות - צדיק
... לקותא בא לפי מדתו שנהג. לג. בזכות הצדיק תלמידיו מתפרנסים. לד. מי ששומע תורה מהצדיק, הוי כאלו הוא אמר התורה. לה. שקולה מיתת הצדיקים כשרפת בית אלקינו. לו. אם תלמיד ... הצדיקים בעצמן. קנ. בשביל זה הקדוש ברוך הוא נותן פרנסה לצדיק על ידי המון עם, כדי שיהיה לו איזה התחברות עמהם, וכשיזכר הקדוש ברוך הוא את הצדיק, יזכר גם אותם. קנא. ... ברוך הוא רוצה שהצדיק ילמד דרך את העם מרמז לו בפרנסתו. רו. הצדיק כשמתפלל על האדם, הוא מבין על איזה עברה בא עליו הפרענות הזאת. רז. מי ששומר את בריתו בודאי מחבב את ... המון עם ללמד על ידי זה נופל ממדרגתו. רט. עיל ידי הפרנסה שמפרנסין את הצדיק נמחל להם כל עוונותיהם כמו הכהנים אוכלים ובעלים מתכפרים. חלק שני א. על ידי ספורי מעשיות של צדיקים ... אדם מציר בזיו פניו גן עדן שלו. ו. על פי רב היראים פרנסתם בא על ידי טלטולים. ז. לפעמים הצדיק בא לטלטולים, כדי שיבא לעולם הבא יזכר המקומות שהיו בהם, ועל ידי זה יבואו ...
חיי מוהר"ן - תקכ - עבודת השם
... הזמן אז דיקא לא יבוא בשום אפן באותו הזמן. רק בוא יבוא לא יאחר במהרה בימינו בהסח הדעת לגמרי הינו שלא יחשבו כלל על אותו הקץ שיבוא ופתאום יבוא במהרה בימינו אמן אות תקכח פעם אחת דברו לפניו מדאגת פרנסה גער בהם ואמר מה לדאג על פרנסה הלא לחם עם איגירקיס [קשוא מלפפון] הוא מאכל טוב אות תקכח אמר, ביום התענית טוב לומר פרשת כל הקרבנות אות תקכט פעם אחת דבר עמי ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה נד - וַיְהִי מִקֵּץ שְׁנָתַיִם יָמִים
... הוא חדוש נאה ומתקבל כי הוא בא מכח המדמה, שהוא מדמה מלתא למלתא אך שהרע שבו הוא יותר מהטוב ואלו החדושים מזיקים לפרנסה כי על ידי חדושי תורה נבראים שמים וארץ כמו שכתוב: "ולאמר ...
ספר המידות - דין
... בטלים ונתקים אפילו שלא ברצון בעלי הדינים. ב. על ידי שהדין תורה הולך ונתמעט, על ידי זה הפרנסה נתמעטת, וכן להפך. ג. על ידי העמדת דינים שאינם הגונים באים הרהורי עבודה זרה. ד. על ידי חתון עם תלמיד חכם על ידי ...
ספר המידות - רחמנות
... זוכה לעשות שדוכים טובים הגונים. יב. הדן את בני אדם לכף זכות, יזכה לקבל את המועדים כנכון. חלק שני א. בשביל שאין מבקשין רחמים על חברו, על ידי זה נופל לתפיסה. ותקון לתפיסה שיפרנס איזהו בעלי חיים. ב. כאב השנים בא על ידי אכזריות על בעלי חיים. ג. סגלה להסיר העצבות על ידי הרחמנות. ד. צריך לשמר את עצמו מלצער את בעלי חיים, ...
סיפורי מעשיות - מעשה א - מעשה מאבידת בת מלך [ערוך] / מעשה מאבדת בת המלך / מעשה בבת מלך שאבדה
... ושאל את המשרת: היכן אני בעולם? וספר לו המעשה הינו המשרת ספר למשנה למלך את המעשה ואמר לו שאתה ישן זמן מרבה מאד זה כמה שנים ואני הייתי מתפרנס מהפרות והיה מצער את עצמו מאד והלך המשנה למלך למבצר ומצא את בת המלך והיתה ...
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה טז - מִפְּנֵי מַה כְּשֶׁהָאָדָם מְבַקֵּשׁ פַּרְנָסָה
... תורה טז - מפני מה כשהאדם מבקש פרנסה הקשו מפני מה כשהאדם מבקש פרנסה, אין נותנין לו תכף מן השמים ... וכו' וזה צריך לנסע ולמצא צרך פרנסתו שם, וכיוצא בזה ולמה לא נותנין לו תכף, בשעה שמבקש פרנסתו, מזמן ? והתרוץ: דע, שכל הפרנסה של ישראל צריכין לקבל על ידי ... היה בו שום דפי כי אין ממנין פרנס על הצבור אלא אם כן קפה של ... שפר" 'שמנה לחמו' וכו', דהינו הפרנסה שהיא בחינת 'מעדני מלך', כי ... בשעת קטנות ואם היו נותנין לו פרנסתו תכף ומיד, לחם מזמן היה ... וכיוצא כנ"ל אבל עכשו שנותנין הפרנסה על ידי סיבובים נמצא שבאה ... סיבה צריכה עת מיחד, עד שתצא הפרנסה אליו ועל כן לא יבוא לראות ... ביפיו כנ"ל כי אין נותנין לו הפרנסה תכף רק בעת מיחד באפן שלא ... 'מלך ביפיו' וכו' כי על ידי הפרנסה רואין המלך בעטרה כנ"ל וזה ... את אכלם בעתו" דהינו שמבקשין על פרנסה, ואין נותנין תכף, רק בעתו ...
1 2 3 4 ...5
באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה בתכנים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאן

האתר Breslev.EIP.co.il נותן לך את כל ספרי רבי נחמן מברסלב
פרסם את האתר בכל מקום שאתה יכול!
© כל הזכויות שמורות
מותר לצטט חלקים בלבד מתוכן האתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
דף זה הופיע ב 0.0469 שניות - עכשיו 04_12_2023 השעה 10:45:48 - wesi2