ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב
דף הביתליקוטי מוהר"ן ח"אליקוטי מוהר"ן ח"בסיפורי מעשיותשבחי הר"ןשיחות הר"ןחיי מוהר"ןספר המידותלימוד


ספרי רבי נחמן מברסלב
לחץ על ה 💎 שליד שם הספר, ותעבור לפרק "אקראי" ממנו
💎ליקוטי מוהר"ן חלק א
💎ליקוטי מוהר"ן חלק ב
💎סיפורי מעשיות
💎שבחי הר"ן
💎שיחות הר"ן
💎חיי מוהר"ן
💎ספר המידות
חיפוש בספרי רבי נחמן מברסלב
אחדות שבין הצדיקים - מסירות נפש וממון
... יכול להבין בשלמות, רק מי שזוכה לעבור בחלל הפנוי, ולכלול את הבריאה בלפני הבריאה ולתקן את המחלוקת שבין הצדיקים, ולמסור את נפשו ממש ולהשאר בחיים... ולכל זה זוכים רק על ידי ידיעת האמת בלבד. כי האדם הוא הדעת. והגלות והגאולה תלויות בדעת. וכאשר יודע את האמת האמיתית, על ידי זה הוא נכלל בא"ס, וזוכה לאמונה הקדושה שהיא כולה האמת עצמה... ואז כל הבחינות האלו הנ"ל נעשות ממילא... ...
בעניין מעלת לימוד הספר ליקוטי מוהר"ן
... בספריו הקדושים כי יש בהם פנימיות הרבה מה שאין נראה על פי פשוטו כלל. אשרי הזוכה ללמד ולהתמיד בהם הרבה נשמע מפיו הקדוש שאמר שהספר הקדוש שלו לקוטי מוהר"ו שיצא בעולם הוא אתחלתא דגאלה [התחלת הגאולה]. ואמר: מאחר שיצא [הספר ליקוטי ...
מה הקשר שבין השכינה לבין החלל הפנוי?
... היא בחינת הקב"ה והישות המקבלת היא השכינה. כאשר הבריאה בכללותה תתחבר לבורא, זה נקרא יחוד קוב"ה ושכינתה, שזו הגאולה. כיו"ב, כאשר האדם נכלל בא"ס, דהיינו האדם זוכה להשיג את האור אין סוף בשלמות, שזה מעל עולם האצילות, אז גם זו בחינת גאולה שלמה וכולי... מה שאומר בעצם, כי השכינה לפני הבריאה הייתה קיימת באחדות עם הבורא, בדיוק כפי שהעולם היה קיים לפני ... וכל הדיבורים של רבי נחמן מברסלב הם אכן על זה. כמו זה זה בהחלט משהו שכן נגמר! כי בסוף הוא הוציאה! ובסוף יש גאולה והשכינה יוצאת מהגלות וכולי. ז"א זה תהליך סופי. לגבי איך זה ביום יום, אז כפי שכתבתי, הנשמה גם היא בחינת השכינה, ...
מהי מלחמת גוג ומגוג? ומה יקרה כשיבוא המשיח?
... אכן כן הבנת נכון. מלחמת גוג ומגוג היא מלחמה של השקר באמונה הקדושה. מלחמת גוג ומגוג תתרחש לפני שיבוא המשיח ולפני הגאולה השלמה. והעניין הוא כדלקמן: המשיח שיבוא יעשה רק דבר אחד, הוא יגרום לאנשים להיות ... בעניין הזה www.eip.co.il/?key=372 - גוג ומגוג. סוף העולם. מהי מהותה של מלחמת גוג ומגוג? גוג ומגוג. העולם הבא. משיח. גאולה. מהי מהותה של מלחמת גוג ומגוג? איך היא תתרחש? מה בדיוק יקרה? ומה יקרה אחריה? ... לסופו של העולם הזה ולאחר מכן המשיח יגאל את העולם. אחרי מלחמת גוג ומגוג יהיה העולם הבא, עולם שכולו טוב, גן העד הנצחי, הגאולה וכולי. כל הנ"ל נכון, כפי שיבואר להלן. כפי שהתבאר בהרחבה (כאן וגם כאן וגם כאן) ...
למה המשיח לא בא? במה זה תלוי?
... שכתוב ואתחנן, היה שם עניין אחר). ובאמת לארץ ישראל מגיעים רק בזכות אמונה בלבד. כי ארץ ישראל והגאולה הם כולם חסד חינם שאינו תלוי בשום השתדלות בעולם, אלא רק התחזקות באמונה בלבד. וראה כאן: breslev.eip.co.il/?key=2296 - שיחות הר"ו - אות קמ ...
מדוע העולם הזה קיים? הרי התכלית היא העולם הבא!
... האדם מגיע אל סוף הדרך של החיפוש העצמי, אל הרגע שבו יש לאדם שקט נפשי ואושר בשלמות שאין שלמות אחריה וכולי. נמצא אם כן, כי העולם הבא מייצג מצב תודעתי של האדם. גן עדן = גאולה = השלמות = מצב תודעתי מושלם = אושר. גהנום = גלות = חוסר שלמות = רצון תמידי ותחושת חסר תמידית = סבל. כף הקלע = הנשמה של האדם נדה בחוסר מנוחה = חיפוש עצמי של האדם ...
סיפורי מעשיות - מעשה ט - מעשה מחכם ותם / מעשה החכם והתם
...בעשירות והיה להם בתים גדולים והיו להם שני בנים, לכל אחד בן אחד ולמדו שניהם בחדר [כיתה] אחד ואלו השני בנים היו אחד מהם בר הבנה, והאחד היה תם [לא שהיה טפש, אלא שהיה לו שכל פשוט ונמוך] ואלו השני בנים היו אוהבים זה את זה מאד אף על פי שהאחד היה חכם והאחד היה תם ומחו היה נמוך אף על פי כן אהבו זה את זה מאד לימים התחילו השני בעלי בתים הנ"ל לירד וירדו מטה מטה, עד שאבדו הכל ונעשו אביונים ולא נשאר להם כי אם הבתים שלהם והבנים התחילו להתגדל אמרו האבות הנ"ל להבנים...
סיפורי מעשיות - מעשה שיחות שאחר סיפורי המעשיות
...אחרות ימים רבים אצל אחרים ולזמן בא לאביו והתפאר בעצמו שלמד שם אמנות גדול לעשות מנורה התלויה וצוה להתאסף כל בעלי אמניות הזה והוא יראה להם חכמתו בזה האמנות וכן עשה אביו וקבץ כל הבעלי אמניות הזאת לראות גדלת הבן מה שפעל בכל הימים האלו שהיה ביד אחרים והבן הוציא מנורה אחת שעשה והיתה מגנה מאד בעיני כלם ואביו הלך אצלם, ובקש מאתם שיגלו לו האמת והכרחו להודיע לו האמת שהיא מגנה מאד והבן התפאר: הלא ראיתם חכמת אמנותי והודיע לו אביו שלא נראה יפה בעיני כלם השיב...
חיי מוהר"ן - נח - שיחות השיכים להתורות
...- שיחות השיכים להתורות אות נח קדם שאמר התורה אנכי בלקוטי א' סימן ד. ספר מעשה זו. מעשה באיש אחד מאנשי הבעל שם טוב זכרונו לברכה שהיה חולה ונחלש מאד ושלח איש אחד להבעל שם טוב זכרונו לברכה שיבקש את הבעל שם טוב זכרונו לברכה שיסע אליו. הינו שהבעל שם טוב זכרונו לברכה יסע להחולה. וכן הוה. ובא האיש השליח הנ"ל להבעל שם טוב זכרונו לברכה וספר לו כל הנ"ל שזה האיש הוא חולה, ושבקש ממנו שיסע אליו ונסע אליו הבעל שם טוב זכרונו לברכה. בדרך שאל האיש השליח להבעל שם טוב...
שיחות הר"ן - אות קסח - יגיעתו וטרחתו בעבודת ה'
...ה' גם ספר מגדל הבושה שהיה לו שהיה מתביש מהשם יתברך והיה מרגיש ממש הבושה על פניו והיה מרגיש כמו מי שמתביש מחברו מאד כי היה מרגיש שמתחילין מראה פניו להשתנות לכמה גונין כדרך המתבישין ממש בלי שום שנוי וכבר נתבאר מגדל הבושה והיראה שהיתה מנחת על פניו תמיד אשר לא נראה כזאת והרב הקדוש מורנו הרב רבי נחום, זכרונו לברכה מטשארנביל ראה אותו בימי נעוריו בקהלת מעדוועדווקע ונתבהל מעצם היראה שהיה על פניו אז ואמר שמה שנאמר: "למען תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו" זה...
באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה בתכנים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאן

האתר Breslev.EIP.co.il נותן לך את כל ספרי רבי נחמן מברסלב
פרסם את האתר בכל מקום שאתה יכול!
© כל הזכויות שמורות
מותר לצטט חלקים בלבד מתוכן האתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
דף זה הופיע ב 0.1191 שניות - עכשיו 08_12_2023 השעה 05:23:05 - wesi2