ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב
דף הביתליקוטי מוהר"ן ח"אליקוטי מוהר"ן ח"בסיפורי מעשיותשבחי הר"ןשיחות הר"ןחיי מוהר"ןספר המידותלימוד


ספרי רבי נחמן מברסלב
לחץ על ה 💎 שליד שם הספר, ותעבור לפרק "אקראי" ממנו
💎ליקוטי מוהר"ן חלק א
💎ליקוטי מוהר"ן חלק ב
💎סיפורי מעשיות
💎שבחי הר"ן
💎שיחות הר"ן
💎חיי מוהר"ן
💎ספר המידות
חיפוש בספרי רבי נחמן מברסלב
שיחות הר"ן - אות רנב - שיחות מורנו הרב רבי נחמן
... הר"ן - אות רנב - שיחות מורנו הרב רבי נחמן שמעתי בשמו שאמר כשמקרבים לצדיק האמת טועמים טעם גן עדן כי איתא בזוהר הקדוש שהצדיק הוא גננא דגינתא ...
יראת הרוממות - מהי? חלק 1
... ההנאה שלו תסתיים. דהיינו האדם יכול אפילו לשבת בגן עדן וכולי, אך כל זמן שהוא לא תיקן את ... שניסתי להבהיר בתגובה הקודמת, שאדם יכול להמצא בגן עדן (לפי דמיונו), אך כל זמן שהוא מתיירא לאבד את הגן עדן, דהיינו מתיירא לאבד את הדבקות ...
רוח הסערה שהפכה מישוב למדבר - בבעל תפילה - חלק 2
... היינו שכאשר אדם הראשון חטא, השתבשה עליו דעתו, ובגלל שהכלי שלו נפגם, לכן כל העולם הזה שהוא גן עדן ממש, הכל הצטייר אצלו כמו גהנום, מקום מדבר וכולי. ומה שנקרא אצל בני האדם מקום ישוב, הוא בכלל מקום מדבר ויער עם מלא חיות טורפות ...
גדולת נוראות השגתו - חיי מוהר"ן - חלק 1
... אזי לאחרים יוכלו להטעות ויתנו להם יין וואליחשין סטראוויצטיר ויאמרו להם שהוא יין הטוב המשמר אבל לאנשי שלומנו לא יוכלו להטעות כי אנחנו טעמנו היין הטוב וכו' היינו כי מה שנדמה לאנשים כגן עדן, זה בכלל נחשב לגהנום בעיני הצדיק. כי הצדיק מסתכל על התכלית הסופית, והוא ממילא מבין שכל דבר שהוא בבחינת סוף, הרי שהוא גהנום ממש. ורק השגת האין סוף, שהיא אין לה תכלית דייקא, רק היא גן עדן ממש וכולי. * גדולת נוראות השגתו - חיי מוהר"ן - חלק 2. ...
איך לתקן את החטא של אדם הראשון?
... כאן בעולם הזה? וכיצד? כמו כן, כתב רבי נחמן שכאשר האדם חוזר בתשובה שלמה, אז הוא פושט את גופו המצורע ולובש גוף חדש מגן עדן. אשמח לדעת את פשר העניין הזה? תודה תשובה: אדם הראשון חטא כידוע בחטא עץ הדעת. לפני שאדם הראשון חטא בחטא עץ הדעת, הוא חי בגן עדן. ואח"כ הוא נזרק משם, נגזרה עליו מיתה, התקלל וכולי. העניין של חטא עץ הדעת הוא כדלקמן: ... כי דעת מזוככת היא האמונה הקדושה שהיא מעל לשכל האנושי. שעל ידי האמונה הזאת, על ידי נכלל בא"ס, ועל ידי חי חיים נצחיים בגן עדן, ועל ידי מזונותיו הם ללא טורח וכולי. ואדם הראשון נצטווה שלא להשתמש בשכלו נגד האמונה. ... בין לפני לבין אחרי הבריאה, ויש הפרדה בין נשמתו לבין גופו וכולי, ואז ממילא נגזרה עליו מיתה. וכאשר אדם הראשון נזרק מגן עדן, הדבר נעשה ממילא. כי העוונות שלו זרקו אותו מגן עדן. כי בהכרח אחרי שהוא אכל מעץ הדעת טוב ורע, בהכרח שתיגזר עליו מיתה. כי ברגע שהאדם נפרד מהבורא, ממילא הריהו חשוב כמת... ואדם הראשון נזרק מגן עדן אל הגהנום, שהוא העולם הזה ממש. כי הגן עדן והגהנום הם בזה העולם ממש. ואדם הראשון לפני החטא שלו הוא היה בבחינת מעל המקום, ואחרי ... מסוגל להכיל בתוך שכלו ונשמתו את האין סוף. אך אחרי שחוזר האדם בתשובה שלמה, אז האדם זוכה לשכל הנקנה, שהוא הגוף החדש מגן עדן, שבו האדם מקשר את החוכמה העילאה לחוכמה תתאה וכולי. וזהו הגוף החדש של גן עדן. היינו כלי קיבול שכלי חדש שמאפשר לאדם להנות מהעולם הזה שהוא גן עדן ממש. ***** ובאותו עניין יש להוסיף, כי כל הקללות שנתקלל אדם כולן חלות גם על המין ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קצא - דַּע שֶׁאֶפְשָׁר שֶׁיֵּשֵׁב אֶחָד אֵצֶל חֲבֵרוֹ בְּמָקוֹם אֶחָד בְּגַן עֵדֶן
... מוהר"ן ח"א - תורה קצא - דע שאפשר שישב אחד אצל חברו במקום אחד בגן עדן דע שאפשר שישב אחד אצל חברו במקום אחד בגן עדן ולזה יהיו כל התענוגים והשעשועים וכל הש"י עולמות וחברו לא ירגיש כלום ולא יהיה לו שום תענוג "כי שמים לרום וארץ לעמק ולב מלכים אין חקר" וכמו שאמרו רבותינו, זכרונם ...
ספר המידות - תוכחה
... ואינו מזהיר, גם חברו מידו נענש [גם דם חברו מידו נדרש]. י. על ידי צדקה תזכה לקבל מוסר. יא. מי שאינו מקבל מוסר, נדון במיתה. יב. על ידי תוכחה שתוכיח, תנוח בקבר בלא צער גיהנום ותזכה לגן עדן. יג. מתר לדחות בשתי ידים את זה, שלא קבל ממך תוכחה. יד. כל זמן שתוכחה בעולם, נחת ...
מהי מלחמת גוג ומגוג? ומה יקרה כשיבוא המשיח?
... ביותר של הגהנום. ותחיית המתים / חיים נצחיים / גן עדן / עולם הבא / משיח וכולי, הם הכל בחינה אחת. כי גן עדן זה כאן ממש. ועולם הבא זה כאן ממש. ותחיית המתים זו תחיית הנשמות. וכל הבחינות האלו הם כולן עניין אחד, והוא ידיעת ה יתברך, ששם אין שום חסרונות כלל, ורק על ... תחיים המתים. ואז כאשר האדם נכלל בא"ס אז הוא חי בגן עדן ובעולם הבא. והכל כאן בגוף הגשמי הזה בעולם הזה ממש. וכל הדברים האלו תלויים בכך שיהיה לאדם שכל על אנושי. שהוא השכל הנקנה שבו תלוי הכל. וכדי להגיע לשכל ... = הוא אינו חסר דבר / אינו מפחד מדבר = שלמות = גן עדן. גן עדן = היכולת של האדם לראות בכל דבר, את ההשתקפות של השלמות ושל הטוב האמיתי שיש בכל דבר שקיים. כדי להגיע לגן העדן הזה / כדי לראות בכל דבר את ... היא אחת לנצח. כאשר האדם מחובר למהות של המציאות = גן עדן. מלחמת גוג ומגוג, היא המלחמה שמתרחשת בתוך האדם לפני שהוא רואה את האחדות שיש בין כל ההפכים שבעולם. כדי לראות את כל ההפכים כדבר אחד, צריך להגיע אל השורש ...
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה פג - עַל יְדֵי תִּקּוּן הַבְּרִית שֶׁהוּא קֶשֶׁת, יָכוֹל לְהוֹצִיא הַחִצִּים
... לתפילתו' כי זה עקר המקום בבחינת: "אל יצא איש ממקמו ביום השביעי" ואז פושט גופו המצרע, שהוא ממשכא דחויא ולובש בגדי שבת הינו גוף קדוש מגן עדן כי המקום גורם, בבחינת: "של נעליך וכו' כי המקום" וכו' ועל שם הגוף הקדוש נקרא שבת בבחינת: "והנה שבה כבשרו" 'שנרפא מצרעתו', ונתלבש בגוף קדוש מגן עדן הנקרא בשר בחינת: "בשר מבשרי" ואז נתרומם מזלו, שהיא בשר מבשרו וזוכה לעשר, בבחינת: "ברכת ה' היא תעשיר" ונתחזק יצרו הטוב, הינו "לב בשר" יצר טוב, "מצא אשה מצא טוב" ...
סודות התורה / סתרי תורה בעמקי הקליפות. מה הם?
... שיש בעולם, כיצד ובאיזה אופן ובאיזה צורה ולבוש וצמצום, כיצד הם שבחים של המלך. וזאת משום שאין האדם רואה את השורש באין סוף שממנו משתלשלים כל הדברים. אך הצדיק האמת שזוכה לשכל הזה, זו בחינת גן עדן ממש, כי הצדיק יש לו כבר בעולם הזה את השכל של העולם הבא. והוא רואה ...
1 2 3 4 ...5
באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה בתכנים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאן

האתר Breslev.EIP.co.il נותן לך את כל ספרי רבי נחמן מברסלב
פרסם את האתר בכל מקום שאתה יכול!
© כל הזכויות שמורות
מותר לצטט חלקים בלבד מתוכן האתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
דף זה הופיע ב 0.0361 שניות - עכשיו 08_12_2023 השעה 04:09:00 - wesi2