ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב
דף הביתליקוטי מוהר"ן ח"אליקוטי מוהר"ן ח"בסיפורי מעשיותשבחי הר"ןשיחות הר"ןחיי מוהר"ןספר המידותלימוד


ספרי רבי נחמן מברסלב
לחץ על ה 💎 שליד שם הספר, ותעבור לפרק "אקראי" ממנו
💎ליקוטי מוהר"ן חלק א
💎ליקוטי מוהר"ן חלק ב
💎סיפורי מעשיות
💎שבחי הר"ן
💎שיחות הר"ן
💎חיי מוהר"ן
💎ספר המידות
חיפוש בספרי רבי נחמן מברסלב
בחירה חופשית. יש או אין?
... שעל הקורא להעמיק את דעתו בכל אחד מהציטוטים האלו, ולנסות להבין את פנימיות הכוונה וכולי... כאן breslev.eip.co.il/?key=554 - חיי מוהר"ן - א - שיחות השיכים להתורות מבואר כי רבי נחמן התבאר בכך שהוא זכה לכבוש את הבחירה שלו בשלמות. וממילא ניתן ... יכול להבין את הידיעה הזאת והשכל הזה הוא בחינת מקיף שאין נכנס בפנימיות המח כי אם מקיף אותו מבחוץ והשכל הפנימי מקבל חיותו מהמקיף הזה ודע, שזה עקר כח הבחירה כל זמן שהשכל אין כל כך גדול להבין הידיעה והבחירה אזי כח הבחירה על מקומו כי יש בידו כח לבחר החיים או הפוכו אבל כשיכנס המקיף ...
תאוות אכילה / אכילה לשם שמים ועוד
... ביותר באכילה, הוא שהאדם יקשר את עצמו תמיד לתכלית של האכילה ולא לאכילה עצמה. כאשר האדם זוכר את הסיבה שבגללה הוא אוכל, אז הוא בעצם מרגיל את עצמו להיות מקושר תמיד במחשבה שלו לתכלית הפנימית של מעשיו. כאשר האכילה מקושרת לתכלית שלה, על ידי זה האכילה הופכת להיות בריאה יותר. אכילה עם מחשבה ועם דעת. לעומת זאת, כאשר האדם שוכח את התכלית של האכילה שלו, על ידי זה ...
לעלות מדרגה לדרגה ללא מאמץ
... כדי להגיע להצלחה אוטומאטית, הצלחה שבאה מעצמה לאדם, לשם כך יש להפוך את ההצלחה לכמה שפחות תלויה בצורה החיצונית של המציאות, וכמה שיותר תלויה במהות הפנימית של המציאות, המהות שמשתנה פחות מאשר המעטפת החיצונית. הדבר תלוי בעד כמה האדם מבין מהי הצלחה אמיתית. כאשר ההצלחה מוגדרת כמצב חיצוני מסוים שבו נמצא האדם, הרי שההצלחה הזו אינה אוטומאטית, והרי שלשם הצלחה כזו דרוש מאמץ רב וגם לא בהכרח בטוח שהיא אפשרית. יחד עם זאת, כאשר האדם מסתכל על המהות הפנימית, דהיינו האדם מסתכל על הרצון הפנימי ביותר שלו, הרצון שבגללו ושממנו נוצר הרצון החיצוני שלו שהמציאות תהיה דווקא בצורה כלשהי, כאשר האדם מזדהה עם הרצון הפנימי ביותר שלו, על ידי זה הוא מגלה כי ההצלחה האמיתית היא בכלל אוטומאטית. כאשר האדם מתחבר לפנימיות שלו והתלות הרגשית שלו היא פנימית בפנימיות שלו ולא במצב החיצוני של המציאות, על ידי זה האדם מאפשר להצלחה האמיתית להגיע אליו מעצמה. כי ההצלחה האמיתית הפנימית זמינה בכל צורה של מציאות. ברמה המעשית: הפוך את ההצלחה שלך לפנימית במקום לחיצונית. הצלחה פנימית = רגש פנימי של האדם שאינו תלוי במצב חיצוני של המציאות. כאשר ההצלחה הופכת לפנימית לחלוטין, באותו הרגע היא גם כרוכה ב 0 אחוזי מאמץ והיא אוטומאטית לחלוטין. * קצב התקדמות. קצב ההתקדמות של האדם בכל תחום, הוא תוצאה ישירה של ההתקדמות עצמה. ככל שהאדם מתקדם ...
לא ימוש ספר התורה הזה מפיך
... באין סוף. כי בוודאי שהשי"ת לא מניח תפילין ולא מכבד הורים כפשוטו בצורה ממשית, אלא יש כאן בחינה פנימית שבה השי"ת מקיים את כל המצוות ממש. ועל האדם לזכות להגיע לעניין הזה שבו גם הוא יקיים את כל המצוות כפי מה שהשי"ת מקיים אותן. אך כדי לזכות לכך, לשם כך על האדם לזכות להשיג את פנימיות התורה, דהיינו שעל האדם לזכות להשיג את פירוש התורה כפי מה שהוא היה לפני בריאת העולם באין סוף, ועל ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה כב - חוֹתָם בְּתוֹךְ חוֹתָם
... אמונה שנתקבל בה המוסר בבחינת "כאשר דבר ה' ביד משה" בחינת: "ויהי ידיו אמונה" וזה החותם צריך שמירה יתרה שלא יתקלקל הינו שלא יתקלקל האמונה כי כשחס ושלום נתקלקל החותם החיצון יוכלו להתקרב לחותם הפנימי ויקלקלו החותם הפנימי על ידי קלקול החותם החיצון שהוא האמונה וכשחס ושלום נתקלקל זה החותם הידים נעשה מזה כפירות שהיא הפך האמונה ונעשה אמונות כזביות כי עקר העבודה זרה אין לה כח אלא על ידי שמקבל ...
פושט את גופו המצורע ולובש גוף קדוש מגן עדן
... הבריאה, וכל שאר הדברים שבעולם, דהיינו אפילו נשמת האדם עצמו, זה הכל בחינת גוף / לבוש / צמצום / הסתרה של הנשמה שהיא הפנימיות שמחייה את הגוף. הצדיק האמת באמת, הוא זה שהנשמה שלו נכלל ...
חיי מוהר"ן - תמב - מעלת ההתבודדות
... בפרטיות נמשך אחר דבריו כל כך עד שיצא ממנו החיות ממש ונשאר בלא כח והרגשה כלל. וזה ראה בחוש באיברים החיצונים כגון אצבעות ידיו ורגליו וכיוצא בזה עד שאיברים הפנימיים שהחיות תלוי בהם כגון הלב וכיוצא היה צריך לצמצם דבריו מאד בכדי שלא תצא ממנו החיות ממש ...
החלל הפנוי - מהו?
... הוא כמו לשאול מה היה לפני שהיה זמן? או בתוך איזה מקום נמצא המקום? וכיו"ב שאלות שונות שעוסקות בשורש הראשון והפנימי ביותר של כל המציאות כולה. ברמה הנמוכה יותר, החלל הפנוי מייצג את כל המקומות שבהם יש לאדם ספקות ושהוא אינו יודע מה לעשות. כאשר יש ...
אהבה שבדעת שאינה תלויה בדבר
... שתלויה בדבר. 2 - אהבה עצמית פנימית שאינה תלויה בדבר. אהבה עצמית חיצונית = האהבה של האדם לעצמו תלויה בדבר כלשהו אהבה עצמית חיצונית = יש ... שסובבים את האדם, אך לא במהות הפנימית של האדם עצמו. אהבה עצמית חיצונית = האדם אינו מקבל את עצמו איך שהוא, אלא רק בתנאי שהוא. אהבה עצמית ... אמיתית = האהבה נובעת מהמהות הפנימית של האדם. המהות הנצחית שאינה משתנה לעולם. אהבה עצמית אמיתית = אהבה שאינה תלויה בשום גורם שהוא חיצוני ... בדבר? תשובה: על ידי התבוננות פנימית. האהבה נובעת מגורם פנימי שנמצא בתוך האדם, ולכן על האדם להסתכל אך ורק פנימה. פירוש: על האדם להסתכל אל תוך עצמו, ולנסות להבין מי ... להבין את עצמך = להתחבר לרובד הפנימי של עצמך. כאשר האדם מתחבר לעצמו = מסתכל על הפנימיות של עצמו, בסופו של דבר הוא יגיע לאהבה עצמית אמיתית שאינה תלויה בדבר. למה האדם אינו מתבונן פנימה? ... פנימה. להסתכל פנימה = על הפנימיות של הפנימיות. להסתכל פנימה = אם האדם מוצא משהו שאינו מוצא חן בעיניו, לא לפחד מכך, אלא להמשיך לחקור פנימה את הדבר ... וכל מחשבה שורשה במחשבה אחרת פנימית יותר. על האדם להגיע אל השורש של המחשבות שלו. בסופו של התהליך, כאשר האדם באמת מבין את עצמו, באותו הרגע ...
איך להיות מקושר לצדיק לגמרי? מדוע לזרוק את השכל?
... על האדם להסתכל בשכל שיש בכל דבר, ולנסות להבין את השורש והסיבה והעומק והפנימיות של כל דיבור ודיבור של הצדיק, וכיו"ב של כל דבר ודבר שיש בבריאה. ועל ידי זה ורק על ידי זה ...
1 2 3 4 ...5
באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה בתכנים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאן

האתר Breslev.EIP.co.il נותן לך את כל ספרי רבי נחמן מברסלב
פרסם את האתר בכל מקום שאתה יכול!
© כל הזכויות שמורות
מותר לצטט חלקים בלבד מתוכן האתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
דף זה הופיע ב 0.1445 שניות - עכשיו 04_12_2023 השעה 12:13:35 - wesi2