ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב
דף הביתליקוטי מוהר"ן ח"אליקוטי מוהר"ן ח"בסיפורי מעשיותשבחי הר"ןשיחות הר"ןחיי מוהר"ןספר המידותלימוד


ספרי רבי נחמן מברסלב
לחץ על ה 💎 שליד שם הספר, ותעבור לפרק "אקראי" ממנו
💎ליקוטי מוהר"ן חלק א
💎ליקוטי מוהר"ן חלק ב
💎סיפורי מעשיות
💎שבחי הר"ן
💎שיחות הר"ן
💎חיי מוהר"ן
💎ספר המידות
חיפוש בספרי רבי נחמן מברסלב
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה נא - כְּשֶׁאַתֶּם מַגִּיעִין לְאַבְנֵי שַׁיִשׁ טָהוֹר
... מוהר"ן ח"א - תורה נא - כשאתם מגיעין לאבני שיש טהור אמר רבי עקיבא כשאתם מגיעין לאבני שיש טהור, אל תאמרו מים מים, שנאמר: ... כמו שכתוב: "ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ" וזהו: "מי יתן טהור מטמא לא אחד" [פרוש שעקר ... אל הפעל היה כלו אחד, וכלו אמת, וכלו טוב, וכלו קדש אפילו שם טהור לא היה שיך לומר כי טהור אין שיך אלא כשיש טמאה, כמו ... ואזי כלו אחד וזה שאמר רבי עקיבא, כשאתם מגיעין לאבני שיש טהור שיש טהור, הוא בחינת אחר הפעלה שהוא יש, ואז שיך שם טהור כנ"ל אם תרצה שיהיה כמו קדם ... ובן כחדא שהוא בחינת קדם הבריאה שהיה בכח, שהיה הכל אחד שיש טהור, הוא בחינת אחר הפעלה שהוא בחינת ישות וטהרה אם תרצו להגיע שיש טהור, לאבני "אל תאמרו מים מים", ...
שיחות הר"ן - אות כט
... והוא תקון גדול מאד מאד כי על ידי חטאים נתערב טוב ורע ועל ידי למוד פוסק שמברר הכשר והפסול המתר והאסור הטהור והטמא על ידי זה נתברר ונפרש הטוב מן הרע וכמבאר במאמר ראיתי מנורת זהב ובשאר מאמרים מעלת למוד הפוסקים ואמר: שכל איש ישראלי מחיב ללמד בכל יום ...
חיי מוהר"ן - תיג - להתרחק מחקירות ולהתחזק באמונה
... אנשיו העומדים לפניו לשמע חכמתו ותמימותו כי בכל דבור ודבור ובכל תנועה ותנועה מדבוריו ותנועותיו הקדושים והטהורים והנוראים מאד, היה כלול בכל אחד ואחד חכמה נפלאה ...
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה לב - יֵשׁ צַדִּיקִים גְּנוּזִים
... של משיח כנ"ל שהוא מקנא על ניאוף מה הוא עושה כאן, מאחר שהם קדושים וטהורים מאד אך דע, שכאן בא הרוח קנאה בשביל אהבה 'כל רחימותא דלא קשיר עמה קנאה, לאו ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה ג - אַקְרוּקְתָּא
... רשע קשה לו לעבודת הבורא. וכששומע ממנגן כשר והגון, אזי טוב לו כמו שיתבאר כי הנה קול הנגינה נמשכת מן הצפרים כדאיתא במדרש . מפני מה מצרע טהרתו תלויה בשתי צפרים חיות טהורות ? יבוא קלניא ויכפר על קלניא. כי נלקה מחמת קולו שדבר לשון הרע. נמצא, מי שהוא כשר נמשכת הנגינה שלו מן השתי צפרים חיות טהורות שהשתי צפרים הנ"ל, יונקים מאתר דנביאים ינקין לכך נקרא המנגן חזן ... בחשיבות כל כך וכשלומד בלילה חוט של חסד נמשך עליו ומגן עליו שלא יזיק לו המחשבה הנ"ל ואיתא בכתבי האר"י ז"ל כי צפרים שבקלפה הם מחין שבמלכות דקלפה והשתי צפרים חיות טהורות, הם בנין המלכות דקדשה לפיכך נשתבח דוד לפני שאול: "ויודע נגן" כי ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה נה - אַבָּא שָׁאוּל אוֹמֵר קוֹבֵר מֵתִים הָיִיתִי
... אל לבם אין כח בלבם להכיל את השכל כי עקר חזוק הלב, הוא על ידי מעשים טובים "לקנות חכמה ולב אין" ועל ידי זה השכל הם מחטיאים והן הן הפילוסופים, שאין להם לב טוב וטהור ואינם בבחינת: "בלבי צפנתי אמרתך למען לא אחטא לך" ומחמת זה השכל מחטיאים ביותר והן, בחינת "אזוב היוצא בקיר" 'אזוב', זה בחינת קטני קומה הם בעלי השכל אבל הלב ...
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה קיז - מַה שֶּׁמְּבַלְבֵּל אֶת הָאָדָם, כְּשֶׁנִּכְנָס לִקְדֻשָּׁה גְבוֹהָה
... מוהר"ן ח"ב - תורה קיז - מה שמבלבל את האדם, כשנכנס לקדשה גבוהה מה שמבלבל את האדם, כשנכנס לקדשה גבוהה כגון כשמתקרב לצדיק האמת וכיוצא אזי דיקא יקרה לו מקרה בלתי טהור, חס ושלום כבר מבאר מזה במקום אחר [שכשהאדם נכנס לקדשה מתגבר עליו היצר הרע ביותר כי ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רלג - כְּשֶׁמִּתְגַּבְּרִים עַל הָאָדָם מַחֲשָׁבוֹת רָעוֹת וְהִרְהוּרִים
... ויש להם תענוג גדול מן הנצחון כמו כן המחשבות הם באים מבחינת החיות ומחשבות קדושות הם בחינת חיות טהורות ומחשבות רעות הם בחינת חיות טמאות ...
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה ה - תִּקְעוּ בַחֹדֶשׁ שׁוֹפָר, הָעִקָּר הוּא הָאֱמוּנָה
... "סמכוני באשישות, רפדוני בתפוחים, כי חולת אהבה אני" ועל ידי תקון וזכוך המחין, שנעשה על ידי מגני ארץ כנ"ל מזה נעשה אמרות טהורות להחיותם כי עקר התגלות המח הוא בהדבור כמו שכתוב: "מפיו דעת ותבונה" ועל כן כשהמחין זכים, נעשין דבורים כשרים ... נעשין שבעה משיבי טעם, הינו בחינת דבורים כשרים הנ"ל שבהם משיבין הנשמות שנפלו שהם בחינת: שבע יפול צדיק וקם . אמרות ה' אמרות טהורות מזקק שבעתים הינו בחינת האמרות טהורות שנעשין על ידי זכוך המחין, בחינת תפילין שהם בחינת שבעה רועים שעל ידי זה נעשה שבעה משיבי טעם כנ"ל וזהו: מזקק שבעתים, כנ"ל ט. וזה בחינת חלום על ידי מלאך כי אלו המאמרות טהורות הם בחינת מלאך בחינת חלום על ידי מלאך כי הדבור הוא הרשימה של המח כי מה שנרשם ונעלם במח נחקק ונרשם בהדבור וכשהמחין זכים, שעל ידי זה נעשין אמרות טהורות כנ"ל אזי גם כשנסתלק המח בשעת שנה ואין נשאר רק הרשימה של המח שהוא בחינת דבור אזי גם הרשימה זכה, בבחינת חלום ... כי אז נשאר הרשימו בבחינת מלאך בחינת חלום על ידי מלאך כנ"ל וזה בחינת: "ה' יתן אמר המבשרות צבא רב" ה' יתן אמר זה בחינת אמרות טהורות הנ"ל בחינת הרשימה של המח שזה בחינת מלאך כנ"ל המבשרות צבא רב הינו מלאכים כנ"ל וזה בחינת מה שמובא בכתבי ...
בחירה חופשית. יש או אין?
... וישיג אותם ואז יצא מגדר אנושי ויעלה לגדר מלאך ויתבטל הבחירה כאן breslev.eip.co.il/?key=323 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה נא - כשאתם מגיעין לאבני שיש טהור מבואר כי צריך לכלול ולבטל את הבחירה בתוך הידיעה. כאן breslev.eip.co.il/?key=569 - חיי מוהר"ן - תז - להתרחק מחקירות ולהתחזק באמונה מבואר שאי אפשר להבין ...
1 2 3 4 ...5
באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה בתכנים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאן

האתר Breslev.EIP.co.il נותן לך את כל ספרי רבי נחמן מברסלב
פרסם את האתר בכל מקום שאתה יכול!
© כל הזכויות שמורות
מותר לצטט חלקים בלבד מתוכן האתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
דף זה הופיע ב 0.0801 שניות - עכשיו 08_12_2023 השעה 04:24:22 - wesi2