ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב
דף הביתליקוטי מוהר"ן ח"אליקוטי מוהר"ן ח"בסיפורי מעשיותשבחי הר"ןשיחות הר"ןחיי מוהר"ןספר המידותלימוד


ספרי רבי נחמן מברסלב
לחץ על ה 💎 שליד שם הספר, ותעבור לפרק "אקראי" ממנו
💎ליקוטי מוהר"ן חלק א
💎ליקוטי מוהר"ן חלק ב
💎סיפורי מעשיות
💎שבחי הר"ן
💎שיחות הר"ן
💎חיי מוהר"ן
💎ספר המידות
חיפוש בספרי רבי נחמן מברסלב
מדוע בסוף השקר נמצאת האמת?
... לעבור דרך הגהנום בדרך לגן עדן. פירוש: כי גן עדן הוא השגת האין סוף. וכדי להשיג את האין סוף, חייבים בהכרח לעבור בחלל הפנוי. וכאשר עוברים בחלל הפנוי, זו תכלית הירידה. לפני העלייה חייבת להיות ירידה. ולפני עלייה אין סופית, חייבת להיות ירידה אין סופית. וגם ...
מי רוצה להיות יהודי? מה הקשר לארץ ישראל?
... והקשר של הטעם הזה לחלל הפנוי. תשובה: העניין הוא כדלקמן: ארץ ישראל היא בחינת שלמות האמונה בשלמות שאין שלמות אחריה. ארץ ישראל היא בחינת תשובה שלמה. בחינת להכלל באין סוף לגמרי, בחינת לזכות לשכל הנקנה שהוא מעל השכל האנושי, בחינת ... אליהן יכול לצאת מדעתו ממש (ולאו דווקא להגיע אל מעל השכל בשלום). בכל מקרה, לא כל אחד זוכה לעבור על הגשר הצר הזה של החלל הפנוי. ולא כל אחד זוכה להשיג בחייו את האין סוף. וכל זמן שהאדם אינו זוכה להשגת האין סוף, הוא לא באמת עולה מדרגה לדרגה, כי מצד האמת הוא בכלל נמצא ... כלשהי. ולכן כדי לעלות מדרגה לדרגה, וכדי לחיות חיים טובים באמת, לשם כך יש צורך להגיע לארץ ישראל, דהיינו שלמות האמונה. **** ומהו יהודי? יהודי הוא מי שנכלל באין סוף לגמרי, דהיינו שזוכה להכלל בבחינת לפני הבריאה, שבה קודשא בריך הוא וישראל היו בחינה אחת. כי בבחינת לפני הבריאה, הבורא וישראל והתורה הם בחינה אחת. והתורה שלפני הבריאה, היא התורה של האין סוף, תורה דעתיקא סתימאה. וישראל הוא זה שזוכה להשיג את התורה הזו, על ידי זה שהוא נכלל באין סוף לגמרי. ששם הוא בבחינת השורש של ישראל. כי גם מה שנקרא "יהודי", גם הוא רק על שם המושאל. כי בוודאי בחינת נשמות ישראל שהן אחת עם הבורא, הם עניין גבוה מאוד. וכל זמן שהאדם נמצא בגוף עכור בעולם הזה, הרי שהוא רחוק מהאין סוף. וכאשר האדם מזכך את עצמו לגמרי, על ידי זה הוא זוכה כאן בגוף הגשמי להכלל באין סוף, דהיינו הוא זוכה לבחינת שורש הנשמות, ששם היא בחינת ישראל ...
בעניין מעלת לימוד הספר ליקוטי מוהר"ן
... גדול ונפלא בספריו. ועין במקום אחר מזה מענין עצם העמקות הגדול שיש בתורתו הקדושה והנוראה מאד עד אין סוף ואין תכלית. ספר לי אחד שהיה משבח מאד את תורתו ...
תאוות. שבירת התאוות. איך למה וכמה? חלק 4
... ה' אלהיך ועל ידי זה אתה נכלל באין סוף וזה בחינת 'זרקא דאזדריקת לאתר דאתנטילת מתמן' שתחזיר את המלכות לאין סוף שהוא רצון שבכל הרצונות כי המלכות, שהוא בחינת אותיות הדבורים כל אות ואות מלבש בה רצון השם יתברך שרצון ... הינו התמונות נמשכין מרצון אין סוף, שאין בו תמונה וכל הדברים והישות שבעולם הם מהאותיות, הינו ממלכות כי ישות הוא מחמת המלכות שרצה הקדוש ... בחינת מלכות מקבלים חיותם מרצון אין סוף כמו שכתוב 'בכל מקום שאתה מוצא גדלתו של הקדוש ברוך הוא' הינו מלכותו, הינו רצונות 'שם אתה מוצא ענותנותו', הינו רצון אין סוף וזה בחינת התפשטות הגשמיות. ... כי כשרוצה להכלל ברצון אין סוף צריך לבטל את הישות שלו וזהו שכתוב בזוהר שהסתלקות משה בשבת בשעתא דמנחה שאז התגלות רעוא דרעוין שהוא בחינת רצון אין סוף שכל הרצונות מקבלין חיותם ממנו ... שנסתלק משה בתוך אין סוף בתוך רצון שברצונות, בתוך רעוא דרעוין שהוא בחינת רצון אין סוף המלבש ברצונות, בתמונות אותיות, בבחינת מלכות היינו כי האותיות הן הרצונות של השי"ת בעולם. ומי שזוכה ... רק על ידי זה האדם זוכה להכלל באין סוף לגמרי, ואז כל העוונות מתהפכות לזכויות. היינו שגם החטא של אדם הראשון שהוא דבוק בכל אדם ואדם, גם הוא ...
מהו סם המוות שיש בדברי הצדיק וכיצד להנצל ממנו?
... טוב ורע. כי באמת "מפי עליון לא תצא הרעות והטוב", והתורה של הצדיק בשורשה כולה אך ורק טוב. אך זה רק בשורשה. ושורש התורה של הצדיק הוא השגת האין סוף והוא כ"כ גדול שהוא אינו יכול להתקיים בזה העולם כלל, כי הוא מבחינת לפני הבריאה, שהוא שורש התורה של הצדיק האמת. כי הצדיק האמת מושך את כל התורות שלו מהתורה דעתיקא ... לבריאת העולם. והתורה הזאת משום שהיא כ"כ גדולה, אין שום דיבור ושום אותיות ושום מילים שיכולים להכיל את התורה הזאת ואת השכל הזה. שזה בחינת האור אין סוף שמאיר באלף עולמות ואי אפשר להשיג אותו אלא את כולו בבת אחת. ומאחר שהשכל של השומעים את הצדיק הוא בבחינת צמצום, לכן מוכרח הצדיק לצמצם את השכל שלו ולהלביש אותו ... ורק מי שזוכה להגיע לדרגת הצדיק עצמו ממש, רק הוא יודע בשלמות את אחיזת הטוב והרע שיש בדברי הצדיק. כי כל זמן שהאדם לא יודע את שורש דברי הצדיק באין סוף שמשם נמשכת התורה של הצדיק, הרי שדברי התורה של הצדיק מעורבים אצלו טוב ורע. וממילא הוא לא יודע עדיין מהו סם המוות שיש בדברי הצדיק, משום שהוא עצמו שותה מסם המוות ... את השכל שלו, דהיינו לחלק את השכל שלו לחלקים שונים. וכל דיבור ודיבור שאומר הצדיק, הוא רק חלק קטן מהשכל של הצדיק האמת. כי השכל של הצדיק האמת הוא אין סוף. וכל דיבור של הצדיק הוא רק כנקודה בים מתוך השכל של הצדיק. ואם חושב האדם כי הדיבור של הצדיק הוא השכל של הצדיק, הרי שהאדם הזה שותה מסם המוות של דברי הצדיק. כי באמת דברי הצדיק הם רק לבוש והקדמה לשכל של הצדיק שהוא אין סוף. וכששומע האדם דיבור מפי הצדיק האמת, הדיבור הזה מצטייר אצל האדם הזה השומע, לפי שכלו ומידותיו של השומע. ואם חושב האדם כי הוא המגושם מבין את דברי הצדיק כפי מה ... ובכל עצה של הצדיק, הרי שהוא עדיין רחוק כרחוק מזרח ממערב מלהבין את הצדיק האמת. כי כל דברי הצדיק האמת, הם רק כולם משל ונמשל על השגות רוחניות של האין סוף ושל שעשועי העולם הבא ממש. ואם מבין האדם שכל דברי הצדיק הם רק הקדמות ולבושים שונים של שכל אחר שהוא כ"כ גדול שאי אפשר לומר אותו במילים, על ידי זה משתדל האדם תמיד ...
תכלית הידיעה שלא נדע - ידיעה שלמה
... תכלית הידיעה שלא נדע כנ"ל. רק נבהיר ונוסיף, כי לתכלית הידיעה יש גם רבדים נוספים. תכלית הידיעה = ידיעת מהות האין סוף = ידיעת שורש כל הידיעות כולן, שהיא מהותה של המציאות, מהות האין סוף. תכלית הידיעה = התאחדות של ... הוא בעצם אינו יכול לדעת שום דבר שניתן להגדיר אותו / לתחום אותו / להכניס אותו לתוך מחשבה. השורש של הכל הוא האין סוף של הפוטנציאל האין סופי של המהות של המציאות, שהיא מהווה את הכל. כאשר האדם מגיע אל השורש שהוא האין סוף, ממילא לא ניתן לדעת כלום, כי אי אפשר להכניס את האין סוף לתוך ידיעה סופית. בעניין זה ... בעניין ידיעת השי"ת שהיא מבטלת את ידיעת ה"אני" של האדם, דהיינו את הגאווה של האדם. היינו בחינת זה שהאדם נכלל באין סוף והגאווה שלו מתבטלת לגמרי ...
מהי מלחמת גוג ומגוג? ומה יקרה כשיבוא המשיח?
... שכל כלל אלא אך ורק אמונה. ומלחמת גוג ומגוג היא מלחמת האמונה שיש לאדם שעובר בשאלות של החלל הפנוי, לפני שהוא מגיע לאין סוף ולשכל הנקנה וכולי. כי כאשר האדם בחלל הפנוי ושם אין שום שכל כלל, ובכל זאת האדם מתחזק ...
להתקרב לצדיק / לקרוא מהספר ועוד - חלק 1
... שנתנה לדרוש אך לא לכתוב. 3 - מה שהצדיק מגלה, זו התורה שניתנה לכתוב. ובאנלוגיה נוספת: 1 - כי האין סוף עצמו בבחינת לפני הבריאה הוא לא ניתן אפילו לא לדרוש אותו, כי הוא כולו שתיקה בלבד. 2 - והסודות שמלובשים ומוסתרים ...
חשק חושק ונחשק - נחשק מעל נחשק
... ורבי נחמן מברסלב כאן מדבר על העניין של מ"ש כאן breslev.eip.co.il/?key=166 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה כד - אמצעותא דעלמא היכא דהיינו על איך משיגים את האור אין סוף שהוא מעל הכתר. שהוא בבחינת הקמץ שהוא השגת האור אין סוף, שהוא כולו סתום וקמוץ... וכדי להשיג את האין סוף, לשם כך צריך רצון אין סוף וכולי והעניין הזה הוא גם בחינת מ"ש כאן ... הזה, שכלו טוב ואז יתבטלו היסורים כנ"ל וכאן breslev.eip.co.il/?key=308 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה לו - בקרב עלי מרעים לאכל את בשרי מובא בפירוש כי האור אין סוף הוא בחינת קמץ עיין שם. **** וזה גם סוד מ"ש כאן ... וכו' וגם לענין הלמוד מועיל זה אם תהיה מחשבתו תקיפה מאד כנ"ל, בודאי יהיה כן ובלבד שתהיה המחשבה תקיפה ואחוזה מאד בזה כנ"ל ובשורה התחתונה, כדי להשיג את האין סוף, לשם כך צריך רצון אין סוף.
האם רבי נחמן לא טעם טעם חטא?
... ויהיה נעשה מעברות ישראל תורה ועל כן יבקשו אז העונות כי יבקשו ויחפשו אז אחר עונות ישראל איך לוקחין עוד איזה עון כדי לעשות ממנו תורה ואיננו כי יהיו כל העונות נכללין באין הינו באין סוף ששם העונות נתהפכין לזכיות על ידי התשובה שזהו ...
1 2 3 4 ...5
באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה בתכנים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאן

האתר Breslev.EIP.co.il נותן לך את כל ספרי רבי נחמן מברסלב
פרסם את האתר בכל מקום שאתה יכול!
© כל הזכויות שמורות
מותר לצטט חלקים בלבד מתוכן האתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
דף זה הופיע ב 0.0488 שניות - עכשיו 08_12_2023 השעה 04:44:53 - wesi2