ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב
דף הביתליקוטי מוהר"ן ח"אליקוטי מוהר"ן ח"בסיפורי מעשיותשבחי הר"ןשיחות הר"ןחיי מוהר"ןספר המידותלימוד


ספרי רבי נחמן מברסלב
לחץ על ה 💎 שליד שם הספר, ותעבור לפרק "אקראי" ממנו
💎ליקוטי מוהר"ן חלק א
💎ליקוטי מוהר"ן חלק ב
💎סיפורי מעשיות
💎שבחי הר"ן
💎שיחות הר"ן
💎חיי מוהר"ן
💎ספר המידות
חיפוש בספרי רבי נחמן מברסלב
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה א - תִּקְעוּ בַחֹדֶשׁ שׁוֹפָר בַּכֶּסֶא לְיוֹם חַגֵּנוּ
... ולקשר עצמו לשרשי הנשמות של ישראל צריך לידע מקור כל הנשמות ומקור חיותם מהיכן כל נשמה ונשמה מקבלת חיות והעקר לידע כל מפרסמי הדור ולקשר עצמו בפרטיות עם כל נשמה ונשמה צריך לקשר עצמו עם כל מפרסמי ומנהיגי הדור כי הנשמות נחלקים תחתם כי כל מפרסם ומנהיג הדור יש לו כמה נשמות פרטיות, השיכים לחלקו ...
חיי מוהר"ן - רכט - נסיעתו וישיבתו באומן
... אומר איזהו דרך ישרה שיבר לו האדם מיום עמדו על דעתו עד בוא עת פקדתו. בכו כל בעלי נפש החסים על מספר ימיהם ומרחמים על נפשותם. יתפלל על זאת כל חסיד אליך לעת מצא. לזכות למצא רב ומנהיג דרכי תשובה להורותם. נשוטט לבקש את דבר השם למצא מי שישקד על תקנות נפשנו מאשפות עפר לדלותם. ועל מי לנו להשען כי אם על אבינו שבשמים להודיענו דרך האמת וצדיקי אמת המרחמים על ...
סיפורי מעשיות - מעשה ט - מעשה מחכם ותם / מעשה החכם והתם
... ראה גם ראה, שדברי ברורים ומבררים שבודאי אין מלך כלל כי הלא אפילו אתה לא ראית את המלך מעולם שוב שאל החכם השליח: אם כן מי מנהיג המדינה? השיב החכם הראשון. זאת אני אספר לך הברור, כי ממני תשאל, כי אני בקי בזה כי הייתי משוטט במדינות והייתי במדינת איטליה וכך המנהג שיש שבעים שרי יועצים והם עולים ומנהיגים המדינה זמן מיחד ועם זה השררות חולקין עצמן כל בני המדינה בזה אחר זה והתחילו דבריו לכנס באזני החכם השליח עד שהסכימו וגזרו, שבודאי אין מלך בעולם כלל שוב ענה החכם הראשון המתן ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה לא - אִית לָן בֵּירָא בְּדַבְרָא
... אותיות התורה הם פועלים כי הם החיות של כל דבר כמו שכתוב: 'ובטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית' ו'אין טוב אלא תורה' כי הם מנהיגין את כל העולם אך האותיות בעצמן הם כגלם ואין להם שום תנועה וחיות ואין להם שום ציור ועל כן יש להתורה שני כחות 'זכה ... מהעני לבעל הבית ומבעל הבית להעני [וכמבאר לעיל בלשונו, זכרונו לברכה] כי כל השפע והברכות באים על ידי הגלגלים כי על ידם מנהיג הקדוש ברוך הוא העולם כידוע ועל כן היה ראוי שיהיו הברכות האמורים אצל צדקה שבע ושתים עשרה כנגד הגלגלים אך בזה הורו ... מן הצל' כי אף שישראל עקר על כל זה העכו"ם מכסין עליהם כאלו כל העולם שלהם ומכסין העולם בדרך הטבע כי באמת הקדוש ברוך הוא מנהיג העולם והם מכסים הנהגת השם יתברך כאלו מתנהג, חס ושלום, על ידי הכוכבים ומזלות בעצמן אך לעתיד לבוא יעביר אותם ואז ...
חיי מוהר"ן - קפה - נסיעתו וישיבתו באומן
... זאת כי זה בחינות נסתרות כי הם סתרי הנהגותיו. ואמר בזו הלשון כך הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם וכו'. ואמר אז בדרך צחות אם היו אומרים לאחד רבי נחמן נתן. ודבר ...
מיהו מנהיג אמיתי? ומיהו מפורסם של שקר? - חלק 2
... מנהיג אמיתי? ומיהו מפורסם של שקר? - חלק 2 * מיהו מנהיג אמיתי ? ומיהו מפורסם של שקר ? - חלק 1. בעניין "רב דקליפה" breslev.eip.co.il/?key=37 - ליקוטי ... - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה סא - על ידי אמונת חכמים ויש מנהיגים שנקראים בשם רבי שלמודם מאלו המותרות ולא די שאינם יכולים אפילו להנהיג את עצמן כנ"ל ומכל שכן ...
הר של אש - מעשה מבעל תפילה
... נותנים לשום שכל שבעולם לעבור שם בחלל הפנוי. והצאן והבהמות היינו בני האדם, שהאריה לא נותן לאף אחד לעבור שם... והרועים יודעים מזה, ושומרים מאד את הצאן מפניו הרועים היינו מנהיגי הדור, שהם שומרים על הצאן מרעיתם דהיינו על התלמידים, שלא להתקרב לעניין של החלל הפנוי. אבל האריה אינו משגיח כלל על זה רק כשהוא רוצה לאכל, הוא נופל על העדרים ... ששורשה בחלל הפנוי. ואפילו המון העם וילדים קטנים, כולם מלאים בפגמי אמונה ששורשם בחלל הפנוי כמובא בדברי רבי נחמן מברסלב. והרועים הם מכים ומרעישים עליו היינו שכל המנהיגים מחזקים את כולם באמונה וכולי... אבל האריה אינו שומע זאת כלל רק הוא לוקח לעצמו צאן ובהמות והומה ואוכלם היינו שלמרות כל דיבורי האמונה, עדיין האריה טורף את המון ...
סיפורי מעשיות - מעשה יב - מעשה מבעל תפילה / מעשה בבעל תפילה
... לעבודת ה', שיהא הולך מלבש במלבושי זהב, היה מספיק לו וכן להפך שלפעמים נתקרב אליו איזה עשיר, והיה מוציאו מן הישוב כנ"ל והיה מבין שזה העשיר צריך לילך בבגדים קרועים ונבזים היה מנהיגו כך הכל כפי שהיה יודע צרך הספקת כל אחד ואחד היה מספיק לו ואצל אלו האנשים, שקרבם להשם יתברך היה תענית או סגוף גדול ויקר יותר מכל התענוגים שבעולם כי היה להם תענוג מן הסגוף או ...
חיי מוהר"ן - תג - גודל יקרת ראש השנה שלו
... נוחה בזה כלל רק הוא מכרח לומר להם כך מחמת ששואלים אותו על זה. ויש בזה הרבה לספר ומעט מזה יתבאר במקום אחר. וכן הוא נוהג לדורות שכששואלין להרב והמנהיג על דבר שיש בו כעין מסירת נפש צריך להשיב לאו אף על פי שבאמת לאמתו רצונו שימסר נפשו ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רפו - יֵשׁ גַּן עֵדֶן, וְהֵם שְׁנֵי בְּחִינוֹת: גַּן וְעֵדֶן
... בכל שעריך וכו' לשבטיך" "שבט" ראשי תבות ט'בעו ב'ארץ ש'עריה [הינו השערים שנטבעו בארץ] וזהו: שפטים ושטרים תתן לך וכו' כי השופטים ושוטרים שהם בחינת המנהיגים והמושלים בארץ וזהו שופטים דיקא, כי העקר על ידי משפטי התורה, בחינת פוסקים, בחינת: "מלך במשפט ...
1 2 3 4 ...5
באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה בתכנים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאן

האתר Breslev.EIP.co.il נותן לך את כל ספרי רבי נחמן מברסלב
פרסם את האתר בכל מקום שאתה יכול!
© כל הזכויות שמורות
מותר לצטט חלקים בלבד מתוכן האתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
דף זה הופיע ב 0.0547 שניות - עכשיו 08_12_2023 השעה 04:33:40 - wesi2