ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב
דף הביתליקוטי מוהר"ן ח"אליקוטי מוהר"ן ח"בסיפורי מעשיותשבחי הר"ןשיחות הר"ןחיי מוהר"ןספר המידותלימוד


ספרי רבי נחמן מברסלב
לחץ על ה 💎 שליד שם הספר, ותעבור לפרק "אקראי" ממנו
💎ליקוטי מוהר"ן חלק א
💎ליקוטי מוהר"ן חלק ב
💎סיפורי מעשיות
💎שבחי הר"ן
💎שיחות הר"ן
💎חיי מוהר"ן
💎ספר המידות
חיפוש בספרי רבי נחמן מברסלב
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה עב - לִפְעָמִים בָּא לָאָדָם הִרְהוּר תְּשׁוּבָה
... ביותר נגד זה היצר הרע החדש שבא לו כנ"ל כי יש כמה בחינות ביצר הרע כי יש בני אדם נמוכים מגשמים שהיצר הרע שלהם הוא גם כן יצר הרע נמוך ומגשם ... הגבורות והדינים שהם היצר הרע שלמעלה. ובזה פגם דוד בבת שבע כי בודאי, חלילה לומר שדוד חטא בגשמיות מחמת תאוה, חס ושלום כי כבר אמר דוד בעצמו, "ולבי חלל בקרבי" שהרג כבר את היצר הרע הגשמי בתכלית והכניע הדם שבחלל השמאלי 'כל האומר דוד ... המלך, עליו השלום, שנשא בת פרעה ונשים נכריות רבות בודאי לא יעלה על הדעת, שהיה מהיצר הרע הגשמי כי היה חכם אמת, כמו שכתוב "ויחכם מכל האדם" וכו' ... ועקר הנסיון בבחינה הנ"ל בבחינת המתקת הגבורות, לנצח היצר הרע של מעלה אבל לא לנצח היצר הרע הגשמי שזה אינו נסיון כלל וכן מה שפגם שלמה, לא היה רק ... לראות ולהשתדל מאד להנצל מהיצר הרע אז כי עקר היצר הרע הוא מהדינים כי אפילו היצר הרע העב והגשמי של עכירות הדמים בודאי יש לו שרש למעלה הימנו וזה ... המחשבה כי יותר ויותר הם מתגברים כנ"ל גם עצבות הוא מזיק מאד ונותן כח לזה היצר הרע העב הגשמי על כן אדרבא אם רוצה להיות ירא ה', ורוצה להתפלל ...
האם מי שמסיים את התיקון שלו מת?
... אין שום קשר מכל סוג שהוא בין לסיים את התיקון לבין הגוף. אדם יכול לסיים את התיקון שלו בשלמות כאן בגוף הגשמי, בדיוק כפי שהוא יכול לסיים אותו ללא גוף בעולם הבא. נכון, כאשר האדם מת זה מקרב אותו לתכלית שלו, מאחר שהוא עוזב את הגוף, בהנחה שהוא לא חוזר לעוד גלגול כאן בגוף גשמי. אך בכל מקרה, האדם יכול לסיים את התיקון שלו כבר כאן בתוך גוף גשמי, והגוף הגשמי לא מפריע לנשמה בשום צורה, בדיוק כפי שהעולם לא מפריע לשלמות של השי"ת בשום צורה. ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה א - אַשְׁרֵי תְמִימֵי דָרֶךְ
... והחן והחשיבות של ישראל נתעלה ונתרומם בפני כל מי שצריכין הן ברוחני הן בגשמי. כי עכשו בעוונותינו הרבים חן וחשיבות האמיתי של ישראל נפל כי עכשו עקר החשיבות והחן הוא אצלם. אבל על ידי התורה, נתעלה החן ...
ספר המידות - ממון
... המקום ושנוי השם טובים לפרנסה. כו. אין הגשמים נעצרין אלא על ביטול תרומות ומעשרות ומספרי לשון הרע ועזי פנים וביטול תורה ועוון גזל. כז. התקון למטר ירבה בתפילה. כח. על ידי אמונה נתרבה פרנסה. כט. כשיש שבע בעולם, אזי החלשות נתמעטים. ל. אין הגשמים נעצרין אלא על פוסקי צדקה ברבים ואינם נותנים. לא. מאיסותא דביתא מביא לידי עניות. לב. שלשה דברים מביאין את האדם לידי עניות: המשתין בפני מטתו ערום והמזלזל בנטילת ... ועשב אחד, ובזכות הארץ וחסד ויסורים. נה. הגשמים נעצרין בשביל עבודה זרה ובשביל ניאוף ובשביל צדיק, שלא נספד כהלכה ובשביל מקפחי פרנסת אחרים. נו. על ידי עניות נצול מדינה של גיהנום. נז. על ידי שמוש שמות הקדושים בא ...
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה ה - תִּקְעוּ בַחֹדֶשׁ שׁוֹפָר, הָעִקָּר הוּא הָאֱמוּנָה
... רק על ידי אמונה כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה 'אין הגשמים יורדין אלא בזכות אמונה' שנאמר: "אמת מארץ תצמח, וצדק משמים נשקף" גשמים וצומחים עשבים, ואזי יש רפואות אבל על ידי נפילת האמונה אין גשמים ואזי אין רפואה גם עקר כח הרפואה שיש בכל עשב ועשב הוא על פי הסדר שיש להזרעים לפי המקום ולפי הזמן כי יש עשב, שעקר כחו לרפאות הוא רק כשקוצרין ... קר ולח ועל ידי קר ולח על ידי זה עקר השנה ועל כן בשעת גשמים אז הוא זמן שנה כי אז ערב לאדם השנה מאד וזה מחמת שהגשמים הם קר ולח, קרירות ולחות וכן בבקר השנה ערבה גם כן כי אז יורד הטל, ואזי גם כן הוא קר ולח ועל כן השנה ערבה אז גם כן נמצא שעל ידי הראה שהיא קר ...
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה פב - כִּי תֵצֵא לַמִּלְחָמָה
... כי כל מה שעלה למעלה יותר עליונה, מצא שם אלהים כמו שכתוב "ומשה עלה אל האלהים" כי בגשמיות אנו רואים, שיש אדם שהוא למטה ...
תאוות. שבירת התאוות. איך למה וכמה? חלק 4
... כמובא. כי הצדיק האמת ההנאה הגשמית שלו מקבלת את חיותה מהאותיות שיש בכל דבר. כפי שהסביר ... בשום דרך לתוך תאוות הגוף הגשמי כמו המון העם. כי הצדיק האמת מקושר תמיד בשורשו, על ידי ... זה שמן הנמנע שאדם יהנה מהנאה גשמית, ושלא תבוא לו איזה הנאה ותאווה גשמית. אך אצל הצדיק האמת שהוא כבר בביטול כל הרגשותיו ... אין סוף וזה בחינת התפשטות הגשמיות. ... כי כשרוצה להכלל ברצון אין סוף צריך לבטל את הישות ... שהאדם יכול להנות ממש מתאווה גשמית ממש, ואף על פי כן לא להנות ממנה כלל, כפי שהתבאר לעיל. ... שיש בכל דבר, ללא שום הנאה גשמית כלל... * וכאן breslev.eip.co.il/?key=563 - חיי מוהר"ן - ...
שיחות הר"ן - אות כה
... מתוך חבילי חבילות המחשבות המנחים ומסדרים במח ואזי כשמושך ומוציא אותה המחשבה אזי מתהפכים ומתגלגלים כל המחשבות מסדרם שהיו מנחים [כעין שרואין בדברים גשמיים שכשמושכין ומוציאין דבר מתוך איזה קפה וחבילה אזי מתהפך ומתגלגל כל הקפה והחבילה] ...
איך לזהות מפורסמים של שקר?
... המשיח, אז כל השכל כולו יתהפך. ואז ידעו את האמת באמת. אך השכל של העולם הזה הוא כולו פגום וכולי. ועל האדם להשלים את דעתו ואת שכלו, ולעלות מדרגה לדרגה, עד שהוא יזכה כבר כאן בגוף הגשמי כאן בעולם הזה, לזכות לכל מה שיזכו כל שאר העולם בתכלית ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קה - עָזִּי וְזִמְרָת יָהּ וַיְּהִי לִי לִישׁוּעָה
... לישועה [לשון החברים] עזי וזמרת יה ויהי לי לישועה הנה העולם צריכין רחמים גדולים, הן ברוחניות הן בגשמי וכל אחד מבקש רחמים, ואינו יודע היכן הוא והרחמים הוא לעיני כל, כמו שכתוב: "לא רחוקה היא ולא בשמים" וכו' והנה איתא בזוהר: 'אית רחמים ...
1 2 3 4 ...5
באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה בתכנים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאן

האתר Breslev.EIP.co.il נותן לך את כל ספרי רבי נחמן מברסלב
פרסם את האתר בכל מקום שאתה יכול!
© כל הזכויות שמורות
מותר לצטט חלקים בלבד מתוכן האתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
דף זה הופיע ב 0.0820 שניות - עכשיו 08_12_2023 השעה 05:37:10 - wesi2