ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב
דף הביתליקוטי מוהר"ן ח"אליקוטי מוהר"ן ח"בסיפורי מעשיותשבחי הר"ןשיחות הר"ןחיי מוהר"ןספר המידותלימוד


ספרי רבי נחמן מברסלב
לחץ על ה 💎 שליד שם הספר, ותעבור לפרק "אקראי" ממנו
💎ליקוטי מוהר"ן חלק א
💎ליקוטי מוהר"ן חלק ב
💎סיפורי מעשיות
💎שבחי הר"ן
💎שיחות הר"ן
💎חיי מוהר"ן
💎ספר המידות
חיפוש בספרי רבי נחמן מברסלב
חיי מוהר"ן - סו - שיחות השיך לספורי מעשיות
... והשיב את נפשי מאד, ואמר לי הלא הכל יתבטלו לפני הנחת רוח שיהיה לך וכי זה מלאכה לעשות טובה להאדם בעולם הבא לבד אלא שגם בעולם הזה יהיה טוב לו עד שמרבוי ההתקרבות שקרב אותי אז והתגלות האהבה בדברים מתוקים שדבר עמי נתעוררו אצלי דמעות לבכות מחמת שמחה אות ע שיך לשיחות ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קיז - הָעִנְיָן שֶׁקָּשֶׁה לִישׁן בְּמוֹצָאֵי שַׁבָּת
... אליהו ואמרו רבותינו, זכרונם לברכה 'אין אליהו בא אלא לרחק המקרבין בזרוע, ולקרב המרחקין בזרוע' והינו לרחק השקר ולקרב האמת וכמו שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה בזוהר 'דשאל האי מינא כתיב: "שפת אמת תכון" וכו' והשיב לו רבי אלעזר: כוננת לא כתיב אלא תכון כי האמת עתיד להתקים דהינו כשיבוא אליהו ומשיח עין שם אזי יקים "שפת אמת תכון" 'וירחק המקרבין בזרוע' עד עכשו שהוא בשקר 'ויקרב המרחקין בזרוע', שהם בחינת אמת וזה 'לרחק המקרבין ולקרב המרחקין', הינו לרחק השקר ולקרב האמת כי אמרו רבותינו זכרונם לברכה 'שקר מקרבין מלה ואמת מרחקין מלה' והבן והנה אליהו יבוא לרחק השקר, שהוא מבחינת הנחש, הנקרא ארור והנחש הביא מיתה לעולם, והשנה הוא אחד מששים במיתה וכיון שבמוצאי שבת מתחיל התגלות אליהו נדחה השקר שהוא הנחש לכן קשה לישן כי אמרו רבותינו זכרונם לברכה: 'עשרה קבין שנה ירדו לעולם, תשעה נטלו עבדים' ועבד הוא בחינת: "כנען עבד עבדים" והוא בחינת ארור, ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה כא - עַתִּיקָא טְמִיר וּסְתִים
... הקדמה על ידי זאת המהירות שלהבת הלב עולה תמיד מאליה ב. אבל להגיע לבחינת שפע אלקי הנ"ל אי אפשר לבוא לזה אלא שיקדש את פיו וחטמו ועיניו ואזניו והן הן מאירין לו שפע אלקי הנ"ל הינו, שישמר את עצמו מלהוציא שקר מפיו ויהיה לו יראת שמים, שהוא בחינת חטם בבחינת: "והריחו ביראת ה'" ויהיה לו אמונת חכמים, התלוי באדנין בבחינת: "שמע ...
ספר המידות - קרי
... קרי. ה. תקון גדול למקרה, חס ושלום, לומר אלו עשרה קפיטל תהלים באותו היום, שקרה לו, חס ושלום, ואלו הן: ט"ז "מכתם לדוד", ל"ב "לדוד משכיל אשרי", מ"א "אשרי משכיל אל דל", מ"ב ...
האם אתה מפורסם של שקר?
... אתה מפורסם של שקר? כידוע דיבר רבי נחמן מברסלב רבות על עניין המפורסמים של שקר. ועניין זה התבאר בהרחבה כאן: forum.eip.co.il/forum_posts.asp?TID=77 - איך לזהות מפורסמים של שקר? וגם כאן: forum.eip.co.il/forum_posts.asp?TID=65 - מיהו מנהיג אמיתי? ומיהו מפורסם של שקר? ובהמשך לכך, יש להוסיף ולבאר כי עניין המפורסם של שקר, חל כמובן גם על האדם עצמו ביחס לעצמו! כי כל העניין של מפורסמים / רבנים / מנהיגים של שקר, הוא רק מקרה פרטי של עניין אחר, והוא כי היצר הרע לדוגמא גם הוא מפורסם של שקר. והשכל האנושי של האדם, גם הוא מפורסם של שקר, מחמת שהוא נפגם בחטא עץ הדעת של אדם הראשון, והוא מעורב טוב ורע וכולי. ומצד האמת, כל הנהגה וכל שכל שיש לאדם שהאדם הולך אחריו, הרי שהוא בבחינת מנהיג / רב / ... מברסלב לגבי מפורסמים של שקר צריך להתרחק מהם, זה כמובן הולך על האדם עצמו, שעליו להזהר מהשכל הפגום של עצמו, כי השכל מטעה את האדם וכולי... וכל שכל שמנהיג את האדם הוא בבחינת מפורסם ... כדי לדעת מי מהם הוא שקר ומי מהם הוא אמת, הוא בחינה אחת עם העניין של להסתכל בשכל שיש בכל דבר. כי השכל מנהיג את האדם. וכאשר האדם הולך אחרי הרע שיש בשכלו, הרי שהוא מקושר למפורסם של שקר. וגם אם נדמה לאדם לדוגמא שהוא מקורב לרבי נחמן מברסלב, הרי שבאמת מצד האמת הוא בכלל בבחינת חולק על הצדיק. כי כל זמן ששכלו של האדם שונה בצורה כלשהי מהשכל של ... של עצמו שהוא מפורסם של שקר, והרי שהוא בכלל חולק על הצדיק ועליו לעשות על כך תשובה וכולי, עד שהוא יזכה לשכל של רבי נחמן מברסלב עצמו. ראה כאן: forum.eip.co.il/forum_posts.asp?TID=56 - ... הזה הוא מקורב למפורסם של שקר, שהוא מלכות בלא כתר שהיא רק על ידי עזות. כי כל הגאווה של האדם היא על ידי עזות. וכל זמן שהאדם לא זכה לשלמות הענווה של משה רבנו עצמו ממש, וכל זמן שהאדם הוא ... לסיכום: עניין המפורסמים של שקר רלוונטי לכל אדם בכל דבר ועניין כלפי עצמו! כי השכל שמנהיג את האדם הוא בבחינת רבי / מפורסם / מנהיג כי הוא הרי מוביל את האדם. והיצר הרע של האדם הוא לדוגמא מפורסם של שקר שאליו מקושר האדם, כל זמן שהאדם לא תיקן עדיין את היצר הרע שלו בשלמות. והדרך להתרחק מהמפורסמים של שקר, דהיינו להתרחק מהשקרים של השכל שיש לאדם עצמו, היא רק על ידי זה שהאדם מסתכל תמיד בשכל של כל דבר, וכך הוא עולה מדרגה לדרגה, עד שהוא זוכה לשכל הנקנה, ורק אז הוא באמת זוכה להתרחק בשלמות ממפורסם של שקר, וזוכה לענווה בשלמות, ואז הוא עצמו הופך להיות מנהיג אמיתי וכולי... * איך מסתכלים בשכל של כל דבר? איזה סוג של שאלות שואלים ומהיכן שואבים את מקור התשובות ... רק לחשוש שמא הוא מפורסם של שקר, אלא הוא בוודאי יש בו בחינת מפורסם של שקר. כי הגאווה של האדם שמובילה אותו בעולם, היא לדוגמא מפורסם של שקר... כך שבכל אדם יש בחינת מפורסם של שקר... אא"כ הוא תיקן את עצמו וכולי. ...
תאוות. שבירת התאוות. איך למה וכמה? חלק 4
... עלי מרעים שכל התאוות הן בחינת עבדות של היצר הרע שמעביד את האדם וכולי. והצדיק האמת שהוא עושה פדיון שבויים באמת, ראה כאן forum.eip.co.il/forum_posts.asp?TID=77&PID=173#173 - איך לזהות מפורסמים של שקר? רק הוא זוכה להתנתק מכל התאוות באמת ולצאת מעבדות לחירות על ידי בחינת משה, שהוציא את בני ישראל ממצרים שהם התאוות ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה פו - פּוֹסְעִים בּוֹ פְּסִיעָה קְטַנָּה
... מתחיל בשבת לילך בדרכי השם יתברך צריך עוד סעד לתמכו והסעד הזה הוא בחינת אמת ובחינת אמת הזה הוא בחינת רגל שלישי כדאיתא בגמרא: 'קשטא קאי' ושבת הוא בחינת אמת כדאיתא: 'אפילו עם הארץ ירא לשקר בשבת' וכשמדבק את עצמו במדה זו, הוא סעד לתמכו, ובחינת רגל שלישי אך עדין צריכין לברך את השלש ...
אמת - הדרך לפתור את כל הבעיות
... - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה נא - כשאתם מגיעין לאבני שיש טהור כי הדרך היחידה לכלול את הבריאה בבחינת לפני הבריאה, היא רק על ידי אמת! וראה גם כאן forum.eip.co.il/forum_posts.asp?TID=170 - מעלת האמת וגנות השקר להלן נביא מספר מאמרים בעניין זה שהדרך ...
רבי נחמן מברסלב - חידוש
... מוציא את שכלו מכוח אל הפועל, אז הוא זוכה לאמונה ולשכל הנקנה וכולי. ולהכל אפשר להגיע על ידי חיפוש האמת וכולי... ואז זוכים שכבר כאן בעולם הזה, זה עצמו כבר הופך להיות העולם הבא ועולם האמת. עולם השקר, היינו כאשר האדם חי בשקר ולא רואה את הבורא בכל דבר. עולם האמת = כאשר האדם רואה את הבורא בכל דבר. עולם הבא, היינו התכלית הסופית, ...
ספר המידות - ביטחון
... המידות - ביטחון חלק א' א. מי שיש לו בטחון, אין לו שום פחד. ב. על ידי בטחון בא שלום. ג. בטחון בא על ידי יראת שמים. ד. על ידי אמונה יבא לבטחון. ה. מי שאין לו בטחון, הוא דובר שקרים. ו. על ידי שקרים אינו יכול לבטח באמת. ז. מי שבטוח בהשם יתברך, הקדוש ברוך ...
1 2 3 4 ...5
באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה בתכנים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאן

האתר Breslev.EIP.co.il נותן לך את כל ספרי רבי נחמן מברסלב
פרסם את האתר בכל מקום שאתה יכול!
© כל הזכויות שמורות
מותר לצטט חלקים בלבד מתוכן האתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
דף זה הופיע ב 0.0449 שניות - עכשיו 08_12_2023 השעה 05:34:56 - wesi2