נושאים בתורת ברסלב
אברהם אהבה אהרון אור אור ה אורח אותיות אחדות איבר אין סוף איש איש הישראלי אכילה אלוהים אלול אלקות אמונה אמת אסתר אפיקורסות אצילות אריה אריך אנפין אריכות ימים ארץ ארץ ישראל אשה בגדים בהמה בושה בזיון בחינת בחינת אין בחירה בטחון ביטול בינה בית הבחירה בית המדרש בית המקדש בכיה בלבול בני ישראל בנים בעל השדה בעלי תשובה בראשית בריאה ברית ברסלב בת קול גאוה גאולה גבור גבורה גדלה גדלות גוי גוף גזל גיהנום גימטריא גלגול גלות גן עדן גנב גרון גרים גשמי גשמים דבקות דוד דמיונות דמים דמעות דעת דרגה האבות הבורא הבעל שם טוב הדעת הוד הויה הזמן הטבע הידיעה היכל המדמה המקום המתקת הדינים הצלחה הקדוש ברוך הוא הקדמות הרהור השבת השגות השגחה השכל השם יתברך השתדלות התבודדות התחזקות התנוצצות זהב זוהר זווג זכות אבות זעיר אנפין זקנים זריז חדושין חדש חוץ לארץ חזק חטא חטם חיים חיצוני חכמה חלום חלל חמץ חסד חסיד חסרון חסרון הדעת חקירות חרב חרון אף חשך טבע טהור טהרה טוב טומאה טלית טמא טעות ידים יהדות יהודי יהושע יום יום כפור יוסף יחוד ים סוף יסוד יסודות יסורים יעקב יצחק יציאת מצרים יצירה יצרים יראה ירח ירידה ישות ישראל יתרו כבוד כהן כופר כלול כלל כסא הכבוד כסף כעס כפירות כתר לבוש לבנה לילה ליצנות למדן למוד לעתיד לשון הקדש לשון הרע מאמין מדות מדות רעות מוהל מוות מוח מוכיח מזבח מזון מחלקת מחמת מחשבה מחשבות מלאך מלחמה מלכות מלכות דסטרא אחרא מלכות דקדשה ממון ממשל מנהיג מנחה מעשה בראשית מעשים טובים מעשים רעים מפרסם מצוה מציאות מצרים מקיף מרדכי מריבה משא ומתן משגע משה משיח משכן משפט מתן תורה נביא נגון נגינה נגלה נדה נהר נופל נחש ניאוף ניצוץ נכלל נסיון נסים נסיעה נסתר נפילה נפש נצח נקדה נשואין נשמה נשמות סוכות סטרא אחרא סיבוב סיבות ספירות ספק סתר עבד עבודה זרה עבודת אלילים עבודת השם עברה עוונות עולם עולם הבא עולם הזה עזות עין עכו"ם עם הארץ עם ישראל עמלק ענווה עניות עצות ערבית עשיה עשיר עתיקא פאר פגם פושע פלא פנחס פנים פנימי פסח פרט פרנס פרעה פשיטות צדיק צדיק האמת צדקה ציצית צער צרוף קבלה קבלת התורה קדושה קדש קדשא בריך הוא קול קליפות קלפות קלקול קלקל קרבן ראש השנה ראש חדש רבי נחמן רגלים רוח רוח הקדש רוח חיים רוח טובה רוח רעה רוח שטות רוחות רוחני רופא רחמים רחמנות רפואה רצוא ושוב רצון רקוד רשימו רשע שאלה שבועות שבטים שדה שופר שחרית שטות שכחה שכינה שליח שלמה המלך שלמות שלש רגלים שמחה שמים שמיני עצרת שמירת הברית שמש שערות שעשוע שפלות שפע שקר שרש שרש ה שתיקה תאוות תבונה תודה תוכחה תורה תורה שבכתב תורה שבעל פה תינוק תכלית תלמיד חכם תמימות תענוג תפארת תפילה תפילין תקוה תקון תשובה
חיפוש בספרי רבי נחמן מברסלב
בחירה: תקציר◄ ... שהשכל הזה הוא גדול עד למאד עד שאין המח יכול לסבלו ואין נכנס במח אלא הוא מקיף את הראש כמו שאנו רואים כמה חכמות עמקות שאין יכלת במח האנושי להבין על בריו כמו כמה וכמה מבוכות שאנו נבוכים בהם כמו הידיעה והבחירה שאין מח של אנושי יכול להבין את הידיעה הזאת והשכל הזה הוא בחינת מקיף שאין נכנס בפנימיות המח כי אם מקיף אותו מבחוץ והשכל הפנימי מקבל חיותו מהמקיף הזה ודע, שזה עקר כח הבחירה כל זמן שהשכל אין כל כך גדול להבין הידיעה והבחירה אזי כח הבחירה על מקומו כי יש בידו כח לבחר החיים או הפוכו אבל כשיכנס המקיף הזה לפנים ואז יתגדל השכל האנושי ויתגלה לאנושי הידיעה והבחירה אז יתבטל הבחירה כי אז על ידי גדולו של השכל יצא מגדר האנושי ויעלה לגדר מלאך ואז יתבטל הבחירה וזה זה עקר כח הבחירה זה שאין יודע השכל של הידיעה והבחירה וזה שאמרו חכמינו ז"ל, שלעתיד צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם 'על ראשיהם' הצרך לומר כי לעתיד יתבטל הבחירה וזה צדיקים יושבים שהישיבה הוא מורה על העדר הבחירה כמו: "יושב בשמים" שהוא מורה על העדר ההשתנות כי התנועה מורה על השתנות מרצון אל רצון והישיבה מורה על העדר השתנות הינו ביטול הבחירה ועטרותיהם, הינו המקיפים כמו: "שאול ואנשיו עטרים אל דוד" בראשיהם ולא על ראשיהם הינו המקיפים יכנסו בתוך המחין לפנים ואז יכנסו כל השכליות שלא היה יכול להבין אותם יכנסו לפנים בתוך המחין וידע וישיג אותם ואז יצא מגדר אנושי ויעלה לגדר מלאך ויתבטל הבחירה ה. וזה בחינת קדושין בחינת חפה כי שפע אלקי הנ"ל הוא בחינת קדש בחינת חפה מקיפין וזה שאמרו חכמינו, זכרונם לברכה . 'כל צדיק וצדיק נכוה מחפתו של חברו' כי מקיף של זה גדול ממקיף של זה והשכל שהוא מקיף לזה הוא פנימי לזה וזה בחינת שבעת ימי המשתה שאחר החפה הינו בחינת שבעת הנרות הנ"ל שעל ידם יכנס המקיף לפנים. וזה בחינת שבעת ימי אבלות רחמנא לצלן ... ◄לקריאת המשך המאמר על בחירה - לחץ כאן...

בחירה: תקציר◄ ... חלק מהן. אך לפני שנסבך את העניין, נאמר בפשיטות, שלהבין מה טוב בכל דבר בעולם, זה נקרא להכלל באין סוף בשלמות. אדם הראשון לפני שהוא חטא, הוא לא הבדיל בין טוב לרע, והוא היה כלול בא"ס בשלמות. זה כל העניין כולו. ועכשיו נסבך את זה קצת... להכלל בא"ס, היינו להשיג בשכל אנושי את מה שיש מעל לשכל אנושי, דהיינו להבין לדוגמא את סוד החלל הפנוי / הצמצום / הבחירה והידיעה וכולי. להכלל בא"ס פירושו להבין מדוע הבורא ברא את הבריאה, מנקודת מבטו של הבורא. להכלל בא"ס היינו להבין מה היה לפני הבריאה. להכלל בא"ס היינו להבין את השורש של כל הדברים בעולם, כיצד הם משתלשלים מהבורא בכל רגע ורגע, וכיצד הבורא מצמצם את עצמו לכל דבר ודבר. להכלל בא"ס, פירושו להבין כיצד הזמן והמקום הם ... ◄לקריאת המשך המאמר על בחירה - לחץ כאן...

בחירה: תקציר◄ ... כדי לעלות אל השכל העל אנושי, לשם כך צריך בוודאי להיות חכם בשכל אנושי. כי השכל העל אנושי הוא אין סופי וגדול וכולי... וביחס לשכל הנקנה הזה, ביחס אליו השכל של בני האדם הוא כולו שטות הבל ורעות רוח. דהיינו הוא אינו האמת אלא רק צמצום של האמת ושל השכל העל אנושי. ומה ההבדל בין השכל הנקנה לשכל רגיל? נשיב בפשיטות: הבחירה החופשית מהותה היא ההפרדה בין טוב לבין רע. וזה קיים רק בשכל אנושי רגיל שבו מבדילים בין טוב לרע. השכל האנושי הוא השכל של אדם הראשון אחרי שהוא חטא, שהוא מבדיל בין טוב לרע. לעומת זאת, בשכל הנקנה, שבו האדם מתקן את חטא אדם הראשון לגמרי, בשכל הזה אין הבדל בין טוב לרע, כי האדם משיג את שורש הטוב שיש בכל דבר, וכולי. ושם באמת גם אין בחירה חופשית בין טוב לרע, אלא שם יש עניין אחר לגמרי... * לימוד תורה גם הוא ביטוי של שימוש בשכל, אך כמובן לא רק. הבורא נמצא בכל דבר בבריאה. ושימוש בשכל היינו הבנת כל התהליכים שקיימים בבריאה באשר הם. להשתמש בשכל היינו לחקור ולהבין ולגלות את השכל שמסתתר מאחורי כל תהליך בעולם באשר הוא, הן תהליכים אישיים של האדם מול עצמו, והן תהליכים חברתיים, ... ◄לקריאת המשך המאמר על בחירה - לחץ כאן...

בחירה: תקציר◄ ... שהחלל הפנוי הוא בבחינת ארבה כההוא קמצא דלבושה מנה ובה והעניין הוא, כי מראות אלוהים פירושו כאשר האדם זוכה לשכל הנקנה, דהיינו להכלל באין סוף לגמרי, דהיינו זוכה לשכל שמעל השכל האנושי, שבשכל הזה הוא זוכה לדעת את הסוד של הבחירה והידיעה ואת סוד הצמצום והבריאה וכולי. כי עיקר האדם הוא השכל. והשכל של האדם הוא סופי. ואי אפשר לראות את אלוהים כי הוא אין סופי. ולראות מראות אלוהים, פירושו לזכות לשכל כזה אין סופי, שהוא השכל של מלאכי השרת, דהיינו שכל על אנושי ממש, ובשכל האין סופי הזה, אפשר לראות את הבורא ממש ... ◄לקריאת המשך המאמר על בחירה - לחץ כאן...

בחירה: תקציר◄ ... נוראים מאד מאד המאירים עינים ומתוקים מדבש והם נמשכים דיקא אחר ענינים אחרים כגון חקירות דע כי זהו מחמת מזגם כי מזגם בטבעם הוא מזג רע מן התולדה שנולדו במזג רע שאינם יכולים לסבל את הדבר הקדוש באמת ובאמת בודאי יש לו בחירה ויש לו כח לשבר את מזגו הרע אבל מאחר שנולד במזג רע כזה הוא צריך לסבל מרירות גדול לשבר את מזגו וטבעו הרע ואשרי לאדם שנולד בקדשה ונמצא בספריהם קשיות על סדר הבריאה מה זכה הכוכב להיות כוכב, או המזל להיות מזל ומה חטאו הדברים השפלים שיהיו שפלים כגון בהמות וחיות וכיוצא ומדוע לא היה בהפך וכן מפני מה הראש ראש והרגל רגל ומדוע לא יהיה בהפך וכיוצא בזה כמבאר אלו הקשיות באריכות בספריהם ובאמת הכל הבל ... ◄לקריאת המשך המאמר על בחירה - לחץ כאן...

בחירה: תקציר◄ ... כל השכל האנושי שלו שורשו באמונה. היינו שהאמונה שהיא השכל הנקנה שהוא ללא שכל אנושי כלל, הוא הבסיס של השכל האנושי של האדם. כך שאצל האדם השלם שזכה להשתמש בשכל אנושי בשלמות, הוא דייקא זוכה לאמונה אמיתית, שהיא שכל אמיתי כמו של המלאכים, ואז גם מתבטלת אצלו הבחירה החופשית, ואז אח"כ הוא פועל בעולם הזה בשכל אנושי ששורשו האמונה. **** אז מה העניין להתרחק מחקירות? על זה נשיב כי רבי נחמן עצמו עסק בספרי חקירות ועיין בהם ולמד אותם. כמו כן בליקוטי מוהרן מובא בפירוש שעל ידי אמונה אפשר לעבור גם בחלל הפנוי ללא שום פגע. אלא מה? שאצל בני האדם האמונה שלהם היא בכלל שכל ולא באמת אמונה. ואם הם יעברו בחלל הפנוי הם יסתבכו לגמרי, כי באמת אין להם אמונה אמיתית כלל, ... ◄לקריאת המשך המאמר על בחירה - לחץ כאן...

בחירה: תקציר◄ ... בהנחה שהוא לא חוזר לעוד גלגול כאן בגוף גשמי. אך בכל מקרה, האדם יכול לסיים את התיקון שלו כבר כאן בתוך גוף גשמי, והגוף הגשמי לא מפריע לנשמה בשום צורה, בדיוק כפי שהעולם לא מפריע לשלמות של השי"ת בשום צורה. וראה בהרחבה כיו"ב, כאן: forum.eip.co.il/forum_posts.asp?TID=122 - בחירה חופשית - מתי נבין את הסוד הזה? * לפי המיתוס של גבר תיקון = מוות, לפי זה גם המשיח עצמו צריך להיות בכלל אדם מת, וגם כל מי שיחזור בתשובה שלמה מיד ימות. וזה ברור שלא יהיה כך, אלא כולם ימות כדרך כל האדם בזמנם... האם אדם הראשון לפני שהוא חטא, האם הוא היה אדם מת? הרי הוא כבר היה מתוקן, והוא היה חי... אז כפי שאמרתי אין קשר בין הדברים... למרות שבמיתוס של גמר התיקון = מוות, בתוך זה מסתתר סוד, והוא שכאשר ... ◄לקריאת המשך המאמר על בחירה - לחץ כאן...

בחירה: תקציר◄ ... מוהר"ן ח"ב - תורה נד - הבחירה ביד האדם לעשות כרצונו הבחירה ביד האדם לעשות כרצונו ואפילו כל הדברים, הכל ביד האיש הישראלי להתנהג הכל כרצונו כבחירתו כי ביד ישראל יש בחירה בידם על כל דבר שבעולם כי אצל אחרים יש דברים שהם מכרחים בהם אבל אצל איש הישראלי כל דבר ודבר שהוא עושה כגון לנסע לאיזה מקום וכיוצא יש בו עבודה ועל כן יש לו בחירה על הכל ◄לקריאת המשך המאמר על בחירה - לחץ כאן...

בחירה: תקציר◄ ... בזה כלל. ועוד תבין ענין זה במקומות אחרים שמדברים מענינים כאלה והבן מאד ועוד באותו עניין: רבי נחמן מברסלב מדבר במספר מקומות על בחינת "הוסיף משה יום אחד מדעתו", שזה בחינת הבחירה של משה וכולי. ואם כן, *גם* זה היה הנסיון של בתפילות של ואתחנן. כי הוא היה צריך להוסיף מדעתו ולמסור את נפשו ולהכנס, אך הוא *לא* עשה זאת, ולא נכנס... תשובה: העניין הוא כדלקמן: כפי שרבי נחמן מברסלב מבאר יש חשק חושק ונחשק. היינו יש את הדבר שבו חושקים. יש את זה ... ואם יש לאדם תאווה כלשהי מלבד להכיר את הבורא, הרי שאין לו רצון אין סופי. והרצון האין סופי הזה הוא בחינת מסירות נפש, שבו נכללת הבריאה בבחינת לפני הבריאה. והנה צריך שתהיה בחירה. וצריך שיהיה קיום לעולם דייקא, כי הרי הבורא ברא את הבריאה כפי מה שהיא מסיבותיו שלו. והנה הצדיק האמת אסור לו לדחוק את האדם למסור את נפשו, כי אז לא יהיה קיום לעולם. וצריך דייקא שתהיה בחירה חופשית לאדם. וכמו בסיפור הבעל תפילה, הצדיק מרמז לאדם רמזים שבפנימיות רצונו הוא שהאדם ימסור את נפשו. אך אם אין האדם שומע את הרמזים האלו של הצדיק, אז הצדיק מטעה אותו לחשוב כאילו הוא כמוהו, דהיינו הצדיק מסתיר את פנימיות כוונתו ונותן לאדם בחירה חופשית. כפי שרבי נחמן מברסלב תאר בסיפור של הבעל תפילה עיין שם. וזו בחינת הבחירה החופשית שיש לאדם ובחינת הוסיף יום אחד מדעתו. כי כל מה שהאדם יודע שהוא צריך לעשות, אין לו על זה בחירה. אך כל מה שנסתר מהאדם כיצד עליו לנהוג, יש לו על זה בחירה. (ראה בעניין הזה את מ"ש לגבי נעשה ונשמע שעולים מדרגה לדרגה, מבחינת נגלה לבחינת נסתר עיין שם). והנה משה רצה להכנס לארץ כמו שרבי נחמן מברסלב רצה להכנס לארץ. וכמובן שיש עניין גדול בלהכנס לארץ. כי בשורש העניין להכנס לארץ פירושו להגיע לשלמות האמונה בשלמות שאין ... האלוקות הזו באמצעות תפילה, כי השגת בחינת נסתר היא בחינת תפילה. והוא הגיע למבוי סתום. והבורא אמר לו לא להתפלל עוד. כי תפילה נוספת היא כבר בחינת מסירות נפש ממש. וכדי שתהיה בחירה הבורא אומר לך להשאר הרחק ואל תתעקש. ואכן משה לא התעקש ולא זכה להכנס לארץ. לעומת זאת רבי נחמן מברסלב התעקש וכן נכנס לארץ, דהיינו זכה לשלמות האמונה ולהכלל באין סוף לגמרי. שזו בחינת פנים בפנים שלא זכה לה משה אלא רק אחרי מותו. ואצל הצדיק האמת הוא זוכה כבר בחייו ... ◄לקריאת המשך המאמר על בחירה - לחץ כאן...

בחירה: תקציר◄ ... ודבקות באין סוף, ללא דיבור. והתפילה בשורשה הוא מבחינת לפני הבריאה ששם אין דיבור כלל. כנ"ל לגבי התבודדות, שגם כאשר אדם מתגבר על תאווה, גם זו בחינת התבודדות, כי הוא מבודד את עצמו מהעולם הזה. והצדיק האמת שהוא אינו נמצא בעולם הזה כלל, אלא הוא נמצא מחוץ למקום ממש, והוא אין ממש, הוא נמצא בהתבודדות כל הזמן באופן רצוף ללא שום שינוי. שזו בחינת ביטול הבחירה. שבה הכל נכלל בא"ס, שזו כמובן שלמות ההתבודדות. התבודדות = בדד = לבד = נפרד = אחד = לפני הבריאה = נכלל בא"ס. ועכשיו נבאר בצורה פשוטה יותר: על ידי התבודדות עם כל הפירושים של התבודדות (גם לימוד תורה של חשבון נפש יכול להכלל בכך), על ידי זה האדם זוכה להשלים את שכלו ולעלות מדרגה לדרגה. ואז כאשר האדם משיג בשכלו את כל מה שיש ביד אנושי להשיג, אז ורק אז השכל של האדם מנסה להשיג את מה שיש מעל השכל. ואז הוא משיג את מה שיש מעל השכל. ועל ידי זה שהוא משיג את מה ... ◄לקריאת המשך המאמר על בחירה - לחץ כאן...באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה במאמרים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאןקבל תכנים נוספים שיעניינו אותך...
האתר Breslev.EIP.co.il נותן לך את כל ספרי רבי נחמן מברסלב

© כל הזכויות שמורות
מותר לצטט חלקים בלבד מתוכן האתר במקומות שונים, ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.

דף זה נוצר ב 0.8906 שניות
עכשיו 03_09_2014 השעה 05:04:27
wesi2