ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב
דף הביתליקוטי מוהר"ן ח"אליקוטי מוהר"ן ח"בסיפורי מעשיותשבחי הר"ןשיחות הר"ןחיי מוהר"ןספר המידותלימוד


ספרי רבי נחמן מברסלב
לחץ על ה 💎 שליד שם הספר, ותעבור לפרק "אקראי" ממנו
💎ליקוטי מוהר"ן חלק א
💎ליקוטי מוהר"ן חלק ב
💎סיפורי מעשיות
💎שבחי הר"ן
💎שיחות הר"ן
💎חיי מוהר"ן
💎ספר המידות
חיפוש בספרי רבי נחמן מברסלב
אלה מסעי בני ישראל - פירוש סותר אחד את השני
... אחר. והוא: העניין של הקבצן החיגר וגם של הקבצן הגיבן שגר מחוץ למקום וגם של איש היער שגר באויר שזו בחינת מעל המקום. פירוש: כי הצדיק הוא מעל הזמן ומעל המקום. ומי שהוא מעל המקום, ממילא לא שייך אצלו נסיעות לשום עניין שבעולם, בדיוק כמו קבצן חיגר שאינו יכול ללכת לשום מקום. וכל הנסיעות נמשכות רק מחמת זה שהאדם אינו זוכה להיות מעל המקום. וזה שורש העניין של זה שהנסיעות שורשן בפגם האמונה. כי הצדיק ... זה מתקן את פגם האמונה. הרי לכאורה צריך להיות הדבר להפך. רמז לתשובה: מי שיעמיק בשאלה עצמה הנ"ל, בבחינת מעל המקום של הצדיק, ממילא הוא ימצא תשובה לקושיא הנ"ל. תשובה: העניין הוא ... אם הייתה לאדם אמונה שלמה, הוא לא היה הולך משום מקום לשום מקום, כי הוא היה מחוץ למקום לגמרי. וכל אחיזת המקום והזמן, היא מבחינת אחרי הבריאה, שצריך לכלול אותה בבחינת לפני ... מברסלב אמר על עצמו שבכל צעד וצעד שלו וכולי. כך שבאמת רק מי שנמצא מחוץ למקום, רק הוא דייקא מתקן את בחינת המקום על ידי ההליכה שלו. אך כל זמן שהאדם לא תיקן את בחינת המקום שלו, הרי שכל ההליכות שלו נמשכות מפגם האמונה. כי אם הייתה לו ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה ב - אֱמר אֶל הַכּהֲנִים
... לחרב הזה צריך לידע איך ללחם עם החרב שלא יטה אותה לימין או לשמאל ושיהא קולע אל השערה ולא יחטא. וזה אי אפשר אלא על ידי בחינת משפט כי משפט הוא עמודא דאמצעיתא הינו שקולע עם כלי זינו אל המקום הצריך ואינו מטה לימין ולא לשמאל, אלא לאמצע וזה בחינת: "יכלכל דבריו במשפט" ובשביל זה קבל ...
בחירה וידיעה לפני ואחרי - האומנם?
... העולם, שהוא החלל הפנוי שבו הבורא אינו נמצא. וידיעה = פירושו שהנברא אינו יכול להתקיים ללא הבורא, שהנברא הוא אחד עם הבורא, שהבורא ממלא את כל המקום, שאין עוד מלבדו וכולי. זהו שורש השאלה של הבחירה והידיעה. דהיינו הבחירה אפשרית רק משום כך ...
סיפורי מעשיות - מעשה א - מעשה מאבידת בת מלך [ערוך] / מעשה מאבדת בת המלך / מעשה בבת מלך שאבדה
... לכאן בגלל שאבי המלך נזרק מפיו דבור הנ"ל שאמר לבת המלך: שהלא טוב ייקח אותך וכאן, המקום הזה למרות שהוא נראה טוב, באמת הוא לא טוב וספר לה, שאביה מצטער מאד ושהוא מבקשה כמה שנים ושאל אותה: איך אני יכול להוציא אותך? ואמרה לו אי ...
גדולת נוראות השגתו - חיי מוהר"ן - חלק 1
... הזאת מקיפה את כל החלל הפנוי ואת כל המקום כולו, שזאת בחינת מקומו של עולם. ****** וכן לענין רקודין אמר שכשהוא יושב בין העולם הוא יכול לרקד רקוד נפלא מאד וגם פעם אחת שמעתי בעצמי שאמר בשעה ... מעשיות, על הקבצן שהוא כולו בבחינת מעל המקום, אך עדיין יש לו שייכות גם לבחינת המקום. ובפשיטות: הצדיק כולו כלול בא"ס לגמרי, אך תוך כדי זה הוא גם נמצא בארץ ממש, דהיינו בעולם הזה / עולם המעשה וכולי. ויש בזה גם רמז על בחינת לפני הבריאה, ... שתיקה / לפני הבריאה / אין סוף / מעל המקום / מעל הזמן וכולי. והוא מוכרח לצמצם את עצמו לרצונות / לשינויים / ולעולם המעשה של העולם הזה דייקא, כדי לתת לחיות לעולם וכולי. אך מצד טבעו האמיתי, הוא ...
רוח הסערה שהפכה מישוב למדבר - בבעל תפילה - חלק 2
... ואמרתי להם. אני יכול להביא אתכם אל האילן כי זה האילן אין לו מקום כלל כי הוא למעלה מהמקום לגמרי ובחינת מעט מחזיק את המרבה הוא עדין במקום ... מעט על כל פנים ובחינת מעט מחזיק את המרבה שיש לי, [הינו לבעל החטוטרות] היא בחינת סוף המקום לגמרי, שמשם ולמעלה אין מקום כלל על כן אני יכול לשא את כלכם אל האילן שהוא למעלה מהמקום לגמרי [כי זה בעל החטוטרות הוא כמו בחינת ממצע בין המקום ובין למעלה מן המקום לגמרי כי יש לו בחינה עליונה של בחינת מעט מחזיק את המרבה, שהיא בחינת סוף המקום ממש שמשם והלאה אין נמצא תבת מקום כלל כי משם ולמעלה היא בחינת למעלה מן המקום לגמרי ועל כן הוא יכול לשא אותם מתוך המקום, לבחינת למעלה מן המקום והבן] וכיו"ב מובא כאן breslev.eip.co.il/?key=58 ... מגוריו של הצדיק האמת, הוא מקומו של עולם. כי הוא כולו כלול באין סוף ממש שהוא מעל המקום. כמובא כאן breslev.eip.co.il/?key=178 - ליקוטי ... שאין שייך אצלו שום הליכה כלל, כי הוא מחוץ למקום לגמרי, והוא דייקא מתקן את בחינת המקום וכולי... עיין שם * והסיבה שהצדיק נקרא איש היער, ... וכולי, דהיינו פגם האמונה וכולי... **** ובשורה התחתונה ההפיכה של הרוח סערה את המקום מדבר למקום ישוב וכולי, היינו שכאשר אדם הראשון ... היינו כי כל העולם הזה הוא בחינת מדבר ושדות ויער וכולי. והאמת נמצאת מחוץ למקום ומעל המקום, שהוא המקום ישוב באמת וכולי... ואח"כ מובא שם: והלך כמה שנים ... ושממה. כי שם דייקא היא נמצאת וכולי... ולכן הוא הלך לחפש אותה במדבר דייקא, שהוא הרי המקום ישוב המקורי לפני שהרוח סערה בלבל את העולם... ...
סיפורי מעשיות - מעשה ט - מעשה מחכם ותם / מעשה החכם והתם
... ונתנה לו המעיל הפשוט והיה רץ לקראתו והחכם היה נוסע בעגלות צב בגדלה ובא לקראתו התם הזה והיה שואל בשלומו באהבה, בשמחה אחי חביבי! מה אתה עושה? ברוך המקום שהביאך, ואני זוכה לראותך! והחכם הנ"ל גם כל העולם היה בעיניו ... מיחד, ששם יהיה ישיבתו וצוה, שיבנה לו חומות נאות ומפארות כראוי ונתן לו כתב על התמנות הזאת, שיהיה מיניסטר כנ"ל וכן היה, שבנו לו בנינים כנ"ל, באותו המקום שצוה המלך והלך וקבל הגדלה בתקף והחכם הנ"ל, כשבא אליו האגרת ...
חיי מוהר"ן - קיז - מקום לידתו וישיבתו ונסיעותיו וטלטוליו
... שם יצר הרע גדול על האלף אדמים שלא לתנם. וגם יודע אפילו היצר הרע שיש שם. ונכנס לשם ושמע מה ששמע ומה ששמע באותו העת הינו מאמר חותם בתוך חותם בלקוטי א' סימן כ"ב הוא מאותו התורה של המקום הנ"ל, רק הוא מעט ומקצת וכו'. ואמר אז התורה ו'יאמר ...
החלל הפנוי - מהו?
... את העולם, לשם כך הוצרך הבורא לצמצם את האור אין סוף שלו לצדדים וליצור מעין חלל פנוי שבו הוא לא יהיה. ובאותו החלל הפנוי בתוכו קיימים הזמן המקום וכל העולם וכולי... העניין הזה בתורת הקבלה נקרא גם סוד הצמצום / תורת הצמצום וכיו"ב. עד כאן הכל טוב ... את נקודת החיבור של הבריאה לבורא. שבה כמובן קיימים פרדוקסים שונים. להבין את העניין של החלל הפנוי, פירושו להבין את נקודת החיבור של הזמן ושל המקום למה שיש מעל הזמן והמקום. או לדוגמא להבין את השורש של מנגנון הסיבתיות והסיבה תוצאה שיש בבריאה. או לדוגמא להבין את השורש ואת ... רק הוא יכול לעבור שם בחלל הפנוי בבטחה ללא שום פגע. העניין הזה של החלל הפנוי, הוא כמו לשאול מה היה לפני שהיה זמן? או בתוך איזה מקום נמצא המקום? וכיו"ב שאלות שונות שעוסקות בשורש הראשון והפנימי ביותר של כל המציאות כולה. ברמה הנמוכה יותר, החלל ... ניתן לחפש עוד בפורום את הנושא הנ"ל וכולי... שאלה כתבת שחלל פנוי מייצג כל מקום שיש בו אי וודאות. נניח אדם שיש לו שאלות אפיקורסיות שבאות מהמקום הזה, אז כדי לצלוח את החלל צריך שתיקה וגם שכל נקנה (שזה בכלל כמעט לא מציאותי). איך האדם יודע שהוא ...
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה פג - עַל יְדֵי תִּקּוּן הַבְּרִית שֶׁהוּא קֶשֶׁת, יָכוֹל לְהוֹצִיא הַחִצִּים
... שרחוק ממנו החכמה ותכלית הזה הוא עקר המקום הינו בחינת מקומו של עולם שזה התכלית הוא המקיף את כל העולם שנברא בחכמה כמו שכתוב: "כלם בחכמה עשית" וזהו בחינת: 'הקובע מקום לתפילתו' כי זה עקר המקום בבחינת: "אל יצא איש ממקמו ביום השביעי" ואז פושט גופו המצרע, שהוא ממשכא דחויא ולובש בגדי שבת הינו גוף קדוש מגן עדן כי המקום גורם, בבחינת: "של נעליך וכו' כי המקום" וכו' ועל שם הגוף הקדוש נקרא שבת בבחינת: "והנה שבה כבשרו" 'שנרפא מצרעתו', ונתלבש בגוף קדוש מגן עדן הנקרא בשר בחינת: "בשר מבשרי" ואז נתרומם מזלו, שהיא בשר מבשרו ...
1 2 3 4 ...5
באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה בתכנים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאן

האתר Breslev.EIP.co.il נותן לך את כל ספרי רבי נחמן מברסלב
פרסם את האתר בכל מקום שאתה יכול!
© כל הזכויות שמורות
מותר לצטט חלקים בלבד מתוכן האתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
דף זה הופיע ב 0.1089 שניות - עכשיו 12_12_2023 השעה 01:10:55 - wesi2