ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב
דף הביתליקוטי מוהר"ן ח"אליקוטי מוהר"ן ח"בסיפורי מעשיותשבחי הר"ןשיחות הר"ןחיי מוהר"ןספר המידותלימוד


ספרי רבי נחמן מברסלב
לחץ על ה 💎 שליד שם הספר, ותעבור לפרק "אקראי" ממנו
💎ליקוטי מוהר"ן חלק א
💎ליקוטי מוהר"ן חלק ב
💎סיפורי מעשיות
💎שבחי הר"ן
💎שיחות הר"ן
💎חיי מוהר"ן
💎ספר המידות
חיפוש בספרי רבי נחמן מברסלב
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה ג - אַקְרוּקְתָּא
... הנה קול הנגינה נמשכת מן הצפרים כדאיתא במדרש . מפני מה מצרע טהרתו תלויה בשתי צפרים חיות טהורות ? יבוא קלניא ויכפר על קלניא. כי נלקה מחמת קולו שדבר לשון הרע. נמצא, מי שהוא כשר נמשכת הנגינה שלו מן השתי צפרים חיות טהורות שהשתי צפרים הנ"ל, יונקים מאתר דנביאים ינקין לכך נקרא המנגן ...
ספר המידות - התנשאות
... לך אל נ'מ'ל'ה' עצל וכתיב: משם רועה אבן ישראל. ה. כשנותנין ממון להשר בשביל איזהו התמנות, שיעביר את חברו וימנה אותו, זהו כמו כשוף. ו. הרהורי עבודה זרה והרהורי זנות ושפיכת דמים ולשון הרע, הם באים על מי שרגיל בנדרים, אבל נתבטלים על ידי המנהיג ...
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה כז - מִי שֶׁהוּא פַּרְנַס חֹדֶשׁ אוֹ מַנְהִיג
... לו כפי מה שמעריך את כל אחד בישר להכביד על זה ולהקל על זה כראוי על ידי זה מבטל הארבע מדות רעות דהינו 'עבודה זרה' 'וגלוי עריות' 'ושפיכות דמים' 'ולשון הרע' והסוד כי הנדר שנודרין צריכין לשלם מיד והמאחר נדרו גורם אלו הארבע מדות הנ"ל כדאיתא במדרש, שלמד מיעקב שבשביל שאחר נדרו בא לידי ארבע הנ"ל 'עבודה זרה' שנאמר: "הסירו את אלקי הנכר" 'גלוי עריות' "ותצא דינה" וכו' 'שפיכות דמים' בשכם 'לשון הרע' "וישמע את דברי בני לבן" ואיתא, שבשביל שראה משה בסבלות בני ישראל כמו שכתוב: "וירא בסבלותם" דהינו שנתן לב על סבלותם, שהיו מכבידין ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה נד - וַיְהִי מִקֵּץ שְׁנָתַיִם יָמִים
... שרואה מרחוק, ונדמה לו להפך מן האמת והכח המדמה בא על ידי לשון הרע כי כח המדמה הוא כח הבהמיות כי גם בהמה יש לה זה הכח המדמה והמוציא דבה הוא נופל לבהמיות ועל כן נתגבר עליו כח המדמה, שהוא כח הבהמיות וכשהדעת נסתלק ממנו נופל ... מאסת" וכו' כנ"ל. נמצא על ידי הסתלקות הדעת, שבא על ידי לשון הרע שהוא בחינת: "מוציא דבה הוא כסיל" דהינו שנסתלק ממנו הדעת על ידי זה נופל מאהבת השם יתברך, לאהבות הבהמיות ואז מתגבר עליו כח המדמה, שהוא כח הבהמיות ועל ידי הכח ...
ספר המידות - לשון הרע
... המידות - לשון הרע חלק א' א. המספר לשון הרע, הקדוש ברוך הוא אומר לשר של גיהנום: אני עליו מלמעלה ואתה עליו מלמטה. ותקנתו יעסק בתורה וישפיל דעתו גם על ידי זה לא יבוא לידי לשון הרע. ב. על ידי לשון הרע מגדיל עוונותיו כנגד שלש עברות. ג. מלתא דמתאמרה באפי מרא או באפי תלתא, לית בה משום לשנא בישא. ד. האי לשנא בישא, אף על גב ... ועל ידי הולכי רכיל נעשים לצים. ז. בני אדם שאוהבים זה את זה, מתר לומר זה לזה מאיזה דבר ששמע מאיזה אדם, גם חברו מתר לקבל דבריו ואין בו משום לשנא בישא. ח. על ידי לשון הרע אין לאדם חשק ללמד, גם מבזה את הצדיק. ט. מלשון הרע נצול על ידי אמת. י. כששומר את עצמו מלשון הרע, על ידי זה לא יחרש רעה על חברו. יא. מי שאין מקבל לשון הרע על צדיק, על ידי זה יזכה להמנות עם הצדיקים. יב. גסות מביא את האדם לדבר בגנות בני אדם. יג. לשון הרע אין אומרו, עד שכופר בעקר וחוטא בשמים ובארץ. יד. מתר לומר לשון הרע על בעל המחלקת. טו. מוציא שם רע על חברו, אין לו מחילה עולמית. טז. על ידי לשון הרע אין מקבל פני השכינה. יז. המספר בלשון הרע והמקבלו, ראוי להשליכו לכלבים. יח. תקון ללשון הרע אמירת הקטרת. יט. על ידי לשון הרע נגעים באים עליו ומגדיל עוונות עד לשמים וראוי לסקלו באבן. חלק שני א. על ידי לשון הרע נתפס בתפיסה. ...
חיי מוהר"ן - נט - שיחות השיכים להתורות
... ה' סלחתי כדברך סימן קע"ז נאמר בשבת ראש חדש חשון תקס"ה שהיה אז הפאר שפיל של בתו מרים זכרונה לברכה. מאמר לשון הרע פוגם ענווה סימן קצ"ז, נאמר קדם שבועות תקס"ה. תקון למקרה וכו' סימן ר"ה נאמר אחר שבועות תקס"ה. והתגלות העשרה קפיטל תהלים היתה בשנת תקס"ט. מאמר תעיתי כשה אבד סימן ר"ו, שמעתי ...
תורה שבכתב / שבעל פה / סודות התורה ועוד - חלק 2
... לגבי המשמעות של 2 ציפורים דווקא. כדאיתא במדרש. מפני מה מצרע טהרתו תלויה בשתי צפרים חיות טהורות? יבוא קלניא ויכפר על קלניא. כי נלקה מחמת קולו שדבר לשון הרע. = היינו בחינת פגם הדיבור, פגם המלכות, גלות ...
סיפורי מעשיות - מעשה יג - מעשה משבעה קבצנים / מעשה בשבעת הקבצנים / מעשה בשבעה קבצנים
... שלי הוא מעט מחזיק את המרבה ואחד אמר שהשתיקה שלו היא בחינת מעט מחזיק את המרבה כי יש עליו מקטרגים הרבה ובעלי לשון הרע שמלשינים עליו הרבה מאד וכל מה שמלשינים ודוברים ומקטרגים עליו בלשון הרע הרבה הוא בשתיקתו מתרץ הכל על ידי מה שהוא שותק לבד ...
ספר המידות - פידיון שבויים
... על ידי זה נופל לתפיסה. ה. כשאחד מבני ישראל נתפס בתפיסה, על ידי זה לפי בחינתו נסתמו מעינות החכמה מחכמי הדור, ולהפך כשיוצא מהתפיסה. ו. לפעמים על ידי תפיסה נצול מכליון בנים. ז. על ידי לשון הרע נתפס בתפיסה. ח. השערות שגדלין על האדם ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה יד - לְהַמְשִׁיךְ שָׁלוֹם בָּעוֹלָם
... [השוק הוא מקומות החיצונים] 'רגל' זה בחינת "נרגן מפריד אלוף" הנ"ל דהינו בעלי לשון הרע ומחלקת ההולכים ומרגלים ומדברים רכילות ולשון הרע ועושין מריבה ומחלקת בין אדם לחברו ובין איש לאשתו בחינת: "לא רגל על לשונו" וזהו שצריכין להאיר ולהדליק נר חנוכה סמוך לפתח דהינו להאיר הכבוד ולהחזירו ... לשלום ויבטל ויכלה הנרגן מפריד אלוף וזהו: 'עד שתכלה רגל מן השוק' שיתבטל בעלי לשון הרע ורכילות אשר רגל על לשונם ויתרבה השלום בעולם ועל ידי השלום זוכין לתפילה ועל ידי זה זוכין לשלום הכללי שלום בכל העולמות ואזי כשזוכין לשלום הכללי אזי ...
1 2
באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה בתכנים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאן

האתר Breslev.EIP.co.il נותן לך את כל ספרי רבי נחמן מברסלב
פרסם את האתר בכל מקום שאתה יכול!
© כל הזכויות שמורות
מותר לצטט חלקים בלבד מתוכן האתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
דף זה הופיע ב 0.0469 שניות - עכשיו 11_12_2023 השעה 23:12:12 - wesi2