ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב
דף הביתליקוטי מוהר"ן ח"אליקוטי מוהר"ן ח"בסיפורי מעשיותשבחי הר"ןשיחות הר"ןחיי מוהר"ןספר המידותלימוד


ספרי רבי נחמן מברסלב
לחץ על ה 💎 שליד שם הספר, ותעבור לפרק "אקראי" ממנו
💎ליקוטי מוהר"ן חלק א
💎ליקוטי מוהר"ן חלק ב
💎סיפורי מעשיות
💎שבחי הר"ן
💎שיחות הר"ן
💎חיי מוהר"ן
💎ספר המידות
חיפוש בספרי רבי נחמן מברסלב
שיחות הר"ן - אות רכה - להתרחק מחקירות ולהתחזק באמונה
... הקבלה בתבה אחת שהוא עולם העשיה וכל חכמת הקבלה הוא מעשיה ולמעלה שהוא יצירה ובריאה ואצילות למעלה למעלה וכו'] וגם בעשיה בעצמה בפנימיות העשיה דהינו רוחניות העשיה אין להפילוסופים שום ידיעה כלל אבל חכמת הקבלה מדברת רק משרש העשיה ברוחניות ומשם ולמעלה ...
איך ללמוד ליקוטי מוהר"ן לעומק?
... מאוד מאוד וכולי. ומי שאינו יכול להבין את השכל של ענייני העולם הזה, כיצד יבין את השכל של ענייני העולם הבא. והתורה של הבורא מלובשת בכל דבר בעולם. ומי שאינו מבין את הבריאה, כיצד יבין את הבורא. ומי שאני מבין את ...
להיות לבד - בריא או לא?
... השאלות האלו. ובהכרח שהאדם יגיע לשאלות האלו לפני שהוא יזכה להכלל בא"ס. כי להכלל בא"ס היינו להבין מה היה לפני הבריאה. והשאלות האלו עוסקות ברגע הבריאה והצמצום עצמו. ודרכן דייקא אפשר להבין מה היה לפני הבריאה, על ידי אמונה שהיא מעל השכל וכולי. וכאשר האדם ... תפילה היא מילה רחבה. עיקר התפילה הוא דווקא שתיקה ודבקות באין סוף, ללא דיבור. והתפילה בשורשה הוא מבחינת לפני הבריאה ששם אין דיבור כלל. כנ"ל לגבי התבודדות, שגם ... שזו בחינת ביטול הבחירה. שבה הכל נכלל בא"ס, שזו כמובן שלמות ההתבודדות. התבודדות = בדד = לבד = נפרד = אחד = לפני הבריאה = נכלל בא"ס. ועכשיו נבאר בצורה פשוטה יותר: על ... שלמה מהעולם, שפירושה הכללות באין סוף. התבודדות שלמה = הכללות בא"ס, שזו התבודדות שלמה והכללות בבחינת לפני הבריאה, שזהו ניתוק מוחלט מהזמן ומהמקום וכולי... וזאת ...
אשרי תמימי דרך - ליקוטי מוהר"ן ח"א - חלק 1
... כי איש הישראלי צריך תמיד להסתכל בהשכל, של כל דבר ולקשר עצמו אל החכמה והשכל שיש בכל דבר = השכל של כל דבר, היינו התורה שמלובשת בבריאה בכל דבר. כדי שיאיר לו השכל, שיש בכל דבר להתקרב להשם ... וזה בחינת חית לשון חיות כי החכמה והשכל הוא החיות של כל דבר כמו שכתוב: "החכמה תחיה" וכו'. = כי השכל של השי"ת הוא זה שמחייה את כל הבריאה. היינו סודות התורה שמחיים גם את המקומות הנמוכים... אך ... מה שהשי"ת מחייה אותה. ונעשה: "אור הלבנה כאור החמה" = היינו שעל ידי התגלות השכל של השי"ת שיש בכל דבר בעולם, על ידי זה נכללת הבריאה בלפני הבריאה, היינו שהמלכות שהיא הלבנה נכללת בבחינת החמה... אבל מי ... להתגבר על מלכות דסטרא אחרא וכמו שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה 'לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע'. = היינו צריך האדם לקשר את הבריאה שהיא המלכות, אל המלך דהיינו הבורא. * אשרי תמימי דרך - ...
בגדים - חשוב או לא חשוב?
... לתקן את המקיפים שלו ולהשלים את דעתו. אך מי שהוא צדיק אמת, הוא משיג את התכלית בכל דבר, ואפילו בענייני העולם הזה ממש. כי הוא לא נהנה מהגשמי, אלא רק מהאותיות שיש בכל דבר, דהיינו התגלות הרצונות והצמצומים של הבורא בבריאה. כי הצדיק האמת זוכה להשיג את סוד הלבושים, דהיינו ...
לדון לכף זכות - מהו שורש העניין?
... כל דיבור של רבי נחמן מברסלב הוא רק לבוש גשמי של עניין אחר. אז כאן נעסוק בשורש העניין של לדון לכף זכות כדלהלן: והעניין הוא, כי קודם הבריאה היה כולו טוב וכולו אחד. ואחרי הבריאה הטוב האין סופי צמצם את עצמו ללבושים שונים, שבהם הוא מצטייר בעיני האדם גם כרע, למרות שהוא כולו טוב ממש. ועיקר עבודת האדם בעולם, היא לדון את כל העולם לכף זכות, היינו לקשר את בחינה הבריאה לבחינת לפני הבריאה, היינו לגלות את שורש הטוב שיש בכל רע. ועל ידי זה לבטל את ... התורה שבעל פה מלובשת בכל דבר, על ידי זה הוא הופך את הדיבורים של הבזיונות שמבזים אותו לשבחים למלך. והכל עניין אחד כמובן, שהוא לקשר את הבריאה בבחינת לפני הבריאה, דהיינו למצוא את הטוב שיש בכל רע וכולי כנ"ל. בעניין לדון ...
מדוע בסוף השקר נמצאת האמת?
... וכאשר האדם מגיע אל השורש של הרע, הוא בעצם רואה את הטוב עצמו, שזה השי"ת עצמו. כי אדם רגיל שמעורב טוב ורע, אדם כזה גם הטוב שלו הוא לא טוב אמיתי כמו שהיה לפני הבריאה. אך אצל אדם שמגיע לכפירה שלמה בשלמות באמת, אדם כזה מגיע לשורש הרע שהוא הטוב שלפני הבריאה, שהוא הרבה יותר גדול מאשר הטוב של זה שמאמין אך מעורב טוב ...
ראש השנה / התבודדות הוא מעלה עליונה וגדולה מן הכל?
... התבודדות = בדידות = לבד = קדוש / פרוש / נבדל = אחד. כפי שרבי נחמן מברסלב ביאר מספר פעמים, התפילה היא בחינת לפני הבריאה בייחס לתורה שהיא בחינת אחרי הבריאה. כאשר רבי נחמן מברסלב אומר ההתבודדות היא מעלה עליונה וגדולה מן הכל, הפרוש הוא שלהכלל בהשי"ת זה עליון וגדול מן הכל כמובן, כי בחינת לפני הבריאה גדולה ועליונה מן הכל כמובן. אלא מאי? שההשתלשלות של זה לעולם המעשה הגשמי, היא שיחה בינו לבין קונו. אך בשורש, ההתבודדות היא ביטוי נרדף ללהיות כלול בא"ס. וכפי ... כי כל העניין של רבי נחמן מברסלב הוא רק ראש השנה, דהיינו הראש וההתחלה של העולם, דהיינו להכלל בא"ס שזו בחינת לפני הבריאה שהיא הראש של כל הבריאה. וכל העניין של רבי נחמן מברסלב הוא רק להכלל בא"ס. וכדי לזכות להיות אצל רבי נחמן מברסלב בראש השנה, על האדם להשלים את דעתו, ועל ידי זה לזכות להכלל בא"ס ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה יז - וַיְהִי הֵם מְרִיקִים שַׂקֵּיהֶם
... לגלות הרצונות של השם יתברך כי יש בכל דבר רצון השם יתברך הן בכלל הבריאה דהינו מה שהשם יתברך רצה לברא את העולם בכלל וכן בפרטי הבריאה בכל דבר ודבר בפרט, יש רצון השם יתברך דהינו שהשם יתברך רצה שזה הדבר יהיה כך ... בפרטי פרטיות בין כל איבר ואיבר וכיוצא בזה בעשבים ואילנות ושאר פרטי הבריאה שבכלם יש שנויים רבים מאד בתמונותיהם ובכחותיהם והנהגותיהם והכל היה מחמת ... שכל העולם כלו נברא רק בשביל ההתפארות שיתפאר בישראל וזה היה כלל הבריאה דהינו שכלל הבריאה היה בשביל כלל ההתפארות שיקבל מישראל וכן פרטי הבריאה הוא בשביל פרטי ההתפארות של ישראל כי יש בכל אחד ואחד מישראל התפארות ... כנ"ל על ידי זה יודע ומשיג כל הרצונות של השם יתברך שהיה לו בכל הבריאה בכלל ובפרט ובפרטי פרטיות כי כל הרצונות של כל הבריאה הכל היה בשביל ההתפארות של ישראל כנ"ל וכל דבר ודבר נברא ברצונו בזה הכח ובזה ... שיש בישראל בכלל ובפרט ובפרטי פרטיות יודע כל הרצונות שיש בכלל הבריאה ובפרטי הבריאה ובפרטי פרטיות [כי ההתפארות שהשם יתברך מתפאר בישראל הוא שרש הבריאה הינו: כלליות ההתפארות של כלליות ישראל מה שהשם יתברך מתפאר עם כלל ישראל זהו שרש כלליות כל הבריאה בכלל וכן פרטיות ההתפארות מה שהשם יתברך מתפאר עם כל אחד מישראל בפרטיות זהו שרש של אותו דבר הפרטי של הבריאה שנברא בשביל זה ההתפארות וכן בפרטי פרטיות שההתפארות שהשם יתברך מקבל בפרטי פרטיות מכל איבר ותנועה של כל אחד מישראל זהו שרש של פרטי פרטיות של הבריאה דהינו של כל איבר ואיבר בפרטי פרטיות של כל נברא ונברא והכלל, כי עקר הבריאה היה בשביל ההתפארות שיתפאר עם ישראל וזה ההתפארות הוא השרש והחיות של כל הבריאה בכלליות ובפרטיות ובפרטי פרטיות כי כל הרצונות של השם יתברך בבריאת עולמו ... היה כפי ההתפארות שמקבל מישראל בכלל ובפרט ובפרטי פרטיות כי כלליות הבריאה נבראת בזאת התמונה ובזה הסדר וההנהגה שיש לכלליות הבריאה כפי כלליות ההתפארות שמקבל מכלל ישראל וכן כל דבר בפרט נברא בזה התמונה ובזה ... פרטיות על ידי זה הוא יודע טעם כל הרצונות שהיה להשם יתברך בכל הבריאה, בכלל ובפרט וכו' כי כל הרצונות של הבריאה בכלל וכו' היה כפי ההתפארות שיקבל מישראל בכלל וכו' כנ"ל והבן הדברים היטב, ... של השם יתברך שמתפאר עם עמו ישראל שעל ידי זה נתגלין כל הרצונות של הבריאה כנ"ל על ידי זה נתגלה היראה והאהבה כי על ידי התגלות ההתפארות נתגלה היראה ... ידי ההתפארות שהשם יתברך מתפאר עם ישראל על ידי זה היו כל הרצונות של הבריאה כנ"ל כמו כן על ידי היראה שנעשה מהתגלות ההתפארות הזאת כנ"ל על ידי זה נתגלה ... שמגלה ההתפארות שעל ידי זה מוצא כל הרצונות שהיה להשם יתברך בכל הבריאה וכו' כנ"ל שעל ידי זה נעשה יראה ואהבה כנ"ל] וזה בחינת: "כי תפארת עזמו אתה, ...
גדולת נוראות השגתו - חיי מוהר"ן - חלק 1
... לקשר את העולם הזה עם לפני הבריאה וכולי, ולקשר את כל המדרגות התחתונות עם המדרגות העליונות. שזאת בחינת ריקוד. ... בזה גם רמז על בחינת לפני הבריאה, שהיא בחינת אילן עם ענפים נפלאים מאוד, אך למטה בחינת האין סוף של לפני הבריאה, היא מצומצת לתוך בחינת ה"יש" של אחרי הבריאה. אם הייתי רוצה לגלות מאתי היו כל העולם רצין אחרי אך שאיני רוצה. כמו השי"ת ... מברסלב נכלל בבחינת לפני הבריאה. וממילא חידוש כמוהו עוד לא היה בעולם. כי אין הוא שייך לעולם הזה כלל. חידוש ... כולו בבחינת שתיקה / לפני הבריאה / אין סוף / מעל המקום / מעל הזמן וכולי. והוא מוכרח לצמצם את עצמו לרצונות / ...
1 2 3 4 ...5
באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה בתכנים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאן

האתר Breslev.EIP.co.il נותן לך את כל ספרי רבי נחמן מברסלב
פרסם את האתר בכל מקום שאתה יכול!
© כל הזכויות שמורות
מותר לצטט חלקים בלבד מתוכן האתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
דף זה הופיע ב 2.8760 שניות - עכשיו 12_12_2023 השעה 01:22:13 - wesi2