ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב
דף הביתליקוטי מוהר"ן ח"אליקוטי מוהר"ן ח"בסיפורי מעשיותשבחי הר"ןשיחות הר"ןחיי מוהר"ןספר המידותלימוד


ספרי רבי נחמן מברסלב
לחץ על ה 💎 שליד שם הספר, ותעבור לפרק "אקראי" ממנו
💎ליקוטי מוהר"ן חלק א
💎ליקוטי מוהר"ן חלק ב
💎סיפורי מעשיות
💎שבחי הר"ן
💎שיחות הר"ן
💎חיי מוהר"ן
💎ספר המידות
חיפוש בספרי רבי נחמן מברסלב
הר של אש - מעשה מבעל תפילה
... היינו הדרך להשיג את השכל הנקנה שבו נמתקת היראה של מידת הגבורה והדין. ... הוא שכל מאוד גדול שהוא השכל הנקנה והוא בחינת הדרך מן הצד שיש במעשה של ... שיש בחלל הפנוי. כי השכל הנקנה לפני שהאדם משיג אותו, הוא בחינת גשר צר ... כי הציפורים הן המוחין, והשכל אינו יכול לעמוד שם וכולי... ועוד מן הצד יש ... המוחין של האדם, דהיינו השכל של האדם. שבכל דבר ודבר בעולם מלובש בצורה ...
כיצד תהיה חלוקת השכר לעתיד לבוא?
... יהיה הפרש גדול בין כל צדיק וצדיק מכל שכן בין צדיק לרשע כי מה שיהיה מקיף לזה יהיה פנימי לזה כנ"ל: 'כל צדיק נכוה מחפתו של חברו' כנ"ל, עין שם וכמובא פרוש הפסוק: "כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים" כי בהשכל המשתף יהיו כלם שוים שהכל ידעו את ה', אפילו עכו"ם אך ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה סד - וַיּאמֶר ה' אֶל משֶׁה בּא אֶל פַּרְעה
... אף שבאמת אינו סברא כלל כן יש כמה מבוכות וקשיות אצל המחקרים שבאמת אינם שום חכמה והקשיות בטלים מעקרא אך מחמת שאין בהשכל אנושי לישבם על ידי זה נדמים לחכמות וקשיות ובאמת אי אפשר לישב אלו הקשיות כי אלו הקשיות של אפיקורסית הזאת, באים מחלל הפנוי אשר שם בתוך החלל הפנוי אין ...
בחירה וידיעה לפני ואחרי - האומנם?
... על שאלת הבחירה והידיעה. כי מצד האמת, בוודאי שיש אמת, והאמת היא אחת בלבד. ואין שני אמת ולא הרבה אמת. ובוודאי או שיש בחירה או שאין בחירה. ואין כאן 2 אמת, ולכן יש כאן משהו שהוא נוגד את השכל האנושי. אלא, שכל מי שרק מאמין בבחירה ו / או בידיעה, ממילא הוא מתרץ כל מיני תירוצי כזב. אך מי שמבין את שורש העניין, מבין שאין כאן תשובה בשכל אנושי. וכפי שאמרתי. לשאלת הידיעה והבחירה בפירוש הפשוט שלה, בהחלט שיש לה תשובה חד משמעית וברורה שאינה נגד השכל. היינו בקלות אפשר להוכיח ש... ולא גם בחירה וגם ידיעה אלא רק... (תגלה לבד). אלא רק על השורש אין תשובה... ואם האדם ...
רוח הסערה שהפכה מישוב למדבר - בבעל תפילה - חלק 2
... ח"א - תורה כא - עתיקא טמיר וסתים כי עקר האדם הוא השכל ועל כן במקום שחושב השכל שם כל האדם וכשיודע ומשיג בידיעת השם יתברך הוא שם ממש **** וכל הנ"ל הוא בחינה אחת עם מ"ש כאן forum.eip.co.il/forum_posts.asp?TID=48 - אלה מסעי בני ישראל - ... הוא גם נחשב למשוגע, כמובא במספר מקומות. כי מחמת שהשכל שלו כ"כ גדול לכן הוא נחשב כאיש יער וכמשוגע ממש. ויש בזה עוד בחינות. כי במעשה שם מובא שהצדיק נתן להם כלי שכאשר הם השתמשו בו כל הצעקות של היער הפכו אצלהם ...
מעלת המתקרבים אליו - חיי מוהר"ן
... חכם, כמבאר בספר לקוטי א' בסימן קכ"ג מן הסתם מי שיכול ללמד ביותר מסגל ביותר ראה כאן: forum.eip.co.il/forum_posts.asp?TID=41 - לזרוק את השכל. מדוע וכיצד? forum.eip.co.il/forum_posts.asp?TID=56 - איך להיות מקושר לצדיק לגמרי? מדוע לזרוק את השכל? forum.eip.co.il/forum_posts.asp?TID=38 - כדי לזרוק את השכל צריך שכל? forum.eip.co.il/forum_posts.asp?TID=102 - מה יש לחסידי ברסלב נגד השכל? ***** אמר לי כששאלתיו אם אדבר עם בני אדם השיב לי [כן תדבר. שאלתיו אבל איני יודע מה עובר ... לפני הבריאה נצרכת לבחינת הבריאה דייקא והבן. וראה גם כיו"ב breslev.eip.co.il/?key=573 - חיי מוהר"ן - תמד - עבודת השם ואני אפתח לך שבילי השכל ותלך ותטיל דרך כל התורות שלי כדרך ההולך ומטיל בהיכלות ובנינים נפלאים ונוראים. ... אבל אף ...
בחירה חופשית - מתי נבין את הסוד הזה?
... חופשית - מתי נבין את הסוד הזה? שאלה: קראתי בשם רבי נחמן מברסלב, שאחרי 120 שהאדם נפטר, אח"כ הוא זוכה להבין את השכל של הידיעה והבחירה. השאלה שלי היא האם אחרי שבן אדם עוזב את הגוף, האם הוא באמת זוכה לקבל תשובה לשאלה הזאת? או שאולי רק הקב"ה עצמו יודע את ... זה בפירוש? או שאולי זאת המצאה... בקיצור, מהי האמת בעניין הזה? תשובה: אין שום קשר מכל סוג שהוא, בין הפטירה של האדם מהגוף, לבין הבנת השכל של הבחירה והידיעה. יש כאלו בטעות שחושבים שאחרי שהאדם יעזוב את הגוף, אז הוא יקבל תשובות לכל השאלות שלו, ובכללן לשאלת הבחירה והידיעה / ... ומיד נסביר את העניין. העניין הוא כדלקמן: האדם הוא הנשמה שלו. כאשר האדם אומר "אני", האני של האדם זאת הנשמה. כמו כן הנשמה של האדם היא השכל שלו. השכל הוא הנשמה, הנשמה היא השכל. כאן בחיים האלו של האדם, הנשמה של האדם מלובשת בתוך גוף, שהוא כמו חולצה. או כמו רוכב שרוכב על סוס. אך, הרוכב הוא אותו הרוכב. ז"א האדם הוא ... להבין בשכל בלי גוף, אפשר להבין עם גוף ולהפך. המגבלה להבין את עניין הבחירה והידיעה ו / או את השאלות שבאות מהחלל הפנוי, הן מגבלה של השכל האנושי, ואין להן שום קשר לעניין של הגוף בשום צורה. עצם זה שהנשמה של האדם נפרדה מהמאציל שלה, דהיינו הבורא, עצם זה מגביל את האדם להבין את העניין הנ"ל של הצמצום / בחירה ידיעה וכיו"ב. הדרך היחידה להבין את השכל הנ"ל של הבחירה ידיעה וכיו"ב, היא רק על ידי זה שהאדם נכלל באין סוף, דהיינו על ידי זה שהאדם חוזר למצב שבו הוא היה לפני שהנשמה שלו הייתה, ... ממערב מרבי נחמן מברסלב, מתיימרים לדבר בשמו. אך באמת אפילו תלמידיו של רבי נחמן, כונו על ידו כ"נוצות שעל הבגד" דהיינו חסרי שייכות. כי השכל של רבי נחמן מברסלב הוא עניין אחר לגמרי, והוא אינו דומה בשום צורה לשום דבר שקיים בעולם הזה. והדרך היחידה להנצל משמועות בשם רבי נחמן ...
מה עושים בעולם הבא כל היום?
... בעולם הזה, כך הוא זוכה לזכות לחזור בתשובה גדולה יותר בעולם הבא. והעניין הוא, כי באמת עיקר האדם הוא השכל. והשכר האמיתי שהשכל רוצה הוא לדעת את מה שהוא אינו יודע. והשכר לעתיד לבוא, הוא שידעו את מה ... הרצון שלו נשלם, ועל ידי זה האדם חי טוב יותר. ובעולם הבא תהיה שלמות הדעת. אך עדיין יש מקיפים גם מעל השכל. ולכל מקיף יש מקיף אחר וכולי. כי גם אחרי שהאדם זוכה להשיג את מה שיש מעל השכל האנושי, וזוכה לתכלית הידיעה שלא נדע, וזוכה לידיעה שלמה וכולי, עדיין ...
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה ס - כְּשֶׁיֵּשׁ מִלְחָמוֹת בָּעוֹלָם, הַשֵּׂכֶל מְחַיֵּב שֶׁיִּהְיֶה יַקְרוּת
... מוהר"ן ח"ב - תורה ס - כשיש מלחמות בעולם, השכל מחיב שיהיה יקרות כשיש מלחמות בעולם, השכל מחיב שיהיה יקרות כי נתעורר הקללה של קין: "כי תעבד את האדמה, לא תסף תת כחה לך" על ידי השפיכות דמים שיש בעולם כי ...
תאוות. שבירת התאוות. איך למה וכמה? חלק 3
... מוהר"ן ח"ב - תורה ב - ימי חנכה הם ימי הודאה ועל ידי זה שממשיכין קדשה של שבת לששת ימי החל על ידי זה נתגלה האחדות הפשוט יתברך כי בששת ימי החל הם פעלות משתנות שבכל יום נברא פעלה משנה וזה כנגד השכל האנושי, להבין זאת בשכל האנושי שפעלות משתנות יהיו נמשכין מאחד הפשוט יתברך ויתעלה כי בשכל האנושי אי אפשר להבין זאת רק על ידי שבת שאנו ... שעל ידי שבת נתגלה אחדות הפשוט יתברך והיינו כי אצל השי"ת אין שום שינוי, למרות שבאמת יש הרבה שינויים וכולי... *** ואצל הצדיק האמת שזוכה לתקן את חטא אדם הראשון וזוכה לאכול מעץ החיים הנצחיים שהוא השכל הנקנה, גם הוא זוכה לבחינה הנ"ל. היינו שרצונו לעולם אינו משתנה, למרות שכלפי חוץ רצונו משתנה וכולי. וכעין מה שהתבאר כאן ...
1 2 3 4 ...5
באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה בתכנים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאן

האתר Breslev.EIP.co.il נותן לך את כל ספרי רבי נחמן מברסלב
פרסם את האתר בכל מקום שאתה יכול!
© כל הזכויות שמורות
מותר לצטט חלקים בלבד מתוכן האתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
דף זה הופיע ב 0.0508 שניות - עכשיו 04_12_2023 השעה 12:09:07 - wesi2