ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב
דף הביתליקוטי מוהר"ן ח"אליקוטי מוהר"ן ח"בסיפורי מעשיותשבחי הר"ןשיחות הר"ןחיי מוהר"ןספר המידותלימוד


ספרי רבי נחמן מברסלב
לחץ על ה 💎 שליד שם הספר, ותעבור לפרק "אקראי" ממנו
💎ליקוטי מוהר"ן חלק א
💎ליקוטי מוהר"ן חלק ב
💎סיפורי מעשיות
💎שבחי הר"ן
💎שיחות הר"ן
💎חיי מוהר"ן
💎ספר המידות
חיפוש בספרי רבי נחמן מברסלב
שיחות הר"ן - אות צב
... אותה הפעלה של אותה הנשמה מתחלת להתעלות מיום ביאת אותה הנשמה לעולם ויש בימי חייו של האדם ימי עליה וימי עמידה וימי ירידה כגון אם ימי חייו שבעים שנה או שמונים שנה אזי שליש ימיו הם ימי עליה ושליש ימי עמידה ושליש ימי ירידה דהינו ששליש ימיו עולה מעלה מעלה עם כל הכחות ושליש ימיו הוא עומד ואחר כך שליש ימי ירידה וימי עמידה הוא במלואה שאז כל הכחות בשלמותן ובמלואן והוא בחינת נגוד הלבנה כי ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קיב - צהַר תַּעֲשֶׂה לַתֵּבָה
... בעצמה כנ"ל ואמר: יפה הקשית והשיב כלאחר יד, שיש בזה דברים בגו כי אם יזכה לראות הפתחים שיש שם הוא יכול לצאת דרך הפתחים של נפילת חברו כי הירידה והנפילה של זה, הוא בחינת עליה של זה, והבן הינו, לפעמים מה שנחשב נפילה וירידה אצל חברו שהוא במדרגה גבוה יותר נחשב אצלו בחינת עליה, לגבי מדרגתו ... כמבאר בגמרא הנ"ל אף על פי כן אם היה זוכה לראות הפתחים שיש בהטומאה בעצמה היה יכול לעלות משם דרך הפתחים של חברו הגבוה ממנו שנפל על ידם כי הירידה והנפילה של חברו, נחשב אצלו עליה כנ"ל אבל אי אפשר לזכות לראות ...
שבחי הר"ן - סדר הנסיעה שלו לארץ ישראל - אות יג
... גדלת חכמתו בענין זה עמק עמק לא נשמע ולא נראה כזאת כי זה ידוע שקדם שיוצאין מדרגא לדרגה צריך שיהיה ירידה קדם העליה וכו' ואז צריכין לעניני קטנות להיות איש פשוט לגמרי וכו' והוא זכרונו לברכה מחמת שכל ימיו לא היה עומד בשום פעם על מדרגה אחת רק בכל פעם בכל יום ...
לפני העלייה חייב שתהיה ירידה
... העלייה חייב שתהיה ירידה אמר רבי נחמן מברסלב כאן breslev.eip.co.il/?key=164 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה כב - חותם בתוך חותם כי לפני העלייה חייב שתהיה ירידה אך כשרוצים לצאת ממדרגת 'נעשה ונשמע' זה למדרגת 'נעשה ונשמע' גבוה ממנה צריך להיות ירידה קדם העליה כי הירידה היא תכלית העליה וכיו"ב מביא רבי ...
שיחות הר"ן - אות ד
... הר"ן - אות ד עכשו בעתים הללו קשה מאד מאד שיהיה מעות לאיש כשר כי צריך שיהיה לו ירידה גדולה מאד, חס ושלום, עד שישיג מעות ואפילו אחר הירידה חס ושלום, מעבודתו יתברך עדין לאו כל אחד משיג ... העשירות בעמקי הקליפות בבחינת: "ותרד פלאים", פלאים אותיות אלפים הינו שהאלפים של עשירות ירד פלאים, דהינו ירידה גדולה ונפלאה על כן בהכרח שיהיה לו חס ושלום, ירידה גדולה מאד קדם שבא לעשירות דהינו אלפים מזמנים ...
מדוע בסוף השקר נמצאת האמת?
... את האין סוף, חייבים בהכרח לעבור בחלל הפנוי. וכאשר עוברים בחלל הפנוי, זו תכלית הירידה. לפני העלייה חייבת להיות ירידה. ולפני עלייה אין סופית, חייבת להיות ירידה אין סופית. וגם צדיק אמת, לפני שהוא נכלל בא"ס, עוברים עליו כפירות גדולות של החלל הפנוי. וכאשר הוא מתחזק במידת האמת, אז הוא מגלה את האמונה הקדושה, ונכלל בא"ס לגמרי. ...
שיחות הר"ן - אות מח
... זמן שאינו חזק בדעתו שתמיד ימשך עצמו להשם יתברך בכל מה שיוכל בין בעליה בין בירידה חס ושלום אפילו אם תהיה הירידה חס ושלום, איך שתהיה אף על פי כן יהיה חזק ואמיץ בדעתו למשך ולהשתוקק ולהתגעגע תמיד אליו יתברך, ולצעק ולהתפלל ולהתחנן אליו יתברך תמיד, ...
גן עדן וגהנום - לפני גן עדן יש גהנום
... אומר שלפני שאדם מגיע לגן עדן, הוא צריך לעבור בגהנום? מה פשר העניין? איך זה קשור לכך שארץ ישראל נקנית ביסורים? איך זה קשור לכך שצריך שתהיה ירידה לפני עליה? ואיך זה קשור ל"קטנות" שעברה על רבי נחמן מברסלב בדרך לארץ ישראל? תשובה: ראה כאן breslev.eip.co.il/?key=573 - חיי מוהר"ן - תמד - עבודת השם לגבי זה שלפני ... יש את התגלות הבורא, והיא כולה טוב, וכולה ניסים וכולי. והייסורים האלו, הם בעצם הירידות שיש לפני העלייה. ז"א כי לפני ארץ ישראל חייבת להיות ירידה, שזו בחינת הקטנות שרבי נחמן מברסלב היה בה בדרך לארץ ישראל. כפי שרבי נחמן מברסלב אמר על עצמו שהוא היה מוכרח לרדת לקטנות הזאת לפני ארץ ישראל, ששם יש שכל כ"כ גדול וכולי... וזו העניין שהצדיק עובר בגהנום לפני גן עדן, כי גהנום הוא בחינת הירידה של הצדיק לפני שהוא זוכה להגיע לגן עדן, שהיא העלייה וכולי... וראה גם כאן: breslev.eip.co.il/?key=559 - חיי מוהר"ן - קכט - נסיעתו לארץ ישראל ושמעתי בשם רבנו זכרונו ...
האם רבי נחמן לא טעם טעם חטא?
... כותב בפירוש שצריכים דייקא לעבור בענייני העולם הזה ולפני כל עלייה, חייב שתהיה ירידה וכולי. ********* דבר נוסף: אנשים חושבים שרבי נחמן נולד רבי נחמן. אך לא כן הוא הדבר. רבי נחמן נולד כאדם רגיל לגמרי, עם כל התאוות וכל היצר הרע שיש ... בתוך חותם הוא מ"ש: וזה אי אפשר אלא אם כן נכשל בהם כי לעלות מדרגא לדרגא צריך ירידה תחלה שהיא המכשול וזה: ביום ההוא יבקש עון ישראל ואיננו כי לעתיד יהיה כלו תשובה ועל ידי התשובה זדונות נעשין זכיות ויהיה נעשה מעברות ישראל תורה ועל כן ... באין הינו באין סוף ששם העונות נתהפכין לזכיות על ידי התשובה שזהו בחינות 'ירידה תכלית העליה' הנ"ל וזה: "שובה ישראל וכו' כי כשלת בעונך" הינו על ידי התשובה יהיה נעשה מהעברות בחינת מכשלה שהוא התורה, כנ"ל והעניין הוא, כי רבי נחמן ...
ספר המידות - צדיק
... הם בהתחברות עם הצדיק על ידי זה גורמים זווג בין קדשא בריך הוא ושכינתה פנים בפנים. ואין ירידה אחריו. קסא. על ידי שבח שמשבחים את הצדיקים. מפילים את הרשעים נפילה גדולה קסב. הצדיק נסתלק ...
1 2
באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה בתכנים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאן

האתר Breslev.EIP.co.il נותן לך את כל ספרי רבי נחמן מברסלב
פרסם את האתר בכל מקום שאתה יכול!
© כל הזכויות שמורות
מותר לצטט חלקים בלבד מתוכן האתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
דף זה הופיע ב 0.1094 שניות - עכשיו 04_12_2023 השעה 10:48:21 - wesi2