<![CDATA[ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב! Breslev.EIP.co.il]]> http://breslev.eip.co.il/ he breslev.eip.co.il Sat, 16 Dec 2017 02:23:19 GMT Sat, 16 Dec 2017 02:23:19 GMT 720 <![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה פא - כשאדם משמח עצמו בשמחה של מצוה]]> http://breslev.eip.co.il/?key=258

ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה פא - כשאדם משמח עצמו בשמחה של מצוה

כשאדם משמח עצמו בשמחה של מצוה והשמחה גדולה כל כך עד שנוגעת עד רגליו הינו שמרקד מחמת שמחה זה הבחינה נקרא: "ונביא לבב חכמה" הרגלים הם נצח והוד בחינת נביאים נתעלים לבחינת לב על ידי השמחה שבלב כי השמחה מעלה אותם וזהו הרקוד שמעלה רגליו בכל פעם וכשלומד תורה או שעושה מצוה בכל כך שמחה שהשמחה נוגעת עד רגליו, ומעלה את רגליו למעלה בזה נתעלים כל תומכי דאוריתא, שהם נקראים סמכי קשוט . "צדק יקראהו לרגלו", כי התורה והמצוה נקראים צדק כמו שאמרו חכמינו זכרונם לברכה: 'צדק תדברון' וכו' וכמו שכתוב:כי כל מצותיך צדק" גם הדבור הרע נקרא רגל כמו שכתוב: "לא רגל ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sat, 16 Dec 2017 02:23:19 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=258 ליקוטי מוהרן תורה ברסלב רבי נחמן מברסלב חסידות ליקוטי מוהרן חלק ב אמונה יהדות רוחניות
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה ריג - כשהקדוש ברוך הוא רוצה להסתיר ולכסות את האדם]]> http://breslev.eip.co.il/?key=485

ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה ריג - כשהקדוש ברוך הוא רוצה להסתיר ולכסות את האדם

דע שיש שם שכשהקדוש ברוך הוא רוצה להסתיר ולכסות את האדם מן הבעל דבר להציל אותו ממות שנגזר עליו אזי הוא מסתיר ומכסה אותו בזה השם ואזי הבעל דבר משוטט ומחפש סביבות זה האדם לבקש לו מקום שיוכל להכנס תחת המסתר והמכסה להזיק לזה האדם אך תכף כשמביט עליו נסתלק ואין לו כח מחמת זה השם אבל דע שכשחס ושלום, מוצא מקום לכנס תחת המסתר והמכסה לשלט על האדם אזי אדרבא מקבל עוד הבעל דבר יותר כח מזה השם וזה בחינת מה שכתוב בזוהר הקדוש 'שראה פינחס המ"ם של מות משוטטת אז' הינו כי המ"ם, היא בחינת הסמ"ך מ"ם המשוטט סביב סביב כנ"ל ודע שהשם הנ"ל, הוא שם ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sat, 16 Dec 2017 02:22:19 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=485 רוחניות ליקוטי מוהרן אמונה רבי נחמן מברסלב תורה ברסלב ליקוטי מוהרן חלק א יהדות חסידות
<![CDATA[ביטחון אמיתי דקדושה ובטחון דסטרא אחרא]]> http://breslev.eip.co.il/?key=5415

ביטחון אמיתי דקדושה ובטחון דסטרא אחרא

רבי נחמן מברסלב מבאר כאן breslev.eip.co.il/?key=331 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה ס - דע שיש שבילי התורה, שיש בהם התבוננות גדול וגם כאן breslev.eip.co.il/?key=334 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה סג - סוד כונת המילה כי יש בחינת ביטחון אמת דקדושה, ויש בטחון של שקר של הסטרא אחרא. ובטחון דקדושה הוא אמת וביטחון דסטרא אחרא הוא שקר וכולי. והביטחון דקדושה שהוא כולו אמת, הוא תלוי בשכל, כמבואר כאן breslev.eip.co.il/?key=495 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רכה - כשהראה בשלמות על ידי זה הבטחון בשלמות כי עקר הבטחון בשלמות הוא על ידי השכל כמו שכתוב: "עיני כל אליך ישברו" ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sat, 16 Dec 2017 02:21:19 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=5415 רוחניות אמונה ליקוטי מוהרן רבי נחמן מברסלב תורה יהדות חסידות ברסלב ברסלב
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רו - תעיתי כשה אבד בקש עבדך]]> http://breslev.eip.co.il/?key=476

ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רו - תעיתי כשה אבד בקש עבדך

תעיתי כשה אבד בקש עבדך וכו' כי יש חלוק גדול בעברה שעושה האדם, חס ושלום בין אם נתעורר תכף ומיד ושב בתשובה אזי אפשר לו בקל לחזר למקומו כי כשעושה עברה, חס ושלום אזי הולך ונוטה מהדרך הישר אל דרך אחר מקלקל ושם יוצאים מאותו הדרך כמה וכמה נתיבות ודרכים תועים ומקלקלים מאד שכשמתחילין לילך, חס ושלום, באותו הדרך הרע אזי תועים ונבוכים באלו הדרכים עד שקשה לשוב ולצאת משם אבל השם יתברך דרכו לקרות את האדם תכף כשרואה שהוא תועה מדרך השכל וקוראו שישוב לאחוריו ולכל אחד קורא לפי בחינתו יש שקוראו ברמיזה ויש בקריאה ממש ויש שבועט בו ומכהו וזהו הקריאה שלו כי אוריתא ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sat, 16 Dec 2017 02:20:19 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=476 חסידות ברסלב תורה אמונה רבי נחמן מברסלב ליקוטי מוהרן ליקוטי מוהרן חלק א יהדות רוחניות
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות קד]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2260

שיחות הר"ן - אות קד

"אם פגע בך מנול זה משכהו לבית המדרש" כי לפעמים הוא [הינו הבעל דבר] מתפלל מתוך האדם ואזי האדם כמו בית הכנסת ואחד מתפלל בתוכו וכן בלמוד לפעמים האדם הוא כמו בית המדרש ואחד לומד בתוכו אך אף על פי כן למוד כזה טוב יותר מתפילה כזו כמו שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה: "אם אבן הוא נמוח אם ברזל הוא מתפוצץ" וזהו אם פגע בך מנול זה פגיעה לשון תפילה כמו שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה הינו כשהמנול מתפלל מתוכך ואתה רק כמו בית הכנסת משכהו לבית המדרש כי טוב יותר שיהיה נעשה בחינת בית המדרש כי הלמוד טוב יותר כנזכר לעיל ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sat, 16 Dec 2017 02:19:19 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2260 יהדות רבי נחמן מברסלב אמונה ליקוטי מוהרן רוחניות חסידות תורה שיחות הרן ברסלב
<![CDATA[חיי מוהר"ן - רמא - גדולת נוראות השגתו]]> http://breslev.eip.co.il/?key=564

חיי מוהר"ן - רמא - גדולת נוראות השגתו

אות רמא שמעתי בשמו שאמר מתי יש לי התבודדות ואמר שבשעה שכל העולם עומדים סביביו והוא יושב בתוכם אז יש לו התבודדות. כי הוא יכול לצעק בקול דממה דקה וקולו נשמע מסוף העולם ועד סופו. וגם אנכי שמעתי מפיו הקדוש בעצמו שיש לו קול דממה דקה שיכול לעמד בין העם והמון אנשים ויצעק בקול דממה דקה מסוף העולם ועד סופו, וכל האנשים סביביו לא ישמעו כלל. וכן לענין רקודין אמר שכשהוא יושב בין העולם הוא יכול לרקד רקוד נפלא מאד וגם פעם אחת שמעתי בעצמי שאמר בשעה שיושב בין העולם אני דומה כמי שכל העולם עומדים סביבו והוא מרקד מאד ובתוך כך באו כלי זמר של חתנה. אחר כך באיזה זמן ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sat, 16 Dec 2017 02:18:19 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=564 יהדות רוחניות ברסלב תורה חסידות רבי נחמן מברסלב אמונה ליקוטי מוהרן חיי מוהרן
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות רכ - להתרחק מחקירות ולהתחזק באמונה]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2372

שיחות הר"ן - אות רכ - להתרחק מחקירות ולהתחזק באמונה

פעם אחת אמר לאחד. אגלה לך סוד, שיהיה אפיקורסות גדול בעולם כי מלמעלה יבוא אפיקורסות בעולם בשביל נסיון ואני יודע שאנשים שלי גם בלא זה יתחזקו באמונה באמת וישארו קימים באמונתם אך אני מגלה לך זאת כדי שיתחזקו יותר כשיראו שדברו מזה מקדם וכדברים האלה נשמע מפיו הקדוש כמה פעמים והיה מתאנח מאד על זה ואמר אוי, איך יוכלו לעמד אנשים מעטים נגד כל העולם והנה סמוך מאד אחר הסתלקותו זכרונו לברכה ראינו בעינינו זאת, שתכף התחיל להתפשט אפיקורסית גדול בעולם מה שלא היה כזאת מימי קדם כי אף על פי שכבר התחיל לצמח נגע המספחת הזאת במדינות רחוקות האפיקורסים המפרסמים דשם כמ ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sat, 16 Dec 2017 02:17:19 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2372 ברסלב ליקוטי מוהרן תורה אמונה שיחות הרן רוחניות רבי נחמן מברסלב חסידות יהדות
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה סא - על ידי אמונת חכמים]]> http://breslev.eip.co.il/?key=332

ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה סא - על ידי אמונת חכמים

חדי רבי שמעון ואמר: "ה' שמעתי שמעך יראתי", אמר: התם יאות הוי למדחל וכו' א. על ידי אמונת חכמים, יכולין להוציא משפטנו לאור כי משפט הוא עמודא דאמצעיתא הינו בחינת דרך הממצע, שאינו נוטה לימין ולשמאל וזה זוכין על ידי אמונת חכמים, שהוא בחינת: "לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל" ועל כן, על ידי זה יוצא המשפט ברור כנ"ל, בבחינת: "משפטי אמת" הינו, כי כל הלמודים שהאדם לומד צריך שיקבל ויוציא מהם משפטי אמת, שלא יהיה בבחינת משפט מעקל דהינו, שיקבל וילמד מכל הלמודים שלומד, משפטי הנהגות שידע איך להתנהג, הן לעצמו, הן לאחרים שמתנהגים לפי דעתו כל אחד ואחד כפי ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sat, 16 Dec 2017 02:16:19 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=332 רוחניות אמונה ליקוטי מוהרן חלק א ליקוטי מוהרן ברסלב רבי נחמן מברסלב יהדות חסידות תורה
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה צו - זמם רשע לצדיק]]> http://breslev.eip.co.il/?key=66

ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה צו - זמם רשע לצדיק

[לשון החברים] זמם רשע לצדיק וחרק עליו שניו ה' ישחק לו כי ראה כי יבא יומו וכו' הענין הוא כך דקשה מאין יבוא מחשבה זרה לצדיק שרוצה להתפלל בדבקות גדול הלא אמרו רבותינו, זכרונם לברכה: 'הבא לטהר מסיעין אותו' אלא הענין הוא כך כי מעת השבירה נפלו הניצוצות מכל העולמות ועל ידי תפילות הצדיקים, עולין מעט מעט, מדרגה אחר מדרגה וכשצדיק עומד להתפלל, ומדבק את עצמו למדה שהוא בה עתה נופל לו מחשבה זרה מעין אותה מדה וכשבא למדרגה יותר גדולה, נופל לו המחשבה זרה מעין המדה הזאת שהוא בה עתה והצדיק צריך לידע מאיזה מדה ומאיזה עולם היא זאת המחשבה זרה וצריך לידע במה להעלותה ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sat, 16 Dec 2017 02:15:19 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=66 ליקוטי מוהרן רבי נחמן מברסלב רוחניות תורה ליקוטי מוהרן חלק א ברסלב יהדות אמונה חסידות
<![CDATA[ספר המידות - הרחקת רשעים]]> http://breslev.eip.co.il/?key=148

ספר המידות - הרחקת רשעים

חלק א' א. כשהצדיק בא לבית הרשע, הבית נתברך, ודוקא שהבית מזמן לברכה. ב. הרחק מרשעים, כדי שלא תתפס בענשם. ג. בשביל איבה מראין איזה קרבות לרשעים. ד. לפעמים כשעושין איזה טובה לרשע גמור, בזה עושין נחת רוח לקדוש ברוך הוא. ה. אסור לספר בשבחן, אבל מקום שיבוא משבחן שבח לצדיק מתר לספר קצת. ו. מי שמלמד זכות על רשע, גם הוא נקרא רשע. ז. אפילו עושה איזהו דבר כדת וכדין, אין אנו סומכין עליו. ח. מי שערב בעד רשע, נופל לידי תאוות ניאוף גם נופל לחלשה. ט. רשע ששכח את השם יתברך לגמרי, בידוע שלא יצא ממנו זרע כשר. י. כשנופל שונאו של הקדוש ברוך הוא בידך, אל תרחמהו. יא ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sat, 16 Dec 2017 02:14:19 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=148 יהדות ליקוטי מוהרן רוחניות אמונה חסידות רבי נחמן מברסלב תורה ספר המידות ברסלב
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רז - כל הדבורים הם בחינת גבורות]]> http://breslev.eip.co.il/?key=477

ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רז - כל הדבורים הם בחינת גבורות

כל הדבורים הם בחינת גבורות כמו שכתוב "וגבורתך ידברו" וכמו שכתוב בכתבים שהה' גבורות שבדעת בוקעין ויוצאין בהפה ונעשה מהם ה' מוצאות הפה נמצא שכל הדבורים הם בחינת גבורות וצריך להמתיקם וההמתקה הוא על ידי למוד התורה ודבורים טובים שמדברים על ידי זה ממתיקים הדבורים שהם בחינת הגבורות ודע שלפעמים יוצאין גבורות קשות רחמנא לצלן והם באים בזה העולם לגדולי הדור מחמת שיש להם דעת גדול על כן כשיוצאין, חס ושלום, גבורות קשות, באים בדעת הגדולים ושם בוקעין ויוצאין מהפה, ונעשה מהם דבורים כנ"ל ואזי הדבורים הם בחינת גבורות קשות וצריך לראות להמתיקם וכשאין ממתיקים ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sat, 16 Dec 2017 02:13:19 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=477 יהדות ליקוטי מוהרן ליקוטי מוהרן חלק א אמונה רוחניות רבי נחמן מברסלב תורה ברסלב חסידות
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה נ - כל הפוגם בברית, אין יכול להתפלל]]> http://breslev.eip.co.il/?key=322

ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה נ - כל הפוגם בברית, אין יכול להתפלל

[לשון רבנו, זכרונו לברכה] הצילה מחרב נפשי מיד כלב וכו' כי כל הפוגם בברית, אין יכול להתפלל בבחינת: "כל עצמותי תאמרנה" וכשאין מתפלל בבחינת: "כל עצמותי" 'אזי כלבא נחת ואכל קרבנו' הינו תפילתו וכשמתפלל וטועם מתיקות בדבורי התפילה זאת הבחינה נקראת "כל עצמותי תאמרנה" ואין יכול לטעם מתיקות בתפילה אלא כשתקן פגם הברית כי מיין מתיקין, זה בחינת מיין דדכין ומי שהוא בבחינת מיין מתיקין, אזי דבוריו מתוקים וטובים וכשיוצאים מפיו ומשמיע לאזניו, כמו שאמרו: 'השמע לאזנך' וכו' אזי נכנסים מתיקות המיין לתוך עצמותיו, בבחינת: "ושמועה טובה תדשן עצם" וכשעצמות מרג ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sat, 16 Dec 2017 02:12:19 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=322 רוחניות רבי נחמן מברסלב ליקוטי מוהרן תורה ברסלב יהדות חסידות אמונה ליקוטי מוהרן חלק א
<![CDATA[חיי מוהר"ן - קכב - מקום לידתו וישיבתו ונסיעותיו וטלטוליו]]> http://breslev.eip.co.il/?key=3902

חיי מוהר"ן - קכב - מקום לידתו וישיבתו ונסיעותיו וטלטוליו

אות קכב בשנת תקס"ב בקיץ קדם שיצא מזלאטיפאליע לברסלב, היה באותו הקיץ בברדיטשוב עם אביו הרבני החסיד הותיק המפרסם מורנו רבי שמחה זכרונו לברכה. ואז היה תקף המחלקת של הזקן הידוע ובשעת המחלקת אמר הזקן הנ"ל שיביא אגרות מכל הצדיקים המפרסמים שכלם חולקים עליו וכן הוה בהפך ממש. כי הגיעו אגרות מכל המפרסמים לרבנו הקדוש זכרונו לברכה, וכלם החזיקו ידם עם רבנו זכרונו לברכה באהבה רבה מאד, וכתבו מרורות להזקן הנ"ל. הינו הרב הגאון החסיד רבי לוי יצחק מברדיטשוב והרב החסיד רבי גדליה מליניץ והרב הקדוש דודו רבי ברוך זכרונו לברכה והרב החסיד רבי זאב מטשארניאוסטרע ו ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sat, 16 Dec 2017 02:11:19 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=3902 ברסלב תורה רבי נחמן מברסלב יהדות חסידות אמונה רוחניות ליקוטי מוהרן חיי מוהרן
<![CDATA[רוצה כבוד? תחזור בתשובה. רוצה גדולה? תתקרב לצדיק.]]> http://breslev.eip.co.il/?key=5522

רוצה כבוד? תחזור בתשובה. רוצה גדולה? תתקרב לצדיק.

איפה רבי נחמן מברסלב אומר שמי שרוצה כבוד, צריך לחזור בתשובה כדי לקבל כבוד. (דהיינו שכבוד זה טוב) ? ואיפה רבי נחמן מברסלב אומר שמי שרוצה להרגיש שהוא "משהו", אז הוא צריך להתקרב לצדיק, כדי לקבל "גדולה" (דהיינו שגדולה זה טוב) ? ואיך זה מסתדר עם זה שגאווה זה רע? רמז: כאן - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה כא - עתיקא טמיר וסתים רבי נחמן מברסלב מביא שלעתיד לבוא יתהפך הכבוד. כי כרגע הכבוד הוא אצל העכו"ם ולעתיד לבוא הוא יהיה אצל ישראל. כיצד הדברים קשורים? תשובה: כאן - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה ו - קרא את יהושע רבי נחמן מברסלב מביא כי יש שני סוגי כבוד. יש כבוד שמ ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sat, 16 Dec 2017 02:10:19 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=5522 חסידות אמונה ברסלב רוחניות ברסלב ליקוטי מוהרן תורה רבי נחמן מברסלב יהדות
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה כח - יש חלוקים בין התורות]]> http://breslev.eip.co.il/?key=205

ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה כח - יש חלוקים בין התורות

דע, שיש חלוקים בין התורות כי יש תורה שלא נתנה אפילו לדרש ויש תורה שנתנה לדרש ולא נתנה לכתב ויש שנתנה לכתב וכמו שמצינו שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה . 'דברים שבעל פה אי אתה רשאי לאמרם בכתב' וכו' ומי שיודע להבחין ולהכיר בין התורות איזהו נתנה לכתב, ואיזהו לא נתנה לכתב הוא יכול להכיר את איש ישראלי בין האמות ואפילו אם אחד מישראל עומד בין כמה אמות, יכול להכירו וסוד זה מרמז בפסוק: "אכתב לו רבי תורתי כמו זר נחשבו" הינו כשכותבין רבי תורתי הינו רב יותר מהראוי דהינו שכותבין מה שלא נתן לכתב כנ"ל אזי "כמו זר נחשבו" הינו שאין יוכל להכיר את הישראל וכמו זר נחשב ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sat, 16 Dec 2017 02:09:19 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=205 ליקוטי מוהרן ברסלב רבי נחמן מברסלב תורה יהדות חסידות אמונה רוחניות ליקוטי מוהרן חלק ב
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות רסא - שיחות מורנו הרב רבי נחמן]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2417

שיחות הר"ן - אות רסא - שיחות מורנו הרב רבי נחמן

[מה שמצאתי מכתב יד איש ולא נכתב כסדר וכתקונו ומה שהוצאתי משם העתקתי וזהו] "וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען אלה תולדות יעקב יוסף" כתיב: "רגלי עמדה במישור במקהלים אברך ה" רגל הוא בחינת אמונה שעליה עומדים כל המדות וכל התורה כלה כמו שמובא במקום אחר וכמו שאמרו "בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה" כי האמונה יסוד ושרש כל התורה והעבודה וצריך שיהיה האמונה ברורה וזכה בלי שום ערבוב שלא תהיה בבחינת ערב ואמונה היא צנור כל ההשפעות וכל הברכות כמו שכתוב: "איש אמונות רב ברכות" ועל ידי הכפירות אזי הקליפות הם נוטלין חס ושלום, ההשפעות והברכות כי: "סביב ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sat, 16 Dec 2017 02:08:19 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2417 רבי נחמן מברסלב ליקוטי מוהרן רוחניות תורה שיחות הרן ברסלב יהדות חסידות אמונה
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות שב - שיחות מורנו הרב רבי נחמן]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2458

שיחות הר"ן - אות שב - שיחות מורנו הרב רבי נחמן

פעם אחת עמדתי לפניו והוא זכרונו לברכה, היה מנח על מטתו ונזרקו דבורים אלו, מתוך פיו הקדוש ואמר בזו הלשון. דער עקר איז "מבטן שאול שועתי" [העקר הוא: מבטן שאול שועתי] ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sat, 16 Dec 2017 02:07:19 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2458 שיחות הרן ליקוטי מוהרן תורה ברסלב רבי נחמן מברסלב רוחניות יהדות חסידות אמונה
<![CDATA[שבחי הר"ן - סדר הנסיעה שלו לארץ ישראל - אות כח]]> http://breslev.eip.co.il/?key=1840

שבחי הר"ן - סדר הנסיעה שלו לארץ ישראל - אות כח

ותקף עצם ההשגה שהשיג בארץ ישראל אי אפשר לבאר ולספר כלל ממש לא נשמע ולא נראה כזאת שיזכה ילוד אשה להשגה כזו על ידי אוירא דארץ ישראל ואי אפשר לדבר ולספר בזה והיה מתפאר עצמו מאד במה שזכה להיות בארץ ישראל וגם בסוף ימיו אמר שהוא מחיה עצמו מאד במה שזכה להיות בארץ ישראל ואמר: זה אני יודע מכבר שכשאדם רוצה לעשות איזה דבר שבקדשה ויש לו מניעות על זה וכו' כמבאר כל זה לקמן ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sat, 16 Dec 2017 02:06:19 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=1840 ליקוטי מוהרן רוחניות תורה ברסלב שבחי הרן רבי נחמן מברסלב יהדות חסידות אמונה
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רסד - צדקה היא תקון הברית]]> http://breslev.eip.co.il/?key=534

ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רסד - צדקה היא תקון הברית

צדקה היא תקון הברית כי פגם הברית הוא, כי הוא היה צריך להשפיע בקדשה למקום שצריך להשפיע והוא סלק ההשפעה משם והמשיכה, חס ושלום למקום אחר ועל כן התקון על ידי הצדקה שעל ידי זה חוזר ומשפיע לשם אל הקדשה ועל ידי זה נתתקן וזה בחינת "ויבואו האנשים על הנשים" הנאמר בנדבת המשכן הינו בחינת זווג שנעשה על ידי הצדקה של נדבת המשכן כנ"ל ועל כן כשנותן לעני שאינו הגון אזי אדרבא הוא נפגם יותר, כי חוזר ומשפיע למקום שאינו צריך. ועין במקום אחר [לעיל בסימן ל"א ובסימן נ"ד] שמבאר גם כן שצדקה הוא תקון הברית. ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sat, 16 Dec 2017 02:05:19 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=534 חסידות ליקוטי מוהרן רוחניות תורה אמונה ליקוטי מוהרן חלק א ברסלב רבי נחמן מברסלב יהדות
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות יז]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2173

שיחות הר"ן - אות יז

הוכיח את אחד על התמדת הלמוד ואמר לו. מדוע לא תלמד ? מה תפסיד בזה, הלא תקבל עולם הבא על הלמוד ?! ואין צריך לומר כשהתורה מראה אהבה לאחד אז אין רוצה כלל עולם הבא רק שרוצה את התורה בעצמה והלא גם השם יתברך לומד כמו שמבאר בדברי רבותינו זכרונם לברכה, סדר היום שיש להקדוש ברוך הוא שלש שעות עוסק בתורה וכו' ובדורות הללו בעוונותינו הרבים נפל למוד התורה מאד ודע שהגדולים שהיו בדורות שלפנינו דהינו הרבנים הגדולים שהיו אז לא היו יודעים שום כונות ואף על פי כן היו יכולים לעשות מופתים רק על ידי למוד התורה הקדושה כי על ידי זה כשהיו אומרים איזה דבור, נתקים כך ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sat, 16 Dec 2017 02:04:19 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2173 יהדות ברסלב תורה רבי נחמן מברסלב חסידות אמונה רוחניות ליקוטי מוהרן שיחות הרן
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה ריב - זה בחינת מחאת כף אל כף]]> http://breslev.eip.co.il/?key=484

ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה ריב - זה בחינת מחאת כף אל כף

[לשון רבנו, זכרונו לברכה] זה בחינת מחאת כף אל כף, כי על ידי זה מביטין בתמונת ה' כי תמונת ה' הינו דמיונות שאנו מדמין אותו רחום וחנון ושאר כנויים ודמיונות שאנו קורין אותו כל אלו הדמיונות גלו הנביאים ונביאים זה בחינת דבור התפילה, כמו "ניב שפתים" וכשאנו מדברים בשפתינו את התמונות והדמיונות ומוחאין בכפים אזי נתקים: "ביד הנביאים אדמה" כי הנביאים הם הדבורים והכפים הם יד הנביאים ואז הדמיון נתגלה, בבחינת: "וביד הנביאים אדמה" ונתקים: "ותמונת ה' יביט" גם מחאת כף זה בחינת: "וידי אדם מתחת כנפיהם" כי הכנפים הם הדבורים, בבחינת "ובעל כנפים יגיד דבר" גם נכלל ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sat, 16 Dec 2017 02:03:19 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=484 רבי נחמן מברסלב אמונה רוחניות יהדות ברסלב חסידות ליקוטי מוהרן תורה ליקוטי מוהרן חלק א
<![CDATA[איך לזהות מפורסמים של שקר?]]> http://breslev.eip.co.il/?key=5430

איך לזהות מפורסמים של שקר?

שאלה: ראיתי כי הבאתם כאן forum.eip.co.il/forum_posts.asp?TID=65 ציטוטים רבים של רבי נחמן מברסלב על העניין של מפורסמים של שקר ומנהיגים שאינם ראויים להנהיג. השאלה שלי היא, מה רבי נחמן מברסלב אומר לגבי כיצד ניתן לזהות את המפורסמים של שקר האלו? כיצד ניתן לדעת מיהו מפורסם של שקר ומיהו מפורסם של אמת? תודה תשובה: הדרך לגלות מי הם המפורסמים של שקר, היא אך ורק על ידי זה שהאדם מחפש תמיד את האמת. ולא רק את האמת, אלא את האמת לאמיתה וכולי. מצד האמת, הדרך היחידה לדעת מיהו מפורסם של שקר באמת, היא אך ורק על ידי זה שהאדם מתקן את האמונה של עצמו בשלמות שאין שלמות ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sat, 16 Dec 2017 02:02:19 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=5430 אמונה חסידות יהדות ליקוטי מוהרן תורה רוחניות ברסלב ברסלב רבי נחמן מברסלב
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רלז - עקר הנגון והכלי שיר, הביא לוי לעולם]]> http://breslev.eip.co.il/?key=507

ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רלז - עקר הנגון והכלי שיר, הביא לוי לעולם

עקר הנגון והכלי שיר, הביא לוי לעולם כמובא בזוהר שעקר הנגון מסטרא דלואי וזה שאמרה לאה: "הפעם ילוה אישי אלי" שעתה הפעם שנולד לוי שעל ידו בא בחינת הנגון וכלי שיר לעולם 'הפעם ילוה אישי אלי' בודאי כי התחברות שני דברים הוא על ידי נגון וכלי שיר, והבן וזה בחינת כלי זמר שמנגנין על חתנה שרים רדפוני חנם ראשי תבות רחש [זה הענין הם דברי צחות שאמר על עצמו שהיו נוהגין לתן לו רחש המגיע להרב ופעם אחת עמדנו לפניו בעת שהיה חתנה בעיר ואמר אז ענין הנ"ל מענין כלי זמר שמנגנין על החתנה כנ"ל [כי כן היה דרכו בקדש שעל פי רב היה אומר תורה מעין מה שהיה נעש ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sat, 16 Dec 2017 02:01:19 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=507 ליקוטי מוהרן אמונה תורה ליקוטי מוהרן חלק א ברסלב רבי נחמן מברסלב רוחניות יהדות חסידות
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות רכג - להתרחק מחקירות ולהתחזק באמונה]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2375

שיחות הר"ן - אות רכג - להתרחק מחקירות ולהתחזק באמונה

בענין שהיו מספרים לפני רבנו זכרונו לברכה והיו משבחים מאד את פרוש רש"י ושאין צריכין ללמד פרוש אחר על המקרא על פי פשוט כי שאר הפשטנים רבם הולכים על פי דרכי החקירות וכו' [כונת הדבר כי יש כמה פשטנים שהם כנגד דברי רבותינו זכרונם לברכה והם הולכים על פי דרכי החקירה קצת בכמה מקומות ואלו הפשטנים אין צריכין ללמד אותם כי אם רק פרוש רש"י זכרונו לברכה] ענה ואמר רבנו זכרונו לברכה: זה אינך יודע שרש"י זכרונו לברכה, הוא כמו אחיה של התורה הקדושה כי כל תינוקות של בית רבן וכל ישראל כלם לומדים את התורה שבכתב ושבעל פה עם פרוש רש"י ומזה מובן עצם גדלת רש"י, זכרונו ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sat, 16 Dec 2017 02:00:19 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2375 חסידות ברסלב יהדות ליקוטי מוהרן רבי נחמן מברסלב אמונה רוחניות תורה שיחות הרן
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה עב - לראות את עצמו עם הצדיק האמת]]> http://breslev.eip.co.il/?key=249

ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה עב - לראות את עצמו עם הצדיק האמת

דע, שלראות את עצמו עם הצדיק האמת הוא גם כן דבר גדול מאד בודאי כשזוכין לשמע מפיו תורה, הוא מעלה יתרה אבל גם כשאין שומעין תורה הראיה לבד, שזוכין לראות את עצמו עם הצדיק, הוא גם כן טוב מאד כי על ידי שרואין את עצמו עם הצדיק על ידי זה מקבלין גדלה ועקר הגדלה היא שפלות כמו שמצינו אצל השם יתברך: 'כל מקום שאתה מוצא גדלתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא ענותנותו' כי עקר הגדלה היא שפלות ולעתיד, שיעמדו בתחיה ויחיו חיים נצחיים עקר מה שיהיה נחיה ויקום בתחיה הוא השפלות של כל אחד כי השפלות של כל אחד ואחד יהיה נחיה לעתיד, ויקום בתחיה בבחינת: "הקיצו ורננו ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sat, 16 Dec 2017 01:59:19 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=249 רוחניות רבי נחמן מברסלב ליקוטי מוהרן חלק ב ליקוטי מוהרן יהדות ברסלב אמונה תורה חסידות
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קא - בקרוב עלי מרעים]]> http://breslev.eip.co.il/?key=67

ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קא - בקרוב עלי מרעים

[לשון החברים] בקרוב עלי מרעים לאכל את בשרי צרי ואיבי לי המה כשלו ונפלו הענין הוא כך, כי "ביה ה' צור עולמים" הינו בראשית ברא כי בתורה שנקראת 'ראשית ברא עולמים' כי יוד, הוא השכל של התורה והא, הוא אותיות של התורה, שהוא חמשה חמשי תורה, בחינת חמשת מוצאות הפה והינו בי"ה ה' צור עולמים הינו בהתורה שהיא בחינת י"ק כנ"ל, ברא כל העולמים כנ"ל וכתיב: "אדם אתם" ודרשו רבותינו, זכרונם לברכה: 'אתם קרויין אדם, ואין עכו"ם קרויין אדם' כי יש ע' אנפין נהירין, ויש ע' אנפין חשוכין כי יש שני כחות כמו שדרשו רבותינו, זכרונם לברכה על פסוק: "וזאת התורה אשר שם משה" זכה נעשה ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sat, 16 Dec 2017 01:58:19 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=67 חסידות ליקוטי מוהרן רבי נחמן מברסלב ברסלב יהדות אמונה רוחניות תורה ליקוטי מוהרן חלק א
<![CDATA[לא ימוש ספר התורה הזה מפיך]]> http://breslev.eip.co.il/?key=5518

לא ימוש ספר התורה הזה מפיך

breslev.eip.co.il/?key=384 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קי - לא ימוש ספר התורה הזה מפיך לא ימוש ספר התורה הזה מפיך כי התורה היא רוחניות ואשר זך וישר פעלו ושכלו רוחני יכול לתפס כל התורה כלה ולא ישכח דבר כי דבר רוחני אינו תופס מקום ויכולה התורה להתפשט ולשכן בשכלו אך מי שהוא מגשם דברי התורה ועושה ממנה ממשות אזי יש לה שעור וקצבה כמה הוא יכול לתפס בשכלו ולא יותר ואם ירצה להשיג יותר, אזי ידחה מה שכבר נכנס בשכלו כדרך כל דבר גשמי אם הוא כבר מלא, אם ימלאנו יותר, ידחה מה שהיה בו כבר וזהו: "לא ימוש ספר התורה": "וימש חשך" כלומר הזהר שלא תהיה ממשות וגשמיות בדברי ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sat, 16 Dec 2017 01:57:19 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=5518 ליקוטי מוהרן רוחניות אמונה תורה ברסלב ברסלב יהדות רבי נחמן מברסלב חסידות
<![CDATA[מי רוצה להיות יהודי? מה הקשר לארץ ישראל?]]> http://breslev.eip.co.il/?key=5452

מי רוצה להיות יהודי? מה הקשר לארץ ישראל?

רבי נחמן מברסלב אמר כאן breslev.eip.co.il/?key=554 - חיי מוהר"ן - א - שיחות השיכים להתורות ואמר בזו הלשון מי שרוצה להיות יהודי, דהינו לילך מדרגא לדרגא אי אפשר כי אם על ידי ארץ ישראל וכשמנצחין המלחמה אז נקראין איש מלחמה כי קדם שמנצחין המלחמה אז אל יתהלל חוגר כמפתח רק כשמנצחין המלחמה אז הוא איש מלחמה וגם כאן breslev.eip.co.il/?key=68 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה כ - תשעה תקונין יקירין הינו כשבא לבחינת ארץ ישראל אזי נקרא גבר תקיף. כי קדם שבא לבחינת ארץ ישראל אזי "אל יתהלל חגר כמפתח" אבל אחר כך כשנוצח אז נקרא איש מלחמה והשאלה, מדוע ומה הקשר בין להיות ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sat, 16 Dec 2017 01:56:19 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=5452 ברסלב ברסלב רבי נחמן מברסלב ליקוטי מוהרן רוחניות יהדות חסידות אמונה תורה
<![CDATA[חיי מוהר"ן - מג - שיחות השיכים להתורות]]> http://breslev.eip.co.il/?key=3877

חיי מוהר"ן - מג - שיחות השיכים להתורות

אות מג בהתורה "תקעו תוכחה", בלקוטי תנינא בסימן ח' מובא לענין גדל עצם המעלה כשזוכין שנתוסף נפש אחד להקבוץ הקדוש של ישראל שעל ידי זה נתרבין הבתים של התפילה אלפי אלפים ורבי רבבות מה שאין הפה יכול לדבר והלב לחשב כי איתא בספר יצירה שתי אבנים בונות שני בתים שלש אבנים בונות ששה בתים ארבע עשרים וארבעה בתים, חמש מאה ועשרים, שש שבע מאות ועשרים וכו' עין שם. והנני מבאר לך הכלל בזה כדי שתדע חשבון עצם רבוי הבתים בברור, ותבין גדלות הבורא יתברך ומעלת הקבוץ של ישראל, כמה וכמה בתים בלי שעור וערך נתוספין ונתרבין כשנתוסף נפש אחד להקבוץ הקדוש של ישראל. והוא שכל מה ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sat, 16 Dec 2017 01:55:19 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=3877 אמונה רבי נחמן מברסלב תורה רוחניות חיי מוהרן ברסלב ליקוטי מוהרן יהדות חסידות
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות כז]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2183

שיחות הר"ן - אות כז

אף על פי שהאדם צריך להיות זריז גדול מאד מאד בעבודת ה' להזדרז מאד בכל עת ובכל שעה לעשות הרבה בעבודת ה' כי עקר הוא העשיה, ללמד הרבה ולעשות מצוות הרבה ולהתפלל ולהתחנן הרבה לשפך לבו לפניו יתברך, וכיוצא בזה שאר עניני עבודת ה' אף על פי כן אל תהי נבהל כשאתה רואה בספרים קדושים עניני עבודות הרבה אל תהי נבהל מפני זה לאמר מתי אוכל לקים אחת מהנה מכל הענינים הללו, מכל שכן כלם כי צריך לבל יהיה מבהל לחטף הכל בבת אחת רק לילך בנחת בהדרגה מעט מעט ולא שיהא מבהל ומבלבל שרוצה לקים ולחטף הכל בבת אחת ומחמת זה נתבלבל לגמרי כמו שיש בשרפה חס ושלום שמחמת הבהלה חוטפין מה ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sat, 16 Dec 2017 01:54:19 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2183 אמונה רוחניות שיחות הרן ליקוטי מוהרן רבי נחמן מברסלב ברסלב יהדות תורה חסידות
<![CDATA[שבחי הר"ן - אות ה]]> http://breslev.eip.co.il/?key=1790

שבחי הר"ן - אות ה

וכן היה נכנס בעבודת השם וכל עבודתו היה בהצנע גדול מאד מאד עד שלא ידע שום אדם ממנו כלל כי היה סתום וגנוז מאד וכל עבודתו היה בסתר ובהצנע גדול ועקר עבודתו בתחלה היה בפשיטות גדול בלי שום חכמות כלל רק בפשיטות גמור וכל דבר ודבר שעשה הכל היה ביגיעה גדולה ובכח גדול ובמסירות נפש ולא היה לו שום דבר עבודה שבא לו בנקל רק כל דבר ודבר בא לו ביגיעה גדולה מאד שהיה מיגע עצמו כמה זמנים בשביל כל דבר ודבר מעבודת השם והיה לו כמה וכמה עליות וירידות אלפים ורבבות עד אין שעור וערך והיה קשה וכבד עליו מאד מאד להתחיל לכנס בעבודת השם לקבל עליו על עבודתו יתברך והיה רגיל להתחיל ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sat, 16 Dec 2017 01:53:19 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=1790 אמונה רבי נחמן מברסלב יהדות ליקוטי מוהרן ברסלב חסידות רוחניות תורה שבחי הרן
<![CDATA[שבחי הר"ן - סדר הנסיעה שלו לארץ ישראל - אות כד]]> http://breslev.eip.co.il/?key=1836

שבחי הר"ן - סדר הנסיעה שלו לארץ ישראל - אות כד

וביום ראשון דחל המועד הלך האיש להחכם וצוה לו החכם לקח בגנבה כל המעות שלהם ולהביאו העיר כדי שלא יגזל מהם מעותיהם ועשה כך אחר כך הלך החכם עם שני גבירים ואמרו להקפיטן: תן לנו שני הנפשות הללו והשיב להם: מה שיכות יש לכם לנפשות האלה ? אני מהפקר זכיתי בהם ! וספר להם את כל התלאות אשר מצאתם בדרך ואמר: ולא זאת בלבד מה שאני מספר לכם אלא שכמעט לא היה רגע בלא פגע ואלו הנפשות כבר היינו יכולים לטבעם בים או למכרם לישמעאלים וכל המעות והחפצים שלהם היו הכל שלנו באין פוצה פה ומצפצף כלל אך מה לעשות כי מזלם גדול עד לב השמים כי לא די שהשם יתברך עשה להם נס כזה שבמזלם ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sat, 16 Dec 2017 01:52:19 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=1836 ליקוטי מוהרן רוחניות תורה אמונה חסידות שבחי הרן ברסלב רבי נחמן מברסלב יהדות
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה עט - בטח בה' ועשה טוב]]> http://breslev.eip.co.il/?key=350

ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה עט - בטח בה' ועשה טוב

[לשון החברים] בטח בה' ועשה טוב שכן ארץ ורעה אמונה הנה הכלל שצריך כל אדם לראות שמצדו לא יהיה עכוב משיחא דהינו לעשות תשובה שלמה ולתקן מעשיו ובכל צדיק וצדיק, מי שהוא צדיק באמת, יש בו התגלות משיח ואף על פי שאין בו התגלות משיח יש בו מדה של משיח, שהוא בחינת משה כמו שכתוב בזוהר הקדוש: 'משיח דא משה', כמו שאפרש כי משה מסר נפשו בעד ישראל כי ידע שפלותו באמת, וידע חשיבות וגדלות ישראל כמו שכתוב: "והאיש משה ענו מאד מכל האדם" ומחמת זה מסר נפשו וחיותו בעדם לכן מי שהוא צדיק באמת ויודע שפלותו, ויכיר חשיבות ישראל יכול למסר את נפשו בעדם ואימתי יכול לראות שפלותו ? ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sat, 16 Dec 2017 01:51:19 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=350 רוחניות יהדות חסידות אמונה ליקוטי מוהרן תורה ליקוטי מוהרן חלק א ברסלב רבי נחמן מברסלב
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות ל]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2186

שיחות הר"ן - אות ל

על המבלים זמן בשביל נקיות ומאריכין בבית הכסא הקפיד מאד מאד והתלוצץ מאותן האנשים מאד והאריך הרבה בענין זה והכלל 'כי לא נתנה תורה למלאכי השרת' ואין צריך להחמיר יותר מן הדין ועל פי הדין האסור הוא רק כשנצרך לנקביו ממש כמו שכתוב בגמרא: 'הנצרך לנקביו אל יתפלל' 'הנצרך' דיקא ואפילו כשהוא נצרך לנקביו ממש יש גם כן דינים בזה בדיעבד ובשעת הדחק כמובא ב"שלחן ערוך" סימן צ"ב עין שם במגן אברהם שהרי"ף מתיר לכתחלה ביכול לעמד עצמו עד פרסה וכו' נמצא שעל כל פנים כשאינו נצרך לנקביו ממש אין צריך להחמיר ולבטל עצמו מתורה ותפילה בחנם מחמת חששות וחמרות יתרות ושגעון בעלמא ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sat, 16 Dec 2017 01:50:19 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2186 ברסלב ליקוטי מוהרן רוחניות רבי נחמן מברסלב שיחות הרן יהדות תורה חסידות אמונה
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קעג - על ידי הכתב יכול הצדיק האמת להכיר הנפש]]> http://breslev.eip.co.il/?key=443

ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קעג - על ידי הכתב יכול הצדיק האמת להכיר הנפש

על ידי הכתב יכול הצדיק האמת להכיר הנפש ופנימיות הנפש של הכותב והאמונה ושרש האמונה שלו כי יש בחינת שרש האמונה כי האמונה בעצמה יש לה חיות ושורש דהינו שיש עולם אמונה שמשם נלקח האמונה ועולם האמונה יש לו גם כן אמונה בהשם יתברך וזה בחינת שרש האמונה שהיא בחינת פנימיות האמונה והיא בחינת פנימיות הנפש כי הנפש והאמונה הם בחינה אחת כמו שכתוב: "נפשי אויתיך בלילה", וכתיב "ואמונתך בלילות" ועל ידי הכתב אפשר להכיר הנפש ופנימיות הנפש שהיא בחינת פנימיות האמונה כנ"ל בבחינת "אנכי" שאמרו חכמינו, זכרונם לברכה: 'אנא נפשי כתבית יהבית' הינו שהכותב נו ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sat, 16 Dec 2017 01:49:19 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=443 רבי נחמן מברסלב חסידות רוחניות ליקוטי מוהרן יהדות תורה ליקוטי מוהרן חלק א אמונה ברסלב
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות ריט - להתרחק מחקירות ולהתחזק באמונה]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2371

שיחות הר"ן - אות ריט - להתרחק מחקירות ולהתחזק באמונה

אחר שבא מלמברג שחי אחר כך שתי שנים היה מדבר בכל פעם הרבה מאמונה והבנו מדבריו שכל דבוריו שמדבר כל כונתו היה הכל בשביל להכניס אמונותינו האמתיות בלב כל אחד ואחד מישראל והיה רגיל להזכיר כמה פעמים גדל עצם נפלאות הטובה שעשה לנו משה רבנו עליו השלום שנתן לנו את התורה ופתח בה "בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ" וגלה לנו האמונה הקדושה בלי שום חכמות וחקירות וגנה הרבה את ספרי המחקרים והפילוסופים והתלוצץ מהם בכמה מיני ליצנות וברר לעינינו שאינם יודעים כלום והאריך בשיחות כאלו הרבה מאד בכמה וכמה מיני לשונות של חכמה אמתית נפלאה ונוראה אשר כל דבור ודבור היה ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sat, 16 Dec 2017 01:48:19 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2371 רבי נחמן מברסלב יהדות אמונה שיחות הרן ברסלב ליקוטי מוהרן חסידות רוחניות תורה
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה נז - אימתי יבוא בן דוד]]> http://breslev.eip.co.il/?key=328

ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה נז - אימתי יבוא בן דוד

[לשון רבנו, זכרונו לברכה] שאלו תלמידיו את רבי יוסי בן קסמא, אימתי בן דוד בא וכו' אמר להן לכשיפל השער הזה ויבנה, ויפל ויבנה, ויפל, ואין מספיקין לבנותו עד שבן דוד בא השער הזה, של ארם, שבארם היה באותה השעה: ואין מספיקין לבנותו, פעם שלישית שאלו את רבי יוסי בן קסמא אימתי יבוא בן דוד וכו'. א. דע, כי כל דבור ודבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא נברא ממנו מלאך וכל דבור ודבור נחלק לכמה ניצוצות, בבחינת: "כפטיש יפוצץ סלע" כמו כן נבראו כמה וכמה מלאכים, לפי רב הניצוצות ודבור הכולל את הניצוצות נברא מלאך שהוא שר וראש על המלאכים שנבראו מן הניצוצות והם מחנהו וכל מלאך ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sat, 16 Dec 2017 01:47:19 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=328 ליקוטי מוהרן חלק א אמונה תורה ברסלב רוחניות ליקוטי מוהרן רבי נחמן מברסלב יהדות חסידות
<![CDATA[ספר המידות - נהנה מאחרים]]> http://breslev.eip.co.il/?key=135

ספר המידות - נהנה מאחרים

חלק א' א. מה שהצדיק מקבל ממון מהרשע, אף על פי שזה הממון הוא ספק גזל, אף על פי כן מתר לקבל ממנו, כדי שלא יקבל הרשע לעצמו איזהו תלמיד חכם רשע, ויאמר עליו שהוא צדיק, ויתן לו הממון, ויחלק על הצדיק האמת. ב. משרבו מקבלי מתנות, נתמעטו הימים ונתקצרו השנים. ג. אדם שקבלת הנאה ממנו פעם אחד, אל תבזהו. ד. מי שמכביד עלו על בני ישראל, לסוף שנצרך לאחרים. ה. מי שעושה טובות לבני אדם, מתר לו להנות מהם וצריכים לשרתו. ו. על ידי הנאה שאתה מקבל מחברך, על ידי זה אתה סובל צער על עוונותיו. ז. מי שאינו מקבל ממון מאחרים, יגדל כל זרעו. ח. המלך גובה יציאותיו מן העם. ט. צריך ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sat, 16 Dec 2017 01:46:19 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=135 ליקוטי מוהרן רבי נחמן מברסלב יהדות ברסלב תורה חסידות אמונה רוחניות ספר המידות
<![CDATA[להוציא מכח אל הפועל. כן או לא?]]> http://breslev.eip.co.il/?key=5480

להוציא מכח אל הפועל. כן או לא?

שאלה: כאן breslev.eip.co.il/?key=337 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה סו - ויהי נא פי שנים ברוחך אלי רבי נחמן מברסלב מדבר באורך על זה שצריכים להוציא דייקא מכוח אל הפועל, כמו שהבורא ברא את העולם, שהוציא אותו מכוח אל הפועל וכולי. וכן בעוד מקומות מובא שצריך דייקא להוציא מכוח אל הפועל את שכלו / רצונותיו וכולי breslev.eip.co.il/?ftxt=%D7%9E%D7%9B%D7%97+%D7%90%D7%9C+%D7%94%D7%A4%D7%A2%D7%9C&cid=0 אך לעומת זאת, כאן breslev.eip.co.il/?key=323 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה נא - כשאתם מגיעין לאבני שיש טהור וגם בעוד מקומות, מבאר רבי נחמן מברסלב כי צריכים דייקא לכלול ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sat, 16 Dec 2017 01:45:19 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=5480 תורה יהדות רוחניות חסידות אמונה ליקוטי מוהרן ברסלב רבי נחמן מברסלב ברסלב
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות קלב]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2288

שיחות הר"ן - אות קלב

בלקוטי [מוהר"ו] חלק ראשון סימן י"ד המתחלת תקעו וכו' להמשיך שלום זאת התורה אמר בשבת חנוכה ואז באותו העת נפטר הרב החסיד המפרסם מורנו הרב רבי גדליהו זכר צדיק לברכה, אב בית דין דקהלת ליניץ ורמז באותה התורה הספד להרב הנ"ל כי הזכיר אז בתוך התורה מה שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה 'אין מספידין בחנוכה' גם אמר אז שעכשו קשה לומר תורה כי כשנסתלק צדיק קשה לומר תורה כי כל צדיק נסתלק עם כל חלקו שיש לו בהתורה כי כל צדיק וצדיק יש לו חלק בהתורה וכשנסתלק נסתלק עם כל חלקו שיש לו בהתורה על כן קשה אז לומר תורה מה שכתוב שם באות ד' על מאמר רבותינו, זכרונם לברכה: 'מפני מה ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sat, 16 Dec 2017 01:44:19 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2288 חסידות ברסלב רוחניות רבי נחמן מברסלב יהדות ליקוטי מוהרן תורה שיחות הרן אמונה
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות רכא - להתרחק מחקירות ולהתחזק באמונה]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2373

שיחות הר"ן - אות רכא - להתרחק מחקירות ולהתחזק באמונה

היה מתלוצץ מאד מהלוחות שלנו או שלהם להבדיל שכותבים המארעות והשנויים כגון קר וחם וכו' ועל פי הרב אינם מכונים דבריהם כלל ענה ואמר אם כן שיודעין, יאמרו נא השנויים שיש בעולם בכל יום ויום בעצמו כי כמעט בכל יום ויום משתנים בעולם שנויים הרבה מאד ביום אחד כי יש קר וחם וגשם ושלג ורוח ואויר צח וכיוצא בזה שנויים רבים אין מספר שנעשין ביום אחד על פי הרב ומי יוכל לכון ולידע זאת ? "מה רבו מעשי ה' מאד עמקו מחשבותיו איש בער לא ידע וכסיל לא יבין את זאת" על פי חכמות חיצוניות שלהם כל השנויים הנעשים ביום אחד [וגם בספרי התכונה בעצמם מבאר שענין זה של הלוחות הנ"ל א ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sat, 16 Dec 2017 01:43:19 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2373 תורה רבי נחמן מברסלב רוחניות יהדות ליקוטי מוהרן חסידות אמונה שיחות הרן ברסלב
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות רלו - שיחות מורנו הרב רבי נחמן]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2392

שיחות הר"ן - אות רלו - שיחות מורנו הרב רבי נחמן

אמר לאחד שהיה חולה גדול מאד ויסוריו היו קשים מאד מאד כי היה חולה מטל על ערש דוי והיה לו כאב השנים כמה וכמה זמנים בכאב מפלג ועצום מאד מאד בלי שעור עד שכל פניו נעשה נפוחות והכרחו בתחבולות גדולות של דאקטורים מפלגים להוציא שניו וגם באיברים הפנימיים היה חולה גדול עד למיתה ויסוריו היו בלי שעור ואמר רבנו זכרונו לברכה, אליו שכל היסורים הקשים והמרים שסבל כמה שנים כלם הם טובים יותר מכויה אחת בגיהנום כויה אחת בגיהנום גרוע מזה ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sat, 16 Dec 2017 01:42:19 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2392 ברסלב אמונה ליקוטי מוהרן תורה שיחות הרן רבי נחמן מברסלב יהדות רוחניות חסידות
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קעד - כשהדינין, חס ושלום, גוברים על האדם]]> http://breslev.eip.co.il/?key=444

ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קעד - כשהדינין, חס ושלום, גוברים על האדם

כשהדינין, חס ושלום, גוברים על האדם אין להמתפלל עבורו להזכיר שמו שלא יתגברו הדינין, חס ושלום וכמו דאיתא שנח לא קרא לו אביו שם בעת לדתו משום שהיה אז העולם בדינין ועל כן לא רצה אביו לתן לו שם כי על ידי השם יהיה נכר ומסים בין המקטרגים ויוכלו הדינים להתגבר עליו וזהו כשהתפלל משה רבנו, עליו השלום, על מרים לא הזכיר שמה רק אמר סתם "אל נא רפא נא לה" כי מחמת שהיו הדינין גוברים עליה לא רצה להזכיר שמה בפרוש כנ"ל ואף על פי כן העלים שמה ברמז נפלא בתוך תפילתו נא רפא בגימטריא מרים יוכבד מכוון ממש הינו שם החולה ושם אמה שצריך להזכיר על החולה כשמתפ ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sat, 16 Dec 2017 01:41:19 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=444 חסידות רוחניות אמונה יהדות ליקוטי מוהרן תורה ליקוטי מוהרן חלק א רבי נחמן מברסלב ברסלב
<![CDATA[חיי מוהר"ן - לו - שיחות השיכים להתורות]]> http://breslev.eip.co.il/?key=3875

חיי מוהר"ן - לו - שיחות השיכים להתורות

אות לו ספר לי איש אחד מאנשי שלומנו כשאמר רבנו זכרונו לברכה התורה בטח בה' בסימן ע"ט באותה העת היה הולך בביתו אנה ואנה כדרכו ואחז מטה בידו ואמר ומטה אלהים בידי. ודחק ומשך תבת בידי כלומר שבידו המטה אלהים להטות כרצונו. כי מרמז שם בהתורה הנ"ל שמטה אלהים מרמז על הבחירה שהוא בחינת מט"ט מסטרה חיים ומסטרה מות וכו' כמבאר במאמר התקונים המבאר שם בהתורה הנ"ל וקצת מרמז ומובן מדבריו הקדושים הנ"ל שהתפאר שזכה לכבש הבחירה בידו והמטה בידו להטותו כרצונו אשרי הזוכה לזה אשרי לו. עין בהתורה הנ"ל מה שמבאר שם על פסוק זה ומטה אלהים בידי, שזה בחינת שכבר זכה לכבש הבחירה, ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sat, 16 Dec 2017 01:40:19 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=3875 ברסלב ליקוטי מוהרן תורה יהדות רבי נחמן מברסלב רוחניות חיי מוהרן אמונה חסידות
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות כח]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2184

שיחות הר"ן - אות כח

ראוי לאדם שיעבר וילך בזה העולם בכל הספרים הקדושים וללמד כלם כדי שיהיה בכל מקום כמו שנמצא השרים הגדולים שהולכים ועוברים במדינות ומוציאים הוצאות רבות על זה כדי שיוכל אחר כן להתפאר ולומר שהיה במדינות כמו שדרך השרים להתפאר ולומר: הייתי בורשא וכיוצא בזה כמו כן ראוי שיהיה האדם בעולם הזה בכל מקומות הקדושים של התורה כדי שיוכל להתפאר בעולם הבא שהיה בכל מקום דהינו בכל הספרים הקדושים כנ"ל ולעתיד בעולם הבא מזכירין אותו כל מה שלמד בעולם הזה ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sat, 16 Dec 2017 01:39:19 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2184 חסידות ברסלב אמונה ליקוטי מוהרן רוחניות רבי נחמן מברסלב תורה יהדות שיחות הרן
<![CDATA[יראת הרוממות - מהי? חלק 1]]> http://breslev.eip.co.il/?key=5413

יראת הרוממות - מהי? חלק 1

שאלה: אשמח להבין את העניין של יראת הרוממות. מהי בדיוק? קראתי כאן breslev.eip.co.il/?key=44 כי צריך להעלות את מידת היראה לשורשה, דהיינו להגיע ליראת הרוממות. אשמח להבין מהי היראה הזאת, ואיך להגיע אליה? תודה תשובה: העניין הוא כדלקמן: יש שני סוגים של יראה, יש יראה שהיא רעה ויש יראה שהיא טובה. יראה רעה היינו יראה שהיא אינה יכולה להתקיים בלי שיהיה קיים רע כלשהו. יראה טובה היינו יראה שיכולה להתקיים גם בלי רע. פירוש: יראה רעה, היינו כל יראה שנובעת מכך שהאדם חושב שיש רע כלשהו בעולם, ומשום כך הוא מתיירא בצורה כלשהי מהרע הזה. וזה מתייחס לכל סוג של פחד שיש ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sat, 16 Dec 2017 01:38:19 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=5413 ליקוטי מוהרן רוחניות אמונה תורה ברסלב יהדות ברסלב רבי נחמן מברסלב חסידות
<![CDATA[סיפורי מעשיות - מעשה ב - מעשה ממלך וקיסר [ערוך] / מעשה במלך וקיסר]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2557

סיפורי מעשיות - מעשה ב - מעשה ממלך וקיסר [ערוך] / מעשה במלך וקיסר

סיפורי מעשיות - מעשה ב - ממלך וקיסר [ערוך] [גרסה עם מעט תיקוני נוסח של מעשה ממלך וקיסר ]. מעשה בקיסר אחד, שלא היו לו בנים גם מלך אחד לא היו לו בנים ונסע הקיסר בארץ לשוטט ולבקש אולי ימצא איזה עצה ותרופה להוליד בנים גם המלך נסע גם כך ונזדמנו שניהם לפונדק אחד ולא היו יודעים אחד על השני והכיר הקיסר על המלך, שיש לו התנהגות של מלכות ושאל אותו הקיסר את המלך והודה לו שהוא מלך גם המלך הכיר על הקיסר גם כן שיש לו התנהגות של מלכות והודה לו גם כן שגם הוא קיסר והודיעו זה לזה שנוסעים בשביל למצוא איזה עצה ותרופה להוליד בנים ונתקשרו והחליטו שניהם שאם כאשר יבואו ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sat, 16 Dec 2017 01:37:19 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2557 רבי נחמן מברסלב חסידות יהדות אמונה רוחניות סיפורי מעשיות ברסלב ליקוטי מוהרן תורה
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות שה - שיחות מורנו הרב רבי נחמן]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2461

שיחות הר"ן - אות שה - שיחות מורנו הרב רבי נחמן

שיך להשיחות ששמעתי ממנו זכרונו לברכה, כמה פעמים שאמר בזה הלשון: [אין מה לעשות] וכבר נדפסו [לעיל רסט רפז] כמה שיחות נפלאות וכן מבאר בדברי רבותינו זכרונם לברכה, "תנא דבי רבי ישמעאל דברי תורה לא יהיה עליך חובה ואי אתה רשאי לפטר עצמך מהן" והוא עצה נפלאה למי שמבינה מעט ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sat, 16 Dec 2017 01:36:19 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2461 ברסלב רבי נחמן מברסלב חסידות יהדות אמונה רוחניות ליקוטי מוהרן תורה שיחות הרן
<![CDATA[אמת - הדרך לפתור את כל הבעיות]]> http://breslev.eip.co.il/?key=5441

אמת - הדרך לפתור את כל הבעיות

אמר רבי נחמן מברסלב כאן breslev.eip.co.il/?key=386 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קיב - צהר תעשה לתבה אך איך יזכה לזה? העקר שהכל תלוי בו הוא אמת לילך בדרך אמת לפי מדרגתו כי 'חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת' והוא יסוד הכל כי אמת הוא ראש תוך סוף וכיון שהוא במדרגת אמת אזי כביכול נתלבש בו אור השם יתברך בעצמו, אשר חותמו אמת ואז נאמר עליו: "ה' אורי וישעי" וכיון שה' אור לו יוכל למצא פתחים הרבה לצאת מהחשך והגלות שהוא סגור שם כי באמת יש שם פתחים הרבה, כמו שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה 'הבא לטמא פותחין לו, יש לו פתחים הרבה' וכיון שנמצא שם פתחים, היה יכלת לצאת רק הכסיל ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sat, 16 Dec 2017 01:35:19 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=5441 רוחניות רבי נחמן מברסלב יהדות ליקוטי מוהרן ברסלב חסידות אמונה תורה ברסלב
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה קט - מענין קבר הבעל שם טוב]]> http://breslev.eip.co.il/?key=286

ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה קט - מענין קבר הבעל שם טוב

ספר עמי מענין קבר הבעל שם טוב, זכר צדיק וקדוש לברכה שטוב מאד להיות שם על קברו ואמר כי "צדיקים יירשו ארץ" הינו שהצדיקים אמתיים יורשים ארץ ישראל שזוכין שמקום גניזתם הוא קדוש בקדשת ארץ ישראל ממש וארץ ישראל הוא תקון גדול לפגם הברית ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sat, 16 Dec 2017 01:34:19 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=286 רבי נחמן מברסלב יהדות חסידות אמונה רוחניות ליקוטי מוהרן ליקוטי מוהרן חלק ב ברסלב תורה