<![CDATA[ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב! Breslev.EIP.co.il]]> http://breslev.eip.co.il/ he breslev.eip.co.il Sun, 22 Oct 2017 05:23:09 GMT Sun, 22 Oct 2017 05:23:09 GMT 720 <![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רלא - וצבא השמים לך משתחוים]]> http://breslev.eip.co.il/?key=501

ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רלא - וצבא השמים לך משתחוים

בשעה שאומרים: "וצבא השמים לך משתחוים" ראוי להתפלל על כל דבר כי כל הרפואות על ידי כחות הגלגלים שהם צבא השמים וכל אחד נותן כח באיזה סם ועשב השיך לו ומהם מקבלים הסמים ועשבים כח לרפאות וכשצריכים רפואה מתחברים כמה כחות מהגלגלים שזה נותן כח בעשב זה וזה בעשב אחר וכיוצא ומתחברים כלם ועושין מהם הרכבה לרפואה על כן טוב לבקש מהשם יתברך בעת שאומרים: "וצבא השמים" וכו' שאז באים כלם להשתחוות ולתן שבח והודיה אליו יתברך שיצוה השם יתברך להם שימשיכו אלו הכחות הצריכים לרפואתו בתוך חתיכת לחם או בדבר אחר ויתרפא ממילא אמן כן יהי רצון [עין ענין זה באריכות ב"לקוטי תנ ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 22 Oct 2017 05:23:09 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=501 ליקוטי מוהרן ליקוטי מוהרן חלק א רבי נחמן מברסלב ברסלב יהדות חסידות תורה אמונה רוחניות
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות ריט - להתרחק מחקירות ולהתחזק באמונה]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2371

שיחות הר"ן - אות ריט - להתרחק מחקירות ולהתחזק באמונה

אחר שבא מלמברג שחי אחר כך שתי שנים היה מדבר בכל פעם הרבה מאמונה והבנו מדבריו שכל דבוריו שמדבר כל כונתו היה הכל בשביל להכניס אמונותינו האמתיות בלב כל אחד ואחד מישראל והיה רגיל להזכיר כמה פעמים גדל עצם נפלאות הטובה שעשה לנו משה רבנו עליו השלום שנתן לנו את התורה ופתח בה "בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ" וגלה לנו האמונה הקדושה בלי שום חכמות וחקירות וגנה הרבה את ספרי המחקרים והפילוסופים והתלוצץ מהם בכמה מיני ליצנות וברר לעינינו שאינם יודעים כלום והאריך בשיחות כאלו הרבה מאד בכמה וכמה מיני לשונות של חכמה אמתית נפלאה ונוראה אשר כל דבור ודבור היה ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 22 Oct 2017 05:22:09 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2371 חסידות ברסלב יהדות רוחניות אמונה רבי נחמן מברסלב ליקוטי מוהרן תורה שיחות הרן
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה עג - מי שרוצה לזכות לתשובה, יהיה רגיל באמירת תהלים]]> http://breslev.eip.co.il/?key=250

ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה עג - מי שרוצה לזכות לתשובה, יהיה רגיל באמירת תהלים

מי שרוצה לזכות לתשובה, יהיה רגיל באמירת תהלים כי אמירת תהלים מסגל לתשובה כי יש נון שערי תשובה ומ"ט שערים יכול כל אדם לכנס בהם ולהשיגם אך שער החמשים הוא בחינת התשובה של השם יתברך בעצמו, כביכול כי גם אצלו יתברך מצינו בחינת תשובה, כמו שכתוב: "שובו אלי ואשובה אליכם" ואלו המ"ט שערי תשובה הם בחינת מ"ט אותיות שיש בשמות שנים עשר שבטי יה כי כל שער ושער יש לו אות ממ"ט אותיות השבטים והנה הכל חפצים ליראה את שמך ואף על פי כן לאו כל אדם זוכה לעשות תשובה כי יש אחד שאין לו התעוררות כלל לתשובה ואפילו מי שיש לו התעוררות לתשובה אינו זוכה ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 22 Oct 2017 05:21:09 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=250 רבי נחמן מברסלב יהדות ליקוטי מוהרן תורה ברסלב חסידות אמונה רוחניות ליקוטי מוהרן חלק ב
<![CDATA[שבחי הר"ן - סדר הנסיעה שלו לארץ ישראל - אות י]]> http://breslev.eip.co.il/?key=1824

שבחי הר"ן - סדר הנסיעה שלו לארץ ישראל - אות י

כלל הדבר כי אלו האנשים הנ"ל בזו אותו, זכרונו לברכה, בכל מיני בזיונות וכו' והוא סבל הכל ולא רצה לגלות להם בשום אפן מי הוא ורמה אותם בכונה ובלבל דעתם מאד מאד עד שהיו מבזים אותו בכל פעם על שבכל פעם הוא משנה עניניו פעם אחד דבר עמהם עד שנדמה להם בברור שהוא מלגורנא וכו' ואחר כך ראו שלא כן הוא ובזו אותו מאד מאד ופעם אחד דבר עמהם ונדמה להם שהוא בן הקאמרנער דהינו בן המגיד מקאמרנא שהיה אז מחלקת גדול עמו כמפרסם ואחר כך בתוך הדברים התחיל הוא זכרונו לברכה, לקלל את הקאמרנער וגערו בו: הלא הוא אביך ?! וראו שעדין לא עמדו עליו ובכל פעם היה לו שם אחר ובכל שם שקראו ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 22 Oct 2017 05:20:09 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=1824 חסידות ליקוטי מוהרן רוחניות ברסלב תורה שבחי הרן אמונה יהדות רבי נחמן מברסלב
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה מא - לפעמים השם יתברך עושה מופתים]]> http://breslev.eip.co.il/?key=218

ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה מא - לפעמים השם יתברך עושה מופתים

לפעמים השם יתברך עושה מופתים על ידי בעלי הפוסקים בבחינת: "מפתיו ומשפטי פיהו" שעל ידי 'משפטי פיהו', שפוסק שיהיה כך, נעשה מופת כי מחמת שנתקבל לבעל פוסק וכשפוסק באסור והתר וכיוצא, מקבלין דעתו כמו כן כשפוסק באיזה ענין, מקבלין דעתו, ונעשין מופתים על ידו וזהו בחינת המופתים שמספרין מהגאונים שהיו בדורות שלפנינו ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 22 Oct 2017 05:19:09 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=218 ליקוטי מוהרן חסידות ברסלב תורה ליקוטי מוהרן חלק ב רבי נחמן מברסלב רוחניות אמונה יהדות
<![CDATA[ספר המידות - ברכה]]> http://breslev.eip.co.il/?key=85

ספר המידות - ברכה

חלק שני א. המתברך צריך לתן למברך איזה מתנה. ב. אל תהי ברכת גוי קלה בעיניך. ג. מי שמקרב את הרחוקים לעבודת השם יתברך הברכות מסורים בידו. ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 22 Oct 2017 05:18:09 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=85 ברסלב רבי נחמן מברסלב תורה רוחניות יהדות ליקוטי מוהרן ספר המידות חסידות אמונה
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה - מסוד גדלת התנא האלקי רבי שמעון בן יוחאי ז"ל]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2559

ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה - מסוד גדלת התנא האלקי רבי שמעון בן יוחאי ז"ל

לכו חזו מפעלות ה' התגלות נפלא מסוד גדלת התנא האלקי רבי שמעון בן יוחאי ז"ל רבי שמעון בן יוחאי הבטיח שלא תשתכח תורה מישראל על ידו כמובא בדברי רבותינו, זכרונם לברכה: 'כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה אמרו: עתידה תורה שתשתכח מישראל ואמר רבי שמעון בן יוחאי שלא תשתכח: 'בהאי חבורא דאיהו ספר הזוהר יפקון בה מן גלותא' ועתה בוא וראה והבן נפלאות נסתרות של תורתנו הקדושה כי על כן סמך רבי שמעון בן יוחאי עצמו על זה הפסוק כי לא תשכח מפי זרעו כי באמת בזה הפסוק בעצמו מרמז ונסתר סוד הזה שעל ידי זרעו של יוחאי שהוא רבי שמעון בן יוחאי על ידו לא תשתכח ה ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 22 Oct 2017 05:17:09 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2559 רבי נחמן מברסלב יהדות ליקוטי מוהרן חלק א ליקוטי מוהרן חסידות אמונה רוחניות תורה ברסלב
<![CDATA[סיפורי מעשיות - מעשה ו - מעשה ממלך עניו]]> http://breslev.eip.co.il/?key=53

סיפורי מעשיות - מעשה ו - מעשה ממלך עניו

סיפורי מעשיות - מעשה ו - ממלך עניו מעשה במלך אחד והיה לו חכם אמר המלך להחכם. באשר שיש מלך שחותם עצמו שהוא גבור גדול ואיש אמת וענו והנה גבור אני יודע שהוא גבור מחמת שסביב מדינתו הולך הים ועל הים עומדים חיל על ספינות עם תותחים, ואינם מניחים להתקרב ולפנים מן הים יש מקום שטובעין בו שקורין ביצה טובענית, גדול סביב המדינה שאין שם כי אם שביל קטן שאינו יכול לילך שם כי אם אדם אחד וגם שם עומדים תותחים וכשיבוא אחד להלחם מורים עם התותחים ואי אפשר להתקרב לשם אך מה שחותם עצמו איש אמת וענו זה איני יודע ואני רוצה שתביא אלי התמונת דיוקן של אותו המלך כי יש להמלך ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 22 Oct 2017 05:16:09 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=53 רבי נחמן מברסלב ליקוטי מוהרן תורה סיפורי מעשיות יהדות רוחניות ברסלב חסידות אמונה
<![CDATA[לראות את המלך / ולא יראני האדם וחי?!]]> http://breslev.eip.co.il/?key=5526

לראות את המלך / ולא יראני האדם וחי?!

במעשה מחכם ותם מובא breslev.eip.co.il/?key=56 - סיפורי מעשיות - מעשה ט - מחכם ותם בשעת אכילתם התחילו לדבר יחד התחיל החכם להוכיח לו דעתו הנ"ל, שאין מלך כלל גער בו התם השר: הלא אני בעצמי ראיתי את המלך! השיב לו החכם בשחוק אתה יודע בעצמך, שזה היה המלך? אתה מכיר אותו ואת אביו ואת זקנו שהיו מלכים? מאין אתה יודע שזה מלך? אנשים הגידו לך שזה מלך, ורמו אותך בשקר וחרה להתם מאד מאד על דבר המלך על שהוא כופר במלך שהחכם שהיה פילוסוף, הוא כפר בקיומו של המלך. ולכולם הוא היה יכול למכור את סיפוריו, משום שבאמת רוב העם לא ראו את המלך מעולם, אלא הם רק מאמינים בקיומו ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 22 Oct 2017 05:15:09 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=5526 חסידות ליקוטי מוהרן רבי נחמן מברסלב תורה יהדות אמונה רוחניות ברסלב ברסלב
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רעח - דע שעל חליף [סכין שחיטה] טוב]]> http://breslev.eip.co.il/?key=545

ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רעח - דע שעל חליף [סכין שחיטה] טוב

דע שעל חליף [סכין שחיטה] טוב יכולין לראות כל הכלים של הבית המקדש איזה פנים יש להם וזה שכתוב כשאמר יצחק לעשו שיבדק הסכין וישחט יפה "שא נא כליך" רמז על כלים של בית המקדש שהם נראים על הסכין היפה כנ"ל וכן איתא במדרש שכליך רמז על כלים של בית המקדש כמו שאמרו שם: 'כליך זה בבל' שנאמר: "ואת הכלים הביא בית אוצר אלהיו" נמצא שכליך מרמז על כלים של בית המקדש "בקנאו את קנאתי" בחינת הצדיק שאינו מקנא שום צדיק לא בעולם הזה ולא בעולם הבא רק אותו לבדו יתברך. ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 22 Oct 2017 05:14:09 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=545 ליקוטי מוהרן חלק א חסידות ברסלב רבי נחמן מברסלב יהדות אמונה רוחניות ליקוטי מוהרן תורה
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה יח - קרטליתא]]> http://breslev.eip.co.il/?key=47

ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה יח - קרטליתא

[לשון רבנו, זכרונו לברכה] רבי יונתן משתעי: זמנא חדא הוה קאזלינא בספינתא, וחזינן ההוא קרטליתא, דהוו מקבעי בה אבנים טובות ומרגליות, והדרי לה מיני דכורי דמקרי בירשא. נחית בר אמוראי לאתויי, ורגש, ובעי דנשמטה לאטמה, וזרק זיקא דחלא ונחת. נפק ברת קלא ואמר: מאי אית לכו בהדי קרטליתא, דדביתהו דרבי חנינא בן דוסא, דעתידה לשדיא תכלתא בה לצדיקי לעלמא דאתי רשב"ם: קרטליתא ארגז: דמקרי בירשא כך שמו: בר אמוראי אדם שיודע לשוט במים: בעי דנשמטה לאטמא שבקש לחתך ירכו: זרק לה חלא חמץ, וברח מריחו לים: למשדיא בה להצניע בו רבי יונתן משתעי: זמנא חדא הוי קאזלינא בספינתא, וחזינא ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 22 Oct 2017 05:13:09 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=47 ליקוטי מוהרן חסידות ברסלב יהדות ליקוטי מוהרן חלק א רבי נחמן מברסלב אמונה רוחניות תורה
<![CDATA[תאוות. שבירת התאוות. איך למה וכמה? חלק 2]]> http://breslev.eip.co.il/?key=5448

תאוות. שבירת התאוות. איך למה וכמה? חלק 2

* תאוות. שבירת התאוות. איך למה וכמה ? חלק 1. כדי לחדד את העניין, אבן לדוגמא התאווה לא קשורה בה לא בעבר לא בהווה ולא בעתיד. ועל האדם להגיע לבחינה הנ"ל שהתאווה לא תהיה קשורה בו לא בעבר לא בהווה ולא בעתיד. לא בהווה, היינו שלא יהיה לו שום רצון משום צד שהוא לתאווה. לא בעתיד, היינו שהאדם יתרחק כ"כ מהתאווה, עד כדי כך שאפילו תאורטית הוא לא יוכל לפול לתאווה הזאת בשום זמן שבעולם. ולא בעבר, היינו שעל האדם לעשות תשובה שלמה מאהבה שבה העוונות נהפכים לזכויות ממש, ושבה האדם מתנקה גם מכל התאוות שכבר היו לו בעבר. כפי שהובא כאן breslev.eip.co.il/?key=164 - ליקוטי ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 22 Oct 2017 05:12:09 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=5448 ליקוטי מוהרן אמונה ברסלב רוחניות יהדות תורה רבי נחמן מברסלב ברסלב חסידות
<![CDATA[חיי מוהר"ן - קכט - נסיעתו לארץ ישראל]]> http://breslev.eip.co.il/?key=559

חיי מוהר"ן - קכט - נסיעתו לארץ ישראל

אות קכט בתחלה קדם שנסע לארץ ישראל נסע לקאמיניץ כמבאר כבר בספר הנדפס. ובנסיעתו לקאמיניץ אמר לרבי שמעון יש לפני נסיעה ואיני יודע להיכן ושחק רבי שמעון איך נוסעים אם אין יודעים להיכן נוסעים והשיב לו באמת איני יודע. והלך רבי שמעון והכין עגלה וסוסים וכל צרכי הנסיעה ונסע עמו. ובנסיעתו עמו בקש מרבנו זכרונו לברכה. שיסע דרך כפר וואלחיוויץ. וקבל שם עוד איש אחד ונסע איש אחד משם גם כן עמהם, עד שבאו למעזבוז. ועדין לא ידעו להיכן נוסעים. ובבואו למעזבוז לבית אביו ואמו הצדיקים זכרונו לברכה שמחו על ביאתו מאד ענתה אמו זכרונה לברכה ואמרה לו בני מתי תלך לזקנך הבעל שם ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 22 Oct 2017 05:11:09 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=559 אמונה רוחניות ליקוטי מוהרן תורה חיי מוהרן ברסלב רבי נחמן מברסלב חסידות יהדות
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות ר - גדולות נוראות השגתו]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2341

שיחות הר"ן - אות ר - גדולות נוראות השגתו

אמר: כל התורה שלי היא כלה הקדמות ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 22 Oct 2017 05:10:09 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2341 חסידות רבי נחמן מברסלב יהדות ברסלב אמונה רוחניות ליקוטי מוהרן תורה שיחות הרן
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קז - כי תצא למלחמה על איביך וכו' ושבית שביו]]> http://breslev.eip.co.il/?key=379

ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קז - כי תצא למלחמה על איביך וכו' ושבית שביו

[לשון החברים] כי תצא למלחמה על איביך וכו' ושבית שביו . פרוש, כי תצא למלחמה על איביך, שהוא היצר הרע ונתנו ה' אלקיך בידיך כלומר היצר הרע יתן, כמו ימסר 'את ה' אלקיך בידיך' על דרך "צדיק מושל ביראת אלהים" נותנת התורה עצה על זה ושבית שביו כלומר עם מה שהוא רוצה להתגבר עליך, הינו בגדלות בזה תתגבר עליו הינו שתאמר לו איך אני מושל כשיש לי גאוה ואין הקדוש ברוך הוא שורה עמי ודי למבין ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 22 Oct 2017 05:09:09 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=379 רוחניות אמונה יהדות ליקוטי מוהרן חלק א חסידות ברסלב ליקוטי מוהרן תורה רבי נחמן מברסלב
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה לה - אשרי העם ידעי תרועה]]> http://breslev.eip.co.il/?key=307

ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה לה - אשרי העם ידעי תרועה

[לשון רבנו, זכרונו לברכה] "אשרי העם ידעי תרועה ה' באור פניך יהלכון" א. דע כי תשובה היא לשוב את הדבר למקום שנטל משם והוא בחינת זרקא המובא בזוהר הקדוש 'דאזדריקת לאתר דאתנטילת מתמן' ומאן ההוא אתר, הוא חכמה' כי חכמה היא שרש כל הדברים כמו שכתוב: "כלם בחכמה עשית" לכן צריך כל אחד לשמר את שכלו משכליות חיצוניות המכנה בשם בת פרעה כי עקר החכמה לקנות שלמות אינם רק חכמות אלקות ושאר החכמות הם רק חכמות בטלות ואינם חכמות כלל ובת היא מרמזת על החכמה שאינה חכמה כמו שאמרו חז"ל: "הביאי בני מרחוק וכו', ובנותי, אלו גליות שבשאר ארצות שדעתן אינם מישבת עליהם כבנות" פרעה ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 22 Oct 2017 05:08:09 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=307 ברסלב חסידות רוחניות רבי נחמן מברסלב ליקוטי מוהרן חלק א יהדות אמונה ליקוטי מוהרן תורה
<![CDATA[חיי מוהר"ן - קטו - מקום לידתו וישיבתו ונסיעותיו וטלטוליו]]> http://breslev.eip.co.il/?key=3900

חיי מוהר"ן - קטו - מקום לידתו וישיבתו ונסיעותיו וטלטוליו

אות קטו ובשנת תקס"ב בחדש אלול נכנס לברסלב ובא לכאן על שבת פרשת כי תצא. וכאשר נשמע הדבר בנעמריב הסמוך לפה היה אצלנו דבר פלא מאד שהוא נכנס לכאן. אבל השם יתברך חמל עלינו מן השמים, וחשב מרחוק להיטיב אחריתנו להשאיר שארית בארץ למען עשה כהיום הזה להחיות עם רב. כי בכאן נגמרו הספרים הקדושים הנדפסים, ופה חבר הספרים הנעלמים מעין כל חי, הינו מה שנשרף וספר הגנוז וכו' וכו' ואנחנו זכינו ברחמיו המרבים להתקרב אליו תכף בכניסתו לפה, ויתבאר מזה במקום אחר, אם ירצה השם, באריכות. ואמר, אלו לא בא לברסלב אלא בשביל לקרב אותי די. ופה ברסלב ישב בשלוה מבני העיר כל י ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 22 Oct 2017 05:07:09 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=3900 חסידות ברסלב רבי נחמן מברסלב אמונה רוחניות יהדות ליקוטי מוהרן תורה חיי מוהרן
<![CDATA[חיי מוהר"ן - יד - שיחות השיכים להתורות]]> http://breslev.eip.co.il/?key=3869

חיי מוהר"ן - יד - שיחות השיכים להתורות

אות יד בעת שנתן לנו התורה תשעה תקונין הנ"ל בכתיבת ידו היינו עומדים לפניו, והוא חתך הדפין של התורה הנ"ל מתוך ספרו כדי לתנם לנו להעתיקם. ותחלת התורה היתה מתחלת באמצע הדף שהיה כתוב עליו תורה אחרת שלא רצה לתן אותה לנו להעתיקה. והכרח לומר לי אלו הדברים בעל פה מלה במלה ואני ישבתי אצלו והייתי כותב מפיו הקדוש. ובתוך כך נתלהב מאד ופניו היו מאדימות ומאירות והפסיק באמצע קצת והיה אצלנו פליאה גדולה. ואחר כך ספר לנו שזאת הלילה הוא היארצייט של אמו, כי היה אז י"ט אדר והוא שכח ולא הדליק נר ולא אמר קדיש ואז היתה שנה מעברת שהיארצייט הוא בשני חדשי אדר כידוע ובתוך ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 22 Oct 2017 05:06:09 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=3869 רבי נחמן מברסלב חסידות ברסלב אמונה ליקוטי מוהרן חיי מוהרן יהדות רוחניות תורה
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה צט - עקר ההתבודדות והשיחה בינו לבין קונו בשלמות הוא]]> http://breslev.eip.co.il/?key=276

ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה צט - עקר ההתבודדות והשיחה בינו לבין קונו בשלמות הוא

אמר: שעקר ההתבודדות והשיחה בינו לבין קונו בשלמות הוא כשיפרש שיחתו כל כך לפני השם יתברך עד שיהיה סמוך מאד שתצא נשמתו, חס ושלום עד שכמעט יגוע, חס ושלום עד שלא תהיה נשמתו קשורה בגופו כי אם כחוט השערה מעצם צערו וגעגועו וכסופיו להשם יתברך באמת שאמרו: 'אין תפילתו של אדם נשמעת, אלא אם כן משים נפשו בכפו' וכו', הינו כנ"ל ואמר: הלוא כשהשם יתברך עוזר בהתבודדות אזי ההתבודדות הוא כאשר ידבר איש אל רעהו ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 22 Oct 2017 05:05:09 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=276 יהדות ליקוטי מוהרן חלק ב חסידות אמונה רוחניות ליקוטי מוהרן תורה ברסלב רבי נחמן מברסלב
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן - 3 הפירושים של הספר ליקוטי מוהר"ן.]]> http://breslev.eip.co.il/?key=5542

ליקוטי מוהר"ן - 3 הפירושים של הספר ליקוטי מוהר"ן.

לספר ליקוטי מוהרן של רבי נחמן מברסלב יש 3 פירושים. הפרוש הראשון הוא הפירוש הפשוט ע"פ פשוטו, שבו האדם לומד את הליקוטי מוהרן ומנסה להבין אותו על פי פשוטו, ולהוציא ממנו עצות מעשיות וכולי. וגם כדי להבין את הליקוטי מוהרן ע"פ פשוטו, גם לשם כך דרושה המון יגיעה. כי הפשט עצמו של הליקוטי מוהרן הוא מאוד מורכב וכולי. ויש פירוש נוסף לליקוטי מוהרן והוא פירוש הבחינות. דהיינו שהאדם לומד את הליקוטי מוהרן לפי הבחינות שלו. שהפירוש של הליקוטי מוהרן נמצא בתוך הליקוטי מוהרן עצמו, ושכל דיבור של רבי נחמן מברסלב, האדם מבין אותו לפי כל הבחינות השונות שלו בליקוטי מוהרן. ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 22 Oct 2017 05:04:09 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=5542 ליקוטי מוהרן תורה רבי נחמן מברסלב חסידות יהדות אמונה רוחניות ברסלב ברסלב
<![CDATA[בית דין של מעלה. מה קורה שם? ואיך להנצל?]]> http://breslev.eip.co.il/?key=5411

בית דין של מעלה. מה קורה שם? ואיך להנצל?

שאלה: אשמח לדעת מה בדיוק קורה בבית דין של מעלה? איך מתנהלים שם הדיונים? האם רבי נחמן נתן עצה כלשהי איך להנצל מבית דין של מעלה? תודה תשובה: בית דין של מעלה, היינו מצב שאליו האדם מגיע אחרי שהוא עוזב את הגוף, דהיינו מה שנקרא מוות של הגוף. בבית דין של מעלה, דנים את האדם על כל מעשיו וכולי, ולפיהן נקבע עתידו... בהמשך חייו אחרי העולם הזה... בכל מקרה יש דרך אחת להנצל מבית דין של מעלה, ולהגיע לגן עדן ישר בלי שום סיבוך בדרך. ואיך? על ידי שהאדם מתרגל לדון לכף זכות. פירוש, בבית דין של מעלה המשפט מתנהל בצורה מאוד פשוטה. גזר הדין על כל דבר שהאדם עשה, נגזר על ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 22 Oct 2017 05:03:09 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=5411 רוחניות אמונה ליקוטי מוהרן תורה חסידות רבי נחמן מברסלב ברסלב יהדות ברסלב
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות עב]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2228

שיחות הר"ן - אות עב

כבר מבאר שאין להשגיח כלל על פניות ומחשבות זרות ובלבולים שבתפילה רק לעשות את שלו לילך בתפילתו כסדר ולא ישגיח על שום בלבול ומחשבה זרה כלל רק הוא יעשה את שלו ולא יחזיר פניו להביט על אלו המחשבות כלל גם אמר שזה טובה גדולה מה שבאים עליו מחשבות זרות ופניות כי בלא זה אם היה האדם מתפלל התפילה כראוי לא היה אפשר לסבל כלל את גדל עצם הקטרוגים שיש על התפילה שהיא כראוי אבל על ידי שהתפילה מלבשת במחשבות זרות על ידי זה אין החיצונים מסתכלין עליה כל כך ואין הקטרוג גדול כל כך ועל ידי זה יכול התפילה לעלות ובוחן לבבות הוא יודע האמת לאמתו שאף על פי שיש להאדם פניות ומחשבות ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 22 Oct 2017 05:02:09 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2228 ברסלב רוחניות ליקוטי מוהרן חסידות רבי נחמן מברסלב יהדות אמונה תורה שיחות הרן
<![CDATA[ספר המידות - משיח]]> http://breslev.eip.co.il/?key=128

ספר המידות - משיח

חלק שני א. על ידי ספורי מעשיות של צדיקים ממשיכין אור של משיח בעולם, ודוחה הרבה חשך וצרות מן העולם, גם זוכה לבגדים נאים. ב. על ידי תשובה הרוח של משיח מנשבת על גזרות המלכיות ומבטלן. ג. עתיד דור אחד שיהיה בעולם, שיהיה כלו זכאי. ד. על ידי אמת בא הקץ. ה. על ידי שמירת שבת ממשיך על עצמו אור של משיח גם על ידי תשובה. ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 22 Oct 2017 05:01:09 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=128 אמונה ברסלב ליקוטי מוהרן תורה ספר המידות יהדות חסידות רוחניות רבי נחמן מברסלב
<![CDATA[לימוד ליקוטי מוהר"ן! איך ללמוד ולהבין את הספר ליקוטי מוהר"ן? - חלק 1]]> http://breslev.eip.co.il/?key=62

לימוד ליקוטי מוהר"ן! איך ללמוד ולהבין את הספר ליקוטי מוהר"ן? - חלק 1

- חלק 1 רבות נכתב בשבח ובמעלת הלימוד של הספר ליקוטי מוהר"ן (ראה כאן). יחד עם זאת לכל אחד ישנם קשיים שונים ללמוד את הספר ליקוטי מוהר"ו, כל אחד ומניעותיו הוא. מי שיתבונן בעניין יראה, כי אחת מהמניעות הגדולות ביותר ללמוד את הספר ליקוטי מוהר"ו, מגיעה דווקא מהצד של ה"יצר הטוב". וכמו שאמר רבנו מתחלה היצר הרע מתלבש עצמו במצוות ומטעה את האדם כאלו מסיתו לעשות מצוה . דהיינו שהיצר הרע מפיל את האדם על ידי זה שהוא מציע לו לעשות דברים "חיוביים" שונים שגורמים לו לבסוף לעשות דברים לא חיוביים. ואיך היצר הרע עובד על האדם ומפריע ללמוד ליקוטי מוהר"ן בהתח ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 22 Oct 2017 05:00:09 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=62 ליקוטי מוהרן רוחניות תורה אמונה ברסלב חסידות ברסלב רבי נחמן מברסלב יהדות
<![CDATA[מבצר של מים]]> http://breslev.eip.co.il/?key=5478

מבצר של מים

כאן breslev.eip.co.il/?key=60 - סיפורי מעשיות - מעשה יג - משבעה קבצנים רבי נחמן מברסלב מדבר על בת המלך שברחה אל המבצר של מים. מה פישרו של מבצר המים הזה? מה מסמלים המים? רמזים: מכאן: breslev.eip.co.il/?key=323 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה נא - כשאתם מגיעין לאבני שיש טהור בעניין: כשאתם מגיעין לאבני שיש טהור, אל תאמרו מים מים, שנאמר: "דבר שקרים לא יכון לנגד עיני וכאן: breslev.eip.co.il/?key=2519 - סיפורי מעשיות - מעשה שיחות שאחר סיפורי המעשיות דע שיש שני מיני פלטין ושני הפלטין דומין זה לזה באחד דר בו מלך, ובהשני דר עבד ובודאי, באמת הוא חלוק גדול בין ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 22 Oct 2017 04:59:09 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=5478 תורה חסידות יהדות ליקוטי מוהרן אמונה ברסלב רוחניות ברסלב רבי נחמן מברסלב
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה נו - כשיש להאדם לב, אין שיך אצלו מקום כלל]]> http://breslev.eip.co.il/?key=233

ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה נו - כשיש להאדם לב, אין שיך אצלו מקום כלל

כשיש להאדם לב, אין שיך אצלו מקום כלל כי אדרבא, הוא מקומו של עולם וכו' כי האלקות הוא בלב, כמו שכתוב: "צור לבבי" ואצל השם יתברך נאמר: "הנה מקום אתי" שהוא מקומו של עולם, ואין העולם מקומו נמצא, מי שיש לו לב ישראלי אין ראוי לו לומר שמקום זה אין טוב לפניו כי אין שיך אצלו מקום כלל כי אדרבא הוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו כנ"ל ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 22 Oct 2017 04:58:09 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=233 ברסלב רבי נחמן מברסלב תורה חסידות רוחניות יהדות אמונה ליקוטי מוהרן ליקוטי מוהרן חלק ב
<![CDATA[החלל הפנוי - מהו?]]> http://breslev.eip.co.il/?key=5435

החלל הפנוי - מהו?

שאלה: מה הוא החלל הפנוי? תשובה: החלל הפנוי הוא ביטוי שמוזכר פעמים רבות כאן בפורום, ואכן הגיע הזמן לבאר אותו. העניין הוא כדלקמן: מקור הביטוי החלל הפנוי, הוא מגיע מהתיאור של תורת הקבלה את העניין של בריאת העולם. פירוש, ע"פ התאור הקבלי של בריאת העולם, לפני בריאת העולם כל מה שהיה היא אור אין סוף ולא היו מקום וזמן לבריאת העולם. וכדי לברוא את העולם, לשם כך הוצרך הבורא לצמצם את האור אין סוף שלו לצדדים וליצור מעין חלל פנוי שבו הוא לא יהיה. ובאותו החלל הפנוי בתוכו קיימים הזמן המקום וכל העולם וכולי... העניין הזה בתורת הקבלה נקרא גם סוד הצמצום / תורת הצמצום ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 22 Oct 2017 04:57:09 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=5435 אמונה חסידות ברסלב רוחניות ליקוטי מוהרן תורה ברסלב רבי נחמן מברסלב יהדות
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות כב]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2178

שיחות הר"ן - אות כב

טוב מאד מי שזוכה להיות מקרב לצדיק אמתי כי לעתיד לבוא כתיב: "לאחז בכנפות הארץ וינערו רשעים ממנה" שיאחז בכנפות הארץ וינער את הרשעים אבל מי שהוא מקרב לצדיק אמתי אזי יחזיק ויאחז עצמו בהצדיק ויהיה נשאר קים ולא יהיה ננער עם הרשעים מאחר שיחזיק ויאחז עצמו בהצדיק ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 22 Oct 2017 04:56:09 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2178 רוחניות רבי נחמן מברסלב ברסלב יהדות חסידות ליקוטי מוהרן תורה אמונה שיחות הרן
<![CDATA[חיי מוהר"ן - תנט - עבודת השם]]> http://breslev.eip.co.il/?key=3845

חיי מוהר"ן - תנט - עבודת השם

אות תנט מכבר אמר לפעמים יוצא חולאת חס ושלום בעולם ואזי הולכת ומתפשטת מאחד לחברו שקורין אונטר גאנג. ויש חלוק בענין זה כי יש אחד שמגיע לו החולאת מן השמים אליו בעצמו ויש אחד שאין מגיע לו החולאת בעצמו רק שהוא מקבל חס ושלום החולאת מחברו. ויש חלוק ביניהם כי זה ששולחין לו בעצמו החולאת יש לו זאת החולאת עם כל הסימנים והדקדוקים של החולאת הזאת כי יש כמה סימנים לכל מין חולאת רחמנא לצלן כגון החולאת שקורין [נזלת] העקר החולאת הוא כאב הראש אבל יש עוד סימנים דהינו חכוך החטם ועטישות ועוד כמה סימנים וכל סימן וסימן של החולאת הוא גם כן חולאת בפני עצמו ומי שנשלח אליו ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 22 Oct 2017 04:55:09 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=3845 רוחניות תורה אמונה ברסלב רבי נחמן מברסלב יהדות ליקוטי מוהרן חסידות חיי מוהרן
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רעז - כשיש מחלקת על האדם, אין לעמד עצמו כנגד השונאים]]> http://breslev.eip.co.il/?key=544

ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רעז - כשיש מחלקת על האדם, אין לעמד עצמו כנגד השונאים

דע כשיש מחלקת על האדם אין לעמד עצמו כנגד השונאים, לומר כמו שעושה לי, כן אעשה לו כנגדו כי זה גורם שהשונא יבוא למבקשו לראות בו, חס ושלום, מה שהוא רוצה לראות בו רק אדרבא ראוי לדון אותם לכף זכות ולעשות להם כל הטובות בחינות: "ונפשי כעפר לכל תהיה" כמו העפר שהכל דשין עליה והיא נותנת להם כל הטובות אכילה ושתיה וזהב וכסף ואבנים טובות, הכל היה מן העפר כמו כן אף על פי שהם חולקים עליו ומבקשים רעתו אף על פי כן יעשה להם כל הטובות, כמו העפר כנ"ל והוא כמשל, כשאחד חותר תחת בית חברו אם הוא יעמד עצמו ויחתר גם כן כנגדו אזי בודאי בקל יבוא ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 22 Oct 2017 04:54:09 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=544 רבי נחמן מברסלב ברסלב אמונה חסידות רוחניות ליקוטי מוהרן יהדות תורה ליקוטי מוהרן חלק א
<![CDATA[ספר המידות - נפילה]]> http://breslev.eip.co.il/?key=133

ספר המידות - נפילה

חלק א' א. לפעמים אדם נופל ממדרגתו לעת זקנתו. ב. על ידי גבית מס נופל אדם ממדרגתו. ג. על ידי קנאה נופל ממדרגתו. ד. על ידי קנאה אינו הולך בדרך אחד, לפעמים מתפלל בהתלהבות ולומד בהתמדה, ולפעמים התפילה והלמוד עליו כמשא. ה. מי שנמעד בדבורו, ובודאי הרגילות של לשונו היה צריך לדבר כל מה שצריך, אבל מי שנמעד ברגילות לשונו, בידוע שפרנסתו נתמעט והוא צריך לחסד גדול וישועה שיתן לו הקדוש ברוך הוא פרנסה. ו. על ידי השבועה נכרת [נכרת] ההשתוקקות של אדם. ז. כשאדם מחליק ונופל, זה על ידי שהתחזק לעבר עברה. ח. כשאתה מתחיל לעשות איזה מצוה וההתחלה היא בכל לבב, תצליח בזו המצוה ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 22 Oct 2017 04:53:09 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=133 רוחניות ליקוטי מוהרן תורה חסידות אמונה ברסלב ספר המידות יהדות רבי נחמן מברסלב
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רכ - יש כמה דברים יקרים בעולם]]> http://breslev.eip.co.il/?key=490

ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רכ - יש כמה דברים יקרים בעולם

דע כי יש כמה דברים יקרים בעולם החכם הוא יקר מאד וכן גבור וכן עשיר ומושל דהינו מי שיש לו איזה התנשאות. ודע שאצל כל אחד מהם יכולים לפעל ולהושע מצערו שאם יש לו איזה צער, חס ושלום וילך אצל אחד מהם ויספרו לפניו עד שיעורר רחמים אצלו עליו מזה יוכל להושע ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 22 Oct 2017 04:52:09 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=490 ליקוטי מוהרן ברסלב יהדות חסידות רבי נחמן מברסלב אמונה רוחניות תורה ליקוטי מוהרן חלק א
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות קסו - יגיעתו וטרחתו בעבודת ה']]> http://breslev.eip.co.il/?key=2361

שיחות הר"ן - אות קסו - יגיעתו וטרחתו בעבודת ה'

שמעתי בשמו שאמר העולם סוברים שמחמת שאני נכד הבעל שם טוב זכרונו לברכה מחמת זה זכיתי למדרגתי לא כן הוא רק עם דבר אחד הצלחתי ועל ידי זה זכיתי לעלות למה שזכיתי ואמר בלשון אשכנז בזה הלשון: מיט איין זאך איז מיר גיראטין ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 22 Oct 2017 04:51:09 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2361 רוחניות ברסלב אמונה שיחות הרן חסידות יהדות ליקוטי מוהרן תורה רבי נחמן מברסלב
<![CDATA[שבחי הר"ן - סדר הנסיעה שלו לארץ ישראל - אות י]]> http://breslev.eip.co.il/?key=1824

שבחי הר"ן - סדר הנסיעה שלו לארץ ישראל - אות י

כלל הדבר כי אלו האנשים הנ"ל בזו אותו, זכרונו לברכה, בכל מיני בזיונות וכו' והוא סבל הכל ולא רצה לגלות להם בשום אפן מי הוא ורמה אותם בכונה ובלבל דעתם מאד מאד עד שהיו מבזים אותו בכל פעם על שבכל פעם הוא משנה עניניו פעם אחד דבר עמהם עד שנדמה להם בברור שהוא מלגורנא וכו' ואחר כך ראו שלא כן הוא ובזו אותו מאד מאד ופעם אחד דבר עמהם ונדמה להם שהוא בן הקאמרנער דהינו בן המגיד מקאמרנא שהיה אז מחלקת גדול עמו כמפרסם ואחר כך בתוך הדברים התחיל הוא זכרונו לברכה, לקלל את הקאמרנער וגערו בו: הלא הוא אביך ?! וראו שעדין לא עמדו עליו ובכל פעם היה לו שם אחר ובכל שם שקראו ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 22 Oct 2017 04:50:09 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=1824 תורה רבי נחמן מברסלב ברסלב ליקוטי מוהרן שבחי הרן יהדות חסידות אמונה רוחניות
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה קיח - לענין חדושי תורה]]> http://breslev.eip.co.il/?key=295

ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה קיח - לענין חדושי תורה

לענין חדושי תורה שיש גדולים, שהיו משבחים אותם שאומרים תורה בלי מחשבה ועיון מקדם אמר שאין זה מעלה כל כך כי בודאי יכולים לומר תורה בלי מחשבה ועיון כי יכולין לקשר המחשבה והדבור להשם יתברך ולומר תורה בלי מחשבה ועיון מקדם אבל טוב יותר כשחושבין תורה שהשם יתברך כשרוצה לגלות תורה, הוא חוזרה ארבע פעמים קדם שאומרה ולמדו מפסוק: "אז ראה ויספרה, הכינה וגם חקרה" שנכתב בכאן ארבע בחינות: "ראה ויספרה" וכו' שהשם יתברך, כביכול, רואה וסופר ומכין וחוקר דברי התורה ארבע פעמים קדם שאומרה ואחר כך מגלה אותה להעולם מכל שכן בן אדם שצריך לחשב ולעין ולחקר ולברר הדברי תורה ב ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 22 Oct 2017 04:49:09 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=295 רוחניות ליקוטי מוהרן חלק ב ברסלב חסידות רבי נחמן מברסלב יהדות אמונה ליקוטי מוהרן תורה
<![CDATA[חיי מוהר"ן - תיג - להתרחק מחקירות ולהתחזק באמונה]]> http://breslev.eip.co.il/?key=3838

חיי מוהר"ן - תיג - להתרחק מחקירות ולהתחזק באמונה

אות תיג פעם אחת ספר מבדחן אחד שהיה בלמברג שבתוך דברי בדיחתו בחרוזים ונגונים כדרך הבדחנים ענה ואמר דער אלטער אלטער אלטער גאט [השם יתברך העתיק עתיק דעתיקין]. וחזר רבנו זכרונו לברכה תבת אלטער כמה פעמים כמו הבדחן שהיה רגיל להזכיר תבת אלטער כמה וכמה פעמים. וכן ספר רבנו זכרונו לברכה משמו, והזכיר גם כן תבת אלטער כמה וכמה פעמים עד שסים אלטער גאט. וכונת רבנו זכרונו לברכה היתה מבארת שרצה להכניס בנו אמונה בפשיטות שצריכין להאמין בהשם יתברך שהוא קדמון לכל הקדמונים, עתיק דעתיקין ואמונתו ירשה לנו מזקני זקנינו אבותינו הקדושים והדברים מובנים קצת למי שזכה לשמעם ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 22 Oct 2017 04:48:09 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=3838 רוחניות ליקוטי מוהרן תורה אמונה חיי מוהרן ברסלב רבי נחמן מברסלב יהדות חסידות
<![CDATA[מהו סם המוות שיש בדברי הצדיק וכיצד להנצל ממנו?]]> http://breslev.eip.co.il/?key=5519

מהו סם המוות שיש בדברי הצדיק וכיצד להנצל ממנו?

כאן breslev.eip.co.il/?key=41 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה יב - תהלה לדוד ובעוד מקומות מובא כי בתורה ובעצות של הצדיק יש גם סם חיים וגם סם המוות. והדבר הזה הכרחי לקיום העולם. כי אם התורה של הצדיק הייתה כולה שם החיים בלבד, לא היה קיום לעולם. והכרחי הדבר שהתורה של הצדיק יהיה בה גם סם חיים וגם סם המוות, כדי לתת חיות לעולם. והפירוש הוא כי כל העצות והתורות של הצדיק כולן מעורבות טוב ורע. דהיינו כל עצה ועצה וכל דיבור ודיבור וכל תורה ותורה וכל מילה ומילה של הצדיק, כולם מעורבים טוב ורע, דהיינו שלכולם יש פירוש טוב ופירוש רע. וההשגה של הצדיק עצמו והמקום שממנו ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 22 Oct 2017 04:47:09 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=5519 חסידות רבי נחמן מברסלב ברסלב יהדות אמונה רוחניות ליקוטי מוהרן ברסלב תורה
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות רצז - שיחות מורנו הרב רבי נחמן]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2453

שיחות הר"ן - אות רצז - שיחות מורנו הרב רבי נחמן

דבר עמנו כמה פעמים שרצונו חזק מאד שנלך עם התורות שגלה דהינו לילך תחלה איזה זמן עם תורה פלונית בערך ב' או ג' חדשים דהינו שיהיו כל עבודתו והלוכו ביראת ה' על פי הנאמר באותה התורה וכל תפילתו ושיחתו יהיה לזכות להגיע למה שנאמר באותה התורה וכן יתנהג איזה זמן ואחר כך ילך איזה זמן עם תורה אחרת, וכן אחר כך עד שיגמר לילך עם כל התורות ודבר כמה פעמים מזה אשרי מי שיאחז בזה ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 22 Oct 2017 04:46:09 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2453 יהדות רבי נחמן מברסלב רוחניות תורה שיחות הרן ליקוטי מוהרן חסידות ברסלב אמונה
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות סב]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2218

שיחות הר"ן - אות סב

דע שיש בבני אדם סגלות גדולות כי יכולין לפעל על ידי מחשבתם מה שהם חושבים ואפילו היקרות חס ושלום, הוא בא ממחשבות בני אדם כי כשהמחשבה היא כלה אחוזה ודבוקה בדבר אחד שיהיה כן דהינו כל הבחינות שיש במחשבה דהינו פנימיות וחיצוניות ושאר הבחינות כלם עד הנקדה וכשכלם כאחד אחוזים ודבוקים וחושבים שיהיה כן בלי בלבול ונטיה למחשבה אחרת על ידי זה הם פועלים שבהכרח יהיה כן כמו שהם חושבים וגם שהמחשבה תהיה בפרטי פרטיות, לא בדרך כלל כגון שיחשב שאם יהיה כן יהיה כך וכך בפרטיות אבל כשחושב בדרך כלל הוא בחינת גלמי כלים ויכול לטעות כמו שטעה נבט שראה אש יוצא וכו' וגם לענין הלמוד ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 22 Oct 2017 04:45:09 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2218 אמונה חסידות רבי נחמן מברסלב יהדות רוחניות ליקוטי מוהרן תורה שיחות הרן ברסלב
<![CDATA[שבחי הר"ן - סדר הנסיעה שלו לארץ ישראל - אות לא]]> http://breslev.eip.co.il/?key=1843

שבחי הר"ן - סדר הנסיעה שלו לארץ ישראל - אות לא

ופעם אחת בא אליו אחד מהגדולים, שהיה חשוב מאד בארץ ישראל ובחוץ לארץ וקלסוהו שהוא בקי בכל הש"ס כמעט בעל פה, ושהוא גם כן ממרי קבלה ובא אל רבנו זכרונו לברכה והזהיר להוציא כל איש מעליהם, ולא עמד איש אתם בהתועדם יחד אך האיש הנזכר לעיל שהיה עם רבנו, זכרונו לברכה, נשאר שם והפציר אותו הגדול הנ"ל ואמר לרבנו זכרונו לברכה, בלשון זה. ידענו שכבוד תורתו לא בא לארץ ישראל כשאר ההמון במחין דקטנות דהינו כדי לילך ארבע אמות בארץ ישראל ויהיה בן עולם הבא או שאר מחשבות כאלו כדרך אנשים פשוטים רק בודאי כבוד תורתו בא לכאן במחין דגדלות ולפעל השגה גדולה בעבודת הבורא יתברך ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 22 Oct 2017 04:44:09 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=1843 חסידות תורה יהדות רוחניות שבחי הרן אמונה ליקוטי מוהרן ברסלב רבי נחמן מברסלב
<![CDATA[חיי מוהר"ן - תי - להתרחק מחקירות ולהתחזק באמונה]]> http://breslev.eip.co.il/?key=3837

חיי מוהר"ן - תי - להתרחק מחקירות ולהתחזק באמונה

אות תי ופעם אחת בראש השנה דבר רבנו זכרונו לברכה גם כן מזה מגדל האסור ללמד אלו הספרים המפרשים את התורה על פי דרכי המחקרים [כגון ספרי האבן עזרא, ובפרט הפרוש הרע שעליו הנקרא מרגלית רעה, וספרי הרלב"ג שמפרסם לכל מה שכתוב בו כנגד התורה הקדושה, שחיב אדם לקרע כששומע חס ושלום דבור אחד מדברים אלה. וכיוצא בזה שאר ספרים ההולכים בדרך הזה] אשר כל ההקדמות שלהם לקחו מאריסטו היון ימח שמו ונמח זכרו ושאר האפיקורסים המפרסמים שהיו קצתם קדם חכמי התלמוד וקצתם בימיהם אשר כל כונת בעלי המשנה והגמרא הקדושים שאסרו ללמד ספרי חכמות יונית היה על ספרים הללו של אלו האפיקורסים ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 22 Oct 2017 04:43:09 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=3837 אמונה יהדות רוחניות ברסלב ליקוטי מוהרן חסידות חיי מוהרן תורה רבי נחמן מברסלב
<![CDATA[סיפורי מעשיות - מעשה מעני אחד שהיה מתפרנס מטיט]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2522

סיפורי מעשיות - מעשה מעני אחד שהיה מתפרנס מטיט

מעשה בעני אחד שהיה מתפרנס מטיט שהיה חופר טיט ומוכרם פעם אחת כשחפר מצא אבן טוב שהיה שויו הון רב מאד ולא ידע כמה שויו והלך לסוחר שיאמוד אותה בשויה וענה לו הסוחר שאין בזה המדינה אדם שיוכל לשלם שוויו כי הוא שוה הון רב וצריך ליסע עבור מכירתה ללונדון לעיר המלוכה אולם הוא היה עני ולא היה לו כסף ליסע והלך ומכר את רכושו הדל והלך מבית לבית לאסוף נדבות עד שהספיק לו ליסע עד הים ורצה לעלות על הספינה אולם לא היו לו מספיק מעות והלך להקאפיטאן והראה לו המרגלית כשראה הקאפיטאן את האבן הבין שאדם עשיר הוא ולקחו על הספינה בכבוד גדול ונתן לו חדר מיוחד ממדריגה הראשונה ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 22 Oct 2017 04:42:09 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2522 רבי נחמן מברסלב חסידות יהדות רוחניות ליקוטי מוהרן אמונה תורה ברסלב סיפורי מעשיות
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות כה]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2181

שיחות הר"ן - אות כה

בענין המחשבות שבמח הוא פלא גדול וגדלת הבורא יתברך שמו איך המחשבות מנחים במח חבילות חבילות הרבה מאד אלו על אלו וכשאדם צריך לאיזה דבר ונזכר בו אזי מושך ומוציא אותו הדבר שהיה מנח במחשבה ונזכר בו והדבר פלא, היכן היה מנח אותו הענין עד עכשו ? ויש קשרים וסימנים בהמחשבות המנחים בהמח חבילות חבילות הרבה וכשנזכר באיזה דבר מחמת שנזדמן ענין המעורר אותה המחשבה על ידי הקשר והסימן שבה אזי מוציא אותה המחשבה מתוך חבילי חבילות המחשבות המנחים ומסדרים במח ואזי כשמושך ומוציא אותה המחשבה אזי מתהפכים ומתגלגלים כל המחשבות מסדרם שהיו מנחים [כעין שרואין בדברים גשמיים שכשמושכין ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 22 Oct 2017 04:41:09 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2181 יהדות חסידות ברסלב אמונה ליקוטי מוהרן רבי נחמן מברסלב רוחניות תורה שיחות הרן
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה יט - עקר התכלית והשלמות הוא רק לעבד השם בתמימות גמור]]> http://breslev.eip.co.il/?key=196

ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה יט - עקר התכלית והשלמות הוא רק לעבד השם בתמימות גמור

[זאת התורה לא שמעתי מפיו הקדוש בעצמו ועין בהשמטות מזה] עקר התכלית והשלמות הוא רק לעבד השם בתמימות גמור, בלי שום חכמות כלל כי יש מחקרים שאומרים שעקר התכלית והעולם הבא הוא רק לדעת כל דבר כמות שהוא כגון לידע הכוכב כמו שהוא, לידע מהותו, ומפני מה עומד במקום ההוא כי יש משכיל ומשכל ושכל דהינו הכח המשכיל והשכל בעצמו והדבר המשכל וזהו התכלית והעולם הבא אצלם שיהיה נעשה אחד מהמשכיל והמשכל והשכל והם מבלים ימיהם על זה בעולם הזה לחקר ולהשיג המשכלות, שזהו התכלית אצלם וזהו בעצמו העולם הבא לדעתם רק שבעולם הזה שמלבשין בגוף אין להם תענו ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 22 Oct 2017 04:40:09 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=196 יהדות רוחניות ליקוטי מוהרן רבי נחמן מברסלב תורה ליקוטי מוהרן חלק ב חסידות אמונה ברסלב
<![CDATA[חיי מוהר"ן - קעא - נסיעתו ללמברג]]> http://breslev.eip.co.il/?key=3805

חיי מוהר"ן - קעא - נסיעתו ללמברג

אות קעא עוד היה לו ספר אחד שהוא גבוה עוד יותר ויותר אפילו מהספר הנשרף והוא ספר הגנוז. ואמר שאפילו גופו סלק כשכתבו ואותו הספר לא שזפתו עין. ואמר שהוא בחינת רזין דרזין כלומר אצלו נגד שאר הדברים שהוא מגלה] ואמר שמשיח יגיד על זה פרוש וספר הגנוז הזה כבר היה נגמר אצלו בתחלת שנת תקס"ו הינו חמש שנים קדם הסתלקותו. ועתה עמד והתבונן לאיזה דרגא הגיע אחר כך כי מעולם לא עמד על מדרגה אחת עד היום שנסתלק וממש בכל שעה ושעה השיג חדשות לפי מדרגתו הנוראה מאד. והבן מאד מאד כי מעלת גדלת ספר הגנוז לית מחשבה תפיסא בה כלל ומשיח יגיד על זה פרוש ומעתה תתבונן ותשער בדעתך גדלתו ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 22 Oct 2017 04:39:09 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=3805 ליקוטי מוהרן רוחניות רבי נחמן מברסלב אמונה תורה חיי מוהרן חסידות יהדות ברסלב
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה כח - בני לן ביתא באוירא דעלמא]]> http://breslev.eip.co.il/?key=170

ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה כח - בני לן ביתא באוירא דעלמא

[לשון רבנו זכרונו לברכה] בני לן ביתא באוירא דעלמא, אמר שם, קם ותלא בין שמיא לארעא. אמר להו, אפיקו לי לבני וטינא מהתם. אמרו: ומי איכא דמצי לאסוקי התם. אמר: ומי איכא דמצי למבני ביתא בין שמיא לארעא. א. המתנגדים המבזים והמחרפים יראי השם זה מחמת שמקבלים תורה מתלמידי חכמים שדין יהודאין כי תלמידי חכמים שדין יהודאין הם מקבלים תורתם מהשדין שיש להם תורה נפולה מאלפין נפולים ובאלפין אלו כתיב בשלמה "וידבר שלשת אלפים משל ויהי שירו חמשה ואלף" כי שלמה זכה להם בקדשה אבל תלמידי חכמים שדין יהודאין מקבלין מהם דרך הקליפות ובשביל זה כל דבורם דרך משל ומליצה וטעמ ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 22 Oct 2017 04:38:09 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=170 ברסלב רבי נחמן מברסלב ליקוטי מוהרן יהדות חסידות אמונה רוחניות תורה ליקוטי מוהרן חלק א
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות רסט - שיחות מורנו הרב רבי נחמן]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2425

שיחות הר"ן - אות רסט - שיחות מורנו הרב רבי נחמן

לענין הבלבולים שמבלבלים את האדם בעבודתו שלפעמים נדמה שכך הוא צריך לעשות ולהתנהג ואחר כך נדמה לו שלא כן היה צריך להתנהג רק בדרך אחר וכו' ולפעמים יש להאדם בלבולים גדולים מזה ענה ואמר: מה צריכין להתבלבל איך שעושין עושין ובלבד שלא לעשות רע חס ושלום ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 22 Oct 2017 04:37:09 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2425 אמונה רוחניות ברסלב רבי נחמן מברסלב ליקוטי מוהרן יהדות חסידות תורה שיחות הרן
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות רלו - שיחות מורנו הרב רבי נחמן]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2392

שיחות הר"ן - אות רלו - שיחות מורנו הרב רבי נחמן

אמר לאחד שהיה חולה גדול מאד ויסוריו היו קשים מאד מאד כי היה חולה מטל על ערש דוי והיה לו כאב השנים כמה וכמה זמנים בכאב מפלג ועצום מאד מאד בלי שעור עד שכל פניו נעשה נפוחות והכרחו בתחבולות גדולות של דאקטורים מפלגים להוציא שניו וגם באיברים הפנימיים היה חולה גדול עד למיתה ויסוריו היו בלי שעור ואמר רבנו זכרונו לברכה, אליו שכל היסורים הקשים והמרים שסבל כמה שנים כלם הם טובים יותר מכויה אחת בגיהנום כויה אחת בגיהנום גרוע מזה ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 22 Oct 2017 04:36:09 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2392 חסידות יהדות רבי נחמן מברסלב תורה רוחניות ברסלב אמונה ליקוטי מוהרן שיחות הרן
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה כב - חותם בתוך חותם]]> http://breslev.eip.co.il/?key=164

ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה כב - חותם בתוך חותם

פרקא חמישאה דספרא דצניעותא בראשית ברא. 'בראשית' מאמר, 'ברא' חצי מאמר, אב ובן, סתים וגליא, עדן עלאה דסתים וגניז, עדן תתאה א. דע שיש חותם ויש חותם בתוך חותם הוא כי יש מוכיחי הדור והם בחינות רגלין ונקראים רגלין על שם שהם למודי ה' הינו שלומדין כביכול את ה' שנותנין לו עצות והם הולכים בשליחותו לישראל להוכיחם ולהחזירם להשם יתברך ועל שם זה נקראים בחינות רגלין על שם העצה כמו שפרש רש"י על "וכל העם אשר ברגליך" 'ההולכים אחר עצתך' ועל שם ההליכה שהולכים בשליחותו להוכיח כנ"ל. וכשהשם יתברך גוזר גזר דין בעולם והדין הוא התורה כי צריך להיות דין תורה ומחמת שהם למודי ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 22 Oct 2017 04:35:09 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=164 רוחניות ליקוטי מוהרן חלק א אמונה ליקוטי מוהרן ברסלב רבי נחמן מברסלב תורה יהדות חסידות
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות כט]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2185

שיחות הר"ן - אות כט

ועל למוד הפוסקים הזהיר מאד מאד ביותר מכל הלמודים וראוי ללמד כל הארבעה "שלחן ערוך" כלם מראשם עד סופם כסדר אם יכול ללמד כל הארבעה שלחן ערוך עם כל הפרושים הגדולים מה טוב ואם לאו על כל פנים ילמד כל הארבעה "שלחן ערוך" הקטנים והוא תקון גדול מאד מאד כי על ידי חטאים נתערב טוב ורע ועל ידי למוד פוסק שמברר הכשר והפסול המתר והאסור הטהור והטמא על ידי זה נתברר ונפרש הטוב מן הרע וכמבאר במאמר ראיתי מנורת זהב ובשאר מאמרים מעלת למוד הפוסקים ואמר: שכל איש ישראלי מחיב ללמד בכל יום ויום פוסקים ולא יעבר ואף אם הוא אנוס ואין לו פנאי, ילמד על כל פנים איזה סעיף "שלחן ערוך" ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 22 Oct 2017 04:34:09 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2185 ליקוטי מוהרן חסידות רוחניות רבי נחמן מברסלב תורה ברסלב יהדות אמונה שיחות הרן