<![CDATA[ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב! Breslev.EIP.co.il]]> http://breslev.eip.co.il/ he breslev.eip.co.il Wed, 26 Sep 2018 13:21:27 GMT Wed, 26 Sep 2018 13:21:27 GMT 720 <![CDATA[חיי מוהר"ן - רכא - נסיעתו וישיבתו באומן]]> http://breslev.eip.co.il/?key=3816

חיי מוהר"ן - רכא - נסיעתו וישיבתו באומן

אות רכא בראש השנה האחרון באומין, סמוך להסתלקותו שהיה בבית רנ"נ. והתפללנו בתוך האמבאר [אכסדרא] ואמר שהיו צריכין לחזק אז בתפילה ביותר ואמר שעכשו ראוי לכם להסתכל יותר פוק חזי מאמבר [נראה לעניות דעתי, על דרך שאמרו רבותינו זכרונם לברכה פוק חזי מאי עמא דבר]. ובעוונותינו הרבים לא שמנו לב לדבריו הקדושים ולא זכינו להבינם. ובסמוך נסתלק מאור עינינו הודנו פארנו קדשתנו, אבדנו מה שאבדנו. אלו כל הימים דיו וכל האגמים קולמוסים וכו' לא יספיקו לבאר אחת מאלף ורבבות מה שהפסדנו בעוונותינו הרבים. אוי לנו כי שדדנו. זאת נחמתנו בענינו כי מעט מתורתו הקדושה לא שכחנו. לולא ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Wed, 26 Sep 2018 13:21:27 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=3816 רוחניות ליקוטי מוהרן תורה חיי מוהרן ברסלב רבי נחמן מברסלב יהדות חסידות אמונה
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה פו - על ידי שהעולם הם מקטני אמנה]]> http://breslev.eip.co.il/?key=263

ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה פו - על ידי שהעולם הם מקטני אמנה

דע, שעל ידי שהעולם הם מקטני אמנה על כן הם צריכים לתענית, דהינו עבודות קשות כי בודאי ידוע, שאפשר לעבד השם יתברך בכל דבר כי 'אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניא עם בריותיו' אך מה שצריכין לפעמים לעבודות קשות הוא בבחינת מה שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה 'בשעת שמד אפילו אערקתא דמסאני יהרג ואל יעבר' נמצא שאף שבאמת אין ראוי שיהרג על זה אך מחמת שהוא שעת שמד והם מתגברים ורוצים דיקא להעבירו על דת ולהביאו לכפירות, חס ושלום על כן הוא מכרח למסר נפשו אפילו על דבר קל והעבודה זרה והכפירות הם בבחינת: "אף אין יש רוח בהם" שאין בהם שום רוח כלל והקטני אמנה הם בבחינת ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Wed, 26 Sep 2018 13:20:27 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=263 רוחניות ברסלב רבי נחמן מברסלב יהדות ליקוטי מוהרן ליקוטי מוהרן חלק ב חסידות אמונה תורה
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה כה - אחוי לן מנא דלא שויא לחבלא]]> http://breslev.eip.co.il/?key=167

ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה כה - אחוי לן מנא דלא שויא לחבלא

[לשון רבנו זכרונו לברכה] אמרו לה, אחוי לן מנא דלא שויא לחבלא. איתי בודיא. פשטוהו, ולא הוי עיל לתרעא. אמר להו, איתו מרא סתרו רש"י: אחוי לן מנא דלא שויא לחבלא, הראנו כלי שאינו שוה ההפסד שהוא מפסיד. בודיא, מחצלת: לא עיל בתרעא, שהיה ארך ורחב יותר מן הפתח. איתו מרא וסתרו, בנין הפתח והכתל עד שיכנס משחרב בית המקדש, בטל השמיר ונפת צופים ואמנה א. כי צריך כל אדם להוציא את עצמו מהמדמה ולעלות אל השכל וכשנמשך אחר המדמה זה בחינת שרירות לב שהוא הולך אחר המדמה שבלב וכשיוצא משרירות הלב ומשבר לבו האבן זה בחינת 'שמיר' שעל ידו נכנע האבן ואינו הולך אחר תאוות ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Wed, 26 Sep 2018 13:19:27 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=167 אמונה רבי נחמן מברסלב רוחניות ברסלב תורה יהדות ליקוטי מוהרן חלק א ליקוטי מוהרן חסידות
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות קצ - גדולות נוראות השגתו]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2331

שיחות הר"ן - אות קצ - גדולות נוראות השגתו

אמר: שכמה פעמים ציר לעצמו עניני מיתה כאלו הוא מת ממש עד שהרגיש טעם מיתה ממש גם אני שמעתי שאמר שבימי נעוריו היה מציר לעצמו מיתתו ואיך יבכו עליו וכו' וציר לעצמו היטב כל עניני מיתה ואמר שהוא מלאכה לציר לעצמו זאת היטב ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Wed, 26 Sep 2018 13:18:27 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2331 תורה רוחניות יהדות שיחות הרן חסידות ליקוטי מוהרן ברסלב רבי נחמן מברסלב אמונה
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות קב]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2258

שיחות הר"ן - אות קב

שמעתי בשמו, על פסוק: "לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל בישראל ה' אלקיו עמו ותרועת מלך בו" אבל שכחתי הענין אך זאת אני זוכר מה שפרש סוף הפסוק "ותרועת מלך בו" ותרועת לשון שבירה כמו שכתוב "תרעם בשבט ברזל" הינו כשמשברין את הכפירות אזי "מלך בו" הינו שמוצאין את המלך יתברך גם בתוך הכפירות עצמן כי גם בהכפירות בעצמן מלבש חיותו יתברך גם אמר שהמחקרים גם חייהם אינם חיים כלל אפילו בעולם הזה כי תכף כשיש להם איזה דבר שאינו כרצונם מכל שכן כשיש להם איזה צרה אזי אין להם למי לפנות מאחר שתולין בטבע חס ושלום, רחמנא לצלן ואין להם במה להחיות את עצמן כלל אבל איש אמונות המאמין ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Wed, 26 Sep 2018 13:17:27 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2258 אמונה חסידות ברסלב שיחות הרן רוחניות ליקוטי מוהרן יהדות תורה רבי נחמן מברסלב
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות רד - גדולות נוראות השגתו]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2345

שיחות הר"ן - אות רד - גדולות נוראות השגתו

אמר: שמי שבקי היטב בתורתו ובשיחותיו הקדושות דהינו בספריו הקדושים ראוי לו למצא כל שיחות העולם בתוך תורתו הקדושה ואין שום שיחה וענין בעולם שלא יוכל השלם למצא בתוך תורתו [פרוש כי בודאי באמת בכל הדבורים ושיחות של העולם בודאי יש בהם תורה בהעלם אבל אין מי שיזכה לגלות זאת לידע הנסתרות שנעלם בשיחות בני אדם כי אם אנשים גדולים במעלה מאד מאד אבל על ידי התגלות תורתו הקדושה והנוראה של רבנו זכרונו לברכה מי שבקי בספריו היטב היטב, ויש לו שכל קצת יוכל למצא בכל שיחות העולם רמזים בהתורה הקדושה אפילו אם לא יהיה גדול במעלה ביותר] ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Wed, 26 Sep 2018 13:16:27 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2345 רוחניות ליקוטי מוהרן אמונה תורה שיחות הרן ברסלב רבי נחמן מברסלב יהדות חסידות
<![CDATA[האם העולם קיים בזכות התורה או התפילה?]]> http://breslev.eip.co.il/?key=5407

האם העולם קיים בזכות התורה או התפילה?

שאלה: רבי נחמן מברסלב מדבר רבות בספריו על עניין התפילה, ואף הזכיר בזה את מ"ש "ולוואי ויהיה אדם מתפלל כל היום כולו" וכיו"ב. יחד עם זאת, כידוע אלמלא התורה אין קיום לעולם, כמו שמבוא על הפסוק "אלמלא בריתי יומם וליל חוקות שמים וארץ לא שמתי". אז האם העולם קיים בזכות התורה או בזכות התפילה? אשמח שתעשו לי סדר בעניין הזה. * תשובה. העניין הוא כדלקמן: אכן כל הקיום של כל העולם כולו, תלוי אך ורק בתורה ולא בתפילה! אלמלא התורה אין קיום לעולם. יחד עם זאת יש להבין כי התורה שבזכותה קיים העולם, היא לא התורה שבנגלה שמוכרת לנו ואפילו לא התורה שבנסתר שמוכרת לנו. אלא ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Wed, 26 Sep 2018 13:15:27 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=5407 ברסלב רוחניות ברסלב יהדות ליקוטי מוהרן רבי נחמן מברסלב חסידות אמונה תורה
<![CDATA[להוציא מכח אל הפועל. כן או לא?]]> http://breslev.eip.co.il/?key=5480

להוציא מכח אל הפועל. כן או לא?

שאלה: כאן breslev.eip.co.il/?key=337 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה סו - ויהי נא פי שנים ברוחך אלי רבי נחמן מברסלב מדבר באורך על זה שצריכים להוציא דייקא מכוח אל הפועל, כמו שהבורא ברא את העולם, שהוציא אותו מכוח אל הפועל וכולי. וכן בעוד מקומות מובא שצריך דייקא להוציא מכוח אל הפועל את שכלו / רצונותיו וכולי breslev.eip.co.il/?ftxt=%D7%9E%D7%9B%D7%97+%D7%90%D7%9C+%D7%94%D7%A4%D7%A2%D7%9C&cid=0 אך לעומת זאת, כאן breslev.eip.co.il/?key=323 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה נא - כשאתם מגיעין לאבני שיש טהור וגם בעוד מקומות, מבאר רבי נחמן מברסלב כי צריכים דייקא לכלול ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Wed, 26 Sep 2018 13:14:27 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=5480 ברסלב ברסלב יהדות חסידות רבי נחמן מברסלב אמונה רוחניות ליקוטי מוהרן תורה
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות רפג - שיחות מורנו הרב רבי נחמן]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2439

שיחות הר"ן - אות רפג - שיחות מורנו הרב רבי נחמן

שמעתי בשמו שאמר לענין בני הנעורים שעל פי הרב מבלבל אותם בתפילתם מחמת שלא זכו להתקדש כראוי בקדשת הזווג ועל כן כשעומדין אחר כך להתפלל קשה עליהם מאד להתפלל והוא זכרונו לברכה, הזהיר על זה כמה פעמים לבלי לפל בדעתו מזה כלל ומה דהוה הוה ובשעת התפילה צריכין לשכח הכל לגמרי ולהתגבר להתפלל בשמחה כראוי תמיד איך שהוא ואמר: שעל זה 'הצטער אבא בנימין, על תפילתי שתהא סמוכה למטתי' 'מטה' הוא לשון זווג וזהו 'על תפילתי שתהא סמוכה למטתי' שאוכל להתפלל אחר כך בסמוך מיד ולא יבלבל הענין הזה את תפילתי כלל ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Wed, 26 Sep 2018 13:13:27 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2439 אמונה חסידות יהדות רוחניות ליקוטי מוהרן תורה רבי נחמן מברסלב שיחות הרן ברסלב
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קעז - ויאמר י"י סלחתי כדבריך]]> http://breslev.eip.co.il/?key=447

ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קעז - ויאמר י"י סלחתי כדבריך

ויאמר י"י סלחתי כדבריך ראשי תבות כוסי כדברך דבר ראשי תבות דשנת בשמן ראשי כי יש צדיקים אמתים שיש להם כח, כששותין יין לפעמים למחל עוונות על ידי זה כי אמרו רבותינו זכרונם לברכה . שיין יש לו שני בחינות זכה נעשה ראש וכשנעשה ראש שהוא בחינות מחין על ידי זה הוא יכול לכפר עוונות כמו שכתוב: "ואיש חכם יכפרנה" וזהו: "ויאמר ה' סלחתי כדברך" כי דבר הוא ראשי תבות "דשנת בשמן ראשי" כנ"ל שהיא בחינת שלמות המחין [שהם בחינת: "שמן משחת קדש" בחינת "כשמן הטוב על הראש" כידוע] וזה: "ויאמר ה' סלחתי כדברך" שהוא ראשי תבות "כוסי" כנ"ל וזהו: "סלחתי כדברך" שהסליחה כדברך די ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Wed, 26 Sep 2018 13:12:27 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=447 יהדות רוחניות רבי נחמן מברסלב ליקוטי מוהרן חלק א חסידות אמונה ליקוטי מוהרן תורה ברסלב
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קיג - ונפרעין מן האדם מדעתו ושלא מדעתו]]> http://breslev.eip.co.il/?key=387

ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קיג - ונפרעין מן האדם מדעתו ושלא מדעתו

ונפרעין מן האדם מדעתו ושלא מדעתו כי שמעתי בשם הבעל שם טוב כי קדם כל גזר דין שבעולם חס ושלום מאספין כל העולם אם מסכימין להדין ההוא ואף את האיש בעצמו שנגזר עליו הדין, חס ושלום שואלין אותו אם הוא מסכים אזי נגמר הדין, חס ושלום והענין, כי בודאי אם ישאל לו בפרוש על עצמו בודאי יכחיש ויאמר שאין הדין כן אך מטעין אותו ושואלין אותו על כיוצא בו והוא פוסק הדין ואזי נגמר הדין וכענין שמצינו בדוד המלך, עליו השלום, בבוא אליו נתן הנביא וכו' וספר לו מעשה האורח ענה ואמר: חי ה' וכו', ואת הכבשה וכו' אזי נפסק הדין על דוד כאשר יצא מפיו וזהו ונפרעין מן הא ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Wed, 26 Sep 2018 13:11:27 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=387 ליקוטי מוהרן חלק א רוחניות ליקוטי מוהרן תורה יהדות חסידות ברסלב אמונה רבי נחמן מברסלב
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה עא - קשה מאד להיות מפרסם]]> http://breslev.eip.co.il/?key=342

ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה עא - קשה מאד להיות מפרסם

דע, שקשה מאד להיות מפרסם כי מה שהוא מפרסם, הוא מזיק לו מאד כי לפעמים צריך לסבל יסורים בשביל רבים, כמה שכתוב: "ובחברתו נרפא לנו" כי מאחר שהוא מפרסם, על כן הוא בבחינות: "לכן אחלק לו ברבים" על כן צריך לסבל יסורים בשביל רבים כי עליו נאמר: "ובחברתו נרפא לנו" רק שיש כמה בני אדם שצריכים להיות מפרסמים ועושים אותם דוקא מפרסמים אבל יש צדיקים שמקבלים מעצמם יסורים עליהם בשביל ישראל ובזה מחליפין השפע כמבאר למעלה בסימן ס"ג על פסוק "ובשתים יכסה פניו" ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Wed, 26 Sep 2018 13:10:27 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=342 ליקוטי מוהרן רבי נחמן מברסלב אמונה רוחניות יהדות תורה חסידות ליקוטי מוהרן חלק א ברסלב
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה ז - ויהי מקץ - כי מרחמם ינהגם]]> http://breslev.eip.co.il/?key=184

ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה ז - ויהי מקץ - כי מרחמם ינהגם

ויהי מקץ שנתים ימים, ופרעה חלם וכו' . א. כי מרחמם ינהגם הינו מי שהוא רחמן, הוא יכול להיות מנהיג כי על רשעים או על רוצחים וגזלנים אסור לרחם וכן מי שאינו יודע איך להתנהג עם הרחמנות אזי יוכל לרחם על תינוק של ארבעה ימים לתן לו מאכל הצריך לגדול ולא לקטן כזה כי קטן כזה צריכין לזונו רק על ידי חלב דוקא על כן צריך לידע איך להתנהג עם הרחמנות שלקטן כזה צריכין לרחם לתן לו חלב דיקא ולגדול מאכל הצריך לו וכן על כל אחד ואחד צריכין לרחם במה שצריך לו ב. ורחמן כזה הוא רק משה רבנו כי הוא היה מנהיג ישראל והוא יהיה המנהיג לעתיד כי "מה שהיה הוא שיהיה" וכו' כי מש ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Wed, 26 Sep 2018 13:09:27 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=184 יהדות חסידות ליקוטי מוהרן רבי נחמן מברסלב תורה אמונה ליקוטי מוהרן חלק ב רוחניות ברסלב
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה ריז - זכרו תורת משה]]> http://breslev.eip.co.il/?key=487

ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה ריז - זכרו תורת משה

זכרו תורת משה ראשי תבות תמז חסר ואו כי אז בתמוז צריכים להמשיך הזכרון לתקן השכחה כי אז נתהוה השכחה כי על ידי הלוחות שנשתברו בחדש תמוז נתהוה השכחה כמו שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה: 'אלמלא לא נשתברו הלוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראל' ועל כן חסר ואו מתמז כנ"ל כי מאחר שנשתברו הלוחות נסתלק הואו כי הלוחות הם בחינת ואו כמו שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה 'הלוחות ארכן ששה ורחבן ששה גם זמן מתן תורתינו ראשי תבות תמז כי בתמוז נתנו הלוחות כמו שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה וגם כאן חסר ואו מחמת שאז נשתברו הלוחות שהם בחינת ואו כנ"ל ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Wed, 26 Sep 2018 13:08:27 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=487 אמונה רבי נחמן מברסלב ליקוטי מוהרן יהדות חסידות ברסלב רוחניות תורה ליקוטי מוהרן חלק א
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רסז - שבועות הוא רפואה להראה]]> http://breslev.eip.co.il/?key=537

ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רסז - שבועות הוא רפואה להראה

שבועות הוא רפואה להראה כי 'חמשה' כנפי ראה כנגד 'חמשה' חמשי תורה ובשבועות מקבלין התורה יכולין לקבל חיות חדש ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Wed, 26 Sep 2018 13:07:27 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=537 רוחניות ברסלב ליקוטי מוהרן יהדות תורה חסידות אמונה רבי נחמן מברסלב ליקוטי מוהרן חלק א
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קיא - ראשי תבות רבי]]> http://breslev.eip.co.il/?key=385

ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קיא - ראשי תבות רבי

ראש בני ישראל ראשי תבות רבי ולהפך רשעים בחשך ידמו ראשי תבות רבי ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Wed, 26 Sep 2018 13:06:27 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=385 ברסלב ליקוטי מוהרן תורה רבי נחמן מברסלב אמונה יהדות חסידות רוחניות ליקוטי מוהרן חלק א
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה עד - רומה על השמים אלהים על כל הארץ כבודך]]> http://breslev.eip.co.il/?key=345

ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה עד - רומה על השמים אלהים על כל הארץ כבודך

[לשון החברים] רומה על השמים אלוהים על כל הארץ כבודך הנה כל אדם צריך לרפאות נפשו דהינו להעלותה למקום שרשה ובמה ? דהנה יש שני מיני דינים א, דינא דמסאבא, בחינת 'נחש הטיל זהמא בחוה' ויש דינא קדישא כמו שכתוב "אשר יאהב ה' יוכיח" והתחלת התקרבות הוא התרחקות כמו שאמרו חכמינו, זכרונם לברכה כל המצדיק את עצמו מלמטה, מצדיקים עליו את הדין מלמעלה והוא בחינת מחין דקטנות, והוא בחינת: "אברהם הוליד את יצחק" כי אברהם הוא חסד, ויצחק הוא גבורה "פחד יצחק": "בגבורות ישע ימינו" וזה שנאמר: "כי גבר עלינו חסדו" וזהו, כי יצחק הוא בחינת אלהים, כמו שכתוב: "צ ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Wed, 26 Sep 2018 13:05:27 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=345 רבי נחמן מברסלב ליקוטי מוהרן חסידות יהדות אמונה רוחניות ברסלב תורה ליקוטי מוהרן חלק א
<![CDATA[שבחי הר"ן - סדר הנסיעה שלו לארץ ישראל - אות לה]]> http://breslev.eip.co.il/?key=1847

שבחי הר"ן - סדר הנסיעה שלו לארץ ישראל - אות לה

ובענין תכלית הידיעה אשר לא נדע ספר גם כן קצת עמנו איזה פעמים איך בכל ידיעה יש זה התכלית ועל כן אף על פי שזוכים לבוא לזה התכלית אשר לא נדע אף על פי כן עדין אין זה התכלית האחרון כי עדין אין זה תכלית הידיעה כי אם בידיעה זו וצריכים אחר כך לטרח לזכות לתכלית גבוה יותר לזכות למדרגת התכלית אשר לא נדע בידיעה הגבוה יותר וכן לעולם נמצא שלעולם אין יודעין כלל ואף על פי כן לא התחיל עדין להשיג התכלית [וכבר מבאר מזה קצת בדברינו במקום אחר] וענין זה עמק ונסתר מאד מאד ועוד יש בענין זה מה ששמענו פעם אחת אחר פסח ויתבאר במקום אחר אם ירצה השם ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Wed, 26 Sep 2018 13:04:27 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=1847 רבי נחמן מברסלב אמונה רוחניות יהדות תורה חסידות שבחי הרן ליקוטי מוהרן ברסלב
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קמג - מעלת המקבל עצה מחכמי הדור]]> http://breslev.eip.co.il/?key=413

ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קמג - מעלת המקבל עצה מחכמי הדור

מעלת המקבל עצה מחכמי הדור, כי הוא המתקת הדינים כי כשצריך לעצה, ואינו יודע איך לעשות, היא בחינת צמצום כי נתצמצם שכלו ואינו יודע איך לעשות והוא בחינת דינים כידוע ועל ידי שהחכם נותן לו עצה, הוא מרחיב לו, ומאיר בו חכמתו וזה בחינת חסדים כי חסד הוא נהירו דחכמתא, כמו שכתוב בזוהר הקדוש 'אל נהירו דחכמתא' וכתיב: "חסד אל כל היום". גם כתיב: "תשועה ברב יועץ" והצדיק נקרא רב, כמו שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה 'משה אידי דנפיש זכותה כרבים דמי' גם אם מקבל עצת הצדיק, אף שאחר כך לא עלתה לו יפה מעצתו אזי יודע שהיה רק מהשם יתברך אך אם לא היה מקבל עצת הצדיק היה ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Wed, 26 Sep 2018 13:03:27 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=413 ברסלב יהדות תורה ליקוטי מוהרן חלק א אמונה חסידות רוחניות ליקוטי מוהרן רבי נחמן מברסלב
<![CDATA[ספר המידות - אלמן]]> http://breslev.eip.co.il/?key=76

ספר המידות - אלמן

א. מי שמתה אשתו, יאמר בכל יום פרשת אשם, עד שישא אשה אחרת. חלק שני א. על ידי שקר דבריו אינם נשמעים, גם על ידי שקר מאלמן, חס ושלום, כמה נשים. ב. כשמתה אשתו של אדם, אזי כאלו נחסר לו עצם מעצמיו, אבל הצדיק, אף על פי שאשתו מתה, אינו נחסר לו עצם. וזהו: אלמן אותיות א'חת מ'הנה ל'א נ'שברה. ארץ ישראל ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Wed, 26 Sep 2018 13:02:27 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=76 רבי נחמן מברסלב יהדות חסידות אמונה רוחניות ליקוטי מוהרן תורה ספר המידות ברסלב
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות עט]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2235

שיחות הר"ן - אות עט

מה שכשאדם מתחיל לכנס בעבודת השם ולהתקרב לצדיק האמת באים עליו הרהורים ובלבולים גדולים זה כמו למשל כלי מים שמתחלה נראה כאלו המים צלולים ואחר כך כששופתין ומעמידין המים אצל האש ומתחיל להתבשל אזי מתבלבל המים ומעלה הרתיחה כל הפסלת שהיה במים ועולה כל הפסלת למעלה וצריך שיעמד אחד להסיר חלאת ופסלת המים בכל פעם ומתחלה נדמה כאלו המים צלולים לגמרי ואחר כך נראה הפסלת שבמים העולה בכל פעם למעלה ואזי כשמסירין בכל פעם חלאת ופסלת המים אזי אחר כך נשארין המים צלולים וזכים באמת כראוי כמו כן ממש קדם שמתחיל האדם לכנס בעבודת ה' אזי הטוב והרע מערבין בו ומחמת שהם מערבים ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Wed, 26 Sep 2018 13:01:27 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2235 אמונה רבי נחמן מברסלב ברסלב תורה יהדות חסידות רוחניות ליקוטי מוהרן שיחות הרן
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה נז - כשצדיק גדול אמתי מגלה תורה]]> http://breslev.eip.co.il/?key=234

ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה נז - כשצדיק גדול אמתי מגלה תורה

דע, כשצדיק גדול אמתי מגלה תורה חדושים נפלאים ונוראים הוא טובה להקטנים במעלה שעל ידי זה נתגדל הקטן במעלה שהכל רצים ובאים אליו וגם בהסטרא אחרא נתגדל אחד על ידי זה כמו שמצינו בבלעם כשנתן השם יתברך את התורה לישראל באו כל האמות לבלעם נמצא שעל ידי נתינת התורה לישראל נתגדל בלעם ובאו אליו כל העולם והוא עמד עצמו על איזה פסוק ואמר להם תורה כי אז כשבאו אליו, שאלו אותו מה ששאלו "ה' למבול ישב" והוא עמד על פסוק, והשיב להם: "ה' עז" וכו' וכן בישראל בעצמן שהם בקדשה ואינם באים, חס ושלום, לבלעם וכיוצא בו אך כשצדיק גדול אמתי מגלה חדושים ונעשה רעש גדול, שזה ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Wed, 26 Sep 2018 13:00:27 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=234 ברסלב רוחניות ליקוטי מוהרן תורה ליקוטי מוהרן חלק ב חסידות אמונה רבי נחמן מברסלב יהדות
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה מז - סכנה גדולה לומר תורה]]> http://breslev.eip.co.il/?key=224

ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה מז - סכנה גדולה לומר תורה

סכנה גדולה לומר תורה וצריך לזה יגיעה גדולה ואמנות יתרה שיוכל לשקל בפלס דבריו באפן שלא ישמע כל אחד ואחד מהשומעין כי אם מה שצריך לו, לא יותר ואף על פי שהכל שומעין כל התורה שאומר עם כל זה לא ישמע כל אחד רק מה שצריך לבד וכמובא על פסוק "וישמע יתרו": 'והלא כל העולם שמעו, אלא יתרו שמע' וכו' כי רק שמיעת יתרו נחשב לשמיעה, שנכנס באזניו ושמיעת כל העולם אינו נחשב שמיעה כלל ומי שאינו יכול לומר תורה בבחינה זו, אסור לו לומר תורה כי כל אחד ואחד כשבא אל הצדיק לשמע תורה בא עמו גם הרע שלו דהינו הקליפות הנבראים על ידי עברות חס ושלום והם הדוחקים את העולם ועושים בל ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Wed, 26 Sep 2018 12:59:27 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=224 אמונה ליקוטי מוהרן חלק ב רבי נחמן מברסלב ברסלב יהדות חסידות רוחניות ליקוטי מוהרן תורה
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות יא]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2169

שיחות הר"ן - אות יא

אשרינו שהשם יתברך היטיב עמנו מאד שזכינו לקדשת ישראל ואמר שיש לו שמחה גדולה על שזכה להיות בארץ ישראל כי כמה מניעות וכמה בלבולים וכמה מחשבות וכמה עכובים וסכסוכים היה לו על ענין הנסיעה לארץ ישראל, ומניעות מחמת ממון והוא קפץ על כלם וגמר העבדה בשלמות והיה בארץ ישראל ואמר: זה אני מאמין וגם אני יודע הרבה בענין זה שכל התנועות וכל המחשבות וכל מיני העבודות שעושין בשביל איזה עבדה שבקדשה אין שום תנועה ואין שום מחשבה נאבדת כלל וכשזוכין לשבר כל המניעות ולגמר העבדא שבקדשה אזי נעשין מכל התנועות והמחשבות והבלבולים שהיו לו בענין זה, קדם ששבר ועבר על כל המניעות בעת ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Wed, 26 Sep 2018 12:58:27 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2169 שיחות הרן תורה ברסלב אמונה ליקוטי מוהרן רבי נחמן מברסלב חסידות רוחניות יהדות
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות רפו - שיחות מורנו הרב רבי נחמן]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2442

שיחות הר"ן - אות רפו - שיחות מורנו הרב רבי נחמן

פעם אחת אמר לי בזו הלשון. אתה הלא מדבר עם אנשים. יש לך לשאול אותם: מה ?! ואמר תבה זאת "מה" בהמשכה ובקול גדול מעמק הלב כלומר שראוי לשאל לבני אדם שאין חושבין על אחריתם "מה ?! " כלומר, לאחר כל הסכסוכים והבלבולים והמניעות והטענות ואמתלאות של שטות והבל שיש לרב בני אדם תרוצים של שקר על שרחוקים מהשם יתברך אף על פי כן סוף כל סוף מה יהיה ממך מה תעשה באחריתך ומה תשיב שולחך דבר ומה אתה חושב וכי אין אתה יודע שאתה גר בארץ הזאת וכל ימי שנותינו הבל וריק כצל עובר וכענן כלה וכו' ?! וכל זה אדם יודע היטב, ואם כן מה אתה חושב ?! שים לבך לדברים האלה היטב, והכניסם הי ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Wed, 26 Sep 2018 12:57:27 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2442 חסידות יהדות אמונה שיחות הרן ליקוטי מוהרן רוחניות ברסלב תורה רבי נחמן מברסלב
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קכח - כחלינהו לעינה ושבקוהו]]> http://breslev.eip.co.il/?key=400

ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קכח - כחלינהו לעינה ושבקוהו

איתא בגמרא: לענין היצר הרע דעברה דהינו של תאוות המשגל, כחלינהו לעינה ושבקוהו נמצא שאף על פי שסמו את עיני היצר הרע של ניאוף אף על פי כן נשאר וזה בחינת מה שנמצא לפעמים באנשים הכשרים קצת שמחמת שנוגע יראת השם בלבו הוא משפיל עיניו ואינו מסתכל בנשים ואף על פי כן הוא גונב את העין כלאחר יד, ומסתכל מן הצד והוא בחינת כחלינהו לעינה דיצרא שמסמא עיני היצר הרע שרוצה להסתכל והוא מסמא עיניו על ידי שמונע עצמו מלהסתכל ואף על פי כן נשאר היצר הרע כי מסתכל מן הצד כלאחר יד ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Wed, 26 Sep 2018 12:56:27 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=400 רוחניות חסידות אמונה ליקוטי מוהרן יהדות רבי נחמן מברסלב תורה ליקוטי מוהרן חלק א ברסלב
<![CDATA[שבחי הר"ן - סדר הנסיעה שלו לארץ ישראל - אות כח]]> http://breslev.eip.co.il/?key=1840

שבחי הר"ן - סדר הנסיעה שלו לארץ ישראל - אות כח

ותקף עצם ההשגה שהשיג בארץ ישראל אי אפשר לבאר ולספר כלל ממש לא נשמע ולא נראה כזאת שיזכה ילוד אשה להשגה כזו על ידי אוירא דארץ ישראל ואי אפשר לדבר ולספר בזה והיה מתפאר עצמו מאד במה שזכה להיות בארץ ישראל וגם בסוף ימיו אמר שהוא מחיה עצמו מאד במה שזכה להיות בארץ ישראל ואמר: זה אני יודע מכבר שכשאדם רוצה לעשות איזה דבר שבקדשה ויש לו מניעות על זה וכו' כמבאר כל זה לקמן ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Wed, 26 Sep 2018 12:55:27 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=1840 יהדות תורה חסידות רוחניות אמונה ליקוטי מוהרן שבחי הרן ברסלב רבי נחמן מברסלב
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה קיד - עצם פגם ההרהור חס ושלום]]> http://breslev.eip.co.il/?key=293

ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה קיד - עצם פגם ההרהור חס ושלום

פעם אחד דברתי עמו ז"ל והבנתי, שהיה חפץ מאד לגלות לי איזה דבר מהשגותיו שהשיג, כדרכו תמיד אך היה קשה עליו והלכתי עמו יחד בשתיקה, כי לא דבר עמי מאומה אך בתוך זה יצאו מפיו הקדוש דבורים אלו סע האט א פנים אז מע מוז זיך פון א הרהור זייער היטן והבנתי אז בלשונו הקדוש ומתנועותיו הקדושים בעת שדבר זאת שאז נתגלה לו בהשגותיו הנוראות עצם פגם ההרהור חס ושלום שפוגם מאד מאד, רחמנא לצלן ואי אפשר לציר זאת בכתב ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Wed, 26 Sep 2018 12:54:27 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=293 אמונה ליקוטי מוהרן רבי נחמן מברסלב יהדות חסידות ברסלב תורה רוחניות ליקוטי מוהרן חלק ב
<![CDATA[האם אתה מפורסם של שקר?]]> http://breslev.eip.co.il/?key=5431

האם אתה מפורסם של שקר?

כידוע דיבר רבי נחמן מברסלב רבות על עניין המפורסמים של שקר. ועניין זה התבאר בהרחבה כאן: forum.eip.co.il/forum_posts.asp?TID=77 - איך לזהות מפורסמים של שקר? וגם כאן: forum.eip.co.il/forum_posts.asp?TID=65 - מיהו מנהיג אמיתי? ומיהו מפורסם של שקר? ובהמשך לכך, יש להוסיף ולבאר כי עניין המפורסם של שקר, חל כמובן גם על האדם עצמו ביחס לעצמו! כי כל העניין של מפורסמים / רבנים / מנהיגים של שקר, הוא רק מקרה פרטי של עניין אחר, והוא כי היצר הרע לדוגמא גם הוא מפורסם של שקר. והשכל האנושי של האדם, גם הוא מפורסם של שקר, מחמת שהוא נפגם בחטא עץ הדעת של אדם הראשון, והוא ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Wed, 26 Sep 2018 12:53:27 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=5431 אמונה יהדות רוחניות ליקוטי מוהרן רבי נחמן מברסלב תורה ברסלב ברסלב חסידות
<![CDATA[שבחי הר"ן - סדר הנסיעה שלו לארץ ישראל - אות ד]]> http://breslev.eip.co.il/?key=1816

שבחי הר"ן - סדר הנסיעה שלו לארץ ישראל - אות ד

קצת אמרו שנסע כדי למצא שם את הכתבים של הבעל שם טוב שסגרם באבן ואומרים קצת שהם טמונים שם בקאמיניץ ואמרו שנסע לשם בשביל זה והוא זכרונו לברכה, התלוצץ מזה ואמר שלא נסע כלל בשביל זה כי אינו צריך להם כלל ואמר, אלו היה רוצה אותן הכתבים היו מביאים אותם לביתו אך הוא אין צריך להם כלל ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Wed, 26 Sep 2018 12:52:27 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=1816 תורה אמונה רבי נחמן מברסלב חסידות שבחי הרן ליקוטי מוהרן יהדות רוחניות ברסלב
<![CDATA[חיי מוהר"ן - קעא - נסיעתו ללמברג]]> http://breslev.eip.co.il/?key=3805

חיי מוהר"ן - קעא - נסיעתו ללמברג

אות קעא עוד היה לו ספר אחד שהוא גבוה עוד יותר ויותר אפילו מהספר הנשרף והוא ספר הגנוז. ואמר שאפילו גופו סלק כשכתבו ואותו הספר לא שזפתו עין. ואמר שהוא בחינת רזין דרזין כלומר אצלו נגד שאר הדברים שהוא מגלה] ואמר שמשיח יגיד על זה פרוש וספר הגנוז הזה כבר היה נגמר אצלו בתחלת שנת תקס"ו הינו חמש שנים קדם הסתלקותו. ועתה עמד והתבונן לאיזה דרגא הגיע אחר כך כי מעולם לא עמד על מדרגה אחת עד היום שנסתלק וממש בכל שעה ושעה השיג חדשות לפי מדרגתו הנוראה מאד. והבן מאד מאד כי מעלת גדלת ספר הגנוז לית מחשבה תפיסא בה כלל ומשיח יגיד על זה פרוש ומעתה תתבונן ותשער בדעתך גדלתו ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Wed, 26 Sep 2018 12:51:27 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=3805 ליקוטי מוהרן רבי נחמן מברסלב אמונה תורה יהדות חיי מוהרן ברסלב חסידות רוחניות
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קיד - המכסה שמים בעבים המכין לארץ מטר וכו']]> http://breslev.eip.co.il/?key=388

ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קיד - המכסה שמים בעבים המכין לארץ מטר וכו'

המכסה שמים בעבים המכין לארץ מטר וכו' כי טוב מאד מעלת הצדיקים הגנוזים שהן יכולין לקבל שפע ורב טובה להמשיך להעולם ואינם שואלים עליהם, ואינם מקטרגים עליהם מחמת שהם גנוזים ואינם מפרסמים אך אפילו מי שהוא מפרסם כשיש עליו מחלקת הוא תעלת לזה כי המחלקת מכסה עליו ועל ידי זה יכול להמשיך שפע להעולם ולא ימחו ויקטרגו עליו המכסה שמים בעבים שמים הוא בחינת הצדיק על שם אש ומים, הינו אהבה ויראה ועל שם זה נקרא הצדיק שמים וזה המכסה שמים בעבים מלשון עביות וגשמיות שמכסה את הצדיק בעביות וקשיות שמקשין וחולקין עליו ועל ידי כסוי המחלקת והקשיות האלו המכי ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Wed, 26 Sep 2018 12:50:27 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=388 ברסלב חסידות אמונה יהדות רבי נחמן מברסלב ליקוטי מוהרן תורה רוחניות ליקוטי מוהרן חלק א
<![CDATA[ספר המידות - עצבות]]> http://breslev.eip.co.il/?key=5555

ספר המידות - עצבות

א. מי שלא תקן חטאת נעורים, על ידי זה באים לו דאגות. ב. לרב בא הצער לאדם על ידי דבורו. ג. כשיש לך צער, תדבר מזה הצער. ד. על ידי דאגה בלב נופל על האדם אימת מות. ה. על ידי הכנעה נתבטל רעה ויגון. ו. מי שיש לו עצבות, יסתכל על הצדיקים, ויבא לו שמחה בלבו. ז. כשאתה נכנס בבית נכרי, על ידי זה בא עצבות. ח. על ידי עצבות אדם נחלש. ט. על ידי לב רע הפנים נשתנה. י. כשיש לך צער ביום שמחה, וכל שמחתך נשבת, תדע שתמה זכות אבותיך. יא. מי שיש לו עצבות, יתן מתנה לצדיק תדיר. יב. על ידי עצבות בא שרפה. יג. עצבות סימן לאיזה חלאת, שממשמש לבוא. יד. על ידי עצבות הקדוש ברוך הוא ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Wed, 26 Sep 2018 12:49:27 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=5555 ליקוטי מוהרן רבי נחמן מברסלב ברסלב יהדות חסידות אמונה רוחניות תורה ספר המידות
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רה - תקון למקרה לילה]]> http://breslev.eip.co.il/?key=475

ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רה - תקון למקרה לילה

תקון למקרה לילה, רחמנא לצלן לומר עשרה קפיטל תהלים באותו היום שארע לו, חס ושלום כי יש כח באמירת תהלים להוציא הטפה מהקלפה שלקחה אותה כי תהלים בגימטריא לילי"ת, עם החמש אותיות של שמה, שהיא הממנה על זה כידוע וצריך לכון בשעת אמירת תהלים שתהלים בגימטריא תפ"ה שהוא מכון כמספר השני שמות אל אלהים במלואו כזה: אלף למד אלף למד הי יוד מם שעל ידי השני שמות אלו יוצאה הטפה מהקלפה כי הטפה היא בחינת חסד וגבורה כידוע כי יש בה כח אש ומים חמימות ולחות שהם בחינת חסד וגבורה ועל ידי השני שמות אל אלהים הנ"ל שהם בחינת חסד וגבורה כידוע שהם גימטריא תהלים כנ"ל על ידי זה מוצי ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Wed, 26 Sep 2018 12:48:27 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=475 יהדות חסידות אמונה רוחניות ליקוטי מוהרן תורה ברסלב ליקוטי מוהרן חלק א רבי נחמן מברסלב
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה סז - ויבן ה' אלקים את הצלע אשר לקח]]> http://breslev.eip.co.il/?key=338

ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה סז - ויבן ה' אלקים את הצלע אשר לקח

ויבן ה' אלהים את הצלע אשר לקח וכו' ויבאה אל האדם חד אמר מלמד שנתן בה בינה יתרה וחד אמר מלמד שקלעה לחוה והביאה אל האדם א. הנפש היא יקרה מאד וצריך להיות זהיר בה ולשמרה מאד על כן צריכין לזהר מאד, כשבא איזה כבוד חדש לאדם כי הכבוד הוא אם כל חי, והוא שרש כל הנפשות וכשהנפש מסתלקת, היא מסתלקת אל הכבוד, שהוא שרשה בבחינת: "כבוד ה' יאספך" שהסתלקות ואסיפת הנפשות הם לתוך הכבוד כי שם שרשם כנ"ל ועל כן כשבא כבוד חדש לאדם צריך לזהר ולהשמר כי אולי בא הכבוד, חס ושלום, בשביל הסתלקות כדי שתסתלק הנפש אל הכבוד, שהיא שרשה כנ"ל. אך מדה טובה מרבה ועל כן על פי ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Wed, 26 Sep 2018 12:47:27 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=338 חסידות יהדות ליקוטי מוהרן חלק א אמונה רוחניות ברסלב רבי נחמן מברסלב ליקוטי מוהרן תורה
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות רסט - שיחות מורנו הרב רבי נחמן]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2425

שיחות הר"ן - אות רסט - שיחות מורנו הרב רבי נחמן

לענין הבלבולים שמבלבלים את האדם בעבודתו שלפעמים נדמה שכך הוא צריך לעשות ולהתנהג ואחר כך נדמה לו שלא כן היה צריך להתנהג רק בדרך אחר וכו' ולפעמים יש להאדם בלבולים גדולים מזה ענה ואמר: מה צריכין להתבלבל איך שעושין עושין ובלבד שלא לעשות רע חס ושלום ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Wed, 26 Sep 2018 12:46:27 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2425 תורה יהדות רבי נחמן מברסלב ליקוטי מוהרן רוחניות ברסלב חסידות אמונה שיחות הרן
<![CDATA[ספר המידות - רפואה]]> http://breslev.eip.co.il/?key=151

ספר המידות - רפואה

חלק שני א. דע, שיש לכל עשב ועשב כח מיחד לרפאות איזהו חולאת מיחדת, וכל זה אינו למי שלא שמר אמונתו ובריתו, ולא שמר את עצמו מלעבר על "אל תהי בז לכל אדם". אבל מי שיש לו אמונה בשלמות, והוא גם כן שומר הברית ומקים "אל תהי בז לכל אדם", אין רפואתו תולה בחלקי עשבים המיחדים לחולאתו, אלא נתרפא בכל מאכל וכל משקה בבחינת "וברך את לחמך" וכו', ואין צריך להמתין עד שיתרמו לו עשבים המיחדים לרפאותו. ב. על ידי עיון עמק בסודות התורה יכול לפקד עקרות ולרפאות חולאת חזק. ג. לצרעת מזיק דברים מלוחים ורפואתו מים חיים. וסימן לדבר: "יגרע נטפי מים", הינו צרעת הבא מהתגברות הדם ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Wed, 26 Sep 2018 12:45:27 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=151 רוחניות יהדות ליקוטי מוהרן תורה ברסלב חסידות ספר המידות רבי נחמן מברסלב אמונה
<![CDATA[שבחי הר"ן - סדר הנסיעה שלו לארץ ישראל - אות ו]]> http://breslev.eip.co.il/?key=1818

שבחי הר"ן - סדר הנסיעה שלו לארץ ישראל - אות ו

וכאשר שמעה אשתו זאת שלחה בתה אליו לשאל אותו איך אפשר לו להניח אותם מי יפרנסם והשיב כך: את תסעי למחתנך אחותך הגדולה יקח אחד אותה להיות בביתו משרתת קטנה שקורין ניאנקע אחותך הקטנה יקח אחד אותה לביתו מצד רחמנות ואמך תהיה משרתת קעכין וכל מה שבביתי אמכר הכל על הוצאת הדרך וכאשר שמעו זאת בני ביתו געו כלם בבכיה ובכו כמה ימים ולא היה לו שום רחמנות עליהם ואמר כי לא סגי בלאו הכי יהיה איך שיהיה הוא יסע בודאי כי רבו כבר הוא שם ומעוטא בתר רבא אזלא ואמר:אני רוצה לנסע לארץ ישראל ואני יודע גדל המניעות והעכובים שיהיו לי על זה בלי שעור וערך אך כל זמן שהנשמה בקרבי ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Wed, 26 Sep 2018 12:44:27 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=1818 אמונה ברסלב רוחניות רבי נחמן מברסלב חסידות יהדות ליקוטי מוהרן תורה שבחי הרן
<![CDATA[שבחי הר"ן - סדר הנסיעה שלו לארץ ישראל - אות ל]]> http://breslev.eip.co.il/?key=1842

שבחי הר"ן - סדר הנסיעה שלו לארץ ישראל - אות ל

ובארץ ישראל היה עוסק בתורה ותפילה ובכל יום כתב בעצמו תורתו והיה מתפאר מאד ואמר שהחלוק בין תורת חוץ לארץ לתורת ארץ ישראל כרחוק מזרח ממערב ובכל יום ויום הלכו אליו הגדולים עם הקטנים לשמשו כדי לשמע חכמת תורתו הקדושה והנוראה מאד מאד ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Wed, 26 Sep 2018 12:43:27 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=1842 רוחניות שבחי הרן יהדות אמונה ברסלב ליקוטי מוהרן רבי נחמן מברסלב תורה חסידות
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה - שיר נעים מאדוננו מורנו ורבנו זכר צדיק לברכה]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2518

ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה - שיר נעים מאדוננו מורנו ורבנו זכר צדיק לברכה

ואלה דברי רבנו זכרונו לברכה שיר נעים כולל ענינים רבים בדברים מעטים מעט מחזיק המרבה ידבר נפלאות משבח תורתנו הקדושה ומשבח משה רבנו עליו השלום ומוסר נפלא והתעוררות עצום שיעורר כל אחד את נפשו וידבר מגדלת הבורא יתברך ונפלאות בריותיו וינצח בשירו להזכיר נפלאות ערבת נעימת תענוגי העולם הבא ושעשועיו לכל הזוכים אליהם והשיר שיתער לעתיד ולהפך מרירת המכאוב וקהיון שנים של הנדחים מהם ואובדים אבדה שאינה חוזרת יעורר ישנים יקיץ נרדמים יחזק עיפים יודיע להאדם מגדל כחו אשר בידו וכחו לזכות לכל אלה כשופר ירים קולו להטות לבבנו אליו יתברך לעבדו שכם ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Wed, 26 Sep 2018 12:42:27 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2518 ליקוטי מוהרן רוחניות רבי נחמן מברסלב אמונה ליקוטי מוהרן חלק א תורה ברסלב חסידות יהדות
<![CDATA[סיפורי מעשיות - מעשה ז - מעשה מזבוב ועכביש]]> http://breslev.eip.co.il/?key=54

סיפורי מעשיות - מעשה ז - מעשה מזבוב ועכביש

סיפורי מעשיות - מעשה ז - מזבוב ועכביש ענה ואמר אספר לכם כל הנסיעה שלי שהיה לי מעשה במלך אחד שהיו עליו כמה מלחמות כבדות וכבש אותם, ולקח שבויים הרבה [בתוך דבריו שהתחיל לספר זאת המעשה ענה ואמר בזו הלשון תאמרו שאספר לכם הכל ותוכלו להבין] והיה המלך עושה סעדה גדולה, בכל שנה באותו היום שכבש המלחמה והיו שם על הסעדה גדולה כל השרי מלוכה וכל השרים כדרך המלכים והיו עושין שם עניני צחוק, [שקורין קומדיות, הצגות] והיו משחקים וצוחקים מכל האמות, מהישמעאל ומכל האמות והיו עושים ומעקמים בדרך שחוק כדרך הנמוס וההנהגה של כל אמה ומן הסתם מישראל גם כן היו עושין השחוק וצוה ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Wed, 26 Sep 2018 12:41:27 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=54 אמונה חסידות ליקוטי מוהרן רוחניות תורה יהדות רבי נחמן מברסלב סיפורי מעשיות ברסלב
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות שז - שיחות מורנו הרב רבי נחמן]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2463

שיחות הר"ן - אות שז - שיחות מורנו הרב רבי נחמן

לענין מה שדרך העולם לומר בכל שנה ובכל עת שעכשו אינם עתים טובות ובשנים הקודמים היה טוב יותר וכו' כידוע שיחות כאלו בין רב העולם דברנו עמו מזה הרבה ורב השיחה היה שספרו לפניו הרבה שבימים הראשונים הטובים היה הכל בזול גדול הרבה יותר משל עכשו כי לא היה אז נגידים ועשירים גדולים כמו עכשו ומה שמוציא עכשו בעל הבית פשוט ואפילו מקבל חשוב הוא יותר מההוצאות של הנגידים, שבשנים הקודמים כידוע ומפרסם כל זה ענה ואמר הלא אדרבא, השם יתברך מנהיג עתה העולם יפה יותר מקדם ! ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Wed, 26 Sep 2018 12:40:27 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2463 ברסלב שיחות הרן יהדות אמונה חסידות רבי נחמן מברסלב רוחניות ליקוטי מוהרן תורה
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות רמג - שיחות מורנו הרב רבי נחמן]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2399

שיחות הר"ן - אות רמג - שיחות מורנו הרב רבי נחמן

צוה לאחד שהיה אצלו חולה בתוך ביתו שיקום קדם אור היום ויאמר שיר השירים כלו ואמר: שכל הרפואות שבעולם כלם כלולים בשיר השירים וכן היה שתכף היה שנוי להחולה וחזר לאיתנו ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Wed, 26 Sep 2018 12:39:27 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2399 רבי נחמן מברסלב ברסלב ליקוטי מוהרן חסידות תורה רוחניות יהדות אמונה שיחות הרן
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה סג - יעקב אבינו, כששלח את בניו]]> http://breslev.eip.co.il/?key=240

ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה סג - יעקב אבינו, כששלח את בניו

דע, כי יעקב אבינו, כששלח את בניו עשרת השבטים ליוסף שלח עמהם נגון של ארץ ישראל וזה סוד "קחו מזמרת הארץ בכליכם" וכו' בחינת זמר ונגון ששלח על ידם ליוסף וכמו שפרש רש"י: "מזמרת" 'לשון זמר' וכו' כי דע, כי כל רועה ורועה יש לו נגון מיחד לפי העשבים ולפי המקום שהוא רועה שם כי כל בהמה ובהמה יש לה עשב מיחד, שהיא צריכה לאכלו גם אינו רועה תמיד במקום אחד ולפי העשבים והמקום שרועה שם, כן יש לו נגון בחינת פרק שירה ומשירת העשבים נעשה נגון של הרועה וזה סוד מה שכתוב: "ותלד עדה את יבל, הוא היה אבי ישב אהל ומקנה ושם אחיו יובל, הוא היה אבי כל תפש כנור ועוגב" כי ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Wed, 26 Sep 2018 12:38:27 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=240 חסידות ליקוטי מוהרן חלק ב ליקוטי מוהרן אמונה רוחניות ברסלב רבי נחמן מברסלב יהדות תורה
<![CDATA[קושיות וסתירות בספרי רבי נחמן מברסלב]]> http://breslev.eip.co.il/?key=5528

קושיות וסתירות בספרי רבי נחמן מברסלב

רבי נחמן מברסלב מביא, כי הכרחי שימצאו סתירות וקושיות בדברים שלו. היכן הוא מביא עניין זה? ומה פשר עניין זה? דבר נוסף, איך כל זה קשור לעניין של רבי נחמן מברסלב כאן breslev.eip.co.il/?key=324 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה נג - עקר הולדה תלוי בה"א לגבי ה' הדעת, שבו תלוי ההולדה. ואיך זה קשור לשאלות שבאות מהחלל הפנוי, כאן breslev.eip.co.il/?key=335 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה סד - ויאמר ה' אל משה בא אל פרעה תשובה: רבי נחמן מברסלב מביא כי על הצדיק מוכרח שיהיו קושיות, כי הצדיק דומה לבורא שגם עליו יש קושיות. ופשר העניין הוא: כי הצדיק האמת זוכה לכך שדעתו יונקת ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Wed, 26 Sep 2018 12:37:27 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=5528 רוחניות ברסלב חסידות אמונה רבי נחמן מברסלב ליקוטי מוהרן תורה ברסלב יהדות
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות מ]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2196

שיחות הר"ן - אות מ

בענין ספרי המחקרים מבאר כבר אצלנו כמה פעמים שאסור לעסק בהם וצריך להרחיק מאד לבלי ללמד אותם ולבלי להביט בהם כלל אפילו בספרי חקירות של גדולי ישראל כי הוא אסור גדול מאד ללמד אותם [וכבר מבאר בכמה ספרים גדל האסור ללמד בהם כי לא באלה חלק יעקב, כי אין לנו שיכות בהם כי אנו מאמינים בו יתברך באמונה לבד בלי שום חקירה כי הוא יתברך ברא את העולם כלו ומקים את עולמו ועתיד לחדש את עולמו וכו' ודרך אלו הספרים להקשות קשיות שנראין כקשיות גדולות והתרוץ חלוש מאד ומי שרוצה לחקר יותר ולהקשות על התרוץ יכול להקשות ולא יועיל לו התרוץ על כן אסור לעין בהם כלל ובאמת כל הקשיות ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Wed, 26 Sep 2018 12:36:27 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2196 חסידות רוחניות רבי נחמן מברסלב אמונה ליקוטי מוהרן תורה יהדות ברסלב שיחות הרן
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה לח - לפעמים הגדול הולך ונוסע להקטן, ולפעמים להפך]]> http://breslev.eip.co.il/?key=215

ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה לח - לפעמים הגדול הולך ונוסע להקטן, ולפעמים להפך

לפעמים הגדול הולך ונוסע להקטן, ולפעמים להפך דהינו שלפעמים הצדיק נוסע על המדינה ומאיר להתלמידים ולפעמים התלמידים באים אצלו ודע, שזאת הבחינה היא גדולה דהינו כשהגדול נוסע להקטן, זאת הבחינה היא גדולה ביותר כי זה פשוט שהקטן צריך לבוא להגדול כי הוא צריך לקבל ממנו אך לפעמים אורו של הגדול הוא גדול מאד מאד עד שאי אפשר להקטן לקבל מן הגדול במקומו מחמת רבוי האור הגדול מאד על כן מכרח הגדול להוריד ולהכניע עצמו אצל הקטן ולילך אחריו כדי שעל ידי זה יתמעט ויתגשם האור קצת כדי שיוכל הקטן לקבלו נמצא כשהגדול צריך לילך להקטן, זהו מגדל עצם מעלת ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Wed, 26 Sep 2018 12:35:27 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=215 אמונה ליקוטי מוהרן ליקוטי מוהרן חלק ב ברסלב רבי נחמן מברסלב רוחניות יהדות חסידות תורה
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה נט - מי שמשתדל תמיד לקרב בני אדם לעבודת השם יתברך]]> http://breslev.eip.co.il/?key=330

ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה נט - מי שמשתדל תמיד לקרב בני אדם לעבודת השם יתברך

[לשון רבנו, זכרונו לברכה] א. מי שמשתדל תמיד לקרב בני אדם לעבודת השם יתברך צריך לשמר את עצמו שלא יתאחזו בו הקליפות והרע של אלו בני אדם כי זה האיש המשתדל לקרב ולעשות נפשות בבחינת "ואת הנפש אשר עשו בחרן" הוא בונה בחינת 'היכל הקדש' "והנותר בירושלים קדוש יאמר לו" הינו זה שבני אדם נשארים דבוקים ביראה שלמה על ידו אף על פי שיש כמה וכמה שנפלו מקדשתם אף על פי כן מאלו שנשארו ביראה שלם על ידי זה "קדוש יאמר לו" וזה בחינת 'קדש' ו'היכל' זה בחינת הכבוד שנתכבד השם יתברך 'כד אתי יתרו, כדין אתיקר שמא דקדשא בריך הוא' וזה בחינת: "ספרו בגוים ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Wed, 26 Sep 2018 12:34:27 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=330 ברסלב יהדות חסידות רוחניות אמונה ליקוטי מוהרן תורה ליקוטי מוהרן חלק א רבי נחמן מברסלב
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה ריד - בדורות הראשונים כשהיו יודעים יום מיתתם]]> http://breslev.eip.co.il/?key=486

ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה ריד - בדורות הראשונים כשהיו יודעים יום מיתתם

בדורות הראשונים כשהיו יודעים יום מיתתם היו עוסקים בתורה כל היום ולא היה שליטה להבעל דבר עליהם ועכשו מצינו בני אדם שמתו באמצע למודם דע שאם הלמוד כהגן, בודאי אין לו שום כח אבל אם אין הלמוד כראוי, בפרט למוד גמרא אם אין הלמוד כראוי אזי הוא מקבל יותר כח מהלמוד כי תלמוד בגימטריא אותיות של שמה לילית על כן יש כח בלמוד התלמוד או להכניע אותה, או להפך, חס ושלום ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Wed, 26 Sep 2018 12:33:27 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=486 ליקוטי מוהרן חלק א ברסלב רוחניות רבי נחמן מברסלב ליקוטי מוהרן חסידות יהדות תורה אמונה
<![CDATA[תאוות. שבירת התאוות. איך למה וכמה? חלק 4]]> http://breslev.eip.co.il/?key=5450

תאוות. שבירת התאוות. איך למה וכמה? חלק 4

תאוות. שבירת התאוות. איך למה וכמה ? חלק 3. וזה הסוד של אכילת שבת שהובא כאן breslev.eip.co.il/?key=194 - ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה יז - צריך לזהר מאד להיות שמח וטוב לב בשבת וכאן breslev.eip.co.il/?key=328 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה נז - אימתי יבוא בן דוד וכאן breslev.eip.co.il/?key=544 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רעז - כשיש מחלקת על האדם, אין לעמד עצמו כנגד השונאים וכאן breslev.eip.co.il/?key=397 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קכה - ויאמר משה אכלוהו היום כי שבת היום לה' כי מי שהוא בבחינת שבת, אצלו כל האכילה וכל התאוות כולן קודש, ואדרבה זה עיקר כבוד השבת ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Wed, 26 Sep 2018 12:32:27 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=5450 ברסלב ליקוטי מוהרן ברסלב יהדות רבי נחמן מברסלב תורה חסידות אמונה רוחניות