ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב
דף הביתליקוטי מוהר"ן ח"אליקוטי מוהר"ן ח"בסיפורי מעשיותשבחי הר"ןשיחות הר"ןחיי מוהר"ןספר המידותלימוד


ספרי רבי נחמן מברסלב
לחץ על ה 💎 שליד שם הספר, ותעבור לפרק "אקראי" ממנו
💎ליקוטי מוהר"ן חלק א
💎ליקוטי מוהר"ן חלק ב
💎סיפורי מעשיות
💎שבחי הר"ן
💎שיחות הר"ן
💎חיי מוהר"ן
💎ספר המידות
באפשרותך להשתמש בטקסט שבדף, בתנאי שתשים קישור ישיר לכתובת של הדף הזה! תודה.
🖶 מי מאשים את רבי נחמן מברסלב בגאווה?

כידוע, רבי נחמן מברסלב שיבח את עצמו פעמים רבות. בשבחים כאלו שלא נשמעו מעולם.

רבי נחמן לקח את כל השבחים הקיימים, והלביש אותם על עצמו ואף הוסיף עליהם שבחים נוספים...

והדבר הזה עורר עליו את המחלוקת וכולי...

והשאלה הנשאלת היא, מדוע כל אלו שמאשימים את רבי נחמן בגאווה, מדוע הם כולם פגומים בדעתם וכולי?

מדוע אין אפשרות בעולם שאדם יאשים את רבי נחמן בגאווה, בלי שהוא עצמו יהיה פגום כולו, למרות שהוא נראה כצדיק וכרב גדול וכולי?

מהו שורש העניין? מדוע בהכרח שמי שמאשים את רבי נחמן מברסלב בגאווה, מדוע בהכרח שהוא פגום וכולי וכולי?

*

תשובה הנושא הוא די פשוט, עבור כל מי שמתבונן בעניין הזה בעין אמיתית.

העניין הוא, כי רק ואך ורק אדם שנגוע בגאווה, רק הוא יפגע מכך שמישהו אחר משבח את עצמו.

צדיק אמיתי הוא זה שיכול לשבח את עצמו, ושלא יבוא לו שום הרהור גאווה מכך.

ראה בעניין זה באורך כאן: forum.eip.co.il/forum_posts.asp?TID=20 אך צדיק שאינו אמיתי, הוא כזה שאינו יכול לשבח את עצמו.

רבי נחמן היה צדיק אמיתי, ולכן לא היתה לו שום בעיה לשבח את עצמו, בלי שיבוא לו שום הרהור גאווה מכך כלל.

יחד עם זאת, בכך שרבי נחמן שיבח את עצמו, בכך הוא עורר מחלוקת על עצמו. ועיקר המחלוקת על רבי נחמן, לא באה מהמון העם, שהם כמובן לא הרגישו איום כלשהו לכבודם מכך שרבי נחמן משבח את עצמו, אלא עיקר המחלוקת על רבי נחמן באה מאנשים שמחזיקים את עצמם לצדיקים ולתלמידי חכמים וכולי, אך באמת הם כולם שדים יהודאים וכולי, והם כולם מלאים בגאווה מכף רגל ועד ראש.

וברגע שרבי נחמן שיבח את עצמו, באותו הרגע הכבוד שלהם נפגע. כי מי שהוא "אין" ממש, ממילא הוא לעולם לא יכול להפגע משום דבר. ואם אדם מרגיש שמישהו אחר מתנשא עליו, הרי שזה מעיד בבירור שהאדם עצמו שנפגע הוא עצמו יש לו גאווה.

כי אלמלא היתה לאדם גאווה, הוא לא היה מרגיש בכלל את זה שמישהו אחר מתגאה. כי רק בעל גאווה חושב שמישהו אחר מתגאה, כי הכבוד של הבעל גאווה הזה נפגע.

ובאמת מצד האמת, כל אלו שחולקים על רבי נחמן מברסלב, הם כולם אינם ראויים להנהיג כלל.

כי אפילו את עצמם הם אינם יכולים להנהיג כל שכן שהם אינם יכולים להנהיג את המון העם.

כי המנהיג היחיד בדור הזה הוא אך ורק רבי נחמן עצמו בלבד, שהוא היחיד שזכה לתקן את חטא אדם הראשון בשלמות וכולי, ולכן רק הוא יכול להנהיג אחרים כיצד לתקן את חטא אדם הראשון, שזאת כמובן התכלית הסופית.

אך כל זמן שאדם לא תיקן את חטא אדם הראשון, יהיה מי שיהיה, הרי שהוא עדיין לא תיקן את עצמו, והוא עדיין בחוץ לגמרי, דהיינו שהוא עדיין נמצא בהיכלי התמורות וכולי, גם אם הוא נקרא רב וכולי.

וכל זמן שהוא לא תיקן את עצמו, כיצד יתקן אחרים?!

וגם אם אומר אותו רב כי הוא בכלל רוצה לזכות את הרבים, וכי כוונתו היא טובה, והוא בכלל מרחם על הנשמות הטועות וכולי, הרי שזהו אך ורק שקר ומרמה. כי באמת כל המנהיגות של אותו מפורסם, נמשכת אך ורק מכך שהוא מחפש כבוד בלבד.

והוא רק מסתיר זאת ומתרץ זאת בכך שהוא מרחם על בני האדם שנדמים לו כנחותים ממנו. אך באמת כל המנהיגות שלו, לא רק שהיא לא עוזרת לבני אדם, אלא היא אפילו מרחיקה אותם מהבורא וכולי.

לסיכום: רק גאוותנים שמרגישים מאויימים מרבי נחמן, רק להם מפריעה הגאווה של רבי נחמן.

ובהכרח, שאלמלא היתה לאותו אדם גאווה, הרי שלא יתכן שהיו מפריעים לו השבחים שרבי נחמן שיבח את עצמו.

שיחות הר"ן - אות קל
...אחד היה חכם ואחד שוטה ועשה את השוטה ממנה על האוצרות ולהחכם לא היה שום התמנות רק ישב אצל המלך תמיד והיה קשה להעולם מאד שזה שאינו חכם יש לו כל ההתמנות והכל באים ונכנסים אצלו להכניס או להוציא מן האוצרות וזה החכם אין לו שום התמנות כלל והשיב להם המלך. וכי זה הוא מעלה מה שהוא לוקח אוצרות מוכנים ומחלקם להעולם ?! כי זה החכם יושב אצלי וחושב מחשבות ובא על עצות חדשות שאיני יכול לבוא עליהם ועל ידי אלו העצות אני כובש מדינות שלא הייתי יודע מהם כלל אשר מאלו המדינות...
שיחות הר"ן - אות צח
...והרוח הקדש מנח בתוך התבות וכשאומרם הוא מעורר ברוח פיו את הרוח הקדש עד שנחשב כאלו אמרם דוד המלך, עליו השלום בעצמו והוא מסגל מאד לרפאות החולה להיות לו בטחון רק על השם יתברך שעל ידי אמירת תהלים יושיעו ה' והבטחון הוא בחינת משענת כמו שהאדם נשען על המטה כן הוא נשען על הבטחון שבוטח שיושיעו ה' כמו שאמר דוד: "ויהי ה' למשען לי" ועל כן על ידי זה נתרפא החולה כמו שכתוב: "אם יקום והתהלך בחוץ על משענתו ונקה" וזה בחינת: "ויצא חטר מגזע ישי" הנאמר על משיח שהוא דוד...
חיי מוהר"ן - תקכ - עבודת השם
...הרבה תחנות ובקשות בתוך הסדורים הגדולים וכו' כנדפס ב"לקוטי תנינא" סימן ק"ד ואמר אני מקנא את ר"י חתן ר"י שיכול לומר הרבה. הינו שפה ברסלב היה איש אחד שהיה רגיל לומר הרבה תחנות ותהלים ומעמדות בכל יום ואמר רבנו זכרונו לברכה שהוא מקנא את האיש הזה שיכול לומר הרבה וגם הוא בעצמו זכרונו לברכה קדם שהגיע לו החולאת הכבד שנסתלק על ידו קדם לזה כל ימיו היה מזמר זמירות הרבה בכל שבת ושבת ובמוצאי שבת ומי שלא שמע אותו כשהיה מזמר בשבת אזמר בשבחין בליל שבת ואסדר לסע...
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה סז - בְּרֵאשִׁית לְעֵינֵי כָּל יִשְׂרָאֵל
...תורה סז - בראשית לעיני כל ישראל [חבור התחלת התורה בסופה] "בראשית לעיני כל ישראל" כי יש עננין דמכסין על עינא, שהם רומי רבתי ורומי זעירתא כמובא: "ושבו העבים אחר הגשם" 'זה מאור עינים, שהולך אחר הבכיה' כמו שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה, שעל ידי הבכי הולך ומסתלק מאור עינים וזה בחינת שקיעת האור במערב כי במזרח חמה זורחת ובמערב שוקעת נמצא שמערב הוא שקיעת האור וכל זה על ידי בחינת הבכי, שעל ידו מסתלק מאור העינים כנ"ל שזה בחינת שקיעת האור כנ"ל כי מערב ראשי תבות:...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה ו - קְרָא אֶת יְהוֹשֻׁעַ
...- קרא את יהושע [לשון רבנו, זכרונו לברכה] ויאמר ה' אל משה, קרא את יהושע וכו' א. כי צריך כל אדם למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום כי מי שרודף אחר הכבוד אינו זוכה לכבוד אלהים אלא לכבוד של מלכים, שנאמר בו: "כבד מלכים חקר דבר" והכל חוקרים אחריו ושואלים. מי הוא זה ואיזהו, שחולקים לו כבוד הזה וחולקים עליו שאומרים שאינו ראוי לכבוד הזה אבל מי שבורח מן הכבוד שממעט בכבוד עצמו ומרבה בכבוד המקום אזי הוא זוכה לכבוד אלוהים ואז אין בני אדם חוקרים על כבודו אם הוא...
מפני מה כשהאדם מבקש פרנסה, אין נותנין לו תכף?
...eip.co.il/?key=188 - ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה טז - מפני מה כשהאדם מבקש פרנסה הקשו מפני מה כשהאדם מבקש פרנסה, אין נותנין לו תכף מן השמים כי אם על ידי סיבות, לכל אחד לפי סיבתו שזה צריך לזרע תבואה ולחרש ולקצר וכו' וזה צריך לנסע ולמצא צרך פרנסתו שם, וכיוצא בזה ולמה לא נותנין לו תכף, בשעה שמבקש פרנסתו, מזמן? והתרוץ: דע, שכל הפרנסה של ישראל צריכין לקבל על ידי המלך ... והכלל שצריכין לראות את המלך בבחינת: "מלך ביפיו תחזינה עינך" דהינו כשהוא ביפיו וגדלתו...
היכלות. מה הם ההיכלות?
...מה הם ההיכלות? שאלה: רבי נחמן בספריו מדבר במספר מקומות על היכלות שונים שבהם הוא מטייל. מה הם ההיכלות האלו? תשובה: ההיכלות האלו הם מה שנקרא אצלנו "תובנות" "שכלים". ההיכלות שרבי נחמן מדבר עליהם, הם תובנות והבנות עמוקות שיש לצדיק על השי"ת / העולם וכיו"ב. מה שנקרא גם "השגות" רוחניות. היכלי התמורות לדוגמא, היינו השכל שבו צריך לעבור האדם לפני שהוא מגיע לשכל האמיתי של השי"ת (ראה כאן forum.eip.co.il/forum_posts.asp?TID=121 - היכלי התמורות. כיצד תדע שיצאת...
חיי מוהר"ן - תכא - להתרחק מחקירות ולהתחזק באמונה
...הצדיקים אפילו אלו הצדיקים של עכשו הם יקרים גם כן מאד בעיני השם יתברך. ואלמלא לא היה בהם רק מה שמרחקים ממנהגי הקלי עולם ההולכים ומנהיגים עצמם דיקא בדרכי העכו"ם והולכים בדרכי החקירות וחכמות וכונתם דיקא להדמות עצמם במהלכן ובמלבושיהן ובמנהגיהם כמנהגי העכו"ם כאשר נתפשט עכשו בעוונותינו הרבים. ואם לא היו פועלים הצדיקים כי אם מה שמרחקין מהם גם כן דים. כי כל מנהיג איך שהוא מתנהג בעבודתו על כל פנים הוא רחוק מדרכיהם, וכן המקרבים אליהם. כי מאחר שמדקדקין לבלי...
שיחות הר"ן - אות קלד
...נר וכו' עין שם עתה שמעתי מאחד ששמע גם כן זה הענין מפיו הקדוש ובאר הדבר יותר קצת שאמר שיש אחד שנר שלו אינו יכול לדלק כי אם איזה שעה מחפש עם הנר אותה שעה שדולק ואחר כך נכלה הנר ואין לו במה לחפש ויש אחד שנר שלו דולק איזה שעות יותר ויוכל לחפש יותר אבל אחר כך נפסק ויש שנר שלו דולק יום אחד ויש שדולק עוד יותר ויותר אבל יש אחד שיש לו הרבה נרות נפלאים כאלו שדולקים ומאירים לעולם ועד ואינם נכבים לעולם והוא זוכה לחפש בגנזיא דמלכא תמיד לעולמי עד ולנצח נצחים אשרי...
סיפורי מעשיות - מעשה י - מעשה מבערגיר [סוחר] ועני
...פעם אחת היה סוחר גדול [בערגיר] והיה עשיר מפלג מאד והיה לו סחורות רבות מאד וכיוצא והיו הוועקסלען [שטרות] והבריב [מכתבים] שלו הולכין על העולם והיה לו כל טוב ולמטה ממנו היה דר עני אחד שהיה עני גדול מאד והיה לו כל ההפך מן הסוחר העשיר ושניהם היו חשוכי בנים: לזה לא היה בנים וכן לזה פעם אחד חלם להסוחר שבאו אנשים ועשו חבילות חבילות, [דהינו אריזות] ושאל אותם: מה אתם עושים? והשיבו: לשאת הכל אל העני הנ"ל וחרה לו מאד מאד על שהם רוצים לשאת כל הונו מביתו אל העני...
1 2 3 4 ...5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה בתכנים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאן

האתר Breslev.EIP.co.il נותן לך את כל ספרי רבי נחמן מברסלב
פרסם את האתר בכל מקום שאתה יכול!
© כל הזכויות שמורות
מותר לצטט חלקים בלבד מתוכן האתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
דף זה הופיע ב 0.0625 שניות - עכשיו 17_01_2021 השעה 23:59:11 - wesi2