ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב
דף הביתליקוטי מוהר"ן ח"אליקוטי מוהר"ן ח"בסיפורי מעשיותשבחי הר"ןשיחות הר"ןחיי מוהר"ןספר המידותלימוד


ספרי רבי נחמן מברסלב
לחץ על ה 💎 שליד שם הספר, ותעבור לפרק "אקראי" ממנו
💎ליקוטי מוהר"ן חלק א
💎ליקוטי מוהר"ן חלק ב
💎סיפורי מעשיות
💎שבחי הר"ן
💎שיחות הר"ן
💎חיי מוהר"ן
💎ספר המידות
באפשרותך להשתמש בטקסט שבדף, בתנאי שתשים קישור ישיר לכתובת של הדף הזה! תודה.
🖶 האם העולם קיים בזכות התורה או התפילה?

שאלה:

רבי נחמן מברסלב מדבר רבות בספריו על עניין התפילה, ואף הזכיר בזה את מ"ש "ולוואי ויהיה אדם מתפלל כל היום כולו" וכיו"ב.

יחד עם זאת, כידוע אלמלא התורה אין קיום לעולם, כמו שמבוא על הפסוק "אלמלא בריתי יומם וליל חוקות שמים וארץ לא שמתי".

אז האם העולם קיים בזכות התורה או בזכות התפילה?

אשמח שתעשו לי סדר בעניין הזה.

*

תשובה. העניין הוא כדלקמן:

אכן כל הקיום של כל העולם כולו, תלוי אך ורק בתורה ולא בתפילה! אלמלא התורה אין קיום לעולם.

יחד עם זאת יש להבין כי התורה שבזכותה קיים העולם, היא לא התורה שבנגלה שמוכרת לנו ואפילו לא התורה שבנסתר שמוכרת לנו. אלא מדובר על תורה אחרת לגמרי והיא התורה דעתיקא סתימאה.

פירוש: כי קודשא בריך הוא ואורייתא וישראל חד הוא, עניין זה מדבר על התורה דעיקא סתימאה, שהיא התורה הנצחית שקדמה לבריאת העולם ושלא תשתנה לעולם. והקב"ה שהסתכל בתורה וברא את העולם, היינו בתורה של העתיקא סתימאה שהיא קדמה לעולם. ובזכותה נברא העולם. ובזכותה גם מתקיים העולם בכל רגע ורגע.

היינו כי אין שום דבר בעולם יהיה אשר יהיה, שלא מלובשת ומוסתרת בו התורה דעתיקא סתימאה הנ"ל. כי התורה דעתיקא סתימאה, היא השכל של השי"ת שמלובש בכל דבר ודבר שיש בעולם.

וכל דבר ודבר שיש בעולם בכל רגע ורגע, מלובשת בו התורה דעתיקא סתימאה, שהיא בחינת סתרי תורה שנמצאים בעמקי הקליפות בעולם הזה ובגלות, והתורה הזאת דעתיקא סתימאה, היא מחייה את כל אחד ואחד מפרטי הבריאה בכל רגע ורגע.

כי אין שום דבר בעולם שלא תהיה בו חיות אלוקות ממש. והשי"ת הוא אין סוף. והוא מחייה את כל הדברים שיש בעולם, באמצעות התורה הזאת דעתיקא סתימאה שנמצאת בכל דבר ודבר בעולם.

וגם קודם מתן תורה, גם אז היה קיים העולם בזכות התורה הזאת שהיא מלובשת בכל דבר ודבר בעולם.

והתורה הזאת היא התורה החדשה שתתגלה לעתיד לבוא, דהיינו שכולם יראו את סודות הבריאה שמלובשים בכל פרט ופרט מפרטי הבריאה.

ובאמת, כל אדם בעולם בכל מקום וזמן, מקבל את חיותו מהתורה הזאת, גם אם הוא אינו מודע לכך. כי התורה הזאת נמצאת בכל דבר ודבר ובכל פעולה ופעולה בעולם. ובכל דבר ודבר בעולם שעושה אותו האדם, הוא בעצם עוסק בלי ידיעתו בלימוד התורה שמלובשת בכל דבר ודבר בעולם.

וזו בחינת הרמזים שיש בכל דבר בעולם, שדרכם האדם מתקרב להשי"ת מכל דבר שיש בעולם. וזו גם בחינת מ"ש להסתכל בשכל שיש בכל דבר, היינו בתורה הזאת דעתיקא סתימאה שמלובשת בכל דבר ודבר שיש בעולם.

והתורה הזאת שמלובשת בבריאה, היא תורת ה' ממש. וכל קיום המצוות של השי"ת, הוא באמצעות זה שהוא מחייה את העולם, ובזה השי"ת מקיים את כל המצוות כולן כמובא.

ומי שזוכה להשגת התורה הנ"ל, הוא זוכה לכך שהוא תמיד יעסוק בתורת ה' ממש, בכל דבר ועניין שהוא עושה בענייני העולם הזה ממש, משום שאכן התורה הזאת מלובשת בכל דבר ודבר שיש בעולם.

וכאשר האדם זוכה להשגת התורה הנ"ל, הוא זוכה גם לקיים את כל המצוות כולם בכל דבר ודבר שהוא עושה בעולם, משום שכל התורה כולה בשורשה היא דבר אחד, והיא מלובשת כולה בכל דבר ודבר שיש בעולם כנ"ל.

בנוסף יש להבין, כי התפילה היא השורש של התורה. היינו כי התפילה היא בחינת לפני בריאת העולם. והתורה היא בחינת בריאת העולם, כי בזכותה נברא העולם. והתפילה היא גבוהה מהתורה והיא השורש של התורה, אך קיום העולם הוא רק בזכות התורה בלבד כנ"ל.

כי התפילה היא כולה בחינת דבקות ואין סוף, שהוא כולו בחינת לפני הבריאה, ששם אין קיום לעולם כלל.

וברמה המעשית זה אומר, שמי שרוצה להשיג את התורה הנ"ל דעתיקא סתימאה שקדמה לבריאת העולם ושהיא מחייה את כל העולם כולו, לשם כך עליו לעסוק בתפילה דייקא. ולא סתם בתפילה, אלא בתפילה במסירות נפש.

כי על ידי תפילה במסירות נפש, על ידי זה זוכה האדם להכלל בא"ס, וזוכה להתגלות התורה ולקבלת התורה דעתיקא, ואז ממילא הוא יכול תמיד לעסוק בתורה וכולי.

וראה עוד בעניין זה כאן: forum.eip.co.il/forum_posts.asp?TID=75 - תורה או תפילה? מה גדול יותר?

ולהלן מספר מראי מקומות:

על ידי תפילה במסירות נפש זוכה לתורה שבנסתר דעתיקא breslev.eip.co.il/?key=44 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה טו - מִי שֶׁרוֹצֶה לִטְעם טַעַם אוֹר הַגָּנוּז

שורש התורה הוא התפילה breslev.eip.co.il/?key=37 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה ח - רָאִיתִי מְנוֹרַת זָהָב

התורה דעתיקא מחייה את העולם ומלובשת בכל דבר breslev.eip.co.il/?key=255 - ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה עח - בְּעִנְיַן הַנְהָגַת הַפְּשִׁיטוּת שֶׁל הַצַּדִּיק הָאֱמֶת forum.eip.co.il/forum_posts.asp?TID=64 - בעניין קיום המצוות של הצדיק האמת

ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה פט - הַדַּעַת מְשַׁדֵּך כָּל הַשִּׁדּוּכִים
...כל השדוכים הם שני הפכים והדעת הוא המתוך בין שני הפכים [עין לקוטי הראשון סי' ד] על כן כל השדוכים שבעולם כלם נעשים על ידי הבר דעת שיש בעולם ועל כן לפעמים קשה למצא זווגו כי לפעמים שני המשדכים רחוקים מאד והם שני הפכים ביותר זה מזה על כן קשה למצא זווגו והתקון לזה שצריך שיבוא להבר דעת לשמע תורה מפיו ועל ידי זה יכול למצא השדוך שלו כי כל זמן שהדעת בכח אזי לפעמים אי אפשר לחבר המשדכים כשהם בהפך גדול זה מזה כי לפעמים הם בהפך גדול מאד זה מזה כנ"ל ואז אי אפשר...
חיי מוהר"ן - קצח - נסיעתו וישיבתו באומן
...הידועים הנכנסים אצלו שהם חכמים בעיניהם וספרו לפניו כמה מעשיות של שטות הנמצאים בספריהם אמר בקרוב יכלה אצלם הכל כי קל ומהרה לא יהיה להם מה לספר. ואמר משל נאה מה שמספרים מאחד שפגע בו גזלן ורצה לגזלו ושאל אותו הגזלן יש לך מעות השיב יש לי בודאי אתן לך כל הממון בשביל נפשי וגזל אותו הגזלן אחר כך אמר זה הנגזל אל הגזלן איך אבוא לביתי בלי ממון כי הייתי נע ונד מביתי כל כך זמן ועתה איך אבוא ריקם לביתי בכן אני מבקש ממך שתהיה מורה בקנה שרפה שלך את הכובע שלי כדי...
שיחות הר"ן - אות קצד - גדולות נוראות השגתו
...השגתו אמר. אחר כל היסורים, אף על פי כן השם יתברך מטיב עמנו רק שאין אנו רוצים להקטין את היסורים וגם באמת בודאי אינם יסורים קטנים אבל נגד דבקות אחד להשם יתברך מה שזוכין לאיזה בחינה של דבקות במחשבה או בבחינה אחרת כל היסורים אינם כלום נגד זה ועל ידם בעצמם מתקרבים ומתדבקים אליו יתברך כי נוטלין ממני הבריאות גופי מי נוטל ממני הבריאות ? השם יתברך ! אם כן אני נדבק בו יתברך וכן כשלוקח חס ושלום, איזה בן מי לוקח ? השם יתברך ! אם כן אדרבא עתה הוא סמוך יותר אליו...
שיחות הר"ן - אות מד
...הרבה מזה גם דבר עמנו מענין הפסוקים שנוהגין לומר קדם יהיו לרצון המתחילין ומסימין באותיות של שמו ואמר שיודע לבאר כל השמות של אותן שעמדו סביבו היכן הם רומזים וביותר מרבי שמעון דבר הרבה שמעון היא צרוף עו"ו מ"ש ולא רצה לבאר באור הדבר ואמר שצרוף הנ"ל זהו ממש כל ענינו ובחינתו של רבי שמעון זה רבי שמעון היה אחד מתלמידיו החשובים ואמר, שאל תטעה אם אמר לך היכן אתה מרמז, שגם אדם אחר ששמו כשמך אחיזתו גם כן שם אל תאמר כן ומכלל דבריו הבנו שכל אחד כפי ענינו ומדרגתו...
שיחות הר"ן - אות ער - שיחות מורנו הרב רבי נחמן
שיחות הר"ן - אות ער - שיחות מורנו הרב רבי נחמן אמר: "בהודו" שאומרים בערב שבת במנחה יכולין לשבר לבו מאד ולפרש כל שיחתו שם כי שם מדבר מענין צרות הנפש מאד, ומענין צעקה על כל דבר והוא מובן לכל כשאומרים "וכלהון מתעטרין בנשמתין חדתין" ראוי להתעורר מאד בשמחה גדולה והתלהבות גדול...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קעג - עַל יְדֵי הַכְּתָב יָכוֹל הַצַּדִּיק הָאֱמֶת לְהַכִּיר הַנֶּפֶשׁ
...ח"א - תורה קעג - על ידי הכתב יכול הצדיק האמת להכיר הנפש על ידי הכתב יכול הצדיק האמת להכיר הנפש ופנימיות הנפש של הכותב והאמונה ושרש האמונה שלו כי יש בחינת שרש האמונה כי האמונה בעצמה יש לה חיות ושורש דהינו שיש עולם אמונה שמשם נלקח האמונה ועולם האמונה יש לו גם כן אמונה בהשם יתברך וזה בחינת שרש האמונה שהיא בחינת פנימיות האמונה והיא בחינת פנימיות הנפש כי הנפש והאמונה הם בחינה אחת כמו שכתוב: "נפשי אויתיך בלילה", וכתיב "ואמונתך בלילות" ועל ידי הכתב אפשר...
שיחות הר"ן - אות סב
...היקרות חס ושלום, הוא בא ממחשבות בני אדם כי כשהמחשבה היא כלה אחוזה ודבוקה בדבר אחד שיהיה כן דהינו כל הבחינות שיש במחשבה דהינו פנימיות וחיצוניות ושאר הבחינות כלם עד הנקדה וכשכלם כאחד אחוזים ודבוקים וחושבים שיהיה כן בלי בלבול ונטיה למחשבה אחרת על ידי זה הם פועלים שבהכרח יהיה כן כמו שהם חושבים וגם שהמחשבה תהיה בפרטי פרטיות, לא בדרך כלל כגון שיחשב שאם יהיה כן יהיה כך וכך בפרטיות אבל כשחושב בדרך כלל הוא בחינת גלמי כלים ויכול לטעות כמו שטעה נבט שראה אש...
שבחי הר"ן - סדר הנסיעה שלו לארץ ישראל - אות יב
...- סדר הנסיעה שלו לארץ ישראל - אות יב וביום מחר בא ואמר שבא ספינה מחוץ לארץ עם יהודים ויש להם גם כן שוחט מבהק ושם באותה ספינה היה הרב החסיד המפרסם מורנו הרב זאב ולף נרו יאיר מטשרני אוסטרהא ושאר אנשים חשובים ושאלו על רבנו זכרונו לברכה וגלה להם האיש שהיה עם רבנו, זכרונו לברכה, האמת ותכף שלח ר' זאב הנ"ל אחרי רבנו, זכרונו לברכה, שיבוא אליו לאכסניא שלו ויקבלו באהבה להתארח עמו יחד ולא רצה רבנו, זכרונו לברכה, ללכת אצלו כי אמר כאן טוב לפני כי היה עושה בסטנבול...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קצז - לְשׁוֹן הָרָע שֶׁל הָעוֹלָם מַזִּיק וּפוֹגֵם אֶת הָעֲנִיווּת
...את העניוות דע שלשון הרע של העולם מזיק ופוגם את העניוות שעל ידי לשון הרע שהעולם מדברים על ידי הפגם הזה, אי אפשר להצדיקים להיות ענוים כי פגם לשון הרע מפריד בין ענווה לחכמה ועל ידי זה, נפגם הענווה, ואי אפשר להיות ענו ואפילו אם יהיה ענו הוא בלא חכמה וזה ידוע שענווה בלא חכמה אינה כלום כי בודאי אין זה מעלת הענווה להראות עצמו בכפיפת ראש בדרך שטות כאלו הוא ענו כי זה ענווה פסולה ועקר הענווה כשהיא בחכמה ועל ידי פגם לשון הרע נעשה פרוד בין ענווה לחכמה ועל ידי...
ספר המידות - פוסק
ספר המידות - פוסק חלק שני א. על ידי למוד פוסקים עד שידע להורות הוראות, על ידי זה גורם פקידה לכמה עקרות. ב. על ידי "שלחן ערוך" באים ליראה. ג. למוד הפוסקים מבטלין הרהורי עבודה זרה. ד. כשאיזהו רשע נתגדל, אזי קשה לחדש איזהו סברא בפוסקים. גם דברי הדינים אינם נשמעים באזני הבעלי דינים....
1 2 3 4 ...5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה בתכנים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאן

האתר Breslev.EIP.co.il נותן לך את כל ספרי רבי נחמן מברסלב
פרסם את האתר בכל מקום שאתה יכול!
© כל הזכויות שמורות
מותר לצטט חלקים בלבד מתוכן האתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
דף זה הופיע ב 0.0625 שניות - עכשיו 11_04_2021 השעה 16:14:48 - wesi2