ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב


נושאים בתורת ברסלב
באפשרותך להשתמש בטקסט שבדף, בתנאי שתשים קישור ישיר לכתובת של הדף הזה! תודה.


שאלה:

רבי נחמן מברסלב מדבר רבות בספריו על עניין התפילה, ואף הזכיר בזה את מ"ש "ולוואי ויהיה אדם מתפלל כל היום כולו" וכיו"ב.

יחד עם זאת, כידוע אלמלא התורה אין קיום לעולם, כמו שמבוא על הפסוק "אלמלא בריתי יומם וליל חוקות שמים וארץ לא שמתי".

אז האם העולם קיים בזכות התורה או בזכות התפילה?

אשמח שתעשו לי סדר בעניין הזה.

*

תשובה. העניין הוא כדלקמן:

אכן כל הקיום של כל העולם כולו, תלוי אך ורק בתורה ולא בתפילה! אלמלא התורה אין קיום לעולם.

יחד עם זאת יש להבין כי התורה שבזכותה קיים העולם, היא לא התורה שבנגלה שמוכרת לנו ואפילו לא התורה שבנסתר שמוכרת לנו. אלא מדובר על תורה אחרת לגמרי והיא התורה דעתיקא סתימאה.

פירוש: כי קודשא בריך הוא ואורייתא וישראל חד הוא, עניין זה מדבר על התורה דעיקא סתימאה, שהיא התורה הנצחית שקדמה לבריאת העולם ושלא תשתנה לעולם. והקב"ה שהסתכל בתורה וברא את העולם, היינו בתורה של העתיקא סתימאה שהיא קדמה לעולם. ובזכותה נברא העולם. ובזכותה גם מתקיים העולם בכל רגע ורגע.

היינו כי אין שום דבר בעולם יהיה אשר יהיה, שלא מלובשת ומוסתרת בו התורה דעתיקא סתימאה הנ"ל. כי התורה דעתיקא סתימאה, היא השכל של השי"ת שמלובש בכל דבר ודבר שיש בעולם.

וכל דבר ודבר שיש בעולם בכל רגע ורגע, מלובשת בו התורה דעתיקא סתימאה, שהיא בחינת סתרי תורה שנמצאים בעמקי הקליפות בעולם הזה ובגלות, והתורה הזאת דעתיקא סתימאה, היא מחייה את כל אחד ואחד מפרטי הבריאה בכל רגע ורגע.

כי אין שום דבר בעולם שלא תהיה בו חיות אלוקות ממש. והשי"ת הוא אין סוף. והוא מחייה את כל הדברים שיש בעולם, באמצעות התורה הזאת דעתיקא סתימאה שנמצאת בכל דבר ודבר בעולם.

וגם קודם מתן תורה, גם אז היה קיים העולם בזכות התורה הזאת שהיא מלובשת בכל דבר ודבר בעולם.

והתורה הזאת היא התורה החדשה שתתגלה לעתיד לבוא, דהיינו שכולם יראו את סודות הבריאה שמלובשים בכל פרט ופרט מפרטי הבריאה.

ובאמת, כל אדם בעולם בכל מקום וזמן, מקבל את חיותו מהתורה הזאת, גם אם הוא אינו מודע לכך. כי התורה הזאת נמצאת בכל דבר ודבר ובכל פעולה ופעולה בעולם. ובכל דבר ודבר בעולם שעושה אותו האדם, הוא בעצם עוסק בלי ידיעתו בלימוד התורה שמלובשת בכל דבר ודבר בעולם.

וזו בחינת הרמזים שיש בכל דבר בעולם, שדרכם האדם מתקרב להשי"ת מכל דבר שיש בעולם. וזו גם בחינת מ"ש להסתכל בשכל שיש בכל דבר, היינו בתורה הזאת דעתיקא סתימאה שמלובשת בכל דבר ודבר שיש בעולם.

והתורה הזאת שמלובשת בבריאה, היא תורת ה' ממש. וכל קיום המצוות של השי"ת, הוא באמצעות זה שהוא מחייה את העולם, ובזה השי"ת מקיים את כל המצוות כולן כמובא.

ומי שזוכה להשגת התורה הנ"ל, הוא זוכה לכך שהוא תמיד יעסוק בתורת ה' ממש, בכל דבר ועניין שהוא עושה בענייני העולם הזה ממש, משום שאכן התורה הזאת מלובשת בכל דבר ודבר שיש בעולם.

וכאשר האדם זוכה להשגת התורה הנ"ל, הוא זוכה גם לקיים את כל המצוות כולם בכל דבר ודבר שהוא עושה בעולם, משום שכל התורה כולה בשורשה היא דבר אחד, והיא מלובשת כולה בכל דבר ודבר שיש בעולם כנ"ל.

בנוסף יש להבין, כי התפילה היא השורש של התורה. היינו כי התפילה היא בחינת לפני בריאת העולם. והתורה היא בחינת בריאת העולם, כי בזכותה נברא העולם. והתפילה היא גבוהה מהתורה והיא השורש של התורה, אך קיום העולם הוא רק בזכות התורה בלבד כנ"ל.

כי התפילה היא כולה בחינת דבקות ואין סוף, שהוא כולו בחינת לפני הבריאה, ששם אין קיום לעולם כלל.

וברמה המעשית זה אומר, שמי שרוצה להשיג את התורה הנ"ל דעתיקא סתימאה שקדמה לבריאת העולם ושהיא מחייה את כל העולם כולו, לשם כך עליו לעסוק בתפילה דייקא. ולא סתם בתפילה, אלא בתפילה במסירות נפש.

כי על ידי תפילה במסירות נפש, על ידי זה זוכה האדם להכלל בא"ס, וזוכה להתגלות התורה ולקבלת התורה דעתיקא, ואז ממילא הוא יכול תמיד לעסוק בתורה וכולי.

וראה עוד בעניין זה כאן: forum.eip.co.il/forum_posts.asp?TID=75 - תורה או תפילה? מה גדול יותר?

ולהלן מספר מראי מקומות:

על ידי תפילה במסירות נפש זוכה לתורה שבנסתר דעתיקא breslev.eip.co.il/?key=44 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה טו - מִי שֶׁרוֹצֶה לִטְעם טַעַם אוֹר הַגָּנוּז

שורש התורה הוא התפילה breslev.eip.co.il/?key=37 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה ח - רָאִיתִי מְנוֹרַת זָהָב

התורה דעתיקא מחייה את העולם ומלובשת בכל דבר breslev.eip.co.il/?key=255 - ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה עח - בְּעִנְיַן הַנְהָגַת הַפְּשִׁיטוּת שֶׁל הַצַּדִּיק הָאֱמֶת forum.eip.co.il/forum_posts.asp?TID=64 - בעניין קיום המצוות של הצדיק האמת


תכנים נוספים שיכולים לעניין אותך ועוד...
שצריך דוקא לבקש גדולות
שצריך דוקא לבקש גדולות breslev.eip.co.il/?key=2207 - שיחות הר"ו - אות נא העולם אומרים שאין צריך לבקש גדולות ואני אומר שצריך דוקא לבקש גדולות לבקש ולחפש אחר הצדיק הגדול ביותר דוקא וכבר מבאר מזה בספרים שצריך לחפש דיקא אחר הצדיק והרבי הגדול ביותר וכיו"ב מובא כאן breslev.eip.co.il/?key=172 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה ל - מישרא דסכינא וצריך כל אחד לבקש מאד מלמד הגון כזה שיוכל להסביר ולהבין אותו שכל עליון וגדול כזה דהינו השגות אלקות כי צריך לזה רבי גדול מאד מאד שיוכל להסביר שכל גדול כזה על ידי השכל התחתון כנ"ל כדי שיוכלו הקטנים להבינו וכל מה שהוא קטן ... לחץ להמשך...
חיי מוהר"ן - א - שיחות השיכים להתורות
חיי מוהר"ן - א - שיחות השיכים להתורות אות א התורה בחצוצרות [סימן ה] אמר בראש השנה פה ברסלב שנת תקס"ג. וראש השנה חל אז ביום שני ושלישי. והוא היה ראש השנה הראשון לישיבתו פה ולהתקרבותי אליו. ואז נשמע בעולם הגזרות שרצו לגזר בעולם אשר יצאו בימינו בעוונותינו הרבים הינו לקח את בני ישראל לחיל רחמנא לצלן מעתה כי אלו הגזרות התחילו לצמח בימי מלכות פולין קדם שכבש הקיר"ה [הקיסר ירום הודו] מרוסיא את מדינתנו, ואחר כך בתחלת כבישתו את מדינתנו נשקט הדבר קצת, ואחר כך חזר ונתעורר שנשמע בעולם שרוצין לגזר כמה גזרות שקורין פונקטין. ואז אמר רבנו זכרונו לברכה התורה בחצ... לחץ להמשך...
שיחות הר"ן - אות קי
שיחות הר"ן - אות קי יש כמה שטותים ובלבולים המתדבקים ומתחברים בהמח ובפרט בלבולי האמונה ועל ידי השנה נפרדים מהמח וביותר מועיל השנה לאמונה כנזכר לעיל... לחץ להמשך...
ספר המידות - מריבה
ספר המידות - מריבה חלק א' א. אין תקומה במלחמה על ידי העברת השבועה. ב. מי שרודף את חברו, הקדוש ברוך הוא מביא עליו רעה, כדי שישכח את חברו מלרדוף אותו. ג. על ידי קריאת הלל יושיע לך הקדוש ברוך הוא מאויביך. ד. על ידי כבוד התורה אדם נצול משונאיו. ה. קדם המלחמה צריך תפילה לה' יתברך. ו. בכל פעם שאדם נופל מאמונתו, הוא ממשיך עליו מתנגד גדול ועשיר. ז. כשאדם מתפלל על שונאיו, יתפלל בבקר. ח. הסתכלות בכל פעם על השמים זהו מבטל שנאת האויבים. ט. כששוכח את העניים אין מנצח. י. עני שהרשע רודף אותו, תדע שהוא בעל גאוה. יא. מי שהוא נצחן, הקדוש ברוך הוא שוכח אותו ומסתי... לחץ להמשך...
ספר המידות - ניבול פה
ספר המידות - ניבול פה חלק א' א. מי שמדבר נבול פה, בידוע שלבו חושב מחשבות און. ב. על ידי נבול פה בא חנפה. ג. בעוון נבול פה צרות וגזרות מתחדשות, ובחורי ישראל מתים, חס ושלום, ויתומים ואלמנות צועקים ואינם נענין. ד. המנבל פיו, אפילו חותמין עליו גזר דין של שבעים שנה לטובה, הופכין עליו לרעה, גם מעמיקין לו גיהנום, גם לשומע ושותק. ה. חמור האומר בפיו מן העושה מעשה.... לחץ להמשך...
שיחות הר"ן - אות קצז - גדולות נוראות השגתו
שיחות הר"ן - אות קצז - גדולות נוראות השגתו בענין הצדיק הנ"ל שנפטר אמר שאפילו איש פשוט מחיב להרגיש החסרון כי בודאי כל אחד מרגיש מה שנחסר דבר מן העולם אך כל אחד מרגיש החסרון באיזה מרה שחורה כי זה מרגיש בהפרנסה שאין הפרנסה כסדר וזה מרגיש בעצמיו שאין העצמות מישבים בו עתה כסדר וכיוצא בזה [וחשב לדגמא כמה דברים כאלו מה שכל אחד מרגיש החסרון באיזה ענין משנה] אבל מי שיש לו עינים פקוחות הוא רואה ממש שנכבה נר מן העולם ונעשה חשך והלא מצינו כמה שנויים שנעשו בעולם בעת הסתלקות הצדיקים כמו שמצינו בגמרא מועד קטן שכיב וכו' שפעו מרזבי דמא וכו' ואם כן במקומות כאלו ... לחץ להמשך...
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה תורות מכת"י - ע"י צדקה מקררין חמימות תאוות ממון
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה תורות מכת"י - ע"י צדקה מקררין חמימות תאוות ממון [הוספות לתורות מכתב יד רבנו ז"ל] [זאת התורה נדפסה בסגנון אחר קצת בסי' י"ג וגם שם הוא לשון רבינו ז"ל כפי מה ששמעתי מפיו הק' בלה"ק שהי' יושב על ספרו הנכתב ואמר לי מלה במלה בלה"ק אפס איזה דברים מעוטים אמר לי בלשון אשכנז ואני כתבתים בלה"ק וזאת התורה שמצאתי עתה היא כתיבת ידו בעצמו ויש ביניהם קצת שינויים וכנ"ל ע"כ העתקתיהו וזהו] איתא בזוהר רוחא נחית לשכך חימום הלב זה בחי' צדקה שהוא רוח נדיבה ע"י מקררין חמימות תאוות ממון וזה בחי' יבצור רוח נגידים שהרוח ממעט תאוות הנגידות ועשירות ... לחץ להמשך...
חיי מוהר"ן - קיד - מקום לידתו וישיבתו ונסיעותיו וטלטוליו
חיי מוהר"ן - קיד - מקום לידתו וישיבתו ונסיעותיו וטלטוליו אות קיד ויהי היום בשנת תק"ס ראה רבנו זכרונו לברכה במקום שראה והשיג במקום שהשיג שהוא צריך לקבע דירתו בקהלת זלטיפליע. ובאותו השנה בסופו בראש חדש אלול עשה נשואין לבתו אדיל הנ"ל, והחתנה היתה בחמלניק, והיה שם על החתנה עם כל בני ביתו כנהוג. ועל החתנה היתה אמו הצדקת מרת פיגא זכרונה לברכה. וראתה בעת החפה את הבעל שם טוב זכרונו לברכה כי היא היתה צדקת בעלת רוח הקדש וכל הצדיקים היו מחזיקים אותה לבעלת רוח הקדש ולבעלת השגה גדולה ובפרט אחיה הצדיקים המפרסמים הינו הרב הקדוש מסדלקיב והרב הקדוש מורנו רבי בר... לחץ להמשך...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רלח - כְּשֶׁשְּׁנֵי אֲנָשִׁים מְחֻלָּקִים בֵּינֵיהֶם עַל אֵיזֶה עִנְיָן
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רלח - כששני אנשים מחלקים ביניהם על איזה ענין כששני אנשים מחלקים ביניהם על איזה ענין וכשיבוא השלישי אף שאינו יודע כלל מענינם אזי יסכים עם אחד יותר מעם חברו זה מחמת שהאחד סמוך לשרשו יותר מחברו כי בודאי אי אפשר שיהיו שוים לו כאחד כי אין שני אנשים שוין ואם כן בודאי אחד סמוך יותר ומזה בא שהוא מסכים עם זה והבן... לחץ להמשך...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה צ - אָנכִי אֶשְׂמַח בַּה' יִתַּמּוּ חַטָּאִים מִן הָאָרֶץ
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה צ - אנכי אשמח בה' יתמו חטאים מן הארץ [לשון החברים] אנכי אשמח בה' יתמו חטאים מן הארץ הנה ידוע, כי כל החסרונות שבאים לאדם הן באין מחמת השבירה, שנפלו ניצוצות ונחסרו מהשכינה כידוע והתקון הוא על ידי שמשמח את עצמו באלקיו אזי נשלמו כל החסרונות מהשבירה, ונתעלה כל הניצוצות אנכי אשמח בה' יתמו ונשלמו כל החטאים, הינו החסרונות כמו שכתוב: "והייתי אני ובני שלמה חטאים" מן הארץ הינו ארץ העליונה בחינת השכינה... לחץ להמשך...
באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה במאמרים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאןקבל תכנים נוספים שיעניינו אותך...
האתר Breslev.EIP.co.il נותן לך את כל ספרי רבי נחמן מברסלב

© כל הזכויות שמורות
מותר לצטט חלקים בלבד מתוכן האתר במקומות שונים, ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.

דף זה הופיע ב 0.0469 שניות
עכשיו 22_04_2019 השעה 13:32:44
wesi2