ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב
דף הביתליקוטי מוהר"ן ח"אליקוטי מוהר"ן ח"בסיפורי מעשיותשבחי הר"ןשיחות הר"ןחיי מוהר"ןספר המידותלימוד


ספרי רבי נחמן מברסלב
לחץ על ה 💎 שליד שם הספר, ותעבור לפרק "אקראי" ממנו
💎ליקוטי מוהר"ן חלק א
💎ליקוטי מוהר"ן חלק ב
💎סיפורי מעשיות
💎שבחי הר"ן
💎שיחות הר"ן
💎חיי מוהר"ן
💎ספר המידות
באפשרותך להשתמש בטקסט שבדף, בתנאי שתשים קישור ישיר לכתובת של הדף הזה! תודה.
🖶 קושיות וסתירות בספרי רבי נחמן מברסלב

רבי נחמן מברסלב מביא, כי הכרחי שימצאו סתירות וקושיות בדברים שלו.

היכן הוא מביא עניין זה? ומה פשר עניין זה?

דבר נוסף, איך כל זה קשור לעניין של רבי נחמן מברסלב כאן breslev.eip.co.il/?key=324 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה נג - עִקַּר הוֹלָדָה תָּלוּי בְּהֵ"א

לגבי ה' הדעת, שבו תלוי ההולדה.

ואיך זה קשור לשאלות שבאות מהחלל הפנוי, כאן breslev.eip.co.il/?key=335 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה סד - וַיּאמֶר ה' אֶל משֶׁה בּא אֶל פַּרְעה

תשובה:

רבי נחמן מברסלב מביא כי על הצדיק מוכרח שיהיו קושיות, כי הצדיק דומה לבורא שגם עליו יש קושיות.

ופשר העניין הוא:

כי הצדיק האמת זוכה לכך שדעתו יונקת מדעתו של הבורא. ואין חילוק בין דעתו של הבורא לדעתו של הצדיק בשום צורה, אלא רק ברמת העמקות בלבד.

כי דעתו של הבורא נבדלת מדעתם של בני אדם בחמישה דברים כמובא.

דהיינו שבני אדם בשכל אנושי מתייחסים למציאות בצורה שונה מאשר הבורא מתייחס למציאות.

והכל תלוי באלו ה 5 דברים שבהם נבדל מדעו של הבורא ממדעו של האדם.

והנה הצדיק יש לו "עיני ה", דהיינו שלצדיק יש את השכל של הבורא, דהיינו שהצדיק שמוציא את שכלו מכוח אל הפועל בשלמות, הוא דייקא זוכה לשכל הנקנה שהוא מעל השכל האנושי, ואז אין הבדל בין דעתו של הצדיק לבין דעתו של הבורא.

והנה, השכל הזה של הצדיק הוא מאוד גדול. כ"כ גדול שהוא אינו נכנס כלל בשכל אנושי. דהיינו ששכל אנושי אינו יכול להכיל כלל את השכל הזה בשום צורה, כי השכל הזה הוא על אנושי.

כי בשכל אנושי לא ניתן לעבור את הקושיות שבאות מהחלל הפנוי.

כי יש שאלות שאין עליהן תשובה. שהן השאלות שבאות מהחלל הפנוי. וגם לרבי נחמן מברסלב עצמו וגם לשום בריה אנושית אין תשובה לשאלות האלו, כמ"ש רבי נחמן מברסלב עצמו.

אך הצדיק מחמת זה שיש לו שכל כ"כ גדול, מחמת זה אין לו בכלל את השאלות האלו.

כי השורש של כל השאלות האלו, הוא הצמצום של השכל האנושי בלבד.

אך הצדיק שיש לו שכל על אנושי, בשכל שלו השאלות האלו לא נכנסות בכלל.

כמו שאצל האדם השכל של הצדיק לא נכנס, כך אצל הצדיק הקושיות של האדם בכלל לא נתפסות בשכל שלו.

ומאחר שהשכל של הצדיק כ"כ גדול, לכן בהכרח שיהיו עליו קושיות.

כי שורש הקושיות שיש גם על הבורא וגם על הצדיק, השורש הוא בכך שדעתו ושכלו של הבורא שונה משכל אנושי רגיל.

והצדיק שנכלל באין סוף, השכל שלו הוא כמו השכל של האין סוף, וממילא הוא מתנהג כמו הבורא עצמו, וממילא מוכרח שיהיו עליו שאלות.

והנה, גם על הצדיק יש 2 סוגים של שאלות.

ז"א כל החילוק שרבי נחמן מברסלב עשה בין שאלות שבאות מהחלל הפנוי לכאלו שלא באות מהחלל הפנוי, החילוק הזה שייך גם לגבי הקושיות על הצדיק.

כי יש 2 סוגי שכל. יש את השכל של זעיר אנפין, שהוא השכל של העולם הזה.

ויש גם את השכל של עתיקא סתימאה, שהוא השכל של העולם הבא.

וכל השאלות שאינן נמשכות מהחלל הפנוי, הן החוכמות של זעיר אנפין, שאפשר למצוא להן תשובה.

אך מחמת שהצדיק זוכה לשכל של העולם הבא, ממילא הוא כבר נמצא בשכל של עתיקא סתימאה, וממילא בהכרח שיהיו עליו שאלות שאין עליהן תשובה בשכל אנושי.

כי הצדיק בהכרח שיראה שהוא סותר את עצמו.

כי התורה של הצדיק היא בחינת בריאת העולם שהיא נגד השכל, שמאחדות פשוט יהיו פעולות משתנות.

והתורה של הצדיק היא בחינת בריאת העולם ממש.

כך שבהכרח שיהיו קושיות על הצדיק.

ואדרבה, זה השבח של הצדיק שיש עליו קושיות.

כי השכל שלו כ"כ גדול וכולי...

*

יש להוסיף בעניין זה, את מ"ש רבי נחמן מברסלב כי המקיפים השכליים של הצדיק האמת, הם מעל הזמן. כי כל הזמן שבעולם אינו מספיק לתרץ את הקושיות שיש על השכל של הצדיק.

והצדיק האמת מחמת שהוא מעל הזמן, לכן הקושיות האלו בכלל לא קיימות אצלו.

וכל זמן שהאדם נמצא בתוך בחינת הזמן והמקום, הוא אינו יכול להשיג את השכל של הצדיק שהוא כ"כ גדול שכל הזמן שבעולם לא מספיק לבאר את השכל שלו...

*

ועוד נוסיף באותו העניין, כי אם אין לאדם קושיות על רבי נחמן מברסלב, הרי שיש רק אחת משתי אפשרויות.

או שהוא חכם כמו רבי נחמן מברסלב ולכן אין לו קושיות על רבי נחמן מברסלב.

או שהוא טיפש גדול ביחס לרבי נחמן מברסלב ולכן הוא בכלל לא מבין את דברי רבי נחמן מברסלב.

ז"א שהשכל של רבי נחמן מברסלב כ"כ גדול שבהכרח שיהיו עליו קושיות.

ואם אין לאדם קושיות על רבי נחמן מברסלב, הרי שאו שהוא חכם כמו רבי נחמן מברסלב ומבין את רבי נחמן מברסלב בשלמות, או שהוא בכלל לא מקורב לרבי נחמן מברסלב, אלא רק למדמה שלו ברבי נחמן מברסלב.

כי על רבי נחמן מברסלב מוכרח שיהיו קושיות.

וכיו"ב לגבי השי"ת.

אם אין לאדם קושיות על השי"ת, אז או ששכלו שלם וכולי... או שהוא בכלל לא מבין שום דבר לגבי השי"ת.

כי גם על השי"ת מוכרח שיהיו קושיות.

ועיקר גדולת הצדיק... היא בכך שיש עליו קושיות. כי אלמלא היו עליו קושיות... הרי שהשכל שלו היה כמו של כולם. וכמובא בדברי רבי נחמן מברסלב, שגם על השי"ת מוכרח שיהיו קושיות... כי אחרת היה שכלו כשכלם של בני האדם.

ואם אין לאדם שום קושיות על השי"ת, הרי שהוא עובד אלילים!

היינו שהוא מגשים את השי"ת והופך את השי"ת לצלמו ודמותו של בן אדם.

היינו כי השי"ת הוא נשגב וכולי... ויש עליו קושיות כ"כ חזקות... שאין שום שכל שבעולם שיכול לתרץ אותן...

הלא הן הקושיות שבאות מהחלל הפנוי.

ורק מי שיודע את השאלות האלו ובכל זאת מאמין בהשי"ת, רק הוא באמת מאמין בהשי"ת.

ומי שמבין את השי"ת בשכלו... הרי שהוא בכלל לא מאמין בהשי"ת... אלא הולך אחרי שכלו.

כי האמונה היא איפה שאין שכל.

ואם יש לאדם שכל עם האמונה שלו... הרי שאין לו אמונה אלא שכל...

וברגע שהאדם חושב שהוא מבין את השי"ת, הרי שהוא בעצם "מגשים" את הבורא... וממילא הוא סוג של עובד אלילים...

כי הוא בכלל לא עובד את השי"ת האמיתי... אלא רק את ההשגה השקרית שלו את השי"ת...

ורק מי שיש לו קושיות על השי"ת... ובכל זאת מאמין... רק הוא באמת עובד את ה.

וגם כאן יש חילוק.

כי מי שיש לו קושיות שלא באות מהחלל הפנוי... הרי שהוא עדיין לא באמת מאמין בהשי"ת.

כי הקושיות שלו... הן רק מחוסר שכל...

אך מי שיש לו את הקושיות של החלל הפנוי... ובכל זאת מאמין... לזאת יקרה אמונה שלמה וכולי...

שיחות הר"ן - אות פו
...מקדם: עלא רמז שאשה עולה עמו ואינה יורדת עמו וזה "עלא" במלתא דבדיחותא הינו עולה עמו לכל שמחה וטוב ותענוג אבל אינה יורדת עמו מה שמכסין את הכלה בדעק טוך [צעיף] כי הכלה רומזת לרחל "עולימתא שפירתא דלית לה עינין" גם רמז על בחינת: "כבוד אלהים הסתר דבר" מה שמשליכין אופין [חטין וכדומה] לרמז [... חסר] וזה שמשליכין על החתן אופין, לרמז: "אל אשר יהיה שמה הרוח ללכת שמה ילכו האופנים" והחתן הוא בחינת רוח מה שנותנין כל אחד מעות שקורין "שבת" בשביל המרקדין על שם "מלכי...
ספר המידות - חיתון
...חלק שני א. מי שקשה לו למצא זווגו יאמר בכונה שירת הים. ב. קדוש לבנה סגלה שימצא אדם את זווגו. וסימן לדבר: "לבנה" ב'תולה נ'שאת ל'יום ה'רביעי. ג. על ידי חתון עם תלמיד חכם באים טובות וברכות לאדם. ד. על ידי חתון עם תלמיד חכם נצול מענש הבא, על ידי שיעץ עצות רעות על חברו. ה. על ידי חתון עם תלמיד חכם על ידי זה נתמנים דינים כשרים. ו. מי שקשה לו למצא זווגו, ירגיל את עצמו לקרות בקרבנות הנשיאים. ז. השדוך שדוברים אף על פי שאינו נגמר השדוך בעצמו, גם זה מן השמים...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קמג - מַעֲלַת הַמְקַבֵּל עֵצָה מֵחַכְמֵי הַדּוֹר
...מחכמי הדור, כי הוא המתקת הדינים כי כשצריך לעצה, ואינו יודע איך לעשות, היא בחינת צמצום כי נתצמצם שכלו ואינו יודע איך לעשות והוא בחינת דינים כידוע ועל ידי שהחכם נותן לו עצה, הוא מרחיב לו, ומאיר בו חכמתו וזה בחינת חסדים כי חסד הוא נהירו דחכמתא, כמו שכתוב בזוהר הקדוש 'אל נהירו דחכמתא' וכתיב: "חסד אל כל היום". גם כתיב: "תשועה ברב יועץ" והצדיק נקרא רב, כמו שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה 'משה אידי דנפיש זכותה כרבים דמי' גם אם מקבל עצת הצדיק, אף שאחר כך לא...
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה ח - תִּקְעוּ בַחֹדֶשׁ שׁוֹפָר
...- תקעו בחדש שופר תקעו בחדש שופר בכסא ליום חגנו כי חק לישראל הוא משפט לאלקי יעקב א. אף על פי שתוכחה הוא דבר גדול ומטל על כל אחד מישראל להוכיח את חברו כשרואה בו שאינו מתנהג כשורה, כמו שכתוב: "הוכח תוכיח את עמיתך" אף על פי כן לאו כל אדם ראוי להוכיח כמו שאמר רבי עקיבא 'תמה אני, אם יש בדור הזה מי שיכול להוכיח' ואם רבי עקיבא אמר זאת בדורו, כל שכן בדור הזה של עכשו כי כשהמוכיח אינו ראוי להוכיח אזי לא די שאינו מועיל בתוכחתו אף גם הוא מבאיש ריח של הנשמות השומעים...
הר של אש - מעשה מבעל תפילה
...מברסלב breslev.eip.co.il/?key=59 - סיפורי מעשיות - מעשה יב - מבעל תפילה והודיע המלך להגבור המלך זה השי"ת. והגיבור היינו מידת הדין והיראות הנפולות שיש לאדם שהוא צריך להתגבר עליהן. היות שבדרך, שהוא עולה אל החרב הנ"ל הדרך שעולה אל החרב, היינו הדרך להשיג את השכל הנקנה שבו נמתקת היראה של מידת הגבורה והדין. דהיינו השגת האין סוף. כי רק שם כל הדינים נמתקים בשורשם... יש דרך מן הצד היינו צורת מחשבה לא מקובלת, כי הוא שכל מאוד גדול שהוא השכל הנקנה והוא בחינת...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קכה - וַיּאמֶר משֶׁה אִכְלוּהוּ הַיּוֹם כִּי שַׁבָּת הַיּוֹם לַה'
...מוהר"ן ח"א - תורה קכה - ויאמר משה אכלוהו היום כי שבת היום לה' ויאמר משה אכלוהו היום כי שבת היום לה' וכו' ולמדו רבותינו, זכרונם לברכה . 'מכאן, שחיב לאכל שלש סעדות בשבת כי תלתא "היום" כתיבי' נמצא שעל כל סעדה משלש סעדות כתיב היום לרמז שלא לאכל בסעדה של שבת רק בשביל היום כי לפעמים אוכל בשביל שרעב מאתמול ולפעמים בשביל שלא יהא רעב למחר אך בכל סעדה משלש סעדות של שבת לא יאכל כי אם בשביל היום הינו סעדה זו לא בשביל קדם ולא בשביל אחר כך. [זה הענין לא שמעתי...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קצז - לְשׁוֹן הָרָע שֶׁל הָעוֹלָם מַזִּיק וּפוֹגֵם אֶת הָעֲנִיווּת
...ופוגם את העניוות דע שלשון הרע של העולם מזיק ופוגם את העניוות שעל ידי לשון הרע שהעולם מדברים על ידי הפגם הזה, אי אפשר להצדיקים להיות ענוים כי פגם לשון הרע מפריד בין ענווה לחכמה ועל ידי זה, נפגם הענווה, ואי אפשר להיות ענו ואפילו אם יהיה ענו הוא בלא חכמה וזה ידוע שענווה בלא חכמה אינה כלום כי בודאי אין זה מעלת הענווה להראות עצמו בכפיפת ראש בדרך שטות כאלו הוא ענו כי זה ענווה פסולה ועקר הענווה כשהיא בחכמה ועל ידי פגם לשון הרע נעשה פרוד בין ענווה לחכמה...
שיחות הר"ן - אות קיז
...ושם היה עקר גדולו ושם הולך נהר גדול ועליו גדלים קנה וסוף הרבה למאד מאד היה דרכו בקדש של אדוננו מורנו ורבנו זכר צדיק וקדוש לברכה שהיה לוקח לפעמים ספינה קטנה ושט עמה בעצמו לתוך הנהר הנ"ל אף על פי שלא היה יכול היטב להנהיג ספינה זאת אף על פי כן היה שט עמה עד אחורי הקנה וסוף עד המקום שלא היו רואין אותו עוד ושם עשה מה שעשה בעבודת השם יתברך בתפילה והתבודדות אשרי לו כי באמת זכה למה שזכה כנראה בחוש בספריו הקדושים מענין הספינה הנ"ל שהלך עם הספינה לתוך הנהר...
שיחות הר"ן - אות שה - שיחות מורנו הרב רבי נחמן
שיחות הר"ן - אות שה - שיחות מורנו הרב רבי נחמן שיך להשיחות ששמעתי ממנו זכרונו לברכה, כמה פעמים שאמר בזה הלשון: [אין מה לעשות] וכבר נדפסו [לעיל רסט רפז] כמה שיחות נפלאות וכן מבאר בדברי רבותינו זכרונם לברכה, "תנא דבי רבי ישמעאל דברי תורה לא יהיה עליך חובה ואי אתה רשאי לפטר עצמך מהן" והוא עצה נפלאה למי שמבינה מעט...
שיחות הר"ן - אות קסה - יגיעתו וטרחתו בעבודת ה'
...מאד היה אומר בכל פעם אבל מאד יגעתי על זה ועקר ספורו בפנינו דברים כאלו היה בשביל קנאת סופרים כדי שנהיה מקנאים עצמנו במעלתו הגדולה כדי שגם אנחנו נעשה כמותו ונלך בדרכיו להתיגע ולטרח וכו' ולעבד ה' כמותו ופעם אחת ספר עם אחד מענינים אלו והתפאר לפניו מעצם גדלת מעלתו והשגתו הגבוהה העצומה וכו', כמו שמתפאר ומתגרה עם חברו בגדולות כדי שיתקנא בו חברו וזה האיש אמר לו: מי יוכל לבוא לזה לזכות למדרגתכם כי יש לכם נשמה גבוהה מאד בודאי ?! והקפיד רבנו זכרונו לברכה, מ...
1 2 3 4 ...5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה בתכנים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאן

האתר Breslev.EIP.co.il נותן לך את כל ספרי רבי נחמן מברסלב
פרסם את האתר בכל מקום שאתה יכול!
© כל הזכויות שמורות
מותר לצטט חלקים בלבד מתוכן האתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
דף זה הופיע ב 0.0977 שניות - עכשיו 25_10_2020 השעה 09:59:26 - wesi2