ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב
דף הביתליקוטי מוהר"ן ח"אליקוטי מוהר"ן ח"בסיפורי מעשיותשבחי הר"ןשיחות הר"ןחיי מוהר"ןספר המידותלימוד


ספרי רבי נחמן מברסלב
לחץ על ה 💎 שליד שם הספר, ותעבור לפרק "אקראי" ממנו
💎ליקוטי מוהר"ן חלק א
💎ליקוטי מוהר"ן חלק ב
💎סיפורי מעשיות
💎שבחי הר"ן
💎שיחות הר"ן
💎חיי מוהר"ן
💎ספר המידות
באפשרותך להשתמש בטקסט שבדף, בתנאי שתשים קישור ישיר לכתובת של הדף הזה! תודה.
🖶 תורת א"י של רבי נחמן מברסלב. מה עניינה?

מה שורש ההבדל בין התורה של רבי נחמן מברסלב בארץ ישראל לבין לפני ארץ ישראל?

רמז, תורה מלמעלה למטה ומלמטה למעלה. מה הקשר של הדברים?

*

אמר רבי נחמן מברסלב breslev.eip.co.il/?key=546 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רעט - יֵּשׁ שֶׁאוֹמְרִים תּוֹרָה מִלְּמַטָּה לְמַעְלָה

דַּע שֶׁיֵּשׁ שֶׁאוֹמְרִים תּוֹרָה מִלְּמַטָּה לְמַעְלָה

וְהִיא מִלְּמַטָּה רְחָבָה מְאד

שֶׁלְּמַטָּה מַרְחִיבִין הַדָּבָר וּמַגְדִּילִין אוֹתוֹ מְאד

וּלְמַעְלָה הוּא קָצָר, וְהוֹלֵך וּמְקַצֵּר וְעוֹלֶה עַד שֶׁלְּמַעְלָה מַעְלָה הוּא קָצָר מְאד מְאד

כִּי לְמַעְלָה לא נִשְׁאָר מִמֶּנָּה כְּלוּם, רַק מְעַט מְעַט

כִּי בְּוַדַּאי יֵשׁ שָׁם אֵיזֶה נִיצוֹץ הַקָּדוֹשׁ

אֲבָל יֵשׁ לְהֵפֶך שֶׁאוֹמְרִים תּוֹרָה מִלְּמַעְלָה לְמַטָּה

וְשָׁם לְמַעְלָה הִיא רְחָבָה מְאד מְאד

וְכָל מַה שֶּׁיּוֹרֶדֶת לְמַטָּה מִתְקַצֶּרֶת וְיוֹרֶדֶת

עַד שֶׁלְּמַטָּה הִיא קְצָרָה מְאד וְהִיא רַק מְעַט מְעַט לְמַטָּה

אֲבָל לְמַעְלָה הִיא רְחָבָה מְאד.

והעניין הוא, כי התורה של ארץ ישראל היא מלמעלה למטה והתורה של חו"ל היא מלמטה למעלה.

פירוש: התורה של ארץ ישראל נמשכת כולה מהאין סוף, ומצטמצמת לתוך צמצומים קטנים עבור השומעים. אך התורה של חו"ל היא כולה בחינת צמצומים שרודפים להשיג את האין סוף.

פירוש: כי כל התורה של חו"ל כולה היא בחינת צמצומים שונים של האין סוף, שנמשכים מהדעת של אדם הראשון אחרי שהוא חטא בעץ הדעת, ואחרי שדעתו הצטמצמה לטוב ורע.

כי טוב ורע הוא כולו צמצום, שבו הרע נפרד מהטוב והטוב נפרד מהרע. שזה נמשך מבחינת אחרי הבריאה שיש שם בחירה בין טוב לרע.

לעומת זאת התורה של ארץ ישראל, היא כולה אך ורק טוב ממש, כי היא כולה מנשכת האין סוף, שהוא בחינת לפני הבריאה, ששם הכל טוב והכל רע, כי באין סוף לא שייך רע כלל, כי שורש הרע הוא כולו טוב, ולפני הבריאה היה כולו טוב וכולו אחד.

והתורה של חו"ל היא כולה מלמטה למעלה. פירוש: כי כל זמן שאדם לא זוכה להשיג את התורה של ארץ ישראל, ולא זוכה לברר את כוח המדמה שלו בשלמות, הרי שכל התורה שלו היא רק מלמטה למעלה, היינו שכל השגות האלוקות שלו, הן רק מלמטה למעלה.

כי למעלה היינו האין סוף. ולמטה היינו בחינת סוף וצמצומים.

וכל זמן שאדם לא זוכה להגיע לארץ ישראל ולהכלל באין סוף לגמרי, הרי שכל הדיבורים שלו על האין סוף, הם רק בחינת צפצופים בעלמא, כי המדמה של אותו אדם הוא אינו מבורר מספיק כדי להשיג את האין סוף.

ולכן כל דברי התורה שלו הם רק מלמטה למעלה, דהיינו כמו אדם שנמצא למטה ורק משער בדעתו מה קורה למעלה, שזו בחינת אספקלריא שאינה מאירה.

שהוא רק מדמה בדעתו דברים מסוימים לגבי הבורא וכולי, למרות שהוא אינו יודע כלל מהשגות אמיתיות באמת.

וזו בחינת הרבה צפו לדרוש במעשה מרכבה ולא ראו אותה מימיהם, היינו אלו שדורשים במעשה מרכבה למעלה, למרות שהם כל כולם נמצאים למטה ולא ראו אותה מימיהם.

אך לעומת זאת, יש את התורה של ארץ ישראל, שהיא כולה אך ורק טוב, ושם כל התורה היא רק מלמעלה למטה.

היינו כי הצדיק האמת שזוכה להיכנס לארץ ישראל וזוכה להשיג את התורה של ארץ ישראל, הוא דייקא זוכה להשיג את האין סוף עצמו. ולאחר מכן כל התורות שלו הן מלמעלה למטה, היינו שהוא צריך לצמצם את דעתו האין סופית, כדי להלביש אותה בצמצומים סופיים עבור השומעים.

ובזה יתבאר עניין אחר, מ"ש רבי נחמן מברסלב כי בהכרח שבתורה של הצדיק ימצא טוב ורע, כדי לתת חיות לעולם.

והעניין הוא, כי התורה של חו"ל היא מעורבת טוב ורע, לא כדי לתת חיות לעולם, אלא משום שאומר התורה עדיין לא זכה להשלים את דעתו, ועדיין דעתו מעורבת טוב ורע, מאחר שלא תיקן את חטא עץ הדעת טוב ורע, וממילא דברי התורה שלו מעורבים טוב ורע.

אך לעומת זאת יש את התורה של הצדיק האמת, שהיא כולה אך ורק טוב בלבד. כי הצדיק האמת הוא אך ורק מי שתיקן את חטא אדם הראשון בשלמות, וזוכה לאכול מעץ החיים, שהוא השכל הנקנה שבו זוכים לחיים נצחיים וכולי.

ואצל הצדיק הזה, התורה שלו מעורבת טוב ורע, לא מחמת חסרון הצדיק, אלא מחמת חסרון השומע שהצדיק צריך לצמצם את שכלו עבור השומע וכולי.

לסיכום: התורה של חו"ל נמשכת מהדעת של אדם הראשון אחרי החטא. והתורה של ארץ ישראל, היא כולה טוב ממש, והיא עניין אחר לגמרי, והיא נמשכת כולה מהדעת של אדם הראשון לפני החטא...

וראה גם כאן: forum.eip.co.il/forum_posts.asp?TID=23

שבחי הר"ן - אות ד
שבחי הר"ן - אות ד גם בימי קטנותו התחיל להתמיד מאד מאד בלמודו והיה משלם להמלמד מכיסו שלשה גדולים בעד כל דף גמרא שהיה לומד עמו מלבד השכר למוד שהיה אביו משלם להמלמד היה הוא בעצמו, זכרונו לברכה, נותן להמלמד משלו שלשה גדולים בעד כל דף ודף כדי שהמלמד יכריח עצמו ללמד עמו הרבה דפין גמרא בכל יום וכן היה שהיה המלמד לומד עמו כמה וכמה דפין בכל יום ויום והוא היה משלם לו כנ"ל ג' גדולים בעד כל דף ודף מלבד השכר למוד...
שיחות הר"ן - אות רנג - שיחות מורנו הרב רבי נחמן
...ופעם אחת היה בבית רבנו זכרונו לברכה והיה יום אחד שנכנסו אצלו כמה חשוכי בנים ושחרו אותו שיעזר להם ונכנס האיש הנ"ל מאנשיו גם כן, ובקש אותו גם כן עבור בנים השיב לו מה הרעש הזה הלא עקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים וזהו העקר על כן העקר לבקש על יהדות שתזכה לילך בדרך הישר וכו' בודאי אם אפשר לזכות לבנים בגשמיות בודאי מה טוב אבל העקר הוא לשום לב להתקרב להשם יתברך כי זה עקר התולדות וכו' כנזכר לעיל ומאז פסק אותו האיש הנ"ל להפציר אותו עבור בנים והלך ועסק...
ספר המידות - התנשאות
...- התנשאות חלק א' א. מי שמטיל אימה יתרה על הצבור שלא לשם שמים, אינו רואה בן תלמיד חכם. ב. המתחיל בדבר מצוה ואינו גומרה, מורידין אותו מגדלתו. ג. כשהקדוש ברוך הוא נפרע משונאי ישראל, ממנה להם פרנסים שאינם טובים. ד. מנשאין את בן צדיק, כשאינו הולך בדרך ישר, כדי שילך בדרך ישר. ה. על ידי הצדקה מתנשא. ו. אין אדם עולה לגדלה אלא אם כן מוחלין לו כל עוונותיו. ז. כשמנשאין את אדם חשוב, אין מורידין אותו. ח. על ידי חכמה ושפלות ומערב בין הבריות, דבורו נתקים למעלה...
שבחי הר"ן - אות יח
...יח ואמר: שאצלו איש ואשה שוין הינו שאין מגיע לו שום צד מחשבה כשרואה אשה רק הכל שוה אצלו בעיניו כאלו רואה איש ואמר פעם אחת: שאינו מתירא לא מאשה ולא ממלאך ובזה יש הרבה לבאר כי מי שיש לו עדין איזה צד פחד כל שהוא מהרהורי אשה אפילו אם הוא נקי בזה רק שאינו נקי בתכלית הזכוך ועדין יש לו איזה פחד כל שהוא מזה הוא צריך לפחד ממלאך אבל הוא התפאר שאין לו שום פחד מזה על כן אין לו פחד ממלאך וזה מרמז קצת בדברי רבותינו, זכרונם לברכה "אנא בשרא ואנת אש ואנא עדיפנא מנך"...
חיי מוהר"ן - רמא - גדולת נוראות השגתו
...ואמר שבשעה שכל העולם עומדים סביביו והוא יושב בתוכם אז יש לו התבודדות. כי הוא יכול לצעק בקול דממה דקה וקולו נשמע מסוף העולם ועד סופו. וגם אנכי שמעתי מפיו הקדוש בעצמו שיש לו קול דממה דקה שיכול לעמד בין העם והמון אנשים ויצעק בקול דממה דקה מסוף העולם ועד סופו, וכל האנשים סביביו לא ישמעו כלל. וכן לענין רקודין אמר שכשהוא יושב בין העולם הוא יכול לרקד רקוד נפלא מאד וגם פעם אחת שמעתי בעצמי שאמר בשעה שיושב בין העולם אני דומה כמי שכל העולם עומדים סביבו והוא...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קצ - וַיַּגֵּד משֶׁה אֶת דִּבְרֵי הָעָם אֶל ה'
...- תורה קצ - ויגד משה את דברי העם אל ה' "ויענו כל העם יחדו ויאמרו: כל אשר דבר ה' נעשה, וישב משה את דברי העם אל ה', ויאמר ה' אל משה הנה אנכי בא אליך בעב הענן בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם בך וכו' ויגד משה את דברי העם אל ה'" והוא תמוה ונפלא מאד כי מה הם דברי העם שנית שעליהם נאמר: "ויגד משה את דברי העם" כי לא נמצא בכתוב שום מענה ודברים שהשיבוהו העם שנית אחר מענה הראשון "כל אשר דבר" וכו' ומה זה שוב "ויגד משה את דברי העם אל ה'" אך דע כי ישראל טענו ואמרו...
גשר צר מאוד - לא לפחד כלל - חלק 1
...breslev.eip.co.il/?key=225 - ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה מח - כשאדם נכנס בעבודת השם, אזי מראין לו התרחקות ודע, שהאדם צריך לעבר על גשר צר מאד מאד והכלל והעקר שלא יתפחד כלל ובלשון העם: כל העולם כולו גשר צר מאוד. והכלל והעיקר לא לפחד כלל. **** ויש בזה כמה עניינים. ראשית בפשיטות כפשוטו, שעל האדם לא לפחד וכולי... אך יש כאן עוד כמה עניינים, כגון שלדוגמא מרומז בזה העניין מ"ש רבי נחמן מברסלב, כי מי שרוצה לזכות לשעשוע של העולם הבא לשם כך עליו להעלות את מידת...
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה נה - רֶוַח הָעוֹלָם הַזֶּה אֵין לְשַׁעֵר
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה נה - רוח העולם הזה אין לשער רוח העולם הזה אין לשער דהינו מה שהאדם יכול להרויח בזה העולם ואין צריך על זה הוצאות משלו, שקורין אויש לאג רק, ממה שהכין לפניו הבורא יתברך יכול להרחיב ידו ולהרויח הרבה מאד...
שיחות הר"ן - אות ריח - להתרחק מחקירות ולהתחזק באמונה
שיחות הר"ן - אות ריח - להתרחק מחקירות ולהתחזק באמונה והתלוצץ מאד מהמחקרים שאומרים שיש בהלבנה ישוב כמו על הארץ הזאת על שרואין שם בתוכה כמו אילנות ושאר ברואים שבזו הארץ והיה מתלוצץ מזה ואמר שהוא שטות גדול כי הלבנה הוא כמו אספקלריא שכל דבר שעומד כנגדו נראה בתוכו ועל כן נראה בתוך הלבנה דברים שבזאת הארץ אבל באמת אין שם דבר מאלו הברואים והבל יפצה פיהם של המחקרים...
שיחות הר"ן - אות כ
...לבבו לפני השם יתברך כמבאר אצלנו כמה פעמים אבל כשיש לו עצבות חס ושלום, קשה לו להתבודד ולפרש שיחתו ועין במקום אחר [לקמן ע"ד] כמה האדם צריך להתחזק להיות שמח תמיד וביותר בשעת התפילה ושצריכין להכריח עצמו בכל כחותיו לזכות לשמחה ואמר כי לזכות לשמחה זה קשה וכבד להאדם לזכות לזה יותר משאר כל העבודות ענה ואמר: כפי הנראה שאי אפשר לבוא לשמחה כי אם על ידי עניני שטות, לעשות עצמו כשוטה ולעשות עניני צחוק ושטות וכו' כמבאר במקום אחר ורק על ידי זה באין לשמחה כשהאדם...
1 2 3 4 ...5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה בתכנים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאן

האתר Breslev.EIP.co.il נותן לך את כל ספרי רבי נחמן מברסלב
פרסם את האתר בכל מקום שאתה יכול!
© כל הזכויות שמורות
מותר לצטט חלקים בלבד מתוכן האתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
דף זה נוצר ב 0.4844 שניות - עכשיו 05_08_2020 השעה 19:44:17 - wesi2