ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב
דף הביתליקוטי מוהר"ן ח"אליקוטי מוהר"ן ח"בסיפורי מעשיותשבחי הר"ןשיחות הר"ןחיי מוהר"ןספר המידותלימוד


ספרי רבי נחמן מברסלב
לחץ על ה 💎 שליד שם הספר, ותעבור לפרק "אקראי" ממנו
💎ליקוטי מוהר"ן חלק א
💎ליקוטי מוהר"ן חלק ב
💎סיפורי מעשיות
💎שבחי הר"ן
💎שיחות הר"ן
💎חיי מוהר"ן
💎ספר המידות
באפשרותך להשתמש בטקסט שבדף, בתנאי שתשים קישור ישיר לכתובת של הדף הזה! תודה.
🖶 להאמין בצדיק עם דעת

breslev.eip.co.il/?key=525 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רנה - כְּשֶׁהָאָדָם הוּא מַאֲמִין בְּהַצַּדִּיק בְּלִי שׁוּם דַּעַת

כְּשֶׁהָאָדָם הוּא מַאֲמִין בְּהַצַּדִּיק בְּלִי שׁוּם דַּעַת אֶפְשָׁר לוֹ לִפּל מֵהָאֱמוּנָה

כִּי מֵאֱמוּנָה לְבַד אֶפְשָׁר לִפּל

אֲבָל אִם יֵשׁ לוֹ גַּם דַּעַת שֶׁמֵּבִין גַּם בְּהַדַּעַת

אֲזַי אִי אֶפְשָׁר לוֹ לִפּל

**

ויש כאן 2 בחינות שונות.

בפשט הדברים, רבי נחמן מברסלב מדבר על אמונה בלי שכל בכלל בייחס לאמונה עם שכל.

אמונה בלי שכל בכלל היינו אמונה שהיא כאילו סתם כך בלי סיבה, ואמונה עם שכל, היינו אמונה שנובעת מהשכל.

ורבי נחמן מברסלב אומר שמאמונה סתם כך שהיא בשביל מצב הרוח בלבד, ממנה אפשר ליפול. אך אם האדם מאמין עם שכל, דהיינו שיש לו סיבה שכלית מדוע הוא מאמין, אז במצב כזה הוא לא יכול ליפול.

וכאן כמובן יש 2 קושיות.

1 - בכמעט 100% מהמקרים האדם מאמין בצדיק עם שכל. אף אחד לא באמת סתם כך מאמין בצדיק בלי שום שכל.

וכמעט אין אף אחד בעולם שמאמין בצדיק כלשהו, בלי שיהיה לו שכל כלשהו מדוע הוא מאמין בצדיק הזה.

אף אחד לא נולד עם אמונה בצדיק. ואם האדם מאמין בצדיק, הרי שבהכרח זה נובע משכל כלשהו שהוא למד אותו. כי אלמלא היה שכל כלשהו שהאדם למד אותו, הרי שהוא לא היה מתחיל להאמין בצדיק, כי אף אחד הרי לא נולד עם אמונה בצדיק.

כך שהעניין הזה צריך ביאור.

2 - רבי נחמן מברסלב אומר שמאמונה עם שכל אי אפשר ליפול. וכאן הקושיא ממש חזקה. כי באמת קרו דברים מעולם שאנשים האמינו בצדיק עם שכל והתרחקו ממנו.

כמו כן, כל זמן שהאמונה היא עם שכל, הרי שתמיד יכול להיות פתאום שכל אחר חזק יותר שיחליש את האמונה של האדם בצדיק.

כגון לדוגמא האמונה בהשי"ת, שהשכל של השאלות של החלל הפנוי, עלול לגרום לאדם לכפירה. ושם לדוגמא צריך אמונה בלי שום שכל כלל!

וכיו"ב רבי נחמן מברסלב מדבר גם על העניין של "אמונה בשלמות שאין שלמות אחריה", שמובן שרק ממנה אי אפשר ליפול, ולכן היא בשלמות מוחלטת.

אך לא הגיוני שכל מי שיש לו אמונה עם שכל, שהוא לא יוכל לפול ממנה. כי החוש מעיד אחרת. וגם השכל מעיד אחרת, כך שהעניין הזה צריך ביאור גם הוא.

והביאור של פנימיות כוונת רבי נחמן מברסלב היא כדלהלן:

כפי שהתבאר יש 2 סוגים של אמונה ושכל.

1 - יש אמונה שנובעת מהשכל.

2 - יש שכל שנובע מאמונה.

והעניין הזה התבאר בהרחבה כאן: forum.eip.co.il/forum_posts.asp?TID=56 - איך להיות מקושר לצדיק לגמרי? מדוע לזרוק את השכל?

וכאן: forum.eip.co.il/forum_posts.asp?TID=86 - חקירות ופילוסופיה. מדוע להתרחק מהן?

והעניין הוא, כי כל בני האדם בעולם מאמינים עם שכל. וגם אם נדמה לאדם שהוא מאמין במשהו שהוא נגד השכל, הרי שיש תמיד שכל כלשהו שגורם לו להאמין בדבר הזה שהוא נגד / מעל השכל.

כי אף אחד לא נולד מאמין. ואף אחד לא סתם כך פתאום מתחיל להאמין.

ותמיד יש שכל כלשהו שגורם לאדם להאמין.

וכל זמן שהאמונה של האדם מבוססת על השכל, שזה בעצם המצב אצל כל בני העולם, הרי שאדם כזה תמיד יוכל ליפול מהאמונה האמיתית.

ולראיה העניין של החלל הפנוי, שלא ימצא אדם אחד בעולם שיעבור בשאלות האלו ושיצא משם בשלום. וכל מי שעובר שם יהיה אשר יהיה, אם הוא משתמש בשכל שלו, הרי שהוא בוודאות יגיע לכפירה.

כי השאלות שיש שם הם נגד השכל האנושי. והתשובה היחידה שאפשר למצוא שם היא של אפיקורסות.

כך שהאדם יכול להאמין עד מחר... אבל כל זמן שהוא מאמין עם שכל, הרי שהוא יכול לפול מהאמונה שלו, על ידי זה שהוא יתקל בשכל אחר גדול יותר.

וכמובן שאם זה לא היה ברור, אז כל מה שנכון לגבי האמונה בצדיק, נכון לגבי אמונה בשהי"ת שהוא באמת הצדיק האמת של הדור וכולי, כפי שכבר התבאר במקום אחר.

כך שבשורה התחתונה, כל אמונה שנובעת מהשכל האנושי, הרי שהיא בבחינת אהבה שהיא תלויה בדבר וסופה להבטל.

ונעמיק ונאמר, כי השכל הוא בחינת צמצום. וכל אמונה שהיא קשורה / תלויה בבחינת צמצום, סופה להבטל.

ואז נשאלת השאלה, איזוהי אמונה שהיא נצחית ושאינה בטלה לעולם?

והתשובה היא כי יש שני סוגים של שכל.

1 - השכל האנושי הרגיל.

2 - השכל הנקנה שהוא כולו אמונה בלבד. והוא השכל האמיתי שיש מעל השכל האנושי.

וכל זמן שהאמונה של האדם תלויה בשכל האנושי שלו, הרי שסופה להבטל... בוודאות! כי יבוא היום שבו האדם יגיע לחלל הפנוי, ושם תתבטל אצלו האמונה.

ואמונה כזאת שהיא נובעת מהשכל האנושי, היא נקראת אמונה בלי דעת, כי היא תלויה בשכל האנושי שהוא רק צמצום של הדעת, אך הוא לא באמת דעת אמת.

אך יש גם אמונה של אמת, שלמות האמונה, אמונה בשלמות שאין שלמות אחריה, שהיא אמונה שנובעת מהשכל הנקנה, שהוא שלמות הדעת.

ורבי נחמן מברסלב באמת מביא, שהשכל הנקנה הוא בחינת "אמנה" שלמות האמונה, חיים נצחיים וכולי, כי באמת כל זמן שאין לאדם את השכל הנקנה הזה, הרי שאצלו האמונה שלו נובעת מהשכל שלו, וממילא הוא יפול ממנה בשלב כלשהו.

אך מי שזוכה לשכל הנקנה, אצלו השכל האנושי שלו נובע מהאמונה ומהשכל הנקנה שלו, שהוא שורש השכל. ואצל אדם כזה האמונה שלו היא עם דעת, ומשם הוא לעולם לא יכול לפול. כי האמונה הזאת היא מעל השכל, שזהו השכל האמיתי וכולי.

ועיין היטב בנ"ל ותבין שרק אמונה שהיא מעל השכל לגמרי, רק היא בבחינת חיים נצחיים ושאינה בטלה לעולם.

ובאמת, אדם הראשון חטא, כי הוא אכל מעץ הדעת דהיינו השכל. ז"א שהשכל הפיל אותו מהאמונה.

אך מי שזוכה לאכול מעץ החיים... שהוא השכל הנקנה של החיים הנצחיים... הוא כבר לא יפול מהאמונה.

והבן.

שיחות הר"ן - אות צז
שיחות הר"ן - אות צז על ידי בשורות טובות יכולין לומר תהלים...
שיחות הר"ן - אות רסד - שיחות מורנו הרב רבי נחמן
שיחות הר"ן - אות רסד - שיחות מורנו הרב רבי נחמן הזהיר לכבד וליקר את אשתו כי אמר הלא הנשים הם סובלים צער ויסורים גדולים מאד מאד מילדיהם צער העבור והלדה והגדול כאשר ידוע לכל עצם מכאובם וצערם ויסוריהם בכמה אפנים הקשים וכבדים מאד מאד על כן ראוי לרחם עליהם, וליקרם, ולכבדם וכן אמרו רבותינו, זכרונם לברכה: 'אוקירו לנשיכו כי היכי דתתעתרו' וכן אמרו: 'דינו שמגדלות את בנינו' וכו'...
מיהו הצדיק האמת של הדור הזה?
...האמת וכולי. והשאלה היא, מיהו ואיזה הוא הצדיק האמת של הדור הזה? ובנוסף, האם רבי נחמן עצמו היה פטור מלהתקרב לצדיק האמת, בהנחה שהוא הצדיק האמת? תודה תשובה: הצדיק האמת הוא אחד. והוא אותו צדיק אמת בכל הדורות. ואליו התקרב גם רבי נחמן מברסלב עצמו. הצדיק הזה הוא השי"ת עצמו, שהוא ורק הוא נקרא צדיקו של עולם, ורק הוא הצדיק האמת של כל דור ודור. כמובא כאן: breslev.eip.co.il/?key=171 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה כט - האי גברא דאזל בעי אתתא ולא קיהבי לה ואפילו מל...
ספר המידות - הכנסת אורחים
...בזה מחזיק ידי מרעים, שלא יחזרו בתשובה. ב. עיר שאין בה הכנסת אורחים באים לידי גלוי עריות, ועל ידי גלוי עריות בא עליהם הריגה. ג. הכנסת אורחים מזכה את האשה לבנים. ד. הכנסת אורחים כהכנסת שבת. ה. המארח תלמיד חכם בתוך ביתו מעלה עליו הכתוב כאלו הקריב תמידין. ו. גדולה הכנסת אורחים מהשכמת בית המדרש והקבלת פני שכינה. ז. כיון דלא שכיחי רבנן גביהו ככותיים דמי. חלק שני א. על ידי הכנסת אורחים אימתו מטלת על הבריות. ב. סגלה להחזיר לאשה וסתה על ידי הכנסת אורחים....
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה ח - תִּקְעוּ בַחֹדֶשׁ שׁוֹפָר
...הוא משפט לאלקי יעקב א. אף על פי שתוכחה הוא דבר גדול ומטל על כל אחד מישראל להוכיח את חברו כשרואה בו שאינו מתנהג כשורה, כמו שכתוב: "הוכח תוכיח את עמיתך" אף על פי כן לאו כל אדם ראוי להוכיח כמו שאמר רבי עקיבא 'תמה אני, אם יש בדור הזה מי שיכול להוכיח' ואם רבי עקיבא אמר זאת בדורו, כל שכן בדור הזה של עכשו כי כשהמוכיח אינו ראוי להוכיח אזי לא די שאינו מועיל בתוכחתו אף גם הוא מבאיש ריח של הנשמות השומעים תוכחתו כי על ידי תוכחתו הוא מעורר הריח רע של המעשים רעים...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רכב - צָרִיך לִהְיוֹת תָּמִיד בְּשִׂמְחָה וְלַעֲבד ה' בְּשִׂמְחָה
...רכב - צריך להיות תמיד בשמחה ולעבד ה' בשמחה צריך להיות תמיד בשמחה ולעבד ה' בשמחה ואפילו אם לפעמים נופל ממדרגתו צריך לחזק עצמו בימים הקודמים שהיה מזריח לו איזה הארה קצת כמו שאנו רואים שכמה סומים מחזיקים עצמן באיש אחד שאינו סומא ומאמינים בו והולכים אחריו וגם הסומא מאמין למקלו שהולך אחר מקלו, אף שאינו רואה כלל מכל שכן שראוי לילך אחר עצמו דהינו מאחר שבימים הקודמים הזריח לו קצת והיה מתחזק ומתעורר לבו להשם יתברך אף שעכשו נפל מזה ונסתמו עיניו ולבו עם כל...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה כב - חוֹתָם בְּתוֹךְ חוֹתָם
...בתוך חותם פרקא חמישאה דספרא דצניעותא בראשית ברא. 'בראשית' מאמר, 'ברא' חצי מאמר, אב ובן, סתים וגליא, עדן עלאה דסתים וגניז, עדן תתאה א. דע שיש חותם ויש חותם בתוך חותם הוא כי יש מוכיחי הדור והם בחינות רגלין ונקראים רגלין על שם שהם למודי ה' הינו שלומדין כביכול את ה' שנותנין לו עצות והם הולכים בשליחותו לישראל להוכיחם ולהחזירם להשם יתברך ועל שם זה נקראים בחינות רגלין על שם העצה כמו שפרש רש"י על "וכל העם אשר ברגליך" 'ההולכים אחר עצתך' ועל שם ההליכה שהולכים...
ספר המידות - הרהורים
...ונופל לך הרהורי עבודה זרה תכון בשם "אלקינו". ג. מחשבות טובות באים על ידי ודוי, שמתודים לפני התלמיד חכם. ד. מי שמספר מעשיות שארעו לצדיקים, על ידי זה נמשכין לו מחשבות טובות. ה. מי שיש לו מחשבות רעות, ידין את כל בני אדם לכף זכות תמיד. ו. על ידי דמעה נמאסים כל התאוות. ז. מי שאינו מאמין בצדיק, על ידי זה אין לבו נכון עם השם יתברך. ח. החגורה שחגור בה איזה צדיק כשתחגר בה הוא סגלה לבטל הרהורים. ט. על ידי שקר נתחלל הברית קדש. י. מי שמקדש את עצמו ועולה על מחשבתו...
חיי מוהר"ן - קמז - נסיעתו לארץ ישראל
...בסמוך שאל לו אחד מפני מה אינו מקרבם ואינו מדבר עמם אמר לו שאין לו עתה דבורים. ואמר שנודע לי עתה על פסוק כי תעבר במים אתך אני איך יכולין לראות מתי שרוצין את האבות אברהם יצחק ויעקב. וגם היה חדוש אצלי מפני מה על פסוק זה דיקא. אך אני חושב מחמת שאני צריך לעבר על הים אך למה לכם זאת מה צרך לכם בזה. ואם אפילו הייתי יכול להלביש זאת במוסר שיהיה בו צרך לכל אך אין לי עתה דבורים. אחר כך היה הולך ושב בבית וענה ואמר אני עני ואביון יותר מכל הגדולים זה יש לו ממון...
איך ניתן לצאת מהחלל הפנוי בשלום?
...לצאת מהחלל הפנוי בשלום? בהמשך למה שהתבאר כאן forum.eip.co.il/forum_posts.asp?TID=86 שמהשאלות של החלל הפנוי אי אפשר לצאת מהן על ידי שכל בשום אופן, יחד עם זאת אם כבר נפלת לשם, עליך לדעת כי יש רק עוד תקנה אחת ויחידה לצאת משם. והיא על ידי שתיקה. שתיקה היינו שהאדם שותק ולא מנסה להכריח את עצמו למצוא תשובה עם השכל, שזו בחינת שתיקה. ועל ידי זה ורק על ידי זה, אפשר לצאת גם מהחלל הפנוי ללא שום פגע. ולכן אמר השי"ת למשה "שתוק כך עלה במחשבה", כי על ידי השתיקה...
1 2 3 4 ...5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה בתכנים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאן

האתר Breslev.EIP.co.il נותן לך את כל ספרי רבי נחמן מברסלב
פרסם את האתר בכל מקום שאתה יכול!
© כל הזכויות שמורות
מותר לצטט חלקים בלבד מתוכן האתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
דף זה הופיע ב 0.1094 שניות - עכשיו 25_09_2021 השעה 12:25:45 - wesi2