ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב
דף הביתליקוטי מוהר"ן ח"אליקוטי מוהר"ן ח"בסיפורי מעשיותשבחי הר"ןשיחות הר"ןחיי מוהר"ןספר המידותלימוד


ספרי רבי נחמן מברסלב
לחץ על ה 💎 שליד שם הספר, ותעבור לפרק "אקראי" ממנו
💎ליקוטי מוהר"ן חלק א
💎ליקוטי מוהר"ן חלק ב
💎סיפורי מעשיות
💎שבחי הר"ן
💎שיחות הר"ן
💎חיי מוהר"ן
💎ספר המידות
באפשרותך להשתמש בטקסט שבדף, בתנאי שתשים קישור ישיר לכתובת של הדף הזה! תודה.
🖶 💎 שבחי הר"ן - אות כד
גם הבנו מדבריו שהיה מספר עמנו שבימי נעוריו בעת שיגע וטרח בשביל עבודת השם היו לו כמה וכמה מיני סגופים וכפי הנשמע ומובן מדבריו שהיה לו כל מיני סגופים שבעולם הן גלגול שלג וכו' וכיוצא ואמר שהסגוף לאחז עצמו לבלי לחכך עצמו כלל זהו הסגוף הגדול ביותר דהינו כשמנשכים לאדם הדברים השכיחים סמוך לבשר ודרך כל אדם לחכך עצמו בכל עת שמרגיש איזה נשיכה והיה מקבל זאת לסגוף לאנס את עצמו לבלי לעשות שום חכוך לא ביד ולא בגוף ולא בשום איבר ואמר שזהו סגוף גדול מאד כי האדם מנח, והנשיכות מתגברים אז ביותר והוא אסור לו לזוז בידיו ולא בשום אבר רק מרגיש כל נשיכה במח והוא סגוף גדול מאד [וכבר שמעתי זאת גם משאר אנשים שזהו סגוף גדול מאד] והוא זכרונו לברכה, עשה הכל כל מיני סגופים שבעולם והכל בתמימות ובאמת עד שזכה למה שזכה אשרי לו גם בענין יסורים שיש על רב הצדיקים, ממש לא נשמע ולא נראה בעל יסורים כמותו ואי אפשר לספר ולבאר והיה מלא יסורים מבית ומחוץ ובתחלה קדם סוף ימיו היה לו יסורים עצומים ונוראים אשר לא היו יסורים דגמתם בעולם וספר שהיסורים שלו הם בידו בכל עת שרוצה הוא מקבלם על עצמו ובאים עליו היסורים הללו ובעת שרוצה לסלקם נסתלקים מעליו ועצם קשי וכבד היסורים הללו היה בלי שעור ואמרו בשמו שאמר שבשעה שבאו עליו היסורים מעצם הפלגת הצער והכאב המפלג מאד מאד היה כמעט יכול לנשך עץ בשניו מעצם הכאב כדרך האדם שיש לו יסורים מפלגים שמעצם היסורים הוא חורק בשניו ועליו זכרונו לברכה, היו יסורים כבדים וקשים כל כך עד שבשעת היסורים היה אפשר, שיחתך עצים בשניו מעצם הצער אולם גדל ורבוי היסורים הקשים והעצומים שהיה לו בסוף ימיו שלשה שנים רצופים היו גדולים וקשים עוד יותר ויותר בכפלי כיפלים אשר אין לשער ולהעריך כלל וקצת מזה יבאר במקום אחר אם ירצה השם אפס קצהו ויש עוד הרבה בזה לספר אך השמטנו הרב אפילו מהמעט שאנו יודעים כי גם זה המעט הוא רב לספר ולא יספיקו הרבה יריעות ועוד חזון למועד לבאר יותר בעזרת השם יתברך
גַּם הֵבַנּוּ מִדְּבָרָיו שֶׁהָיָה מְסַפֵּר עִמָּנוּ
שֶׁבִּימֵי נְעוּרָיו בְּעֵת שֶׁיָּגַע וְטָרַח בִּשְׁבִיל עֲבוֹדַת הַשֵּׁם
הָיוּ לוֹ כַּמָּה וְכַמָּה מִינֵי סִגּוּפִים
וּכְפִי הַנִּשְׁמָע וּמוּבָן מִדְּבָרָיו שֶׁהָיָה לוֹ כָּל מִינֵי סִגּוּפִים שֶׁבָּעוֹלָם
הֵן גִּלְגּוּל שֶׁלֶג וְכוּ' וְכַיּוֹצֵא
וְאָמַר שֶׁהַסִּגּוּף לֶאֱחֹז עַצְמוֹ לִבְלִי לְחַכֵּךְ עַצְמוֹ כְּלָל
זֶהוּ הַסִּגּוּף הַגָּדוֹל בְּיוֹתֵר
דְּהַיְנוּ כְּשֶׁמְּנַשְּׁכִים לָאָדָם הַדְּבָרִים הַשְּׁכִיחִים סָמוּךְ לַבָּשָׂר
וְדֶרֶךְ כָּל אָדָם לְחַכֵּךְ עַצְמוֹ בְּכָל עֵת שֶׁמַּרְגִּישׁ אֵיזֶה נְשִׁיכָה
וְהָיָה מְקַבֵּל זאת לְסִגּוּף לֶאֱנס אֶת עַצְמוֹ לִבְלִי לַעֲשׂוֹת שׁוּם חִכּוּךְ
לא בַּיָּד וְלא בַּגּוּף וְלא בְּשׁוּם אֵיבָר
וְאָמַר שֶׁזֶּהוּ סִגּוּף גָּדוֹל מְאד
כִּי הָאָדָם מֻנָּח, וְהַנְּשִׁיכוֹת מִתְגַּבְּרִים אָז בְּיוֹתֵר
וְהוּא אָסוּר לוֹ לָזוּז בְּיָדָיו וְלא בְּשׁוּם אֵבָר
רַק מַרְגִּישׁ כָּל נְשִׁיכָה בַּמּחַ וְהוּא סִגּוּף גָּדוֹל מְאד
[וּכְבָר שָׁמַעְתִּי זאת גַּם מִשְּׁאָר אֲנָשִׁים שֶׁזֶּהוּ סִגּוּף גָּדוֹל מְאד]
וְהוּא זִכְרוֹנוֹ לִבְרָכָה, עָשָׂה הַכּל כָּל מִינֵי סִגּוּפִים שֶׁבָּעוֹלָם
וְהַכּל בִּתְמִימוּת וּבֶאֱמֶת
עַד שֶׁזָּכָה לְמַה שֶּׁזָּכָה אַשְׁרֵי לוֹ
גַּם בְּעִנְיַן יִסּוּרִים שֶׁיֵּשׁ עַל רב הַצַּדִּיקִים, מַמָּשׁ
לא נִשְׁמַע וְלא נִרְאָה בַּעַל יִסּוּרִים כְּמוֹתוֹ
וְאִי אֶפְשָׁר לְסַפֵּר וּלְבָאֵר
וְהָיָה מָלֵא יִסּוּרִים מִבַּיִת וּמִחוּץ
וּבִתְחִלָּה קדֶם סוֹף יָמָיו
הָיָה לוֹ יִסּוּרִים עֲצוּמִים וְנוֹרָאִים
אֲשֶׁר לא הָיוּ יִסּוּרִים דֻּגְמָתָם בָּעוֹלָם
וְסִפֵּר שֶׁהַיִּסּוּרִים שֶׁלּוֹ הֵם בְּיָדוֹ
בְּכָל עֵת שֶׁרוֹצֶה הוּא מְקַבְּלָם עַל עַצְמוֹ
וּבָאִים עָלָיו הַיִּסּוּרִים הַלָּלוּ
וּבְעֵת שֶׁרוֹצֶה לְסַלְּקָם נִסְתַּלְּקִים מֵעָלָיו
וְעצֶם קְשִׁי וְכבֶד הַיִּסּוּרִים הַלָּלוּ הָיָה בְּלִי שִׁעוּר
וְאָמְרוּ בִּשְׁמוֹ שֶׁאָמַר
שֶׁבְּשָׁעָה שֶׁבָּאוּ עָלָיו הַיִּסּוּרִים
מֵעצֶם הַפְלָגַת הַצַּעַר וְהַכְּאֵב הַמֻּפְלָג מְאד מְאד
הָיָה כִּמְעַט יָכוֹל לִנְשׁךְ עֵץ בְּשִׁנָּיו מֵעצֶם הַכְּאֵב
כְּדֶרֶךְ הָאָדָם שֶׁיֵּשׁ לוֹ יִסּוּרִים מֻפְלָגִים
שֶׁמֵּעצֶם הַיִּסּוּרִים הוּא חוֹרֵק בְּשִׁנָּיו
וְעָלָיו זִכְרוֹנוֹ לִבְרָכָה, הָיוּ יִסּוּרִים כְּבֵדִים וְקָשִׁים כָּל כָּךְ
עַד שֶׁבִּשְׁעַת הַיִּסּוּרִים
הָיָה אֶפְשָׁר, שֶׁיַּחְתּךְ עֵצִים בְּשִׁנָּיו מֵעצֶם הַצַּעַר
אוּלָם גּדֶל וְרִבּוּי הַיִּסּוּרִים הַקָּשִׁים וְהָעֲצוּמִים שֶׁהָיָה לוֹ בְּסוֹף יָמָיו
שְׁלשָׁה שָׁנִים רְצוּפִים
הָיוּ גְּדוֹלִים וְקָשִׁים עוֹד יוֹתֵר וְיוֹתֵר בְּכִפְלֵי כִּיפְלַיִם
אֲשֶׁר אֵין לְשַׁעֵר וּלְהַעֲרִיךְ כְּלָל
וּקְצָת מִזֶּה יְבאָר בְּמָקוֹם אַחֵר אִם יִרְצֶה הַשֵּׁם אֶפֶס קָצֵהוּ
וְיֵשׁ עוֹד הַרְבֵּה בָּזֶה לְסַפֵּר
אַךְ הִשְׁמַטְנוּ הָרב אֲפִילּוּ מְהַמְּעַט שֶׁאָנוּ יוֹדְעִים
כִּי גַּם זֶה הַמְּעַט הוּא רַב לְסַפֵּר
וְלא יַסְפִּיקוּ הַרְבֵּה יְרִיעוֹת
וְעוֹד חָזוֹן לַמּוֹעֵד לְבָאֵר יוֹתֵר בְּעֶזְרַת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה ער - כְּמוֹ שֶׁיֵּשׁ הִתְעוֹרְרוּת מֵאָדָם לַחֲבֵרוֹ
...תורה ער - כמו שיש התעוררות מאדם לחברו כמו שיש התעוררות מאדם לחברו כגון כשרואין שאחד אומר בקשות וסליחות בהתעוררות בלב נשבר אזי חברו מתעורר ממנו גם כן כי מתעורר מחברו ומתחיל להסתכל על עצמו ונתעורר גם כן, ומתחיל לומר גם כן בקשות בהתעוררות הלב כמו כן יש אצל האדם עצמו התעוררות מנה ובה שמתעורר מתוך דברי עצמו דהינו שאומר בקשות ותחנות בהתעוררות וצועק וי לי ובתוך כך נתעורר מזה ומתחיל להסתכל על עצמו היכן אני ומי צועק כך הלא וי לי, לי ממש ומתחיל שנית לצעק וי...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קפג - הַצַּדִּיקִים שֶׁבַּדּוֹר הֵם יוֹשְׁבִין בְּעִגּוּל
...בעגול דהינו סדר ישיבתם שהם יושבים בעולם כל אחד ואחד במקומו הוא על סדר העגול ואף שיש שאר בני אדם ביניהם שמפסיקין ומקלקלין סדר העגול אך דע שאלו בני אדם הם בבחינת אינו מן הישוב, ואינם נחשבים כלל ואזי נשארים הצדיקים יושבים בסדר עגול והקדוש ברוך הוא על כלם והוא בחינת ראש בית דין כי אלו הצדיקים שיושבין בעגול הם בחינת בית דין שמהם יוצא המשפט לכל אחד ואחד, הן לזכות הן לחובה וכן פרנסה יוצאת מהם שהם מחלקין הפרנסה לכל אחד ואחד כראוי לו. והעקר הוא שיהיה אהבה...
שיחות הר"ן - אות פב
שיחות הר"ן - אות פב "בזאת ידעתי כי חפצת בי כי לא יריע אויבי עלי" בזה שאויבים שלי אינם רעים כי צדיקים חולקים עלי בזאת ידעתי כי חפצת בי...
שיחות הר"ן - אות לב
...ולבלי לעין כלל בספרים של מחקרים רק להאמין בהשם יתברך באמונה לבד בלי שום חקירות כלל ואף על פי שנדמה לנו שההמון עם הם רחוקים מחקירות ואינם מחקרים כלל אף על פי כן באמת כלם הם מערבים בחקירות כי כל אחד ואחד יש לו חקירות ואפילו קטנים באים על מחשבתם חקירות ובלבולים אבל באמת צריך כל אחד ואחד לזהר מאד להרחיק החקירות מלבו ולהשליכם מלבו לגמרי לבלי להיות חס ושלום, שום חקרן כלל רק להאמין בה' ובצדיקים אמתיים באמונה לבד בלי שום חקירות כלל כי כבר זכינו לקבל תורתנו...
ספר המידות - פידיון שבויים
...אלא כל דבריהם תסתר. ג. האומר דבר בשם אומרו, מביא גאלה לעולם. ד. על ידי פדיון שבויים נתקבץ נדחיו של הפודה. ה. מי שאינו יוצא מביתו חשוב, כתפיסה. ו. בעוון משכב זכר נתפס בתפיסה. ז. מי שמרחם על השבויים, הקדוש ברוך הוא מצילו ממיתה. ח. מי שהוא בתפיסה, בידוע שגם נשמתו למעלה בתפיסה. ט. מי שבא לצדיק ושואל את הצדיק עצה ומפר עצתו אחר כך, על ידי זה נתפס בתפיסה. י. מי שמאכיל לחם לרעבים, הקדוש ברוך הוא מציל אותו מבית האסורים. יא. מי שלא תקן חטאות נעורים, על ידי...
שבחי הר"ן - סדר הנסיעה שלו לארץ ישראל - אות ב
שבחי הר"ן - סדר הנסיעה שלו לארץ ישראל - אות ב ואמר רבנו זכרונו לברכה. מי שיודע מפני מה היתה ארץ ישראל תחלה ביד כנען ואחר כך באה ליד ישראל הוא יודע מפני מה הוא היה תחלה בקאמיניץ ואחר כך בארץ ישראל...
דע שיש חן / שאלת חלום - שיחות הר"ן
...- שיחות הר"ו - אות רסב - שיחות מורנו הרב רבי נחמן דע שיש חן שמי שיכול להשתמש בזה החן הוא יכול לעשות שאלת חלום ולידע עתידות על ידי החלומות החן הזה הוא בחינת החן שמובא כאן breslev.eip.co.il/?key=30 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה א - אשרי תמימי דרך דהיינו קישור החוכמה למלכות, דהיינו להסתכל בשכל שיש בכל דבר, שזהו בחינת חן עיי"ש. ועניין החלומות ובירור החלומות, שורשו בבירור כוח המדמה של האדם. כי כוח המדמה שורה על המלכות. וכאשר האדם מסתכל בשכל שבכל דבר, על...
שיחות הר"ן - אות קמו
...סימן מ"ו] קדם תבת ועל כל פנים השם יתברך שומע קולו שזה ישועתו שנראה לי שחסר שם והעקר כי הצעקה בלבו בעצמה הוא בחינת אמונה כי אף על פי שבאים עליו כפירות גדולות וקשיות עם כל זה מאחר שצועק על כל פנים בלבו בודאי עדין יש בו ניצוץ ונקדה מהאמונה הקדושה כי אם חס ושלום, לא היה בו עוד שום נקדה מהאמונה כלל לא היה צועק כלל נמצא שהצעקה בעצמה הוא בחינת אמונה והבן זה וגם על ידי הצעקה זוכין לאמונה הינו שהצעקה בעצמה הוא בחינת אמונה כנזכר לעיל רק שהאמונה הוא בקטנות...
שיחות הר"ן - אות רעט - שיחות מורנו הרב רבי נחמן
...הר"ן - אות רעט - שיחות מורנו הרב רבי נחמן פעם אחת אמר לי בזו הלשון [וכשכבר רע מאד אזי מתבטלים לגמרי] ושאלתי אותו: איך מבטלין עצמו ? והשיב [סוגרין הפה והעינים והרי זה ביטול] מזה מובן עצה שכשהבעל דבר מתגבר מאד מאד על האדם ומבלבל דעתו מאד בכמה מיני הרהורים רעים ובלבולים הרבה שקשה לו מאד לנצחם אזי יבטל האדם עצמו לגמרי כי כל האדם יכול לבטל עצמו לגמרי לפעמים דהינו לסתם פיו ועיניו ולסלק דעתו לגמרי כאלו אין לו שום דעת ומחשבה כלל רק יבטל עצמו להשם יתברך ל...
שיחות הר"ן - אות קסג - יגיעתו וטרחתו בעבודת ה'
...מזלאטיפאלי שבהיותו יושב רבנו, זכרונו לברכה בזלאטיפאלי פעם אחת בקיץ התפלל רבנו זכרונו לברכה, בבקר השכם ואחר כך שלח את בתו הילדה שרה תחיה וקראה אותו ובא לרבנו זכרונו לברכה, ואמר לו רבנו זכרונו לברכה. לך עמי לטיל והלך עמו חוץ לעיר והלך בין העשבים ענה רבנו, זכרונו לברכה ואמר. אם היית זוכה לשמע את קול השירות והתשבחות של העשבים, איך כל עשב ועשב אומר שירה להשם יתברך בלי פניה ובלי שום מחשבות זרות ואינם מצפים לשום תשלום גמול, כמה יפה ונאה כששומעין השירה שלהם...
1 2 3 4 ...5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה בתכנים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאן

האתר Breslev.EIP.co.il נותן לך את כל ספרי רבי נחמן מברסלב
פרסם את האתר בכל מקום שאתה יכול!
© כל הזכויות שמורות
מותר לצטט חלקים בלבד מתוכן האתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
דף זה הופיע ב 0.1406 שניות - עכשיו 05_08_2020 השעה 20:13:12 - wesi2