ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב


נושאים בתורת ברסלב
באפשרותך להשתמש בטקסט שבדף, בתנאי שתשים קישור ישיר לכתובת של הדף הזה! תודה.


שאלה:

לעתיד לבוא יתוקן חטא אדם הראשון.

אשמח לדעת מהו חטא אדם הראשון? האם אפשר לתקן אותו כאן בעולם הזה? וכיצד?

כמו כן, כתב רבי נחמן שכאשר האדם חוזר בתשובה שלמה, אז הוא פושט את גופו המצורע ולובש גוף חדש מגן עדן.

אשמח לדעת את פשר העניין הזה?

תודה

תשובה:

אדם הראשון חטא כידוע בחטא עץ הדעת.

לפני שאדם הראשון חטא בחטא עץ הדעת, הוא חי בגן עדן. ואח"כ הוא נזרק משם, נגזרה עליו מיתה, התקלל וכולי.

העניין של חטא עץ הדעת הוא כדלקמן:

החטא של אדם הראשון הוא החטא של פגם הדעת.

פגם הדעת היינו הפגם של השכל האנושי שעושה הפרדה בין טוב לבין רע.

מצד האמת גם הרע בשורשו הוא טוב.

מדוע גם הרע הוא טוב? משום שלהשי"ת יש שכל וסיבה מדוע לעשות כל דבר. ומי שיודע את הסיבה הזאת, ממילא כל הרע שבעולם מתהפך אצלו לטוב.

והנה, אדם הראשון בטרם חטא, נצטווה אך ורק על מצווה אחת, שהיא לא לאכול מעץ הדעת טוב ורע. כי ביום אכלך ממנו ממנו מות תמות.

כי באמת מצד האמת, מי שזוכה להכלל בא"ס הוא אינו מת אלא חי חיים נצחיים.

ובטרם חטא אדם הראשון, הוא היה צריך לחיות חיים נצחיים, כי זה טבעו האמיתי לחיות חיים נצחיים.

וכדי לחיות חיים נצחיים, בשביל זה צריך "לדעת" את השי"ת. ולשם כך צריך דעת מזוככת. ולכן נאסר עליו לאכול מעץ הדעת.

כי דעת מזוככת היא האמונה הקדושה שהיא מעל לשכל האנושי. שעל ידי האמונה הזאת, על ידי נכלל בא"ס, ועל ידי חי חיים נצחיים בגן עדן, ועל ידי מזונותיו הם ללא טורח וכולי.

ואדם הראשון נצטווה שלא להשתמש בשכלו נגד האמונה. היינו שהוא הוזהר שלא להשתמש בשכלו ולעשות הפרדה בין טוב לבין רע. כי מצד האמת הכל טוב תמיד. ומה שייך לעשות הפרדה וכולי.

אך אדם הראשון השתמש בשכלו, ועשה הפרדה בין טוב לבין רע, דהיינו נפל אל השכל האנושי של העולם הזה. ואז ממילא נגזרה עליו מיתה, כי הוא הרחיק את עצמו מהשי"ת.

וסוד העניין הוא, כי לפני הנסיון שהתנסה אדם הראשון הוא לעבור בשאלות של החלל הפנוי בשלום. כי שם צריך אך ורק אמונה תמימה ושלמה, אמונה כ"כ חזקה שאינה מבדילה בין טוב לבין רע, שזה נגד השכל האנושי. ורק על ידי אמונה חזקה כזאת יכול האדם לזכות לאכול מעץ החיים ולחיות לעולם.

אך אדם הראשון במקום להתחזק באמונה הזאת שהכל טוב והכל אחד, במקום זה הוא בחר לאכול מעץ הדעת, היינו שבחר ללכת אחרי שכלו שיש הפרדה בין טוב לרע, ואז ממילא יש הפרדה בין לפני לבין אחרי הבריאה, ויש הפרדה בין נשמתו לבין גופו וכולי, ואז ממילא נגזרה עליו מיתה.

וכאשר אדם הראשון נזרק מגן עדן, הדבר נעשה ממילא. כי העוונות שלו זרקו אותו מגן עדן. כי בהכרח אחרי שהוא אכל מעץ הדעת טוב ורע, בהכרח שתיגזר עליו מיתה. כי ברגע שהאדם נפרד מהבורא, ממילא הריהו חשוב כמת...

ואדם הראשון נזרק מגן עדן אל הגהנום, שהוא העולם הזה ממש.

כי הגן עדן והגהנום הם בזה העולם ממש. ואדם הראשון לפני החטא שלו הוא היה בבחינת מעל המקום, ואחרי החטא שלו הוא נפל אל בחינת המקום, ולכן הוא התחבא... כי הוא נפל משכלו, ונפל אל בחינת המקום וחשב להתחבא מהשי"ת שמלא כל הארץ כבודו.

ואז נזרק אדם הראשון אל הגהנום, שהוא העולם הזה. היינו שבפועל הוא לא באמת נזרק "פיזית" משום מקום לשום מקום, אלא שבדעתו הוא נזרק אל העולם הזה, דהיינו שהוא נפל אל בחינת המקום והזמן וכולי.

כמו כן עניין זה של "בזעת אפך תאכל לחם", הקללה היא על עניין הזיעה בלבד. כי קודם שחטא אדם הראשון, גם אז היה "לעובדה ולשומרה". אך שזה היה ללא זיעה שהיא בחינת מותרות וקליפות.

כי קודם החטא, היה אדם הראשון משיג את שעשוע העולם הבא בכל דבר, גם בעבודה קשה וכולי. אך בגלל החטא, הוא נפל ממדרגתו להשיג את התכלית בכל דבר, ואז ממילא הוא צריך להתאמץ בשביל תכלית שהיא נפרדת מהפעולה שלו.

ועניין "החרב המתהפכת" הוא עניין השאלות שבאות מהחלל הפנוי, שבהם דעתו של האדם מתהפכת מצד לצד ללא מנוחה, וכך האדם בוחר משם.

**

וכדי לתקן את חטא אדם הראשון, לשם כך על האדם לתקן את דעתו. כי הפגם היה פגם הדעת.

ולתקן את דעתו, היינו לגלות את שורש הטוב שיש בכל רע בעולם, עד שלא יהיה אצלו חילוק בין טוב לרע.

ולזה אפשר לזכות אך ורק על ידי שכולל את הבריאה בבחינת לפני הבריאה.

וזה נעשה אך ורק על ידי אמת.

שעל ידי אמת זוכה לאמונה וזוכה לעבור בחלל הפנוי, ועובר את החרב המתהפכת, ואוכל מעץ החיים וחי לעולם וכולי...

**

לגבי עניין שפושט את גופו המצורע וכולי, העניין הוא כי הכל מתרחש בתוך דעתו של האדם.

פירוש: הנשמה / השכל של האדם, היא הגוף של הבורא.

וכל זמן שיש לאדם שכל אנושי, הרי שגופו ושכלו מצורע, משום שהוא לא מסוגל להכיל בתוך שכלו ונשמתו את האין סוף.

אך אחרי שחוזר האדם בתשובה שלמה, אז האדם זוכה לשכל הנקנה, שהוא הגוף החדש מגן עדן, שבו האדם מקשר את החוכמה העילאה לחוכמה תתאה וכולי. וזהו הגוף החדש של גן עדן. היינו כלי קיבול שכלי חדש שמאפשר לאדם להנות מהעולם הזה שהוא גן עדן ממש.

***

ובאותו עניין יש להוסיף, כי כל הקללות שנתקלל אדם כולן חלות גם על המין הנשי. וכל הקללות שנתקללה חווה, כולן חלות גם על המין הגברי.

כי בזעת אפך לדוגמא, הוא בחינה אחת עם בעצב תלדי בנים. כי שניהם מרמזים על עניין אחד, שהוא על ההשתדלות שהאדם צריך לעשות כדי להשיג את התכלית.

כי בכל פעם שהאדם משיג תכלית כלשהי, זו בחינת לידת בנים. וזה תמיד כרוך בעצב ובזיעה, היינו בהשתדלות ובפעולות שהן רחוקות מהתכלית הסופית, שמכך נוצר הסבל, כי האדם אינו מקושר לתכלית.

ובכלל, כל עניין אדם וחווה מרמז לדוגמא על קוב"ה ושכינתינה, שהם בחינת אדם וחווה. וכן זה מרמז על בחינת "כסדר" ו"שלא כסדר" ועל עוד בחינות שונות. והכל אחד.

ובשורה התחתונה, כל הדברים האלו רלוונטיים לכל אחד ואחד. וממילא גם כל אחד יכול לתקן את חטא אדם הראשון בכוחות עצמו בלי לחכות לאף אחד וכולי...


תכנים נוספים שיכולים לעניין אותך ועוד...
שיחות הר"ן - אות רסה - שיחות מורנו הרב רבי נחמן
שיחות הר"ן - אות רסה - שיחות מורנו הרב רבי נחמן הזהיר מאד לבלי לאכל בצלים חיים כלל אפילו עם שמן או שומן ואפילו על ידי תערובות כגון על ידי ביצים וכיוצא ואפילו בשבת והלעיג על האומרים שבשבת מצוה לאכל דבר המזיק שהם בצלים חיים ואמר שהם מזיקים מאד לכמה דברים וחשב אז כמה עניני חולאת ומכאובים וחלישות שגורמים אך שכחתים בפרטיות אך הכלל שהחמיר מאד והזהיר מאד לבלי לאכלם חיים כלל אפילו על ידי תערובות ואפילו בשבת רק מבשלים מתר לאכל ובתחלה שאלנו אותו על זה מחמת ששמענו בשם הבעל שם טוב זה שהזהיר מאד לבלי לאכל בצלים חיים ואמר שבודאי כן הוא והתחיל לחשב לכמה דברים... לחץ להמשך...
שיחות הר"ן - אות מד
שיחות הר"ן - אות מד בענין השם של אדם השם הוא דבר גדול מאד, ודבר הרבה מזה גם דבר עמנו מענין הפסוקים שנוהגין לומר קדם יהיו לרצון המתחילין ומסימין באותיות של שמו ואמר שיודע לבאר כל השמות של אותן שעמדו סביבו היכן הם רומזים וביותר מרבי שמעון דבר הרבה שמעון היא צרוף עו"ו מ"ש ולא רצה לבאר באור הדבר ואמר שצרוף הנ"ל זהו ממש כל ענינו ובחינתו של רבי שמעון זה רבי שמעון היה אחד מתלמידיו החשובים ואמר, שאל תטעה אם אמר לך היכן אתה מרמז, שגם אדם אחר ששמו כשמך אחיזתו גם כן שם אל תאמר כן ומכלל דבריו הבנו שכל אחד כפי ענינו ומדרגתו ובחינתו כן יש לו איזה צרוף ורמז ו... לחץ להמשך...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קיט - הַנִּכְנָס לְבַקֵּר אֶת הַחוֹלֶה בְּשַׁבָּת
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קיט - הנכנס לבקר את החולה בשבת הנכנס לבקר את החולה בשבת אומר: יכולה היא שתרחם כי כשאדם צריך לרחמים השם יתברך שולח לו רחמנות, שהוא ירחם על אחר ועל ידי זה מרחמין עליו 'כל המרחם על הבריות מרחמין עליו' וכמו שכתוב:ונתן לך רחמים ורחמיך בדעת, מי שיש לו דעה יש לו רחמנות כי כעס שהיא הפך הרחמנות, הוא מחמת כסילות כמו שכתוב: "כעס בחיק כסילים ינוח" ועל כן אמרו רבותינו, זכרונם לברכה: 'כל מי שאין בו דעה אסור לרחם עליו' כי אם אין בו דעה אין בו רחמנות כי כעס בחיק כסילים ינוח על כן אסור לרחם עליו כי 'כל המרחם מרחמין עליו' כנ"ל אבל אם אין... לחץ להמשך...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קנ - דְּמוּת דְּיוֹקְנוֹ שֶׁל אָבִיו רָאָה
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קנ - דמות דיוקנו של אביו ראה דמות דיוקנו של אביו ראה הוא דבר נסתר מאד איך הדמות נתראה, והוא בעצמו אינו יודע כי בודאי יעקב לא ידע ומעלת הנסיון אף שראה דמות דיוקנו... לחץ להמשך...
שיחות הר"ן - אות שו - שיחות מורנו הרב רבי נחמן
שיחות הר"ן - אות שו - שיחות מורנו הרב רבי נחמן שיך להא"ב החדש אות ד' דעת סימן א' המתחיל: דע כי לכל העולמות ולכל נברא יש קומה מיחדת וכו', למשל מין האריה וכו' וההבדלים כלם הם רמוזים בתמונת האותיות ובצרופיהם והזוכה להבין את התורה וכו' נראה לי שזהו ענין השיחה ששמעתי מפיו הקדוש קדם שבת חנוכה תקס"ה מענין הבריות של העולם שכל התמונות והצורות של כל בני אדם כלם נכללים בתבת אדם הנאמר בתורה "נעשה אדם" כי בזו התבה אדם שאמר השם יתברך "נעשה אדם" בתבה זו בעצמה נכללים כל מיני התמונות של כל בני אדם שבעולם וכן תבת בהמה וחיה וכו' הנאמר במעשה בראשית בזו התבה גם כן ... לחץ להמשך...
ספר המידות - אכילה
ספר המידות - אכילה חלק א' א. ממה שאתה אוכל תשיר, כדי שיחול ברכת השם במזונותיך. ב. שלחנו של אדם מטהר לו מכל עוונותיו. ג. שלחנו של אדם מזכה לו לעלמא דאתי ומזכה לפרנסה, והוא רשום לטוב לעלא ולעלא, ומזכה לה לאתוספא לה כח וגבורה בשעה שאצטריך לה. ד. בעוון ענוי הדין ועוות וקלקול הדין וביטול תורה בצרת בא, ובני אדם אוכלים ואינם שבעים ואוכלים לחמם במשקל. ה. כשאוכל קצת, לבו נמשך יותר אחר אכילה, ממי שלא אכל כלל ונתיאש מלאכל. ו. מפני מה נתחיבו ישראל כליה מפני שנהנו מסעדה של אותו רשע. ז. מזבח מזיח גזרות רעות ומכפר עוונות ומזין ומחבב. והשלחן דומה למזבח. ח. האו... לחץ להמשך...
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה א - תִּקְעוּ בַחֹדֶשׁ שׁוֹפָר בַּכֶּסֶא לְיוֹם חַגֵּנוּ
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה א - תקעו בחדש שופר בכסא ליום חגנו תקעו בחדש שופר בכסא ליום חגנו א. כי איש הישראלי נברא, שיהיה לו ממשלה על המלאכים וזה התכלית והסוף של ישראל כמו שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה . 'עתידין צדיקים, שיהיה מחצתן לפנים ממלאכי השרת' שנאמר: "כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל" שהמלאכים יצטרכו לשאל מישראל, כשירצו לידע מה פעל אל וצריך כל אחד לראות, שיבוא לזה התכלית, שיהיה לו ממשלה על מלאכים אך צריך לשמר עצמו מאד ולראות, שיהיה לו כח לעמד בממשלה זו שלא יקנאו בו מלאכי השרת ויפילו אותו, חס ושלום כי המלאכים מתקנאים מאד באדם כזה, שיש לו ממשלה... לחץ להמשך...
חיי מוהר"ן - ס - שיחות השיך לספורי מעשיות
חיי מוהר"ן - ס - שיחות השיך לספורי מעשיות אות ס המעשה של הבערגיר ספר אחרי שספרו לפניו מקדם מענין כתב עם אותיות של זהב וזה היה אחר פורים תקס"ט קדם פורים ספר המעשה מחכם ותם אות סא במוצאי שבת פרשת נח שנת תק"ע אחרי שאמר בליל שבת התורה המתחלת [סימן סז תנינא]. וזה בחינת הספד על סלוק הצדיק ובמוצאי שבת נכנסנו אליו כדרכנו והטה בידו שנלך מאתו ותכף הלכנו מאתו. והיה לנו לפלא כי דרכנו היה תמיד לדבר עמו הרבה במוצאי שבת והיה לנו צער קצת מזה ונכנסנו לבית הרב דפה. אחר איזה שעות שלח המשרת שלו וקרא אותנו שנכנס אליו ונכנסנו אליו אני וחברי רבי נפתלי. וצוה לספר לו ח... לחץ להמשך...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רפד - הוֹכִיחַ אֶת אֶחָד שֶׁאָמַר לוֹ, שֶׁאֵין לוֹ פְּנַאי לִלְמד
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רפד - הוכיח את אחד שאמר לו, שאין לו פנאי ללמד שמעתי בשמו, שהוכיח את אחד שאמר לו שאין לו פנאי ללמד מחמת שעוסק במשא ומתן אמר: שאף על פי כן ראוי לו לחטף איזה זמן לעסק בתורה בכל יום ואמר, שזהו מה שאמרו רבותינו זכרונם לברכה ששואלין את האדם: קבעת עתים לתורה ? קבע הוא לשון גזלה, כמו שכתוב: "וקבע את קבעיהם נפש" הינו ששואלין את האדם, אם גזל מן הזמן שהוא טרוד בעסקיו אם גזלת מהן עתים לתורה כי צריך האדם לחטף ולגזל עתים לתורה מתוך הטרדא והעסק... לחץ להמשך...
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה עח - בְּעִנְיַן הַנְהָגַת הַפְּשִׁיטוּת שֶׁל הַצַּדִּיק הָאֱמֶת
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה עח - בענין הנהגת הפשיטות של הצדיק האמת בענין הנהגת הפשיטות של הצדיק האמת הינו כי לפעמים הצדיק האמת הוא איש פשוט ממש [שקורין פראסטיק] שמתנהג עצמו בדרכי הפשיטות ואינו מגלה שום תורה ועוסק בשיחת חלין וכיוצא והוא אז בחינת איש פשוט ממש דע, כי עקר החיים היא התורה, כמו שכתוב: "כי הוא חייך וארך ימיך" 'וכל הפורש מן התורה כפורש מן החיים' ועל כן לכאורה, הדבר תמוה ונפלא איך אפשר לפרש עצמו מן התורה אפילו שעה קלה ובאמת זהו מן הנמנע ובלתי אפשר להיות דבוק בהתורה, תמיד יומם ולילה, בלי הפסק רגע וכל בעל תורה הן למדן שעוסק בלמוד התורה בגמפ"... לחץ להמשך...
באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה במאמרים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאןקבל תכנים נוספים שיעניינו אותך...
האתר Breslev.EIP.co.il נותן לך את כל ספרי רבי נחמן מברסלב

© כל הזכויות שמורות
מותר לצטט חלקים בלבד מתוכן האתר במקומות שונים, ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.

דף זה הופיע ב 0.0313 שניות
עכשיו 23_09_2019 השעה 22:39:51
wesi2