ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב
דף הביתליקוטי מוהר"ן ח"אליקוטי מוהר"ן ח"בסיפורי מעשיותשבחי הר"ןשיחות הר"ןחיי מוהר"ןספר המידותלימוד


ספרי רבי נחמן מברסלב
לחץ על ה 💎 שליד שם הספר, ותעבור לפרק "אקראי" ממנו
💎ליקוטי מוהר"ן חלק א
💎ליקוטי מוהר"ן חלק ב
💎סיפורי מעשיות
💎שבחי הר"ן
💎שיחות הר"ן
💎חיי מוהר"ן
💎ספר המידות
חיפוש בספרי רבי נחמן מברסלב
גדולת נוראות השגתו - חיי מוהר"ן - חלק 1
... הצדיק חווה את כל העולם הזה כמו ניגון. כי כל הצעקות והדיבורים והמחלוקות של העולם, הצדיק שומען את הדיבורים האלו כמו ניגון ממש, של שבחים של המלך וכולי. ראה כאן: forum.eip.co.il/forum_posts.asp?TID=110 - בעניין תורה שבכתב / שבעל פה / סודות התורה ועוד בענין מלי דעלמא ואפילו מלי דשטותא שיכולין הצדיקים הגדולים להעלות אותן דבורים ולעשות ...
מחלוקות שבין החכמים ותאוות ממון
... מחלוקות כלל. וזו בחינת משה רבנו, שאצלו לא היו מחלוקות כלל. כי כל המחלוקות הן בחינת תורת שבעל פה. ומשה הוא בחינת התורה שבכתב. ומשה הוא בחינת השורש של התורה שבעל פה. ואצל משה לא היו מחלוקות כלל. וכל המחלוקות הן רק ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה סא - עַל יְדֵי אֱמוּנַת חֲכָמִים
... מחכמה עלאה, כי 'אוריתא מחכמה עלאה נפקת' ואין יכולה לקבל מחכמה עלאה, כי אם כשיש לה שלמות ושלמות התורה, היא על ידי תורה שבעל פה כי תורה שבכתב אין לה שלמות, כי אם על ידי תורה שבעל פה ועל ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה ג - אַקְרוּקְתָּא
... אדם" . והתקון הוא שיוכל לשמע נגינה מכל אדם הוא על ידי שילמד בלילה תורה שבעל פה הינו גמרא שהיא בחינת לילה כדאיתא במדרש, 'כשהיה משה בהר ארבעים יום וארבעים לילה, לא היה יודע מתי יום ומתי לילה, רק על ידי זה כשהיה לומד תורה שבכתב, היה יודע שהוא יום, וכשלמד תורה שבעל ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה ריב - זֶה בְּחִינַת מְחָאַת כַּף אֶל כַּף
... והכפים הם יד הנביאים ואז הדמיון נתגלה, בבחינת: "וביד הנביאים אדמה" ונתקים: "ותמונת ה' יביט" גם מחאת כף זה בחינת: "וידי אדם מתחת כנפיהם" כי הכנפים הם הדבורים, בבחינת "ובעל כנפים יגיד דבר" גם נכלל התפילה בתוך תורה שבכתב ותורה שבעל פה שהם שני ידים יד כותבת ויד חותמת כח הדבור בא על ידי התקשרות לצדיקים כמובא 'פה אתקריאת מסטרא דצדיק' [עיין לענין כל הנ"ל בתיקון יח] [מסימן ר"ט עד כאן, לשון רבנו ...
שיחות הר"ן - אות קפה - גדולות נוראות השגתו
... הר"ן - אות קפה - גדולות נוראות השגתו ואמר רבנו זכרונו לברכה, שהוא יודע כל שרשי נשמות ישראל ומתחלה אמר שיודע אותם מתורה שבכתב ועדין אינו יודע אותם מתורה שבעל פה אחר איזה זמן אמר שכבר זכה לידע את שרשי הנשמות ישראל גם מתורה ...
תורה שבכתב / שבעל פה / סודות התורה ועוד - חלק 2
תורה שבכתב / שבעל פה / סודות התורה ועוד - חלק 2 תורה שבכתב / שבעל פה / סודות התורה ועוד - חלק 1. ועכשיו נבאר ... מתי יום ומתי לילה, רק על ידי זה כשהיה לומד תורה שבכתב, היה יודע שהוא יום, וכשלמד תורה שבעל פה, היה יודע ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה יט - תְּפִלָּה לַחֲבַקּוּק
... בהמה זוכרת שבמקום זה נשכה כלב והיא בורחת משם ועל כן אמרו רבותינו, זכרונם לברכה 'דברים שבעל פה, אי אתה רשאי לאמרם בכתב' ויש דברים בגו כי באמת זה המקרא "כתב זאת זכרון בספר" הנ"ל נאמר על תורה שבכתב שצריכין דוקא לכתבה [כל זה שמעתי מפיו הקדוש בעת שכתבתי לפניו תורה ...
להתקרב לצדיק / לקרוא מהספר ועוד - חלק 1
... אי אתה רשאי לאמרם בכתב' ויש דברים בגו כי באמת זה המקרא "כתב זאת זכרון בספר" הנ"ל נאמר על תורה שבכתב שצריכין דוקא לכתבה [כל זה שמעתי מפיו הקדוש בעת שכתבתי לפניו תורה הנ"ל, ולא באר ענין זה היטב] והעניין ... רבי נחמן מברסלב על עצמו: ויש דברים בגו כי באמת זה המקרא "כתב זאת זכרון בספר" הנ"ל נאמר על תורה שבכתב שצריכין דוקא לכתבה היינו שיש תורה שצריך דווקא לכותבה, שהיא התורה שבכתב. ולכאורה יש כאן קושיא מאוד גדולה. כי מילא התורה שבעל פה, באמת אסור לכותבה כדי שלא ירד מדרגה לדרגה כנ"ל. אך לפי זה מדוע בעצם יש לכתוב את התורה שבכתב. האם שם זה יורד מדרגה לדרגה? הרי תורה שבכתב צריך לקרוא אותה דייקא מהכתב ולא בעל פה, שזה בדיוק ההפך מדברי רבי נחמן מברסלב הנ"ל. ואם כן יש כאן קושיא ... ברורה לעולם את דעתו בצורה גלויה. שאלו המקומות שבהם יש לעולם קצת השגה בדברי הצדיק. והיינו תורה שבכתב. ואלו הם דברי התורה שאותם הצדיק מגלה לכל העם בצורה גלויה וכולי. ובקצרה: 1 - דעתו של הצדיק עצמו לא ניתנת ... ברבים, אלא רק למי שזוכה לשמוע אותם ישירות מהשי"ת עצמו. 3 - ויש את הבריאה עצמה שהיא בחינת תורה שבכתב, שבה לכולם יש השגה וכולי. ***** והתירוץ על הקושיא הנ"ל לגבי זה שתורה שבכתב צריך דייקא לכתוב אותה, וזה למרות שהיא בכוח המדמה, הוא כדלהלן: כי באמת מצד האמת אין קיום לתורה שבעל פה בלי תורה שבכתב. היינו בלי שיהיה עולם, אין קיום לסודות התורה שמלובשים בעולם. ואכן התורה שבכתב היא בחינת כוח המדמה, היינו שמי שאינו זוכה לשלמות התורה שבעל פה, הוא אכן יכול לטעות בצורה שבה הוא מפרש את התורה שבכתב. כי באמת התורה שבכתב היא כולה בחינת המדמה. דהיינו שמי שאינו זוכה להתגלות סודות התורה שבבריאה, הרי שכוח המדמה שלו אינו מבורר. כי כל הבריאה היא בבחינת כוח המדמה ביחס לשכל שהוא בחינת לפני הבריאה כמובא. אך שלמות התורה שבכתב, דהיינו בירור כוח המדמה, דהיינו תיקון הבריאה, הוא נעשה דייקא על ידי תורה שבעל פה, היינו על ידי התגלות ... שלמות גם לתורה שבעל פה. ********* וראה בהרחבה כאן forum.eip.co.il/forum_posts.asp?TID=110 שהתורה שבכתב היינו בחינת הבריאה. ותורה שבעל פה, היינו ביאור הבריאה, דהיינו סודות התורה וכולי. עיין שם באורך... * ...
תורה שבכתב / שבעל פה / סודות התורה ועוד - חלק 1
תורה שבכתב / שבעל פה / סודות התורה ועוד - חלק 1 ... העניין הזה, יש להבין מהו העניין של תורה שבכתב אל מול תורה שבעל פה? ומדוע תורה שבעל פה היא דווקא בחינת ... ***** ונקדים מספר הקדמות לגבי תורה שבכתב ותורה שבעל פה: כאן breslev.eip.co.il/?key=484 - ליקוטי ... כף אל כף, על ידי זה נכללת התפילה בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה. ותורה שבכתב היא בחינת יד כותבת ותורה שבעל פה היא בחינת יד חותמת. כאן ... ועל ידי תורה שבעל פה, יש שלמות לתורה שבכתב. כי אין שלמות לתורה שבכתב, אלא על ידי תורה שבעל פה. כאן breslev.eip.co.il/?key=205 - ... מבואר כי יש לעכו"ם שליטה רק בתורה שבכתב, אך לא בתורה שבעל פה. כמו כן מבואר שם כי בחינת תורה שבעל ... שיחות מורנו הרב רבי נחמן מבואר כי תורה שבכתב היא בחינת שם הוויה כפי שהוא נכתב, והוא בחינת שמש. ותורה ... לבנה. ומבואר שם כי בעולם הזה התורה שבכתב ושבעל פה הן רחוקות אחת מהשניה, כי שם הוויה לא נקרא כפי ... קוב"ה ושכינתיה, ואז יהיה חיבור בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. ואז ממילא יהיה שלמות גם לתורה שבכתב כנ"ל. כאן breslev.eip.co.il/?key=594 - קיצור ליקוטי מוהר"ן ... דייקא כשלומד תורה שבעל פה ולא רק תורה שבכתב. גם מבואר שם כי השכינה בגלות כאשר לומדים תורה שבעל פה שלא ... של הבריאה. והנה הבריאה היא בחינת התורה שבכתב, כי אותה כתב השי"ת. אך שלמות התורה שבכתב הוא דייקא על ידי תורה שבעל פה. היינו כי למרות שהשי"ת ברא ... נעשה לו סם המוות. כי עיקר שלמות התורה שבכתב, היינו שלמות הבריאה, הוא דייקא על ידי תורה שבעל פה שהיא לא ... כף אל כף, על ידי זה נכללת התפילה בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה. ותורה שבכתב היא בחינת יד כותבת ותורה שבעל פה היא בחינת יד חותמת. מחיאת ... בלפני הבריאה, על ידי זה יש שלמות לתורה שבכתב דהיינו לבריאה. על ידי שלמות התורה שבעל פה. היינו על ידי ... בבחינת תפילה שהיא לפני הבריאה. ותורה שבכתב היא בחינת יד כותבת, היינו מה שכתוב ומה שגלוי. אך התורה ... ועל ידי תורה שבעל פה, יש שלמות לתורה שבכתב. כי אין שלמות לתורה שבכתב, אלא על ידי תורה שבעל פה. התורה כולה יוצאת מחוכמה עילאה, ... רק מלובשת. ועל ידי זה נעשה שלמות לתורה שבכתב היינו לבריאה. כי שלמות הבריאה היא כאשר היא מקושרת ללפני ... מבואר כי יש לעכו"ם שליטה רק בתורה שבכתב, אך לא בתורה שבעל פה. כמו כן מבואר שם כי בחינת תורה שבעל ... דהיינו הגאווה והכפירות, הוא רק בתורה שבכתב, היינו בבחינת העולם הזה, שבו הכל נמצא בהסתרה. אך גם העכו"ם ... שיחות מורנו הרב רבי נחמן מבואר כי תורה שבכתב היא בחינת שם הוויה כפי שהוא נכתב, והוא בחינת שמש. ותורה ... לבנה. ומבואר שם כי בעולם הזה התורה שבכתב ושבעל פה הן רחוקות אחת מהשניה, כי שם הוויה לא נקרא כפי ... קוב"ה ושכינתיה, ואז יהיה חיבור בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. ואז ממילא יהיה שלמות גם לתורה שבכתב כנ"ל. כי בעולם הבא יתגלו סודות התורה שיש בכל דבר, ואז ... שנמצאים בעמקי הקליפות וכולי. * תורה שבכתב / שבעל פה / סודות התורה ועוד - חלק 2. ...
1 2
באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה בתכנים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאן

האתר Breslev.EIP.co.il נותן לך את כל ספרי רבי נחמן מברסלב
פרסם את האתר בכל מקום שאתה יכול!
© כל הזכויות שמורות
מותר לצטט חלקים בלבד מתוכן האתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
דף זה הופיע ב 0.0781 שניות - עכשיו 21_04_2024 השעה 07:18:32 - wesi2