ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב
דף הביתליקוטי מוהר"ן ח"אליקוטי מוהר"ן ח"בסיפורי מעשיותשבחי הר"ןשיחות הר"ןחיי מוהר"ןספר המידותלימוד


ספרי רבי נחמן מברסלב
לחץ על ה 💎 שליד שם הספר, ותעבור לפרק "אקראי" ממנו
💎ליקוטי מוהר"ן חלק א
💎ליקוטי מוהר"ן חלק ב
💎סיפורי מעשיות
💎שבחי הר"ן
💎שיחות הר"ן
💎חיי מוהר"ן
💎ספר המידות
חיפוש בספרי רבי נחמן מברסלב
רוח הסערה שהפכה מישוב למדבר - בבעל תפילה - חלק 1
... העולם, שיהיה מישב העולם מבני אדם דיקא דהינו מבני דעה שיודעין את השם יתברך וכיו"ב מובא כאן breslev.eip.co.il/?key=495 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רכה - כשהראה בשלמות על ידי זה הבטחון בשלמות אזי יכולין לעשות מהצפצוף דהינו הקול היוצא מהקנה שהוא רק קול פשוט וצפצוף שיהיה נעשה דבור על ידי חמשה מוצאות הפה שמחתכים הדבור כי עקר ההבדל ...
ספר המידות - ישועה
... הוא נס לאדם, האדם הזה נופל לרעה, והכל לפי גדל הנס. י. מי שאינו מזכיר שם עבודה זרה, הקדוש ברוך הוא עושה לו טובות. יא. מי שצריך לאיזה ישועה, ישמח את הצדיק. יב. על ידי בטחון האדם נפלט מצרותיו. יג. על ידי צדקה תזכה, שלא תצטרך לישועת אדם. יד. על ידי בטחון תזכה להבין, שישועתך מאת הקדוש ברוך הוא ולא מאדם. טו. גם על ידי אמת תזכה לזה. טז. כשאדם בא לאיזה נסיון, ידע כשיעמוד בזה הנסיון, שהקדוש ברוך הוא יעשה לו נס. יז. על ידי בטחון יזכה לשמח בחסד השם יתברך. יח. על ידי למוד בעמידה מפר עצת האמות. יט. על ידי תענית האדם נצול ממיתה. כ. על ידי בטחון יעשה לך חסד. כא. על ידי ענווה בא ישועה. כב. מי שמתפלל בשמחה, יזכה לשמח בישועתו. כג. הנס בא על ידי אמת. כד. הנס בא על ידי ...
ספר המידות - צדיק
... הוא מסכן, אלא ישתתף עמו צדיק אחר. ק. הצדיק יש לו כח להתפלל על אדם, שינצל מחטאים. קא. הצדיק הוא הצלם אלקים של הדור. קב. הצדיק הוא סובל לסובליו בעת צרתם. קג. יכול אדם שיהיה צדיק, אף על פי שאין לו בטחון בשלמות. קד. הצדיק יכול להתענג, ואינו ירא מהיצר הרע, כי תורתו מגנה עליו. קה. מי שאינו עומד בפני רבו, ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה סג - סוֹד כַּוָּנַת הַמִּילָה
... לחקר באלו החכמות אז יש לו צער גדול מאד ויש לו מלחמה גדולה עמהם, הינו עם בחינת הנחש הנ"ל כי מתגברים עליו מאד בלבולים ואמונות כזביות והוא בחינת מבטח בוגד שמתגבר עליו בטחון בוגד, שאינו בטחון שלם ואמת כראוי שזהו בחינת אמונות כזביות וזהו בחינות: "שן רועה ורגל מועדת מבטח בוגד" הינו שזה המבטח בוגד היא בחינות שן רועה את ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה ס - דַּע שֶׁיֵּשׁ שְׁבִילֵי הַתּוֹרָה, שֶׁיֵּשׁ בָּהֶם הִתְבּוֹנְנוּת גָּדוֹל
... שעכשו שנעשה התקשרות, שהוא בשביל הולדה שהוא בבחינת בטחון, בחינת כליות, שהם כלי ההולדה כנ"ל וזה בחינת: "בטח בה לב בעלה" על ידי זה נתבטל ונשבר בחינת הבטחון דסטרא אחרא ועל זה שוברין הכלי חרס, בבחינת: "ותבטחו בעשק ונלוז וכו' ושברה כנבל יוצרים, ולא ימצא במכתתו חרס" וכו' כי הבטחון דקדשה שנעשה על ידי ההתקשרות כנ"ל הוא להפך מהבטחון דסטרא אחרא שהוא בבחינת שבירת כלי חרס כנ"ל וגם מרמזין להם, שאם לא יתנהגו בקדשה, ויבגדו, חס ושלום בבחינת הבטחון בבחינת ההולדה אזי יהיו בבחינת שבירת כלי חרס שזה נעשה על ידי מבטח בוגד כנ"ל וזה: "אל תבטחו באלוף, משכבת חיקך שמור פתחי פיך" הינו, שאי אפשר שיהיה הבטחון, הינו כלי ההולדה, סמוכין אל הדבור שהוא בחינת אלף שהוא ראשי תבות להתיר פה אלמים וזה: 'משכבת חיקך' הינו שיהיה נעשה מזה הולדה: "ושכבה בחיקך" וזה אי ... בחינת: "שפתי צדיק ירעו רבים" 'שברים', זה בחינת בטחון, בחינת: "שברו על ה' אלקיו" בחינת כלי הולדה, כמו שכתוב: "האני אשביר ולא אוליד" כי על ידי השופר, שהוא בחינת התעוררות השנה על ידי זה הוא בחינת להתיר ...
היכלות. מה הם ההיכלות?
... שאמר שטוב מאד מי שזוכה לכנס ולטיל עצמו באמונה ושם יש היכלות וחדרים והוא נכנס ומטיל עצמו מחדר לחדר ומפלטין לפלטין. ויש שם דרכים כבושים נפלאים מאד ומשם נכנסין ומטילין בבטחון וכו' ואחר כך נכנסין יותר ויותר אשרי הנכנס ומטיל שם וכיו"ב בעוד מקומות. ***** וזה עניין גם מ"ש היכלי לאין סוף, כאן breslev.eip.co.il/?key=166 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - ...
ספר המידות - שמחה
... בידוע שהוא רחוק מגדלת השם יתברך. יד. על ידי זמר תבוא לידי שמחה והתלהבות. טו. כשתשמח את הצדיק, תוכל לעבד את השם יתברך בשמחה. טז. מי שמפרסם את הצדיק, זוכה לשמחה. יז. על ידי בטחון בא שמחה. יח. על ידי תנועות הגוף בא התלהבות הלב. יט. על ידי אמונה שלמה תבוא למדרגה שתתאוה בגוף ונפש לעבודת השם ...
סיפורי מעשיות - מעשה מעשה מביטחון / מעשה מבעל ביטחון
... מעשיות - מעשה מביטחון ענה ואמר עוד סיפרתי מעשה מבטחון וזו היא מלך אחד אמר בליבו מי ימצא שלא יהיו לו לדאוג ...
ספר המידות - אמת
... יהיו פוגמים בברית. כז. השקר בא על ידי שמקבל על עצמו פחד מבני אדם. כח. על ידי השקר שוכחין את הקדוש ברוך הוא. כט. מי שאין לו בטחון, הוא דובר שקרים, ועל ידי שקרים אין יכול לבטח באמת. ל. לפי הרחוק מאמת כן מחזיק את הסור מרע לשוטה. לא. מי שרוצה לסור מרע, ורואה שאין אמת בעולם, עושה עצמו ...
ספר המידות - מריבה
... לו שונאים, יבקש רבים, שיבקשו עליו רחמים, ויהיה לו שלום מן השונאים. מב. כשיש לך שונאים למטה, בידוע שיש לך שונאים למעלה. מג. על ידי למוד השונאים ישובו אחור. מד. על ידי בטחון לא יוכלו השונאים להרע לך. מה. על ידי הכנעה יפלו השונאים במצודה, ... שהרע לשונאו של הצדיק, על ידי זה יזכה לנצח תמיד. מח. כשבני אדם דוברים עליך, תלמד בכל לילה אגדה. מט. שני צדיקים אינם יכולים לדור בעיר אחת, עד שיהיה להם אמת. נ. על ידי בטחון אויביו לא ישמחו בצרתו. נא. מי שאין מביש פני חברו, לא ישמחו ...
1 2 3 4
באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה בתכנים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאן

האתר Breslev.EIP.co.il נותן לך את כל ספרי רבי נחמן מברסלב
פרסם את האתר בכל מקום שאתה יכול!
© כל הזכויות שמורות
מותר לצטט חלקים בלבד מתוכן האתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
דף זה הופיע ב 0.0781 שניות - עכשיו 14_04_2024 השעה 23:50:57 - wesi2