ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב
דף הביתליקוטי מוהר"ן ח"אליקוטי מוהר"ן ח"בסיפורי מעשיותשבחי הר"ןשיחות הר"ןחיי מוהר"ןספר המידותלימוד


ספרי רבי נחמן מברסלב
לחץ על ה 💎 שליד שם הספר, ותעבור לפרק "אקראי" ממנו
💎ליקוטי מוהר"ן חלק א
💎ליקוטי מוהר"ן חלק ב
💎סיפורי מעשיות
💎שבחי הר"ן
💎שיחות הר"ן
💎חיי מוהר"ן
💎ספר המידות
חיפוש בספרי רבי נחמן מברסלב
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה ח - תִּקְעוּ בַחֹדֶשׁ שׁוֹפָר
... הנ"ל, זה בחינת הרוח של כנפי ראה שהוא בחינת רוח נבואה, בחינת:"רוח ה' דבר בי" תקון המדמה הוא בבחינת הראה כי שנה ודמיון הוא תלוי בהראה כי עקר שנה ודמיון הוא על ידי קר ולח ועל כן בעת הגשמים אז נופל שנה על האדם והראה היא קר ולח, שעל ידי זה בא שנה ודמיון הינו הדמיונות ...
סיפורי מעשיות - מעשה י - מעשה מבערגיר [סוחר] ועני
... דבר כזה והבין שבודאי תכף יהיה נעשה רעש גדול וכן הוה שנעשה שם תכף רעש גדול אצל הקצין הגנרל והלך והטמין עצמו בתוך בור אחד שהיה עם מי גשמים עד שיעבר הרעש ושהה שם עמה שני ימים בתוך הבור וראתה האשה הנ"ל גדל המסירת נפש שהיה לו בשבילה ... כי הוא אינו חיב, כי לא ידע כלל] והרוצח לקח את הבת הקיסר וידע, שבודאי ירדפו אחריו והלך מן הספינה וטמן עצמו עמה בבור שהיה בו מי גשמים, עד שיעבר הרעש ואת המלחים של הספינה צוה, שתכף ומיד יחתכו העוגנים ויברחו מיד כי בודאי ירדפו ... בזה? כדרך הרוצחים, שאינם משגיחין על עצמן כלל וכן היה, שנעשה רעש, ורדפו תכף אחריהם, אך לא מצאוה שם והרוצח החביא עצמו עמה בבור של מי גשמים והיו מנחים שם והיה מפחיד אותה, שלא תצעק, שלא ישמעו בני אדם והיה אומר לה: אני מסרתי נפשי ...
שבחי הר"ן - סדר הנסיעה שלו לארץ ישראל - אות ט
... להיות בחדר סגור ומסגר מחמת המים שלא יבואו עליהם והיו ברקים ורעמים ורוחות גדולות בלי ערך והיה פחד גדול מרעש הרעמים והגשמים ושאון הגלים ומחמת פחד לא היה באפשרי לישן ...
חיי מוהר"ן - רל - יגיעתו וטרחתו בעבודת ה'
... את שלו והתבודד שם כדרכו. וכמה פעמים התיר עצמו הסוס וברח למקומו לבית חותנו. וכשראו שם שהסוס בא לבדו היו דואגים ומתפחדים מאד כי אמרו שבודאי נפל מהסוס חס ושלום. וכמה פעמים נפלו עליו גשמים גדולים בעת שהיה ביער ואחר כך בא לביתו שעה בלילה או יותר. ושמעתי מפיו הקדוש כמה פעמים שהעקר תלוי רק ביגיעות ועבודות וכו' ועל ידי זה יכול כל ...
ספר המידות - תפילה
... יהיו לו בנים חכמים. יג. כל העוסק בתורה, הקדוש ברוך הוא עושה לו חפציו. יד. יפה צעקה לאדם בין קדם גזר דין בין לאחר גזר דין. טו. אל יבקש אדם על שום דבר יותר מדאי. טז. ביום הגשמים ישועה פרה ורבה בעולם, ומליצי זכות נכנסין לפניו. יז. ... ותשבחות ממשיכין שכינתו למטה. ה. תפילת שליח צבור יש בה בחינת מלחמה. ו. מי שמקים "יהי ממון חברך חביב עליך כשלך", על ידי זה זוכה להתפלל בכונת הלב. ז. אמירת תהלים סגלה להוריד גשמים. "תהלם" ל'מטר ה'שמים ת'שתה מ'ים. ח. כל המצר בצרות ...
ספר המידות - בנים
... חלבה הסגלה לזה שיתאבל בעלה על ירושלים. פט. מכות בנים בא על ידי שוא, גם המקום גורם. צ. מי שמשמח חתן וכלה, יזכה שתלד אשתו זכרים. צא. גם על ידי הזהרות נרות. צב. שנה שיש הרבה גשמים, סימן שנולדים בזה השנה הרבה זכרים. צג. איש ואשתו שהם מקללים את עצמם, אין מגדלין את בניהם. צד. סגלה לגדול בנים: תזרע איזה מין תבואה, וכשתקצר אותה, תתן אותה לעניים, ואתה לא ...
ספר המידות - עזות
... שהיו על ראש צדיק. ו. כשרשע מעז בפני ישר, אין זה אלא כדי שהישר יפשפש במעשיו. ז. מי שיש לו עזות, בידוע שאינו מסתפק במה שיש לו. ח. התורה היא תקון לעזות. ט. על ידי עזות גשמים נעצרים, ובידוע שנכשל בעברה, וסופו שיכשל בעברה, ומתר לקרותו רשע, ...
ספר המידות - ממון
... השם טובים לפרנסה. כו. אין הגשמים נעצרין אלא על ביטול תרומות ומעשרות ומספרי לשון הרע ועזי פנים וביטול תורה ועוון גזל. כז. התקון למטר ירבה ... אזי החלשות נתמעטים. ל. אין הגשמים נעצרין אלא על פוסקי צדקה ברבים ואינם נותנים. לא. מאיסותא דביתא מביא לידי עניות. לב. שלשה דברים מביאין את ... ובזכות הארץ וחסד ויסורים. נה. הגשמים נעצרין בשביל עבודה זרה ובשביל ניאוף ובשביל צדיק, שלא נספד כהלכה ובשביל מקפחי פרנסת אחרים. נו. על ידי עניות ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה מ - אֵלֶּה מַסְעֵי בְנֵי יִשְׂרָאֵל
... גם הגלות בא על ביטול תורה, כמו שכתוב: "גלה עמי מבלי דעת" ועל ידי עבודת אלילים, בא עצירת גשמים וכשאין קמח, אין תורה ...
ספר המידות - שמחה
... ידי אמונה שלמה תבוא למדרגה שתתאוה בגוף ונפש לעבודת השם יתברך. כ. מי שמשים עצמו כשירים, יזכה להתלהבות. כא. על ידי שמחה תפיסת המח נתגדל. כב. השמחה היא סימן שהוא זרע ברך ה'. כג. הגשמים יורדין בזכות שמחת חתן וכלה. כד. על ידי שמחה של מצוה הקדוש ברוך הוא מסוכך עליו. כה. על ידי שמחה בשמחת תורה זוכה לעבד את השם יתברך ...
1 2
באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה בתכנים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאן

האתר Breslev.EIP.co.il נותן לך את כל ספרי רבי נחמן מברסלב
פרסם את האתר בכל מקום שאתה יכול!
© כל הזכויות שמורות
מותר לצטט חלקים בלבד מתוכן האתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
דף זה הופיע ב 0.1406 שניות - עכשיו 21_04_2024 השעה 09:17:27 - wesi2