ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב
דף הביתליקוטי מוהר"ן ח"אליקוטי מוהר"ן ח"בסיפורי מעשיותשבחי הר"ןשיחות הר"ןחיי מוהר"ןספר המידותלימוד


ספרי רבי נחמן מברסלב
לחץ על ה 💎 שליד שם הספר, ותעבור לפרק "אקראי" ממנו
💎ליקוטי מוהר"ן חלק א
💎ליקוטי מוהר"ן חלק ב
💎סיפורי מעשיות
💎שבחי הר"ן
💎שיחות הר"ן
💎חיי מוהר"ן
💎ספר המידות
חיפוש בספרי רבי נחמן מברסלב
אזהרה למוכיח שלא ידבק בו הרע של השומע
... הוא בחינת מלאכים, בבחינת: "וירא אליו מלאך ה' בלבת אש" ואש הזה הוא שורף אותם... כיו"ב מובא כאן breslev.eip.co.il/?key=37 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה ח - ראיתי מנורת זהב שהצדיק האמת בלבד שביטל את הרע בכוח ובפועל, דהיינו שהמתיק את הרע בשורשו לגמרי ונכלל במקום שכולו טוב שהוא העולם הבא עולם שכולו טוב, הוא דייקא יכול לירד לתוך המידות רעות של הרשע וכולי ...
פשיטות / אמונה והשגת התכלית בכל דבר.
... מה שצריכין לפעמים לעבודות קשות וכאן breslev.eip.co.il/?key=47 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה יח - קרטליתא מבואר כי הצדיק האמת משיג את התכלית הסופית בכל דבר. וראה גם כאן ... ועוד באותו עניין של השגת התכלית בכל דבר וגם מעניין שאצל הרשע אצלו ה - לט מלאכות שלו הם בחינת לט מלקות. ואצל הצדיק האמת ה - לט מלאכות שלו הם בחינת מלאכת המשכן ובחינת בריאת העולם. www.eip.co.il/?key=44 - מאמץ. ממה נובע? מי אינו צריך להתאמץ? איך להנות ממאמץ? ועוד באותו עניין שהצדיק האמת משיג את התכלית בכל דבר, והוא תמיד נמצא בתכלית הסופית. ...
תורה או תפילה? מה גדול יותר?
... שקדמה לבריאת העולם, ושתתגלה לעתיד לבוא, והתורה הזאת היא אחת עם התפילה. התפילה של הצדיק האמת היא כולה שתיקה מעל הדיבור ומעל המחשבה. תפילה שהיא כולה דבקות בלבד, ללא דיבור וללא מחשבה וכולי. ואצל הצדיק האמת, גם לימוד התורה שלו, הוא כולו דבקות וכולי. כי אצל הצדיק האמת אין חילוק בין תורה לבין תפילה. יחד עם זאת, אצל מי שאינו צדיק אמת, העניין הוא ... היינו ככל שהתפילה של האדם טובה יותר, כך הוא זוכה לתורה גבוהה יותר. וגם אצל הצדיק האמת שזוכה להכלל בא"ס, גם הוא זוכה לכך רק על ידי תפילה! ז"א הוא גם לומד תורה, כדי לדעת ...
מדוע העולם הזה קיים? הרי התכלית היא העולם הבא!
... וכולי, כל הדברים האלו הם כינויים שונים לעולם הזה ממש. הצדיק האמת זוכה להשיג את שעשוע העולם הבא והתכלית הסופית, בכל דבר ... הרעות והטוב, והכל לפי הכלי של המקבל וכולי... הרעיון הוא שהצדיק האמת משיג את התכלית בכל דבר והוא כבר נמצא בעולם הבא וכבר ...
קיום המצוות של הצדיק האמת
... המצוות של הצדיק האמת רק מי שהוא צדיק אמת, רק הוא זוכה למה שאמר רבי נחמן מברסלב ... ואמר שכל זה הוא רק בחינת עצות אבל העבודה בעצמה של הצדיק האמתי זה גבוה ונעלם מאד. ואפילו מלאך ושרף אינו יודע זאת כי אם ... מדרגתו בבחינת נעשה ונשמע הינו תורה ותפילה כנ"ל **** והצדיק האמת הוא זוכה להשיג את קיום כל התורה כולה גם ללא גוף גשמי כלל, ... את קיום כל המצוות, באמצעות המצווה של עץ הדעת וכולי... והצדיק האמת שזוכה לתקן את חטא אדם הראשון בשלמות, הוא דייקא יכול לקיים ... - ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה עח - בענין הנהגת הפשיטות של הצדיק האמת כי קדם קבלת התורה היה העולם מתקים רק בחסדו כי לא היה עדין ...
להאיר בדרי מעלה ובדרי מטה
... יתברך] כי יש גם תורת ה ממש וגם השי"ת מקיים את כל המצוות ממש. והצדיק האמת רק הוא זוכה לקיים את כל המצוות כמו שהשי"ת מקיים אותן ממש. ראה כאן: forum.eip.co.il/forum_posts.asp?TID=64 - קיום המצוות של הצדיק האמת כי השי"ת אין לו גוף ולא דמות הגוף, ובכל זאת הוא מקיים את כל המצוות. והצדיק האמת יודע לקיים את כל המצוות גם בלי גוף כלל. וזאת הסיבה שבגללה הוא זוכה לעלות מדרגה לדרגה גם אחרי מותו וזוכה ... צדיק אמת באמת, גם הוא רחוק בתכלית הריחוק מהשי"ת. היינו כי באמת גם הצדיק האמת שנכלל בא"ס לגמרי גם הוא עולה מדרגה לדרגה עד אין סוף. ויש את הבחינה של תשובה על תשובה עד אין סוף. וגם ...
האם העולם קיים בזכות התורה או התפילה?
... - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה ח - ראיתי מנורת זהב התורה דעתיקא מחייה את העולם ומלובשת בכל דבר breslev.eip.co.il/?key=255 - ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה עח - בענין הנהגת הפשיטות של הצדיק האמת forum.eip.co.il/forum_posts.asp?TID=64 - בעניין קיום המצוות של הצדיק האמת
גשר צר מאוד - לא לפחד כלל - חלק 2
... יכול לעמוד במחלוקת הזאת עם אמונה. והצדיק האמת מתגבר על המחלוקת הנ"ל של החלל הפנוי עם ... התורה ועוד וסוד העניין הוא, כי הצדיק האמת לוקח את כל דברי האפיקורסות שיש בעולם שהם ... האפיקורסות ששם היא הכי גדולה... והצדיק האמת יודע איזה סודות מלובשים דייקא בתכלית ...
היכלי התמורות. מה הם? האם אתה בהיכלי התמורות?
... התמורות או לא?! דבר נוסף, רבי נחמן מברסלב בסוף דבריו כותב שאצל הצדיק האמת שהוא לא בהיכלי התמורות, בעיניו כל ההשגות האמיתיות שלו הן כמו כלום ממש. והשאלה היא, איך זה יכול להיות שמצד אחד אנחנו אומרים שהצדיק האמת בלבד הוא לא בהיכלי התמורות ושהוא משיג השגות אמיתיות באמת, ומצד שני אנחנו אומרים שבעיני הצדיק ההשגות שלו הם כלום ממש. ז"א האם מצד ... לכלום, ואם הן לא אמת אלא רק היכלי התמורות, אז מה ההבדל בין ההשגה של הצדיק האמת, לבין זו של זה שעדיין נמצא בהיכלי התמורות? ז"א, מאחר שגם הצדיק האמת וגם מי שבהיכלי התמורות שניהם תמיד צריכים / רוצים להתקדם, אז ממילא מה ההבדל ביניהם? מדוע הצדיק האמת נקרא שיש לו השגת אמת, אך זה שאינו צדיק אמת הוא עדיין בהיכלי התמורות? וכמובן גם השאלה הראשונה, מה ההבדל בין השגה של אמת לבין היכלי ...
רוח הסערה שהפכה מישוב למדבר - בבעל תפילה - חלק 2
... שהבעל תפילה יושב מחוץ לישוב. כי באמת הוא בישוב האמיתי וכולי... * ובאמת, מקום מגוריו של הצדיק האמת, הוא מקומו של עולם. כי הוא כולו כלול באין סוף ממש שהוא מעל המקום. כמובא כאן breslev.eip.co.il/?key=178 - ... - אלה מסעי בני ישראל - פירוש סותר אחד את השני כי כל הנסיעות הן בחינת פגם האמונה. אך אצל הצדיק האמת הוא בחינת הקבצן החיגר ללא רגליים, דהיינו שאין שייך אצלו שום הליכה כלל, כי הוא מחוץ למקום לגמרי, והוא דייקא ... בגלל הכלי הפגום של האדם, לכן העולם הזה מצטיר אצלו כמו יער עם חיות טורפות וכולי. אך אצל הצדיק האמת כל הצעקות של החיות הטורפות, זה מצטייר כמו שירה נעימה ביותר וכולי... * ומקום הישוב הפך לבחינת מדבר. ומדבר ...
1 2 3 4 ...5
באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה בתכנים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאן

האתר Breslev.EIP.co.il נותן לך את כל ספרי רבי נחמן מברסלב
פרסם את האתר בכל מקום שאתה יכול!
© כל הזכויות שמורות
מותר לצטט חלקים בלבד מתוכן האתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
דף זה הופיע ב 0.0820 שניות - עכשיו 15_04_2024 השעה 00:36:42 - wesi2