ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב
דף הביתליקוטי מוהר"ן ח"אליקוטי מוהר"ן ח"בסיפורי מעשיותשבחי הר"ןשיחות הר"ןחיי מוהר"ןספר המידותלימוד


ספרי רבי נחמן מברסלב
לחץ על ה 💎 שליד שם הספר, ותעבור לפרק "אקראי" ממנו
💎ליקוטי מוהר"ן חלק א
💎ליקוטי מוהר"ן חלק ב
💎סיפורי מעשיות
💎שבחי הר"ן
💎שיחות הר"ן
💎חיי מוהר"ן
💎ספר המידות
חיפוש בספרי רבי נחמן מברסלב
ספר המידות - ליצנות
... את האדם על הקדוש ברוך הוא ועל הבריות. ז. על ידי ליצנות בא שרפה. ח. הלועג על דברי חכמים, נדון בצואה רותחת. ט. כל ליצנותא אסירא חוץ מליצנותא דעבודה זרה. י. קשה ליצנות, שתחלתו יסורים וסופו כליה. יא. המתלוצץ מזונותיו מתמעטין ונופל בגיהנום ומביא כליה לעולם. ...
ספר המידות - צדיק
... שעושין לצדיק, על ידי זה זוכין לעולם הבא. קח. מי שיש לו אמונה שלמה בשם יתברך, יכול לעשות נחת רוח לצדיק. קט. מי שאין לו שום הרהורי עבודה זרה, הוא משתוקק תמיד להציל את הצדיקים. קי. מי שרוצה לעשות טובה לצדיק, הקדוש ברוך הוא נותן לו כח לזה. קיא. תלמיד חכם המבעט ברבותיו, נתקצרו שנותיו. קיב. המנהיג עצמו ברבנות כשיש גדול ...
שיחות הר"ן - אות רלז - שיחות מורנו הרב רבי נחמן
... רק אמר זאת בדרך ליצנות כדי להטעות את עובדי הבעל כמבאר שם במקרא אף על פי כן נכשל אחר כך על ידי זה עד שעבד בעצמו עבודה זרה כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה על כן צריכין לזהר מזה מאד כי ברית כרותה לשפתים וכו' כמו שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה ...
לעלות מדרגה לדרגה ללא מאמץ
... דבר כי 'אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניא עם בריותיו' אך מה שצריכין לפעמים לעבודות קשות .. והעבודה זרה והכפירות הם בבחינת: "אף אין יש רוח בהם" שאין בהם שום רוח כלל והקטני אמנה הם בבחינת "מקצר רוח" שהוא כמו ממצע דהינו שאין להם אמונה שלמה שהיא בחינת מאריך רוחו, כמובא במקום אחר ...
ספר המידות - כבוד
... על צווי של הצדיק, הוא נופל מחשיבותו. יח. על ידי רדיפת הכבוד בא לידי הרהורי עבודה זרה. יט. אדם שהוא בחשיבות אין צריך לבזותו, אף על פי שהוא רשע. כ. צריך לתן כבוד למלכות, אף על פי שהוא עובד עבודה זרה. כא. על ידי כבוד שמכבדין את התורה, אדם נצול משונאיו. כב. כבוד הנס לבוא בהצנע. כג. מי שהוא מבזה, בידוע שהוא אוהב כזבים. כד. הבגדים של האדם מכבדין את האדם. כה. ...
חיי מוהר"ן - שצב - ענין המחלוקת שעליו
... אחר המשגע והוא היה טוען עמהם הרבה שהם כלם בטעותים גדולים כי היה בקי בכל השכליות והסברות של דרכי העבודה זרה שלהם כי העבודה זרה של הקדמונים היו להם בזה כמה סברות ושכליות של טעות. ואברהם אבינו עליו השלום היה בקי מאד בכל סברותיהם ודרכי טעותיהם. והיה מוכיחם ומראה להם שהכל טעות וגלה ...
ספר המידות - דרך
... בלילה שיש לך פחד בשעת שנה, אל תלך בדרך ביום. ו. הדרכים מביאים את האדם ללשון הרע, עבודה זרה, גלוי עריות ושפיכת דמים, ואלו העברות מפסידין את הפרנסה. ז. הפסיעה גסה מבלבלת את המחשבה מלעין. ...
סיפורי מעשיות - מעשה ד - מעשה ממלך שגזר שמד
... זה שמעתי עוד מצאתי קצת רמזים מהמעשה זו בקפיטל הנ"ל "ננתקה את מוסרותימו" מוסרות הם של עור, בחינת תפילין "עבותימו" עבות הם חבלים, בחינת ציצית, כמו שדרשו רבותינו, זכרונם לברכה פסוק זה במסכת עבודה זרה על ציצית ותפילין "יושב בשמים ישחק", כי השור ושה שבשמים שחקו ממנו "אז ידבר אלימו באפו ובחרונו יבהלמו" הכעס והבהלה והפחד הנ"ל "ואני נסכתי מלכי על ציון הר קדשי" ...
ספר המידות - דין
... ב. על ידי שהדין תורה הולך ונתמעט, על ידי זה הפרנסה נתמעטת, וכן להפך. ג. על ידי העמדת דינים שאינם הגונים באים הרהורי עבודה זרה. ד. על ידי חתון עם תלמיד חכם על ידי זה נתמנים דינים כשרים. ה. על ידי דינים כשרים התורה חביבה בעולם. ו. על ידי הבזיונות שמבזין את הדינים, התבואה ...
שיחות הר"ן - אות ס
... בענין ערלה כי איתא בזוהר שבאותן השלש שנים שורה קלפה על האילן ובדורות הראשונים טעו בזה עד שהיה להם עבודה זרה בזה בתחלת נטיעת האילן דוקא בעת ששורה הקלפה הנ"ל כי כפי שהיו יודעין היטב ענין נטיעת האילן מה שנעשה מזה היה נדמה להם על פי טעותם שבודאי צריכים לעשות אותו העבודה זרה חס ושלום, שהיו עובדים כי היה נדמה להם שהוא פשוט כפי מה שטעו בחכמתם על כן אסור לגלות ענינים כאלו ...
1 2 3 4 ...5
באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה בתכנים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאן

האתר Breslev.EIP.co.il נותן לך את כל ספרי רבי נחמן מברסלב
פרסם את האתר בכל מקום שאתה יכול!
© כל הזכויות שמורות
מותר לצטט חלקים בלבד מתוכן האתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
דף זה הופיע ב 0.0859 שניות - עכשיו 14_04_2024 השעה 23:17:16 - wesi2