ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב
דף הביתליקוטי מוהר"ן ח"אליקוטי מוהר"ן ח"בסיפורי מעשיותשבחי הר"ןשיחות הר"ןחיי מוהר"ןספר המידותלימוד


ספרי רבי נחמן מברסלב
לחץ על ה 💎 שליד שם הספר, ותעבור לפרק "אקראי" ממנו
💎ליקוטי מוהר"ן חלק א
💎ליקוטי מוהר"ן חלק ב
💎סיפורי מעשיות
💎שבחי הר"ן
💎שיחות הר"ן
💎חיי מוהר"ן
💎ספר המידות
חיפוש בספרי רבי נחמן מברסלב
האם הגעתי לתכלית ומה היא ידיעה שלמה?
... כי התכלית היא תשובה מלאה, דהיינו אין שאלות משום סוג... ראה גם כאן forum.eip.co.il/forum_posts.asp?TID=121 - היכלי התמורות. כיצד תדע שיצאת מהיכלי התמורות? * יש אנשים למשל, שחיים בצורה שגרתית, כלומר עבודה משפחה, ואין להם שום שאלות קיומיות אם הגעתי לתכלית או לא.. או שאלות מהחלל הפנוי, אנשים ...
תורה שבכתב / שבעל פה / סודות התורה ועוד - חלק 2
... וזהו: "קומי רני בלילה" הינו שתהיה תקומה להרנה הינו על ידי הלילה שהיא גמרא ש"ס אך כשלומד שלא לשמה, הינו בשביל שיתקרא רבי הלמוד אינו בחשיבות כל כך = היינו הגאווה שמונעת מהאדם להיכלל בא"ס ולהבין את התורה דעתיקא. וכשלומד בלילה חוט של חסד נמשך עליו ומגן עליו שלא יזיק לו ...
חיי מוהר"ן - שפט - מעלת תורתו וספריו הקדושים
... סימן קמ"ב מבאר גם כן מה שבאר לי פעם אחת ואמר לי כי התורות שלו הם כמו מי שנכנס לפלטין שיש בו היכלות וחדרים ואכסדראות ופשפשין נאים נפלאים ונוראים מאד, ועליות על גבי עליות שונות בדרכי חדושים נוראים. ותכף כשנכנסין בחדר אחד ומתחילין ...
ספר המידות - אמת
... המידות - אמת חלק א' א. מי שרוצה לדבק את עצמו בהשם יתברך, עד שילך במחשבתו מהיכל אל היכל ויראה את ההיכלות בעיני השכל, ישמר את עצמו מלומר ...
מיהו הצדיק האמת של הדור הזה?
... של השי"ת ממדעו של האדם. וכל זמן שהאדם לא יודע את הדברים האלו, לא משנה אם הוא יהיה בהיכל של המשיח, או ישב צמו להשי"ת או יהיה בגן עדן שמחלק ראשונה, הרי שנשמתו של האדם הזה סובלת סבל רב ואינה זוכה להתענג על ה'. ...
היכלי התמורות. מה הם? האם אתה בהיכלי התמורות?
היכלי התמורות. מה הם? האם אתה בהיכלי התמורות? breslev.eip.co.il/?key=515 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רמה - דע שיש חדרי תורה דע שיש חדרי ... משם אוצרות וסגלות יקרות וחמודות מאד אשרי חלקו אבל דע, שצריך לזהר מאד, לבל יטעה בעצמו, כי לא במהרה זוכין לזה כי יש כמה וכמה חדושין שאינם באים משם רק מהיכלי התמורות כי את זה לעמת זה עשה אלהים ואף שנדמה לאדם להשגה גדולה אף על פי כן, גם שם יש חדושים נאים שנדמין להשגות וגם בזה יש כמה בחינות ... ודע שכל אדם קדם שמשיג בתורה השגה של אמת צריך לילך בהכרח דרך אלו היכלות התמורות אבל הכלל שאסור לטעות בעצמו לסבר שכבר בא אל ההשגה הראוי כי אם יסבר כן ישאר שם חס ושלום ... ואפילו אם עשה עבדות ותעניתים וסגופים בשביל השם יתברך ואחר כך זכה לחדושין אף על פי כן אל יעמד על זה לסבר שהם השגות של אמת הנ"ל כי אפילו להדמיונות של היכלי התמורות צריך עבדות ותעניתים ... וכמו כן תבין הנמשל מעצמו כי יש מי שנדמה לו שנכנס לפנים, ולפני ... בכל פעם שיתחיל השם יתברך להראות לו אור התורה כאלו לא התחיל להשיג כלל מימיו. ********* והשאלה היא פשוטה, כיצד באפשרותו של האדם לדעת שהוא כבר לא בהיכלי התמורות? רבי נחמן מברסלב אומר "ואז יראה ההפרש". אך כיצד יראה את ההפרש? אולי הוא עדיין מטעה את עצמו והוא עדיין בהיכלי התמורות? ז"א כיצד ניתן לדעת בוודאות האם אתה בהיכלי התמורות או לא?! דבר נוסף, רבי נחמן מברסלב בסוף דבריו כותב שאצל הצדיק האמת שהוא לא בהיכלי התמורות, בעיניו כל ההשגות האמיתיות שלו הן כמו כלום ממש. והשאלה היא, איך זה יכול להיות שמצד אחד אנחנו אומרים שהצדיק האמת בלבד הוא לא בהיכלי התמורות ושהוא משיג השגות אמיתיות באמת, ומצד שני אנחנו אומרים שבעיני הצדיק ההשגות שלו הם כלום ממש. ז"א האם מצד האמת האמיתית, האם ההשגות של הצדיק הן אמת או לא? אם הן אמת, אז מה פשר העניין שהצדיק מחשיב אותן לכלום, ואם הן לא אמת אלא רק היכלי התמורות, אז מה ההבדל בין ההשגה של הצדיק האמת, לבין זו של זה שעדיין נמצא בהיכלי התמורות? ז"א, מאחר שגם הצדיק האמת וגם מי שבהיכלי התמורות שניהם תמיד צריכים / רוצים להתקדם, אז ממילא מה ההבדל ביניהם? מדוע הצדיק האמת נקרא שיש לו השגת אמת, אך זה שאינו צדיק אמת הוא עדיין בהיכלי התמורות? וכמובן גם השאלה הראשונה, מה ההבדל בין השגה של אמת לבין היכלי התמורות, איך מבדילים ביניהם? * איך אפשר לדעת בלשון פשוטה, מהן היכלי התמורות? מהן מייצגים לנו בחיים היום יומיים? ומה עם התשובה, איך יודעים שעדיין לא יצאנו מהן וכמובן איך יוצאים מהן? * בפשיטות, היכלי התמורות היינו כל הדמיונות שיש לאדם לפני שהוא מבין שהכל טוב ושהכל אחד וכולי. איך יודע האדם שהוא יצא מהם? ברגע שכל השאלות שלו יעלמו. כל זמן שיש לאדם שאלות כלשהן, הרי שהוא עדיין לא נמצא באמונה שלמה, והוא עדיין בהיכלי התמורות. כאשר האדם מגיע לאמונה שלמה באמת, בשלמות שאין שלמות גדולה ממנה, אז כל השאלות שלו נעלמות, ואז הוא חי בגן עדן ממש. כך שאם עדיין יש לאדם שאלות כלשהן, בתחום כלשהו, אם עדיין לא הכל ברור, אז האדם עדיין בהיכלי התמורות. * תוספת: לגבי העניין שלמרות שהצדיק משיג השגה של אמת, בכל זאת הוא מחזיק את ההשגות שלו ... יראה ההפרש", העניין הוא כי כל זמן שיש לאדם ספק האם הוא נמצא בהכלי התמורות, הרי שהוא בהכלי התמורות ללא צל צילו של ספק. הדרך של האדם לדעת שהוא לא נמצא בהיכלי התמורות, היא רק כאשר הוא מגיע לידיעה שלמה כזו, שעליה לא ניתן להטיל ספק האם האדם בהיכלי התמורות. ואז יראה ההפרש, היינו כאשר האדם מגיע לתכלית הידיעה שלא נדע, ואז הוא מגיע לידיעה שלמה ... הפך / שונה, דהיינו כל זמן שהאדם יודע דבר שאפשר לא לדעת אותו / לדעת דבר אחר שונה ממנו, הרי שהוא עדיין לא נמצא בתכלית הידיעה שלא נדע, והוא עדיין נמצא בהיכלי התמורות. על האדם להבין, כי הקליפה קודמת לפרי. וככל שהקליפה קרובה יותר לפרי, כך היא דקה יותר. ולכן ההשגות של היכלי התמורות נראות כהשגות של אמת, מאחר שהן קרובות לפרי, אך באמת הן כולן קליפות בלבד. ורק כאשר האדם ... שאין שלמות אחריה, כל זמן שקיימת אפשרות לדעת יותר, הרי שהאדם לא נמצא בתכלית הידיעה. דבר נוסף: כל זמן שיש לאדם שאלה כלשהי בנושא כלשהו, הרי שהוא עדיין בהיכלי התמורות. דהיינו כל זמן שהשאלות הבאות מהחלל הפנוי עדיין קיימות אצל האדם, הרי שהוא עדיין בהיכלי התמורות. ויותר מכך, גם אם נדמה לאדם שיש לו תשובות לשאלות שבאות מהחלל הפנוי, גם אז הוא בהיכלי התמורות. כי לשאלות שבאות מהחלל הפנוי אין תשובות. אלא שבשכל הנקנה השאלות האלו לא קיימות כלל, וזה ... זמן שהאדם לא זוכה להגיג לשכל כ"כ גדול שבו השאלות של החלל הפנוי לא נכנסות כלל, הרי שהוא עדיין לא הגיע אל השגת האין סוף, והרי שהוא עדיין בחלל הפנוי בהיכלי התמורות ובעמקי הקליפות, גם אם נדמה לו ש... וכולי... וראה גם כיו"ב: ... כל ידיעה שהיא בשכל אנושי, היא לא וודאית, כי היא תלויה בשכל. ורק ידיעה שהיא בשכל הנקנה, רק היא ידיעה אמיתית באמת, מאחר שהיא נצחית באמת. * בהמשך לעניין היכלי התמורות, נשאלת השאלה הבאה: אמר רבי נחמן מברסלב ודע שכל אדם קדם שמשיג בתורה השגה של אמת צריך לילך בהכרח דרך אלו היכלות התמורות והשאלה היא מדוע? מדוע באמת חובה לעבור דרך היכלי התמורות? אז כמובן שהקליפה קודמת לפרי, ולפני שמשיגים את מה שיש מעל השכל האנושי ולפני שמשיגים את ...
שיחות הר"ן - אות צו
... מדרגא לדרגה אזי מנסים אותו אם יש לו כח לעמד בהיכל המלך והיכל המלך הוא בחינת פה של הצדיק שנקרא היכל שהוא בגימטריא אדני שהוא בחינת פה כמו ... נסיון לזה הצדיק שעליו המחלקת, אם יש לו כח לעמד בהיכל המלך בפה של הצדיק החולק עליו ועל ידי ...
הר של זהב ומבצר של מרגליות
... כדי להגיע אל השכל שיש מעל השכל. ודינים היינו קליפות, היינו הקדמות, היינו ההקדמות שצריך לדעת כדי להגיע אל מעל לשכל. וכיו"ב צריך בהכרח גם לעבור דרך היכלי התמורות, שגם זו בחינת דינים וזהב. מבצר = מקום שמור / סגור / חומה וכיו"ב. מרמז על האין סוף. שהכתר ...
חיי מוהר"ן - ת - ענין המחלוקת שעליו
... שלומנו קובלים לפניו שקשה להם לסבל ענין המחלקת והרדיפות וכו' ענה ואמר להם תאמינו לי שיש בידי כח לעשות שלום עם כל העולם שלא יהיה שום חולק עלי אבל מה אעשה שיש מדרגות והיכלות כאלו שאי אפשר לבא אליהם רק על ידי מחלקת. והראיה, כי משה רבנו עליו השלום בודאי היה לו כח המושך להמשיך את כל ישראל אליו כדכתיב: "ויקהל משה את כל עדת בני ישראל" ...
חיי מוהר"ן - נט - שיחות השיכים להתורות
... הנעור בלילה סימן נ"ב נאמר בתחלת שנת תקס"ג. מאמר ויהי מקץ זכרון סימן נ"ד נאמר בשבת חנוכה שנת תקס"ה. מאמר וביום הבכורים סימן נ"ו. נאמר בשבועות תקס"ה. מאמר תלת נפקין והיכל הקדש סימנים נ"ח, נ"ט, נאמרו בראש השנה תקס"ו. מאמר פתח רבי שמעון סימן ס' נאמר בראש השנה תקס"ז. מאמר חדי רבי שמעון סימן ס"א נאמר בראש השנה תקס"ח. מאמר ויסב סימן ס"ב נאמר ...
1 2 3 4 ...5
באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה בתכנים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאן

האתר Breslev.EIP.co.il נותן לך את כל ספרי רבי נחמן מברסלב
פרסם את האתר בכל מקום שאתה יכול!
© כל הזכויות שמורות
מותר לצטט חלקים בלבד מתוכן האתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
דף זה הופיע ב 0.0938 שניות - עכשיו 21_04_2024 השעה 07:12:37 - wesi2