ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב
דף הביתליקוטי מוהר"ן ח"אליקוטי מוהר"ן ח"בסיפורי מעשיותשבחי הר"ןשיחות הר"ןחיי מוהר"ןספר המידותלימוד


ספרי רבי נחמן מברסלב
לחץ על ה 💎 שליד שם הספר, ותעבור לפרק "אקראי" ממנו
💎ליקוטי מוהר"ן חלק א
💎ליקוטי מוהר"ן חלק ב
💎סיפורי מעשיות
💎שבחי הר"ן
💎שיחות הר"ן
💎חיי מוהר"ן
💎ספר המידות
חיפוש בספרי רבי נחמן מברסלב
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה נא - כְּשֶׁאַתֶּם מַגִּיעִין לְאַבְנֵי שַׁיִשׁ טָהוֹר
... השגחת השם יתברך אפילו אחר הפעלה, שהוציא הקדוש ברוך הוא מכח אל הפעל כל הדברים הם באחדות עמו והרע יונק מהשארת ההשגחה, הינו מאחורי כתפה כידוע והוא רחוק מאחד ועל ידי אמת השגחת השם יתברך עליו, כמו שכתוב ... עיני" כי על ידי שקר הוא מסיר מעליו השגחת השם יתברך, והוא רחוק מאחד אך על ידי אמת, השגחת השם יתברך עליו ועל ידי ההשגחה, כלו אחד כמו שהיה קדם הבריאה כנ"ל ועל כן שכר עולם הבא, "עין לא ראתה אלהים זולתך" ... עתיקים. [שיך לעיל] ובשביל זה השקר מזיק לעינים כי על ידי השקר מסלק השגחת עיני השם יתברך ופוגם בעינים, שהם בחינת השגחה כנ"ל כי השקר נמשך מרחוק מאחד שמשם עקר אחיזת הטומאה, שהוא הרע, שהוא השקר, כנ"ל ומחמת זה בעצמו, פוגם על ידי שקר בהשגחה ומסלק השגחת השם יתברך מעליו כי על ידי השגחת השם יתברך הכל אחד אחר הבריאה כמו קדם הבריאה ועל ידי השקר פוגם באחד, כי השקר רחוק מאחד כנ"ל על כן מסלק ההשגחה על ידי השקר ומפריד, חס ושלום, אחר הבריאה מקדם הבריאה שמשם עקר אחיזת הטומאה כנ"ל אבל על ידי אמת שהוא בחינת כלו אחד, כלו טוב על ידי זה ממשיך השגחת השם יתברך, ואז הכל אחד כי על ידי ההשגחה, נכלל אחר הבריאה בקדם הבריאה כנ"ל וזהו אמר רבי עקיבא וכו' כנ"ל ובזה מקשר המאמר הזה ...
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה ח - תִּקְעוּ בַחֹדֶשׁ שׁוֹפָר
... העולם על ידי נפלאות הינו על ידי השגחה לבד שהיא בחינת נפלאות, שלא כדרך הטבע כי חדוש העולם לעתיד הוא בבחינת ארץ ישראל כי עקר ארץ ישראל הוא על ידי ... אז יתנהג כל העולם כלו על ידי השגחה לבד, כמו ארץ ישראל ואז יתבטל הטבע לגמרי, ויתנהג העולם על ידי השגחה לבד שהוא בחינת נפלאות, שלא כדרך הטבע ואז יתער שיר חדש, בחינת: "שירו לה' שיר חדש, כי נפלאות עשה" הינו השיר שיתער לעתיד, שהוא נגון של השגחה, בחינת נפלאות כי אז יתנהג העולם על ידי השגחה ונפלאות כי יש נגון של בחינת דרך הטבע וזה בחינת: "השמים מספרים כבוד אל, ומעשי ידיו מגיד הרקיע" שהוא בחינת ... שיר חדש של בחינת נפלאות, בחינת השגחה כי אז יהיה ההנהגה על ידי השגחה לבד ושיר החדש הזה שיתער לעתיד הוא בחינת שיר פשוט, כפול, משלש, מרבע שעולה ע"ב בחינת חסד שעל ידו יהיה חדוש ... בבחינת ארץ ישראל הינו בבחינת השגחה כמו ארץ ישראל ואז יתער השיר של השגחה ונפלאות ושיר הזה הוא בחינות קול הנ"ל וזה בחינת: "וירא מנחה כי טוב ואת הארץ כי נעמה, ויט שכמו לסבל, ויהי למס ... יהיה בבחינת ארץ ישראל בחינת השגחה וזה בחינת ראש השנה בבחינת: "תמיד עיני ה' אלקיך בה מראשית השנה" וכו' ואז יתער שיר חדש כנ"ל וזה בחינות תשרי, ... אדמה" בחינת הרוח של כנפי ראה השגחה, בחינת ארץ ישראל וזה בחינת הראה בבחינת מה שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה 'למה נקרא שמה ראה שמאירת את העינים' ... הנאמר בארץ ישראל שהוא בחינת השגחה כנ"ל נגון ושיר חדש הנ"ל בבחינת הראה זה בחינת: "קרא בגרון אל תחשך כשפר הרם קולך" והגרון הוא הראה כנ"ל, ושם ...
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה נח - יֵשׁ בְּנֵי אָדָם שֶׁאוֹמְרִים, שֶׁכְּשֶׁהַצַּדִּיק גָּדוֹל בְּמַעֲלָה
... כל מה שהצדיק גדול ביותר יכול להשגיח ולהסתכל בעולם יותר כי הלא השם יתברך הוא מרומם ומנשא מאד מאד מן העולם ואף על פי כן הוא משגיח בהשגחה פרטית על כל העולם כי באמת מי שהוא יש אזי אינו יכול להיות בכל מקום בבת אחת כי מה שהוא ישות כשהוא עומד כאן אינו כאן כגון כשהוא באיזה עבודת השם אינו יכול להסתכל בעולם ...
סיפורי מעשיות - מעשה י - מעשה מבערגיר [סוחר] ועני
... היה רגיל גם מקדם להשגיח עליהם ולתת להם מסת ידו ועכשו, אחר החלום, נתן עליהם השגחה יותר מקדם אך בכל עת שהיו באים לביתו, העני או אשתו, היו משתנים פניו ונבהל מפניהם מחמת החלום שזכר והם העני עם אשתו, היו רגילים לפרקים אצלו והיו ...
ישמע בזיונו - ידום וישתוק
... וכולי, נעשה בחינת חיריק וכולי. מה פשר העניין של בחינת חיריק הזאת? ראה כאן: breslev.eip.co.il/?key=42 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה יג - להמשיך השגחה שלמה "שכינתא נקראת בשעת זווג כוכבא זוטא כמובא בזוהר, 'אתעבידת נקדה זעירא מגו רחימתא, כדין אתחברא בבעלה'" מה הקשר בין הדברים? ואיך כל זה קשור למ"ש כאן ...
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה תורות מכת"י - כי אם אין טומאה אין צריך טהרה
... ובין הטומאה ויכולין לעלות ע"י הטהרה מטומאה לקדושה ע"י שהוא בוחר בטוב וגם ח"ו להיפך להיפך וזה בחי' כעצם השמים לטוהר כי הטהרה היא בחי' שנעשה מספר בפני עצמו שהוציא אותנו מכח אל הפועל ודע שע"י השגחה שהקב"ה משגיח עלינו עי"ז אנחנו באחדות עמו בבחי' כוח אבל כשמסיר השגחתו ח"ו היינו ע"י שקר כ"ש דובר שקרים לא יכון לנגד עיני עי"ז האדם יורד לתוך הרע הגמור הרחוק ...
שיחות הר"ן - אות נג
... לנחם עצמו כלל מאחר שאין לו אמונה כלל ואין לו שום חיות ושום טוב מאחר שהולך בלי השם יתברך ובלי השגחה רחמנא לצלן אבל על ידי אמונה מה טוב ויפה החיות שלו כנ"ל ...
חיי מוהר"ן - נט - שיחות השיכים להתורות
... תקס"ג. מאמר "תהלה לדוד", סימן י"ב, נאמר בשבת נחמו תקס"ג, והמתיק בתוכו פרוש הפסוק: נחמו נחמו וכו'. מאמר אשרי השגחה סימן י"ג נאמר בראש השנה תקס"ד. מאמר ...
סיפורי מעשיות - מעשה יג - מעשה משבעה קבצנים / מעשה בשבעת הקבצנים / מעשה בשבעה קבצנים
... היום אזי מתחילים לטל רשות זה מזה [שקורין איחולים וברכות פרידה] ומתחילין לומר חידות ושירים נפלאים זה לזה [באהבה רבה והשתוקקות גדול מאד מאד] וזה האיש חסד האמת הנ"ל יש לו השגחה על זה וכשמגיע היום בסופו ממש להיות נגמר ונפסק אזי זה האיש חסד האמת הוא נותן במתנה יום אחד להלב הנ"ל והלב נותן היום להמעין ואזי שוב יש זמן להמעין ...
רצון להתקרב לבורא הוא חיסרון.
... להתקרב לבורא הוא חיסרון. לעיון בדברי רבי נחמן מברסלב : breslev.eip.co.il/?key=42 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה יג - להמשיך השגחה שלמה 'מורי' זה בחינת "מרת נפש" בחינת: "ונפשה מרה לה" זה בחינות פגם הנפש ...
1 2
באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה בתכנים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאן

האתר Breslev.EIP.co.il נותן לך את כל ספרי רבי נחמן מברסלב
פרסם את האתר בכל מקום שאתה יכול!
© כל הזכויות שמורות
מותר לצטט חלקים בלבד מתוכן האתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
דף זה הופיע ב 0.1090 שניות - עכשיו 13_04_2024 השעה 00:04:45 - wesi2