ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב
דף הביתליקוטי מוהר"ן ח"אליקוטי מוהר"ן ח"בסיפורי מעשיותשבחי הר"ןשיחות הר"ןחיי מוהר"ןספר המידותלימוד


ספרי רבי נחמן מברסלב
לחץ על ה 💎 שליד שם הספר, ותעבור לפרק "אקראי" ממנו
💎ליקוטי מוהר"ן חלק א
💎ליקוטי מוהר"ן חלק ב
💎סיפורי מעשיות
💎שבחי הר"ן
💎שיחות הר"ן
💎חיי מוהר"ן
💎ספר המידות
חיפוש בספרי רבי נחמן מברסלב
מה יש לחסידי ברסלב נגד השכל?
... נכון, תתרחק מברסלב... זה הכל שקר... אבל תתקרב לרבי נחמן מברסלב... כי יש שם אמת... בהצלחה
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה ח - רָאִיתִי מְנוֹרַת זָהָב
... בהם כנ"ל והוה גבה ברכה דחד מניהו זה מורה על גדל ההצלחה של הרשעים כי העדר ההצלחה נקרא "ברכים כושלות" וזהו 'וגבה ברכה' הינו רום ההצלחה ועיל טיעא תותה ברכה הינו הצדיק שנקרא טיעא כמו שפרש רבנו שמואל בכל מקום: 'סוחר ישמעאל' וסוחר הוא בחינת הרוח כמו שכתוב: "סובב סבב הולך הרוח" והינו הצדיק שמקבל ...
סיפורי מעשיות - מעשה י - מעשה מבערגיר [סוחר] ועני
... שיש לה אפשר יש לה איזה מזל שיהיה לה איזה גדלה והצלחה שיהיה כל הצלחה שלה לא נמנע מאתו ואם ירצה לקח לעצמו כל הצלחה וגדלה שלה, והיא תשאר כמקדם לא ימנע ממנו כלל ואיך מוצאים שם עדות? ולקח אותו הבור ... הנ"ל ועתה אבד בתם [ואמרה]: הלא היא היתה כל המזל והצלחה שלנו, ואבדנו אותה ומה יש לי עוד היום? והיתה מצערת אותו מאד ובודאי גם אליו בעצמו ...
שיחות הר"ן - אות סג
... חשוב שם כלל אותו הדבר כגון מדינת אשכנז שאין להם שום אמונה בבעלי שמות ושם אין שום הצלחה והתחלה למי שרוצה לעסק בזה וכמו כן ענין ההנהגה והגדלה ...
ספר המידות - ממון
... תלמיד חכם לעם הארץ, מביאתו לידי עניות. לח. להשתתף עם מי שהשעה משחקת לו טוב להצלחה. לט. מי שאוהב את השם יתברך באכילתו ובשתיתו ושאר תענוגים, זוכה לפרנס את עמים רבים. מ. מי ששונא ממון, זוכה לאריכות ... תועלת. מו. בכל אשר תעשה תבקש את הצדיק, שיתפלל עליך. מז. השמחה תמידית מסגל להצלחה. מח. דרך ארץ צריך חזוק. מט. המשתף שם שמים בצערו, כופלים לו פרנסתו, גם פרנסתו מעופפת לו כצפור. נ. בעוון ביטול ...
לעלות מדרגה לדרגה ללא מאמץ
... סוף ממש, ממילא הוא לא צריך להתאמץ בכלל. * וכדי לזכות לכל הנ"ל לשם כך צריך אמונה שלמה וכולי... ומצו"ב מאמר בעניין הנ"ל www.eip.co.il/?key=30 - הצלחה אוטומאטית. איך להצליח בהצלחה אוטומאטית? איך להצליח. הצלחה. הצלחה אוטומאטית = הצלחה שאינה כרוכה במאמץ. הצלחה אוטומאטית = הצלחה שמגיעה מעצמה אל האדם. מי שיחקור את העניין יגלה שהוא תלוי בדבר אחד ויחיד. רמת התלות של ההצלחה במעטפת החיצונית של המציאות. ככל שההצלחה תלויה יותר בצורה מוגדרת יותר וייחודית יותר של המציאות, כי היא רחוקה יותר מלהיות אוטומאטית. לא רק שהיא לא מגיעה אל האדם מעצמה, אלא שגם לא בטוח שהאדם יצליח להגיע אליה גם עם מאמץ. כאשר ההצלחה מוגדרת על ידי ציור ומצב ספציפי של המציאות, במקרה כזה ההצלחה אינה יכולה להיות אוטומאטית. יחד עם זאת, כדי להגיע להצלחה אוטומאטית, הצלחה שבאה מעצמה לאדם, לשם כך יש להפוך את ההצלחה לכמה שפחות תלויה בצורה החיצונית של המציאות, וכמה שיותר תלויה במהות הפנימית של המציאות, המהות שמשתנה פחות מאשר המעטפת החיצונית. הדבר תלוי בעד כמה האדם מבין מהי הצלחה אמיתית. כאשר ההצלחה מוגדרת כמצב חיצוני מסוים שבו נמצא האדם, הרי שההצלחה הזו אינה אוטומאטית, והרי שלשם הצלחה כזו דרוש מאמץ רב וגם לא בהכרח בטוח שהיא אפשרית. יחד עם זאת, כאשר האדם מסתכל על המהות הפנימית, דהיינו האדם ... הרצון שבגללו ושממנו נוצר הרצון החיצוני שלו שהמציאות תהיה דווקא בצורה כלשהי, כאשר האדם מזדהה עם הרצון הפנימי ביותר שלו, על ידי זה הוא מגלה כי ההצלחה האמיתית היא בכלל אוטומאטית. כאשר האדם מתחבר לפנימיות שלו והתלות הרגשית שלו היא פנימית בפנימיות שלו ולא במצב החיצוני של המציאות, על ידי זה האדם מאפשר להצלחה האמיתית להגיע אליו מעצמה. כי ההצלחה האמיתית הפנימית זמינה בכל צורה של מציאות. ברמה המעשית: הפוך את ההצלחה שלך לפנימית במקום לחיצונית. הצלחה פנימית = רגש פנימי של האדם שאינו תלוי במצב חיצוני של המציאות. כאשר ההצלחה הופכת לפנימית לחלוטין, באותו הרגע היא גם כרוכה ב 0 אחוזי מאמץ והיא אוטומאטית לחלוטין. * קצב התקדמות. קצב ...
חיי מוהר"ן - תנט - עבודת השם
... מאחר שאותה השעה היא שלו. על כן יכול להיות שיזמין לו השם יתברך איזה הצלחה גדולה בעסק שלו שהוא עוסק, ויכול להרויח ... השעה שלו רוח גדול. אבל כשהוא מלמד אזי כשמגיע לו השעה שלו שהוא שעת הצלחה שלו אזי התלמיד מביא לו פשטידא טובה ...
לימוד ליקוטי מוהר"ן! איך ללמוד ולהבין את הספר ליקוטי מוהר"ן? - חלק 2
... מי שנכנס לחנות בשמים, גם אם הוא לא קנה כלום, עדיין הוא יוצא משם עם ריח טוב בבגדים. ולכן האדם צריך לשפוך על עצמו כמויות גדולות של דברי רבנו, כדי שמשהו "יתפס". בהצלחה. ראה גם: * איך ללמוד ליקוטי מוהר"ן בעיון - פורום ברסלב ציטוטים: רבי ...
ספר המידות - התנשאות
... אם כן הקדוש ברוך הוא מופיע עליו מלמעלה. כא. ההתנשאות בא על ידי הבטחון שבשעת צרה. כב. מי שיש לו שכל, בודאי ירום במהרה. כג. כשהצדיק נתרומם, אזי העולם תמהים עליו. כד. מי ששונא גזל, עולה לגדלה. כה. על ידי חכמה או הצלחה נעשה מפרסם. כו. אדם שאמות העולם נותנין לו מתנות, ידע שהתנשאות שלו נכונה מאת השם יתברך. כז. על ידי אמירת תהלים נתרומם. כח. ...
ספר המידות - הצלחה
... המידות - הצלחה חלק א' א. כל המוציא מעשרותיו כראוי, אינו מפסיד כלום. ב. תתחבר למצליח ותצליח. ג. אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העין. ד. הצלחה סיעתא דשמיא היא. ה. מי שנפסקה לו ההצלחה ואינו מצליח, לא במהרה יצליח. ו. תכף לתלמידי חכמים ברכה במעשה ידיהם. ז. עסק התורה היא סגלה להצלחה. ח. מי שאינו משיר פת על שלחנו, אינו רואה ... ברכה לעולם. ט. כיון שלא הזכיר אלא צד אחד הטוב ולא ההפך, אין זה נחוש. י. בית, תינוק ואשה הם סימן להצלחה. יא. מי שמגרש את אשתו, אינו מצליח. יב. מי ... מדבר דברים בטלים, מצליח בכל מעשיו. יד. מי שאומר תמיד אמת, הוא מצליח. טו. על ידי ודוי תצליח. טז. הצלחה בא, למי שמאכיל תלמיד חכם על שלחנו. יז. כשאין לך אמת, אזי נטל ממך ההצלחה ונתן לאמות. יח. להצלחה תשמע כשהצדיק אומר יחוד השם, הינו שמע ישראל. יט. על ידי אמונת חכמים בא הצלחה. חלק שני א. מי שהוא שמח תמיד, על ידי זה ...
באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה בתכנים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאן

האתר Breslev.EIP.co.il נותן לך את כל ספרי רבי נחמן מברסלב
פרסם את האתר בכל מקום שאתה יכול!
© כל הזכויות שמורות
מותר לצטט חלקים בלבד מתוכן האתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
דף זה הופיע ב 0.1406 שניות - עכשיו 14_04_2024 השעה 23:09:48 - wesi2