ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב
דף הביתליקוטי מוהר"ן ח"אליקוטי מוהר"ן ח"בסיפורי מעשיותשבחי הר"ןשיחות הר"ןחיי מוהר"ןספר המידותלימוד


ספרי רבי נחמן מברסלב
לחץ על ה 💎 שליד שם הספר, ותעבור לפרק "אקראי" ממנו
💎ליקוטי מוהר"ן חלק א
💎ליקוטי מוהר"ן חלק ב
💎סיפורי מעשיות
💎שבחי הר"ן
💎שיחות הר"ן
💎חיי מוהר"ן
💎ספר המידות
חיפוש בספרי רבי נחמן מברסלב
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה סב - עַל יְדֵי אֲכִילָתָם שֶׁל יִשְׂרָאֵל, נַעֲשֶׂה יִחוּד
... אפרים הנח לו" 'שכשיש שלום בין ישראל, אפילו עובדין עבודת אלילים מוחלין להם' אבל "חלק לבם, עתה יאשמו" כי על ידי המחלקת באין כפירות כנ"ל וכל אחד אוחז בדעתו מאחר שאינם באים ומתועדים יחד, לדבר אחד עם חברו להפכו לדעתו ואפילו יבואו יחד ... מחמת הנצחון של המחלקת אבל כשיש שלום, אפילו עובדין כוכבים ומזלות מוחלין להם כי על ידי השלום, בודאי יתבטל העבודה זרה והאפיקורסות שיש לכל אחד מהם על ידי שידברו זה עם זה וישיבו זה את זה מדעותיו הרעות והכפירות ובודאי יבואו לאמונה שלמה וישרה ...
השכל הנקנה - מהו?
... בחינות שונות. בחינה אחת היא, אחרי מותו היינו אחרי עזיבת האדם את גופו וזה עניין אחד. ובחינה שניה היא אחרי מותו היינו אחרי מות המוחין, דהיינו כאשר הצדיק בבחינת רצוא להשיג את האין סוף בשכל הנקנה, זו בחינת מוות של המוחין כמובא במספר מקומות. וגם זו בחינת אחרי מותו. וגם בזה ...
חיי מוהר"ן - תקצ - עבודת השם
... עון עד שאם היה זוכה להתנהג בזה בתמימות ובאמת כראוי [כי אי אפשר לבאר זאת בכתב] כבר היו עוונותיו נמחלין על ידי זה בעצמו ואז ממילא היו מסתלקין ממנו כל המחשבות זרות. וכעין שאמרו רבותינו זכרונם לברכה העובר עברה ומתביש בה מוחלין לו וכו' ועין בלקוטי תנינא סימן מ"ו ובהשיחות שמה שנלחמין עם המחשבות זרות בשעת התפילה להכניע אותם, או על כל פנים לברח מהם הוא בחינת כי עליך הרגנו כל ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה ריב - זֶה בְּחִינַת מְחָאַת כַּף אֶל כַּף
... תמונת ה' הינו דמיונות שאנו מדמין אותו רחום וחנון ושאר כנויים ודמיונות שאנו קורין אותו כל אלו הדמיונות גלו הנביאים ונביאים זה בחינת דבור התפילה, כמו "ניב שפתים" וכשאנו מדברים בשפתינו את התמונות והדמיונות ומוחאין בכפים אזי נתקים: "ביד הנביאים אדמה" כי הנביאים הם הדבורים והכפים הם יד הנביאים ואז הדמיון נתגלה, בבחינת: "וביד הנביאים אדמה" ונתקים: "ותמונת ה' יביט" גם מחאת כף זה ...
מעשה ממלך עניו - סיפורי מעשיות
... יושב תחת כלה [וילון], והוא רחוק מבני מדינתו = הבורא יושב מאחורי הכתר של המוחין, שהוא הפריד בין המאציל לבין הנאצלים הלך החכם אל המדינה = השכל הלך לחקור את הבריאה ... אצל הוילון לשמע דבריו = זה בחינת זה שמהצד של האין סוף יש התקרבות אל המוחין של האדם דרך הכתר. כי היה תמוה להמלך שימצא איש שיודע מכל השקרים של המדינה = כי אותו ... פניו = זו בחינת פנים בפנים, שהאדם נכלל לגמרי בא"ס. וראה אותו החכם = ואז המוחין חוזרים מהביטול ונשאר רשימו ואדם משיג בשכל הנקנה את התמונה של האין סוף, למרות שבאמת ...
איך לזהות מפורסמים של שקר?
... ורק אז הוא זוכה להבחין בין המפורסמים, מיהו מפורסם של אמת, ומיהם כל השאר שכל המלכות שלהם שורשה בעזות וכולי. אך עד שהאדם זוכה לבחינה הנ"ל, של תיקון האמונה שלו בשלמות מוחלטת שאין שלמות אחריה, עד אז הוא צריך לחפש את האמת... ולהניח שהוא עדיין לא יודע להבדיל בין טוב לרע, כי הוא עדיין לא תיקן את חטא אדם הראשון שהוא פגם ... של מי שתיקן את חטא אדם הראשון. וכל זמן שיש לאדם לדוגמא את השאלות של החלל הפנוי, דהיינו כל זמן שהשאלות האלו קיימות אצלו בשכל שלו, גם אם הוא מתגבר עליהן עם אמונה, הרי שמוחו פגום והרי שיש לו שכל אנושי משובש. וכל זמן שהאדם לא יודע את מהות השי"ת וכל זמן שהאדם לא יודע מה היה לפני בריאת העולם וכיצד העולם נברא ומדוע העולם ...
מחלוקת שבין החכמים
... קיים וכל קיומו של העולם הוא רק בבחינת המחלוקת שבין החכמים. היינו, כי משה הוא השכל והמוחין. ובאמת כאשר המוחין נכללים בא"ס לגמרי, אז באמת אין שום קיום לעולם, והאדם נסתלק כולו לגמרי והוא אפילו אינו יודע מעצמו. אך אח"כ הוא חוזר אל המוחין, שהם הצמצומים בבחינת המחלוקת שבין החכמים. ושם דייקא יש קיום לעולם. אך כאשר הוא חוזר בבחינת "ושוב", אז יש את הרשימו של המוחין מה"רצוא" ועל ידי זה הוא מתקן את המחלוקת שבין החכמים וכולי. ועניין זה של ביטול המוחין ברצוא וחזרת השכל אל המוחין לצורך קיום העולם, מובא בעיקר כאן: breslev.eip.co.il/?key=33 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה ד ...
ספר המידות - צדיק
... איך יתנהג עמנו. קלב. התפלה שאדם מתפלל בהתקשרות הצדיקים, הוא נענה. קלג. הקדוש ברוך הוא מוחל עוונות ישראל בשביל הצדיקים. קלד. ...
חיי מוהר"ן - צא - סיפורים חדשים
... לבי דברים כאלו ההפך מהנ"ל. מה שהשלכתי את ראשי אם היה אדם שעבר שמונה מאות פעמים על כל התורה כלה אם היה משליך את ראשו במרירות כזה בודאי היו מוחלין לו ושאר הטוב איני רוצה לספר לכם כי בודאי היה ...
מה יש לחסידי ברסלב נגד השכל?
... התמונה של אדם מאוד מאוד חכם. אז מדוע כמעט כל חסידיו מפחדים כ"כ הרבה מהמילה שכל? מדוע מפחדים מחקירות? מה פשר העניין הזה? אשמח לתשובה תודה. תשובה: לשואל היקר. עליך לעשות הפרדה ברורה ומוחלטת בין רבי נחמן עצמו לבין תלמידיו בכל הדורות עד דורנו אנו. רבי נחמן מברסלב עצמו היה החכם באדם. ולא סתם בחוכמה פשוט של העולם הזה, אלא בהשגות ... זאת כך). והאמת היא שתמיד הפריעה לי מאוד הנקודה הזאת ואפילו הרחיקה אותי מברסלב כי כל מי שדיברתי איתו בענייני החסידות לא הראה אלא הבנה שטחית ביותר במקרה הטוב. וכל ההתנהלות כולה היא של מוחין דקטנות רחוק מדעת הצדיק באמת בשעה שחסיד ברסלב אמיתי צריך להיות אדם משכיל מאוד ומתבונן במעשה מהבעל תפילה מבואר כי הכי קל להחזיר בתשובה היה ...
1 2 3 4 ...5
באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה בתכנים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאן

האתר Breslev.EIP.co.il נותן לך את כל ספרי רבי נחמן מברסלב
פרסם את האתר בכל מקום שאתה יכול!
© כל הזכויות שמורות
מותר לצטט חלקים בלבד מתוכן האתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
דף זה הופיע ב 0.0781 שניות - עכשיו 21_04_2024 השעה 07:33:21 - wesi2