ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב
דף הביתליקוטי מוהר"ן ח"אליקוטי מוהר"ן ח"בסיפורי מעשיותשבחי הר"ןשיחות הר"ןחיי מוהר"ןספר המידותלימוד


ספרי רבי נחמן מברסלב
לחץ על ה 💎 שליד שם הספר, ותעבור לפרק "אקראי" ממנו
💎ליקוטי מוהר"ן חלק א
💎ליקוטי מוהר"ן חלק ב
💎סיפורי מעשיות
💎שבחי הר"ן
💎שיחות הר"ן
💎חיי מוהר"ן
💎ספר המידות
חיפוש בספרי רבי נחמן מברסלב
חיי מוהר"ן - ז - שיחות השיכים להתורות
... דברים העומדים ברומו של עולם אות יא ואז ספר לפני ואמר בזה השבת הקשו קשיא למעלה ואני אמרתי עליה תרוץ. והקשיא היא כי יש מקיפים אצל השכל, ויש מקיפים להתורה ומה לעשות שיכנסו המקיפים לפנים וכו' כנדפס כל זה בהתורה עתיקא הנ"ל. אחר כך עמדתי עוד לפניו עד אחר שקיעת החמה בתוך כך נכנס אליו ...
שיחות הר"ן - אות רמה - שיחות מורנו הרב רבי נחמן
... מדבריו היה שבזה שזוכין לחדש, בזה רואין התגלות אלקותו יתברך שהוא יתברך ממציא מאין ליש כי בתחלה לא היה יודע כלל זאת החדוש רק עכשו הוא לוקח ושואב ממקור החכמה שהוא בחינת אין, הינו מאין סוף ובזה אנו רואין בעיני השכל התגלות הבורא יתברך ואחר כך דברתי עמו, ואמרתי: הלא רואין זאת כי לפעמים אני מתיגע קדם שאני מוציא דבור אחד בדחק גדול [ולפעמים נפתח הלב ונובעין חדושים רבים] השיב: גם זה ...
ארץ ישראל. מדוע?
... בתוך הרע. וכל התורה של חו"ל היא נמשכת מבחינת אחרי החטא של אדם הראשון, שאכל מעץ הדעת טוב ורע, בחינת קליפת נוגה שהיא מעורבת טוב ורע כמובא. אך התורה של ארץ ישראל, היא כולה טוב, והיא נמשכת מהשכל של אדם הראשון לפני החטא... ששם היה ...
איך ניתן לצאת מהחלל הפנוי בשלום?
... והיא על ידי שתיקה. שתיקה היינו שהאדם שותק ולא מנסה להכריח את עצמו למצוא תשובה עם השכל, שזו בחינת שתיקה. ועל ידי זה ורק על ידי זה, אפשר לצאת גם מהחלל הפנוי ללא שום פגע. ולכן אמר השי"ת למשה "שתוק ... האנושי תירוץ על הקושיות האלו, זה בזיונו של האדם. ועל ידי זה שהאדם מתחזק באמונה נגד השכל האנושי ושותק, על ידי זה האדם זוכה לבסוף לצאת גם מהקושיות האלו של החלל הפנוי. ועניין זה מובא גם כאן ... הזה עוד דבר, והוא כי כדי להכנס ולצאת בשלום מהחלל הפנוי, לשם כך צריך האדם את כל השכל שבעולם. דהיינו, מי שחושב לקבל תשובה על השאלות של החלל הפנוי, בלי שקודם לכן יהיה לו שכל חזק לגבי כל שאר ... שהוא מבזבז את זמנו לריק. כי כדי לקבל תשובה לשאלות האלו של החלל הפנוי, לשם כך צריך את השכל הנקנה, שהוא שכל מעל השכל האנושי. וכדי להגיע אליו, אי אפשר אלא על ידי שהאדם משלים את דעתו בכל הדברים שהם אינם באים מהחלל הפנוי. דהיינו כל זמן שיש אפילו דבר אחד בעולם שהאדם לא מבין את השכל שלו, הרי שהוא לא יבין גם את השכל של החלל הפנוי. כי השכל של החלל הפנוי הוא גדול מאוד, שכל על אנושי. וכדי להבין אותו צריך קודם לכן שהאדם יבין את השכל של כל הדברים שיש בעולם. ולכן, על האדם להשלים את דעתו בכל מה דאפשר, דהיינו לחזק את שכלו בכל מה שאפשר לגבי כל ... ח"א - תורה כה - אחוי לן מנא דלא שויא לחבלא שרק כאשר האדם משיג את כל מה שיש ביד השכל האנושי להשיג, רק אז שכלו הופך להיות השכל הנקנה. וכיו"ב כאן breslev.eip.co.il/?key=324 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה נג - עקר הולדה תלוי בה"א שרק כאשר ... זה הוא יכול לעבור בשלום עם אמונה בחלל הפנוי. כי באמת, אמונה היא שכל מאוד גדול, שהיא השכל שיש מעל החוכמה ומעל הכתר. ורק מי שזוכה להשלים את דעתו בדברים פשוטים, רק הוא יכול לאחר מכן להשיג את סוד החלל הפנוי וכולי. וזה עניין מ"ש במקום אחר, כי כל השכל שבעולם הוא בחינת זעיר אנפין, והשכל של החלל הפנוי הוא בחינת עתיקא וכולי. וזה גם עניין מ"ש רבי נחמן מברסלב לגבי התיקון הכללי, שהוא תיקון המחשבה, דהיינו שלמות השכל, שהיא השכל הנקנה וכולי. ...
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה ס - כְּשֶׁיֵּשׁ מִלְחָמוֹת בָּעוֹלָם, הַשֵּׂכֶל מְחַיֵּב שֶׁיִּהְיֶה יַקְרוּת
... מוהר"ן ח"ב - תורה ס - כשיש מלחמות בעולם, השכל מחיב שיהיה יקרות כשיש מלחמות בעולם, השכל מחיב שיהיה יקרות כי נתעורר הקללה של קין: "כי תעבד את האדמה, לא תסף תת כחה לך" על ידי השפיכות דמים שיש בעולם כי קללה זו נאמרה ...
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה תורות מכת"י - רב לכם סוב את ההר פנו לכם צפונה
... גדול אבל כשיש לו בחי' שבת היינו שיתבונן בעצמו היכן הוא עומד אזי אינו נופל בגדלות ואינו מבקש שכר פנחס ובשביל זה נקרא בחי' שבת כי בשבת יכול להתבונן בעצמו וגם איתא בזוה"ק שבת שין בת תלת גוונין דעינא ובת עין בחי' עיני השכל נמצא שבת נקרא עין לראות וזה שאמר משה ראו כי ה' ...
מדוע ולמה לעתיד לבוא תתבטל הבחירה החופשית?
... טמיר וסתים מבואר כי הסיבה שיש לאדם בחירה חופשית, היא רק משום שהשכל שלו קטן ולא מבין את הסוד של הבחירה והידיעה. ולעתיד לבוא כאשר יהיה לבני האדם שכל גדול, באותו הרגע כבר לא תהיה להם בחירה חופשית כלל. בדיוק כמו שמלאכים אין בחירה חופשית... ודע, שזה עקר כח הבחירה כל זמן שהשכל אין כל כך גדול להבין הידיעה והבחירה אזי כח הבחירה על מקומו כי יש בידו כח לבחר החיים או הפוכו אבל כשיכנס המקיף הזה לפנים ואז יתגדל השכל האנושי ויתגלה לאנושי הידיעה והבחירה אז יתבטל הבחירה כי אז על ידי גדולו של השכל יצא מגדר האנושי ויעלה לגדר מלאך ואז יתבטל הבחירה וזה זה עקר כח הבחירה זה שאין יודע השכל של הידיעה והבחירה וזה שאמרו חכמינו ז"ל, שלעתיד צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם 'על ראשיהם' הצרך לומר כי לעתיד יתבטל הבחירה וזה צדיקים יושבים שהישיבה הוא ... על ראשיהם הינו המקיפים יכנסו בתוך המחין לפנים ואז יכנסו כל השכליות שלא היה יכול להבין אותם יכנסו לפנים בתוך המחין וידע וישיג אותם ואז יצא מגדר אנושי ויעלה לגדר מלאך ויתבטל הבחירה והשאלה היא מה הקשר בין הדברים? מדוע דבר אחד תלוי בשני? מדוע מי שמבין את השכל של הידיעה והבחירה, ממילא מתבטלת אצלו הבחירה החופשית לגמרי? איך זה שאדם מבין את השכל של הידיעה והבחירה, איך זה הופך את השכל שלו לשכל של מלאך? מה הקשר? בעניין הבחירה החופשית, ראה גם כאן forum.eip.co.il/forum_posts.asp?TID=76 * תשובה: כי על ידי שהאדם מבין את השכל של הידיעה והבחירה, דהיינו מבין את השכל של הצמצום ובריאת העולם, על ידי זה הוא חוזר לבחינת לפני הבריאה ששם הכל טוב והכל אחד, וממילא אין בחירה. כי באמת רק השי"ת מבין את השכל הזה של הידיעה והבחירה. וגם רק השי"ת מבין את השכל של בריאת העולם. וכדי להבין מדוע הבורא ברא את הבריאה, לשם כך צריך לחזור לפני הבריאה. כי כל הסיבות שנותנים מדוע הבורא ברא את הבריאה, הן כולן שטות. כי באמת הן כולן רק בשכל של בני אדם. אך השכל של השי"ת הוא שכל אחר לגמרי. ורק השי"ת יודע למה הוא ברא את הבריאה. ומי שנכלל בא"ס לגמרי, גם הוא יודע למה הבורא ברא את הבריאה. כי הוא יודע מה היה לפני הבריאה. ... הצמצום, וכיצד הכל משתלשל ומחובר לשורשו תמיד וכולי. ובאמת את השכל הזה של לפני הבריאה, את השכל הזה לא ניתן לומר אותו במילים. כי לפני הבריאה אין דיבור וכולו שתיקה. וממילא אין שום דרך בעולם לומר בשכל אנושי מדוע הבורא ברא את הבריאה. וכל מי שאומר טעם מדוע ... דהיינו לדעת כיצד הבורא צמצם את עצמו וכולי... וכדי לדעת את השכל הזה, לשם כך צריך לדעת מה היה לפני הבריאה. ושם כולו רק טוב ואחד. וכאשר האדם יודע את השכל הזה, ממילא כבר אין לו בחירה בין טוב לרע, כי כולו אחד וכולו טוב תמיד. ויש בזה עוד המון מה לבאר, כגון: מהו השכל של המלאכים? האם המלאכים היו קיימים לפני הבריאה? האם קיומם נצחי? ומה היה לפני שהם עצמם נבראו? מהי הבחירה של המלאכים? האם באמת אין להם בחירה? וגם, מדוע אי ... באמצעות ידיעה. היינו שהאדם מגלה שכל מסויים, וכאשר הוא מגלה את השכל הזה, הבחירה שלו מתבטלת מעצמה. כי כל הבחירה שיש לאדם בעולם הזה, היא נובעת רק משום כך שהאדם לא מבין את העניין של הידיעה והבחירה. אך ברגע שהאדם מבין ויודע את השכל של הידיעה והבחירה, באותו הרגע הוא זוכה לכל הנ"ל והוא כבר נמצא בעולם הבא ממש, למרות שהוא כאן בעולם הזה ממש וכולי... ...
כיצד תהיה חלוקת השכר לעתיד לבוא?
... יהיה הפרש גדול בין כל צדיק וצדיק מכל שכן בין צדיק לרשע כי מה שיהיה מקיף לזה יהיה פנימי לזה כנ"ל: 'כל צדיק נכוה מחפתו של חברו' כנ"ל, עין שם וכמובא פרוש הפסוק: "כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים" כי בהשכל המשתף יהיו כלם שוים שהכל ידעו את ה', אפילו עכו"ם אך בעמקות החכמה יהיה כל אחד לפי מדרגתו כמים המכסים לים ...
דע שיש חן / שאלת חלום - שיחות הר"ן
... המדמה, היינו שהאדם יוצא מכל הדמיונות שלו, ורואה תמיד רק את האמת. ואז ממילא האדם מבין את המציאות וכולי. ***** איך מגיעים לזה? רק על ידי חיזוק השכל. שכל >< דמיון. ככל שיש יותר שכל, כך הדמיון מתחיל להעלם. ואז החיים הופכים ...
תאוות. שבירת התאוות. איך למה וכמה? חלק 5
... הוא ממה שמקבלים מאחרים. והמובן מדבריו היה שיש בזה עבודה ושכל איך לקבל ממון וכל פרנסתו יהיה ממה שמקבל, ואף על פי כן לא יהיה מקבל כלל ולא יהיה נצרך למתנת בשר ודם כלל חס ושלום. וצריכין לבקש מהשם יתברך לזכות לזה השכל ולא יהיה נצרך לידי מתנת בשר ודם חס ושלום והוא בחינה אחת עם מ"ש כאן breslev.eip.co.il/?key=60 - ...
1 2 3 4 ...5
באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה בתכנים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאן

האתר Breslev.EIP.co.il נותן לך את כל ספרי רבי נחמן מברסלב
פרסם את האתר בכל מקום שאתה יכול!
© כל הזכויות שמורות
מותר לצטט חלקים בלבד מתוכן האתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
דף זה הופיע ב 0.0781 שניות - עכשיו 21_04_2024 השעה 07:41:49 - wesi2