ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב
דף הביתליקוטי מוהר"ן ח"אליקוטי מוהר"ן ח"בסיפורי מעשיותשבחי הר"ןשיחות הר"ןחיי מוהר"ןספר המידותלימוד


ספרי רבי נחמן מברסלב
לחץ על ה 💎 שליד שם הספר, ותעבור לפרק "אקראי" ממנו
💎ליקוטי מוהר"ן חלק א
💎ליקוטי מוהר"ן חלק ב
💎סיפורי מעשיות
💎שבחי הר"ן
💎שיחות הר"ן
💎חיי מוהר"ן
💎ספר המידות
חיפוש בספרי רבי נחמן מברסלב
איך לזהות מפורסמים של שקר?
... נברא וכולי, כפי מה שהשי"ת עצמו יודע את הידיעות האלו, הרי שהשכל של האדם הזה פגום. וכל זמן שהאדם לא הגיע לתכלית הידיעה ולידיעה שלמה, וכל זמן שהאדם יכול לדעת יותר ממה שהוא יודע, הרי שהשכל שלו פגום. וגם ... באמת יודע להבדיל בין אמת לשקר ובין טוב לרע. וכל זמן שאין לאדם את השכל השלם הזה, וכל זמן שהאדם לא הגיע לתכלית הידיעה, הרי שעליו לזכור שבכל רגע הוא פתאום יכול לגלות שכל מה שנדמה לו כטוב הוא רע וכל מה ...
בחירה וידיעה לפני ואחרי - האומנם?
... בכמה מקומות שאין תשובה לשאלת הבחירה והידיעה ואי אפשר להבין זאת בשכל אנושי ומי שיבין זאת תתבטל אצלו הבחירה. אך שמעתי תירוץ די פשוט על השאלה הזאת, והוא כי לפני שהאדם עושה את מעשיו ... די פשוט. אין תשובה בשכל אנושי לשאלה של הידיעה ושל הבחירה. וכל מי שאומר אחרת שיש תשובה, הרי שהוא בסך הכל לא מספיק חכם כדי להבין את השאלה. ומיד נסביר את העניין כולו. העניין הוא ... זאת, מי שמבין בשכלו את עניין הבחירה והידיעה, מבין שאין כאן שום שכל לתרץ את העניין הזה. וההבדל הוא יחיד בלבד. אם האדם מאמין שיש בחירה ומאמין שיש ידיעה, או אפילו יודע דבר אחד אבל ... ננסה להבהיר עוד קצת את עניין הבחירה והידיעה. כאן forum.eip.co.il/forum_posts.asp?TID=81 התבאר כי יש לעשות הפרדה ברורה בין שאלת הבחירה והידיעה לבין השורש של השאלה הזאת. פירוש: על שאלת הבחירה והידיעה יש תשובה אחת. מצד האמת אפשר בקלות להוכיח את אחד מהצדדים. עם טיפה מאמץ שכלי + טיפה ריכוז + טיפה רצון לדעת את האמת, אפשר בשניה אחת ... אומרים שאין תשובה לשאלה של הבחירה והידיעה, מתכוונים לומר משהו אחר. והוא כי אין תשובה בשכל אנושי לשורש של שאלת הבחירה והידיעה. ומהו השורש הזה? השורש הוא הצמצום של האין סוף בתהליך הבריאה. בחירה = פירושו שהנברא נפרד מהבורא, שזהו העולם, בריאת העולם, שהוא החלל ... מלבדו וכולי. זהו שורש השאלה של הבחירה והידיעה. דהיינו הבחירה אפשרית רק משום כך שהנברא נפרד מהבורא. והידיעה פירושו שהנברא אינו נפרד מהבורא. ומי שמבין את השאלה בצורה הנ"ל, ממילא הוא מבין את הקשקוש של התירוצים השונים על שאלת הבחירה והידיעה. כי מצד האמת, בוודאי שיש אמת, והאמת היא אחת בלבד. ואין שני אמת ולא הרבה אמת. ובוודאי או שיש בחירה או שאין בחירה. ואין כאן 2 אמת, ולכן ... תשובה בשכל אנושי. וכפי שאמרתי. לשאלת הידיעה והבחירה בפירוש הפשוט שלה, בהחלט שיש לה תשובה חד משמעית וברורה שאינה נגד השכל. היינו בקלות אפשר להוכיח ש... ולא גם בחירה וגם ידיעה אלא ...
היכלי התמורות. מה הם? האם אתה בהיכלי התמורות?
... האדם בהיכלי התמורות. ואז יראה ההפרש, היינו כאשר האדם מגיע לתכלית הידיעה שלא נדע, ואז הוא מגיע לידיעה שלמה כזו, שבה ורק בה הוא בוודאות שלמה שאין וודאות אחריה לגבי האמת שאליה הוא הגיע. בעקרון, כל זמן שהאדם יודע דבר שיש לו הפך / שונה, ... לדעת אותו / לדעת דבר אחר שונה ממנו, הרי שהוא עדיין לא נמצא בתכלית הידיעה שלא נדע, והוא עדיין נמצא בהיכלי התמורות. על האדם להבין, כי הקליפה קודמת לפרי. וככל שהקליפה קרובה יותר לפרי, כך היא דקה יותר. ולכן ההשגות של היכלי התמורות נראות ... לדעת יותר / טוב יותר ממה שהוא יודע, הרי שהוא עדיין לא נמצא בתכלית הידיעה. תכלית הידיעה היינו כאשר האדם מגיע מיצוי השכל האנושי, דהיינו אינו יכול לדעת יותר בשכל אנושי, שאז השכל שלו הופך להיות שכל אחר, מעל הזמן והמקום, שזה השכל הנקנה. אך כל זמן שאדם ... אחריה, כל זמן שקיימת אפשרות לדעת יותר, הרי שהאדם לא נמצא בתכלית הידיעה. דבר נוסף: כל זמן שיש לאדם שאלה כלשהי בנושא כלשהו, הרי שהוא עדיין בהיכלי התמורות. דהיינו כל זמן שהשאלות הבאות מהחלל הפנוי עדיין קיימות אצל האדם, הרי שהוא עדיין ...
האם הגעתי לתכלית ומה היא ידיעה שלמה?
... הנקנה, רק היא ידיעה אמיתית באמת, מאחר שהיא נצחית באמת. * וראה גם כאן www.eip.co.il/?key=112 - וודאות. מהי וודאות מוחלטת וידיעה שלמה? והעניין הוא על השכל הנקנה שהוא כל הידיעות בידיעה אחת, שהוא תכלית הידיעה שלא נדע. כמו כן מדובר על בחינת תשובה שלמה, דהיינו ידיעה שלמה ללא שאלות גם לא אלו של החלל הפנוי. ויש כאן את ...
ספר המידות - דעת
... מישבת. ח. אדם מצטער מדבר, הנראה לעינים יותר מהצער, שמצער מהידיעה. ט. העוסק בתורה ובגמילות חסדים, זוכה להבנה. י. על ידי פת שחרית נתחכם. יא. הקדוש ברוך הוא משרה נבואתו על נביא של שליחות בהפסק, ... והיה יודע טבע האריה, והטבע מתנהגת בידיעת התורה, והיא תחת יד הידיעה. [אמר המעתיק: שמעתי מפי מורנו ורבנו הרב רבי נתן, זכר צדיק לברכה, שזה האות ב' שיך לאות א' הקדום לו, למה שמבאר שם: "והזוכה להבין ...
חזרה בתשובה. מהו שורש העניין?
... היינו כי כל זמן שיש לאדם תשובה על השאלות שלו, זו אינה שלמות. כי על השאלות של החלל הפנוי אין תשובה בשום שכל. והשלמות היא כאשר האדם מגיע לתכלית הידיעה שלא נדע, ששם אין שום שאלה כלל. דהיינו ...
חיי מוהר"ן - מד - שיחות השיכים להתורות
... נאמרה כלה ברוח הקדש. כי אמרה בליל שבת קדש בראשית, ואז לא נודע עדין שום דבר מפטירת הרב מברדיטשוב עד איזה ימים אחר שבת באה הידיעה לכאן. ואז ראו והבינו למפרע איך שכל ענין זה הוא מרמז בבאור היטב בתוך דברי המאמר הנ"ל. והנה במאמר זה מבאר שכשנסתלק הצדיק הראש בית. על ידי זה ...
להיות לבד - בריא או לא?
... אין סוף משיגים על ידי זה שהמוחין מבטשים בכתר להשיג את האין סוף. ועל ידי זה משיגים את האור אין סוף בבחינת מטי ולא מטי, שזו תכלית הידיעה שלא נדע. וזה עצמו קורה בבחינת רצוא ושוב ונשאר רשימו בבחינת ושוב, כדי שיהיה קיום למוחין וכולי. ונבאר: התבודדות ...
מיהו הצדיק האמת של הדור הזה?
... שמחלק ראשונה, הרי שנשמתו של האדם הזה סובלת סבל רב ואינה זוכה להתענג על ה'. כי להשי"ת מתקרבים רק על ידי הידיעה, על ידי הדעת. ועל ידי הדעת נכלל האדם בהשי"ת וכולי. ומשה רבנו שנתן תורה, הוא נתן לבנ"י "תריג עטין" היינו ...
הפכים בברסלב.
... אחד בוחרים להאמין בצד אחד וברגע אחר בוחרים להאמין בצד ההפוך לו. אך זה בכלל לא 2 הפכים. אלא זו תאוריה שיש לה 2 צדדים שונים שכל אחד נכון במצב אחר. ניקח לדוגמא את עניין הבחירה והידיעה. על פניו זה נראה כשני הפכים. יאמר האומר שצריך להאמין ושהוא מאמין ב 2 ההפכים האלו בבת אחת. אך האמירה הזאת נובעת מחוסר הבנה של האדם את עצמו. מדוע? כי ... דברים הפוכים, אך לא מבין בשכל שלו את 2 הדברים האלו. ז"א האדם מאמין ב 2 דברים שנראים כהפוכים. ואז הוא ממציא איזה הסבר כדי שהם לא יהיו הפוכים. כמו ההסבר של הלפני ואחרי של הבחירה והידיעה. אך זה אפשרי רק משום שהוא לא מבין את מה שהוא מאמין בו. יחד עם זאת, אם היה האדם מבין את מה שהוא מאמין בו, הרי שהוא לא היה מסוגל בשום דרך בעולם להכיל ...
1 2 3 4 ...5
באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה בתכנים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאן

האתר Breslev.EIP.co.il נותן לך את כל ספרי רבי נחמן מברסלב
פרסם את האתר בכל מקום שאתה יכול!
© כל הזכויות שמורות
מותר לצטט חלקים בלבד מתוכן האתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
דף זה הופיע ב 0.0930 שניות - עכשיו 15_04_2024 השעה 00:38:39 - wesi2