ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב
דף הביתליקוטי מוהר"ן ח"אליקוטי מוהר"ן ח"בסיפורי מעשיותשבחי הר"ןשיחות הר"ןחיי מוהר"ןספר המידותלימוד


ספרי רבי נחמן מברסלב
לחץ על ה 💎 שליד שם הספר, ותעבור לפרק "אקראי" ממנו
💎ליקוטי מוהר"ן חלק א
💎ליקוטי מוהר"ן חלק ב
💎סיפורי מעשיות
💎שבחי הר"ן
💎שיחות הר"ן
💎חיי מוהר"ן
💎ספר המידות
חיפוש בספרי רבי נחמן מברסלב
שיחות הר"ן - אות רנג - שיחות מורנו הרב רבי נחמן
... הר"ן - אות רנג - שיחות מורנו הרב רבי נחמן איש אחד מחשוכי בנים, והיה מאנשי רבנו זכרונו לברכה ופעם אחת היה בבית רבנו זכרונו לברכה והיה יום אחד שנכנסו אצלו כמה חשוכי בנים ושחרו אותו שיעזר ...
האם רבי נחמן לא טעם טעם חטא?
... רבי נחמן לא טעם טעם חטא? שאלה: שמעתי שרבי נחמן לא טעם טעם חטא. והשאלה שלי היא: 1 - האם זה נכון? ומה המקור לכך? 2 - הרי כתוב "אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא", אז כיצד מסתדר עניין זה? תודה תשובה: לא ידוע לי על מקור כלשהו לכך שרבי נחמן אמר על עצמו שהוא לא טעם טעם חטא. ואדרבה אין דבר כזה לא לטעום טעם חטא. רבי נחמן כותב בפירוש: כאן: breslev.eip.co.il/?key=515 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה ... בכל ענייני ותאוות העולם הזה, ונתפס בידם, ועינו אותו וכולי, אך הוא לא עזב את האמת ואדרבה זכה למה שזכה. וכיו"ב יש עוד מקומות שרבי נחמן כותב בפירוש שצריכים דייקא לעבור בענייני העולם הזה ולפני כל עלייה, חייב שתהיה ירידה וכולי. ********* דבר נוסף: אנשים חושבים שרבי נחמן נולד רבי נחמן. אך לא כן הוא הדבר. רבי נחמן נולד כאדם רגיל לגמרי, עם כל התאוות וכל היצר הרע שיש בעולם כמו כל אחד אחר. וגם רבי נחמן עבר את מה שעבר, כמו כל אחד אחר ממש. רק שהוא התגבר על הכל וזכה למה שזכה. ומה שמייחד את רבי נחמן הוא, מ"ש breslev.eip.co.il/?key=164 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה כב - ... הנ"ל וזה: "שובה ישראל וכו' כי כשלת בעונך" הינו על ידי התשובה יהיה נעשה מהעברות בחינת מכשלה שהוא התורה, כנ"ל והעניין הוא, כי רבי נחמן דייקא זכה לעשות תשובה שלמה מאהבה בשלמות שאין שלמות אחריה. ועל ידי זה כל ... פעמים מדברים על חטא ספציפי. כמו כן יתכן שמדברים על חטא דווקא במזיד (למרות שחטא פירושו בד"כ שוגג). ודבר נוסף, לפי ההשגה של רבי נחמן מברסלב, הרבה דברים בעולם נחשבים לחטאים, גם אם הם לא מפורשים בתרי"ג. לדוגמא: רבי נחמן מברסלב מבין שכל דבר שיש בו רצון ה הוא נחשב למצווה. משמע שכל דבר שאין בו רצון ה הוא נחשב לעברה. כי מצד האמת, גם מחשבות זרות, גם תאוות וכולי, גם אלו נחשבים לעברות. וכפי שרבי נחמן מברסלב עצמו מביא, שחטאים היינו חסרונות, היינו החסרונות שיש לשכינה ... עץ הדעת. וגם אם האדם מקיים את כל התריג כפשוטו, אל תשכח שיש את תורת ה ממש, שאותה הוא לא מקיים. ואני בכלל לא בטוח שמישהו לפני רבי נחמן מברסלב בכלל ידע שיש דבר כזה תורת ה ממש. כי רק רבי נחמן מברסלב זכה להבין את העניין הזה בשלמות. בכל מקרה, גם אם האדם נקי מחטאים ... לא מתקן את חטא אדם הראשון, דהיינו כל זמן שהאדם לא נכלל בא"ס לגמרי, הרי שהוא עדיין בבחינת החטא של עץ הדעת טוב ורע. וכפי שמביא רבי נחמן מברסלב, שמי שזוכה לשכל הנקנה, הוא דייקא זוכה לחיים נצחיים. כי שכל הנקנה ... כך שמצד האמת, למות בעטיו של נחש, זה בעצם אומר שהאדם לא תיקן את החטא של אדם הראשון, וא"כ עדיין גם זה עצמו חטא. לגבי החטאים של רבי נחמן מברסלב, שהם בחינת תשובה על תשובה. אני לחלוטין לא מסכים עם זה. תשובה על תשובה, זה רק אחרי שאדם עשה כבר תשובה שלמה. דהיינו נכלל בא"ס לגמרי. ולמדרגה הזאת רבי נחמן מברסלב זכה רק אחרי שהוא חזר מארץ ישראל בלבד. שאז באמת הוא זכה להוריד תורה חדשה וכולי. אך עד אז, למרות כל מה שזכה רבי נחמן מברסלב, הוא עדיין היה אדם רגיל לגמרי, עם כל התאוות וכולי. וכפי שרבי נחמן מברסלב מביא את זה ב 2 מקומות. 1 - לגבי אלו שעושים תעניות וכולי אך כל התאוות קשורות בגופם וכולי. 2 - לגבי זה שכדי להגיע להיכלי התמורות לפני הפרי, גם שם צריך תעניות וכולי. כך שבכל מקרה גם רבי נחמן מברסלב עבר את כל מה שעובר אדם רגיל ממש. ולחלוטין לא ברור לי, למה אנשים ... את העניין הזה. להבנתי זה נובע ממה שנקרא "גאוות יחידה", דהיינו שאנשים רוצים לחשוב שהרב שלהם כ"כ צדיק וכולי. ולכן הם אומרים על רבי נחמן מברסלב את מה שהוא לא אמר על עצמו. אך זה מיותר לגמרי, וזה אינו שבח בכלל. ... וחזר בתשובה מאהבה. ואין בכך שום פגם. ואדרבה זה שבח גדול וכולי. לגבי נשמות שלא היו בחטא אדם הראשון, תביא בבקשה את המקור לכך שרבי נחמן מברסלב אמר זאת על רבי נתן. ואל תשכח, שגם הנשמה של אדם הראשון, לא היתה ... כל אחד כולל כל אחד. הרי שהוא חוטא בחטא אדם הראשון. וארחיב גם, שעקרונית כל זמן שהדעת של האדם נבדלת מהדעת של הבורא ב 5 דברים שרבי נחמן מברסלב מביא אותם, הרי שהוא עדיין לא תיקן את חטא אדם הראשון... ...
הצדיק האמת הגדול במעלה - מה מיוחד בו?
... האמת הגדול במעלה - מה מיוחד בו? אמר רבי נחמן מברסלב breslev.eip.co.il/?key=2207 - שיחות הר"ו - אות נא העולם אומרים שאין צריך לבקש גדולות ואני אומר ... מתאימות עבור כל אחד. וכל התורות של רבי נחמן מברסלב, מתאימות הן לאדם הגדול במעלה והן לקטנים וכולי. והעצות של הצדיק האמת הן פשוטות ליישום, כגון העצה של ... לכל תחום בחיי האדם. ובעניין מ"ש רבי נחמן מברסלב כי כל עצה שלו טובה לאדם על כל מה שעבר עובר ויעבור בכל העולמות. ובעניין זה שהעצות של רבי נחמן מברסלב הם כלליות גדול, והן כוללות את הכל וכיו"ב. אימון אישי כולל, הוא אימון אישי שמלמד את האדם גישת חיים ...
מה הקשר שבין השכינה לבין החלל הפנוי?
... הקשר שבין השכינה לבין החלל הפנוי? שאלה: רבי נחמן מברסלב מדבר רבות על החלל הפנוי. השאלה שלי היא, כיצד קשורה השכינה לכל העניין ... להוציא את בת המלך, זה לא משהו שנגמר, נכון? תשובה: כל המעשיות וכל הדיבורים של רבי נחמן מברסלב הם אכן על זה. כמו זה זה בהחלט משהו שכן נגמר! כי בסוף הוא הוציאה! ...
מדוע בסוף השקר נמצאת האמת?
... בסוף השקר נמצאת האמת? אמר רבי נחמן מברסלב breslev.eip.co.il/?key=542 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רעד - יש רשעים שעובדים ויגעים כל ימיהם דע שיש רשעים שעובדים ויגעים כל ימיהם כדי לעקר עצמן ... כפירות גדולות של החלל הפנוי. וכאשר הוא מתחזק במידת האמת, אז הוא מגלה את האמונה הקדושה, ונכלל בא"ס לגמרי. ורבי נחמן מברסלב בעצם רצה לרמז כאן, שגם בתוך החלל הפנוי שהוא שיא הכפירה, גם בתוכו אם האדם יחפש את האמת, הוא דייקא יזכה להכלל בא"ס, ולהפוך את כל הרע לטוב ממש ...
להאמין בצדיק עם דעת
... לבד אפשר לפל אבל אם יש לו גם דעת שמבין גם בהדעת אזי אי אפשר לו לפל **** ויש כאן 2 בחינות שונות. בפשט הדברים, רבי נחמן מברסלב מדבר על אמונה בלי שכל בכלל בייחס לאמונה עם שכל. אמונה בלי שכל בכלל היינו אמונה שהיא כאילו סתם כך בלי סיבה, ואמונה עם שכל, היינו אמונה שנובעת מהשכל. ורבי נחמן מברסלב אומר שמאמונה סתם כך שהיא בשביל מצב הרוח בלבד, ממנה אפשר ליפול. אך אם האדם מאמין עם שכל, דהיינו שיש לו סיבה ... אותו, הרי שהוא לא היה מתחיל להאמין בצדיק, כי אף אחד הרי לא נולד עם אמונה בצדיק. כך שהעניין הזה צריך ביאור. 2 - רבי נחמן מברסלב אומר שמאמונה עם שכל אי אפשר ליפול. וכאן הקושיא ממש חזקה. כי באמת קרו דברים מעולם שאנשים האמינו בצדיק עם שכל ... בהשי"ת, שהשכל של השאלות של החלל הפנוי, עלול לגרום לאדם לכפירה. ושם לדוגמא צריך אמונה בלי שום שכל כלל! וכיו"ב רבי נחמן מברסלב מדבר גם על העניין של "אמונה בשלמות שאין שלמות אחריה", שמובן שרק ממנה אי אפשר ליפול, ולכן היא בשלמות מוחלטת. ... לפול ממנה. כי החוש מעיד אחרת. וגם השכל מעיד אחרת, כך שהעניין הזה צריך ביאור גם הוא. והביאור של פנימיות כוונת רבי נחמן מברסלב היא כדלהלן: כפי שהתבאר יש 2 סוגים של אמונה ושכל. 1 - יש אמונה שנובעת מהשכל. 2 - יש שכל שנובע מאמונה. והעניין ... גם אמונה של אמת, שלמות האמונה, אמונה בשלמות שאין שלמות אחריה, שהיא אמונה שנובעת מהשכל הנקנה, שהוא שלמות הדעת. ורבי נחמן מברסלב באמת מביא, שהשכל הנקנה הוא בחינת "אמנה" שלמות האמונה, חיים נצחיים וכולי, כי באמת כל זמן שאין לאדם את השכל ...
חיי מוהר"ן - תרז - עבודת השם
... חותנו המגיד עד שאתה שואלני על שלומם שאל אותי מהיכן אני בא כי אני בא מברסלב והייתי שם אצל רבנו רבי נחמן זכרונו לברכה ושאלתי אותו מה שכבר שאלתי לכמה צדיקים ולא השיבו לי תשובה נכונה והוא השיב לי תשובה נכונה וברורה כי שאלתי אותו באשר ...
מחלוקות שבין החכמים ותאוות ממון
... - חיי מוהר"ן - תכו - דברי צחות שלו רבי נחמן מברסלב מביא, שאם לתלמידי ... לשמוח במה שיש לו אבל רוחנית זה קינאת סופרים * רבי נחמן מברסלב הזכיר את העניין הזה ... לא כל שכן כשלא יהיה להם תאוות ממון כלל דהיינו שרבי נחמן מברסלב בעצם מסביר ששורש ... על קשיות כאלו אין בהם ממש. והעניין הוא, כי רבי נחמן מברסלב שזכה לתורת ה ממש, הוא ... וכל המחלוקות הן בחינת רוח שטות. וזה גם ביאור מ"ש רבי נחמן מברסלב על עצמו שרצה לכתוב ... - חיי מוהר"ן - שמ - מעלת תורתו וספריו הקדושים כי רבי נחמן מברסלב רמז בזה שהוא זכה ...
תאוות. שבירת התאוות. איך למה וכמה? חלק 2
... עדיין פגום בפגם של אדם הראשון, והרי שעדיין כל התאוות קשורות בגופו. ראה גם כאן forum.eip.co.il/forum_posts.asp?TID=62 - האם רבי נחמן לא טעם טעם חטא? כי מי שמתקן את חטא אדם הראשון, הוא דייקא זוכה לאכול מעץ החיים, והוא זוכה לגוף חדש וקדוש מגן עדן עילאה, גוף שהוא נקי מכל ... הרי שהתאווה הזאת מתגברת עליו יותר וכולי... אך הצדיק האמת שכבר יצא מכל התאוות בשלמות, הוא בדרגה של ביטול הבחירה ממש. כמ"ש רבי נחמן מברסלב כאן breslev.eip.co.il/?key=69 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה כא - עתיקא טמיר וסתים כי לעתיד יתבטל הבחירה וזה צדיקים יושבים שהישיבה הוא ...
שיחות הר"ן - אות רעד - שיחות מורנו הרב רבי נחמן
... הר"ן - אות רעד - שיחות מורנו הרב רבי נחמן טוב מאד להאדם שיהיה לו חדר מיחד לו לבדו ...
1 2 3 4 ...5
באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה בתכנים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאן

האתר Breslev.EIP.co.il נותן לך את כל ספרי רבי נחמן מברסלב
פרסם את האתר בכל מקום שאתה יכול!
© כל הזכויות שמורות
מותר לצטט חלקים בלבד מתוכן האתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
דף זה הופיע ב 0.0703 שניות - עכשיו 12_04_2024 השעה 23:39:55 - wesi2