ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב
דף הביתליקוטי מוהר"ן ח"אליקוטי מוהר"ן ח"בסיפורי מעשיותשבחי הר"ןשיחות הר"ןחיי מוהר"ןספר המידותלימוד


ספרי רבי נחמן מברסלב
לחץ על ה 💎 שליד שם הספר, ותעבור לפרק "אקראי" ממנו
💎ליקוטי מוהר"ן חלק א
💎ליקוטי מוהר"ן חלק ב
💎סיפורי מעשיות
💎שבחי הר"ן
💎שיחות הר"ן
💎חיי מוהר"ן
💎ספר המידות
חיפוש בספרי רבי נחמן מברסלב
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה ד - וּבְיוֹם הַבִּכּוּרִים
... בהם שום קלקול ועכירות כדי שיוכלו הדמים לילך ולסבב כל סדר סיבובם כסדר בלי שום עכוב כי כשהדמים הולכים ומסבבים בגוף כדרכם כשבאים למקום שיש בו קלקול, דהינו במקום המכה נתעכבים שם ושם נתעכב ונמשך כל עכירות וקלקול שיש ... וקלקול שיש בהדמים ואזי נתעכבים שם הדמים ואין יכולים לסבב סיבובם כסדר הלוכם ומרוצתם כי יש להדמים סדר ההלוך שהולכים ומסבבים הגוף כך וכך פעמים בשעה, וכיוצא וכשיש בהם עכירות, נתעכבים במקום המקלקל כנ"ל ואינם יכולים לסבב ... על ידי זה נעשה בחינת הדחת וכבוס הדמים כדי שיוכלו הדמים לסבב סיבובם כסדר . "עין רוגל" עין כובס, כמו שפרש רש"י שם הינו שעל ידי רגל ויום טוב שהוא התגלות הרצון על ידי זה נעשה בחינת הדחת וכבוס הדמים כנ"ל ואזי יכולים הדמים לסבב כסדר ובשביל זה נקרא הרגל חג לשון סיבוב כמו שכתוב: "הישב על חוג הארץ" על סיבוב הארץ כי על ידי הדחת וכבוס הדמים על ידי זה הם מסבבים כסדר כנ"ל מעשה בראשית דהינו בחינת: 'עולם חסד יבנה' כי על ידי בחינות אלו הנ"ל זוכין להשפעת החסד שיתקים ...
סיפורי מעשיות - מעשה ח - מעשה מרב ובן יחיד / מעשה ברב ובן יחיד
... והתחילו לספר עמו כדרך הסוחרים ולא גלו לו שהם נוסעים לשם כי הרב היה מתביש בעצמו לומר שנוסע לאותו הצדיק והיו מדברים מעסקי העולם עד שבסיבוב הדברים הגיעו לספר מצדיקים, היכן נמצאים צדיקים וספר להם ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קיב - צהַר תַּעֲשֶׂה לַתֵּבָה
... והקלפה והוא כלוא ומסגר בתוך החשך אפלה המסבבת ומקפת אותו מכל צדי צדדים בכמה סיבובים רחמנא לצלן ואין לו שום פתח ותקנה ותחבולה לצאת מתוך החשך אזי עקר עצתו שימשיך עצמו להאמת ויביט על האמת לאמתו ויבקש רק האמת האמתי וכנגד זה אין שום חשך וסיבוב שיחשיך לו כי האמת הוא השם יתברך בעצמו, והוא בחינות "ה' אורי" וכיון שה' אור לו, אין שום חשך שיחשיך אותו ובודאי ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה ל - מֵישְׁרָא דְּסַכִּינָא
... ביותר צריך מלמד גדול ביותר כנ"ל ג. וזה בחינת שערות שההארות המחין יוצאין בהשערות כן השכל העליון שהוא השגות אלקות הוא מתלבש בהשכל התחתון וזה בחינת שערא בעגולא בחינת סיבובים דהינו ההקדמות המסבבין עד שבאים אל המכון כנ"ל והעקר הוא המכון כמו שמצינו בדברי רבותינו, זכרונם לברכה . שסבבוהו בהלכות עד שהגיעו לצרת הבת נמצא שכל ההלכות שדברו מקדם לא היו עקר המכון רק היו סיבובים והקדמות כדי להגיע לצרת הבת שהוא המכון וזה בחינת 'שערא אכמא' בחינת: "שחורה אני ונאוה" כי השחרות הוא מקבץ את הראות ומצמצם אותו כדי לראות היטב כן השכל התחתון ... מכל בני קדם" כי זה השכל הוא בחינת מלכות כנ"ל אבל על ידי אהבת ממון הוא נופל לאכמא דסטרא אחרא בחינות: 'שבתאי פתיא אכמא' מרה שחורה בחינות "בעצבון תאכלנה" ונופל לעגולא וסיבובים מסטרא אחרא בחינות: "סביב רשעים יתהלכון" שהוא מתאוה ומשתוקק אחר הממון בחינות: "שטו העם ולקטו" 'בשטותא', הפך החכמה ה. ומי שיש לו אותו החכמה צריך לראות להמשיך ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה סד - וַיּאמֶר ה' אֶל משֶׁה בּא אֶל פַּרְעה
... חקירה וחכמה, רק באמונה שלמה כי השם יתברך 'ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין' נמצא שהוא כביכול בתוך כל העולמות, וסביב כל העולמות וצריך להיות הפרש כביכול, בין המלוי והסיבוב שאם לאו, אם כן הכל אחד אך על ידי בחינת החלל הפנוי שמשם צמצם אלקותו כביכול ובתוכו ברא את כל הבריאה נמצא שהחלל הפנוי ...
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה יב - כְּשֶׁאָדָם הוֹלֵך אַחַר שִׂכְלוֹ וְחָכְמָתוֹ
... עצמו לשם, ומחיה את נפילתו ועולה בתכלית העליה וזה בחינת קרבן עולה שמכפר על הרהור הלב כמו שכתוב: "והעולה על רוחכם" 'שעולה מכפר ההרהור' . "לבי סחרחר" כי יש קלפה שהיא מעקמת ומסבבת הלב בעקומים וסיבובים ובלבולים הרבה והיא בחינת קלפת נגה ועל כן ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קנב - כְּשֶׁבָּא נְשָׁמָה קְדוֹשָׁה לָעוֹלָם עִם הָעֲנָפִים הַשַּׁיָּכִים לָהּ
... גם על הפתח הנ"ל ואזי אין יכול לכנס ותכף אחר כך, חוזר הפתח ונפתח כבתחלה וכשיש, חס ושלום, רבוי פגמים הרבה שעל ידי זה יש כח להסיבוב הנ"ל להתפשט על הפתח לבלי להניח לכנס כנ"ל אזי מתיראין וחוששין שלא יסתם הפתח לגמרי, חס ושלום על ידי התגברות הקלפה המסבבת ...
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה טז - מִפְּנֵי מַה כְּשֶׁהָאָדָם מְבַקֵּשׁ פַּרְנָסָה
... ומחשב את עצמו שקפה של שרצים תלויה מאחוריו וכיוצא כנ"ל אבל עכשו שנותנין הפרנסה על ידי סיבובים נמצא שבאה בעתים מיחדים כי לכל סיבה צריכה עת מיחד, עד שתצא הפרנסה אליו ועל כן לא יבוא לראות את המלך בקטנותו, רק ביפיו כנ"ל כי אין נותנין לו הפרנסה תכף רק בעת מיחד ...
ספר המידות - לימוד
... והלך לו. יא. המוציא דברי תורה בפיו, נצול מדין סקילה. יב. לאו בכל מקום אדם זוכה לסגל תורה ומעשים טובים, בשביל זה הקדוש ברוך הוא מסבב סיבובים, שיצא זה האדם ממקום הזה למקום אחר. יג. כשאדם לומד עד שנתיגע, בזה ממתיק דינים ומעורר רחמים, גם על ידי זה מעורר רחמים אצל אביו בקבר. יד. על ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה סו - וִיהִי נָא פִּי שְׁנַיִם בְּרוּחֲך אֵלָי
... הוא מתביש בזה שיעשה שקר בתפילתו בשביל בני אדם על כן הוא גונב דעת עצמו ומסבב לו היצר הרע סיבובים במחשבתו עד שנתגלגל הדבר במחשבתו שהוא צריך באמת לעשות תנועה זו בתפילתו או להכות כף אל כף דהינו שמוצא לעצמו איזה אמת שהוא צריך לעשות אותה התנועה ...
1 2
באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה בתכנים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאן

האתר Breslev.EIP.co.il נותן לך את כל ספרי רבי נחמן מברסלב
פרסם את האתר בכל מקום שאתה יכול!
© כל הזכויות שמורות
מותר לצטט חלקים בלבד מתוכן האתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
דף זה הופיע ב 0.1016 שניות - עכשיו 12_04_2024 השעה 23:07:53 - wesi2