ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב
דף הביתליקוטי מוהר"ן ח"אליקוטי מוהר"ן ח"בסיפורי מעשיותשבחי הר"ןשיחות הר"ןחיי מוהר"ןספר המידותלימוד


ספרי רבי נחמן מברסלב
לחץ על ה 💎 שליד שם הספר, ותעבור לפרק "אקראי" ממנו
💎ליקוטי מוהר"ן חלק א
💎ליקוטי מוהר"ן חלק ב
💎סיפורי מעשיות
💎שבחי הר"ן
💎שיחות הר"ן
💎חיי מוהר"ן
💎ספר המידות
חיפוש בספרי רבי נחמן מברסלב
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רנב - כְּשֶׁיֵּשׁ אַחְדוּת בֵּין הַצַּדִּיקִים, אֵין הַצְּדָקָה מַזֶּקֶת
... מוהר"ן ח"א - תורה רנב - כשיש אחדות בין הצדיקים, אין הצדקה מזקת כשיש אחדות בין הצדיקים, אין הצדקה מזקת כי על פי הטבע כשנותנין צדקה נחסר מאתו מה שנתן אבל על ידי האחדות שבין הצדיקים יוכל לתן צדקה ולא יחסר כלל וכן על ידי זה יכולים שיהיה להאדם מסירת נפש באמת ואף על ...
לראות את המלך / ולא יראני האדם וחי?!
... לדעתו, אז הוא יודע אחדות האין סוף וטובו ... ואחר כך נשאר בו רשימו מאחדות הזאת ואחר כך נעשה בבחינת ושוב אזי הרשימו מראה לדעת שידע שכלו טוב וכלו אחד. וראה גם כאן ... נחמן מברסלב כי על ידי האחדות שבין הצדיקים יכול למסור את נפשו ולהשאר בחיים (התבאר כאן בפורום). נמצא שעל ידי הבחינה הזאת אפשר ... וישארו בחיים על ידי האחדות כנ"ל. * והנ"ל הוא גם בחינת מ"ש רבי נחמן מברסלב במ"א כי על ידי... אפשר להשיג את מה שמשה בחייו לא ...
הדעת משדך את כל השידוכים
... אם הם בהפך גדול זה מזה והעניין הוא כי לפני הבריאה בשורש של כל הדברים, הכל אחד ממש. ושם הוא עולם שכולו טוב, שבו אין שום מחלוקת וכולי, כי שם הכל נמצא באחדות וכולי. ראה גם כאן forum.eip.co.il/forum_posts.asp?TID=137 - הפכים בברסלב. * באותו עניין, על ההקבלה שבין זיווג ונישואים, לבין העניין של חיבור ההפכים על ידי הדעת. ודרך ...
להיות לבד - בריא או לא?
... הוא ממש סבל מלדבר עם בני אדם... ולגבי המסירות נפש, רבי נחמן מברסלב דווקא מביא - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רנב - כשיש אחדות בין הצדיקים, אין הצדקה מזקת כי על ידי אחדות שבין הצדיקים, על ידי זה יכול למסור את נפשו ממש ולהשאר בחיים (ראה גם כאן ) ואחזור ואדגיש, כי הציטוט הנ"ל מדברי רבי נחמן מברסלב, מדבר על עניין אחר לגמרי, ...
דמותו של ר' נחמן מברסלב
... הבדידות וההתבודדות של רבי נחמן, היא שיא האחדות והביחד שאפשר. משום שגם כאן ההתבודדות היא תודעתית ולא פיזית. התבודדות היינו להתנתק אפילו מהישות העצמית של עצמך, ואז ממילא אתה בשווה עם כולם, ואז יש אחדות מלאה וכולי. וראה גם כאן - להיות לבד - בריא או לא? לסיכום: בתוך תוכו אצל רבי נחמן היתה שמחה תמידית שרק מתחזקת כל הזמן. וגם אם הוא היה נראה עצוב, ... הצדיק ולא כלפי חוץ. ושלמות ההתבודדות, היא אחדות וחיבור וביחד עם כולם. הכי טוב זה להיות פרקטי. בפרקטיקה קח את העצות של רבי נחמן מברסלב, ותראה למה מהן אתה מתחבר. זה יותר פשוט ממה שזה נדמה. זה לא ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה נא - כְּשֶׁאַתֶּם מַגִּיעִין לְאַבְנֵי שַׁיִשׁ טָהוֹר
... הטומאה וכו' הוא מחמת הרחוק מאחד כנ"ל, הינו מבחינת אחר הבריאה וכנ"ל. ועל ידי השגחת השם יתברך אפילו אחר הפעלה, שהוציא הקדוש ברוך הוא מכח אל הפעל כל הדברים הם באחדות עמו והרע יונק מהשארת ההשגחה, הינו מאחורי כתפה כידוע והוא רחוק מאחד ועל ידי אמת השגחת השם יתברך עליו, כמו שכתוב "עיני בנאמני ארץ" ועל ידי השקר שהוא הרע ...
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה ב - יְמֵי חֲנֻכָּה הֵם יְמֵי הוֹדָאָה
... שהוא לשון הקדש, נמשך שמחה כנ"ל ו. ועל ידי זה שממשיכין קדשה של שבת לששת ימי החל על ידי זה נתגלה האחדות הפשוט יתברך כי בששת ימי החל הם פעלות משתנות שבכל יום נברא פעלה משנה וזה כנגד השכל האנושי, להבין זאת בשכל ... מתנה גדולה כמו שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה: 'מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה' על ידי זה נתגלה אחדות הפשוט כי שבת מורה על אמונת היחוד שאנו מאמינים, שכל הפעלות משתנות נמשכין מאחד הפשוט יתברך שברא כלם בששת ימי החל ושבת בשבת נמצא שעל ידי שבת נתגלה אחדות הפשוט יתברך והתגלות אחדות הפשוט זאת הבחינה יקרה מאד אפילו אצלו יתברך כמו שמצינו: 'יחיד ורבים הלכה כרבים' כי מחמת שהם רבים שכל אחד יש בו דעה משנה בחינת פעלות משתנות וכשהם מסכימים יחד לדעת אחד נמצא בחינת פעלות משתנות נעשה בחינת אחדות הפשוט שזה יקר מאד בעיניו יתברך ועל כן הלכה כמותם וגם כדי שלא להרבות מחלקת בישראל כי אם לא כן, כל יחיד ויחיד יאמר כדעתו ואין לדבר סוף ויתרבו מחלקת בישראל שאין זה רצונו יתברך, כי רצונו רק בבחינת אחדות הפשוט כי כשנתגלה בחינת אחדות הפשוט למטה גם למעלה נתגלה אחדות הפשוט יתברך בבחינת: "אתה אחד ושמך אחד, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ" שעל ידי אחדות שנתגלה בישראל למטה נתגלה אחדותו הפשוט יתברך למעלה וזה בחינת מעשה דרבי אליעזר הגדול בתנור של עכנאי כי 'רבי אליעזר הלכה כמותו בכל מקום' והיה ... אף על פי כן לא השגיחו על זה כי יחיד ורבים הלכה כרבים כי זה יקר בעיני השם יתברך שזה בחינת התגלות אחדות הפשוט מבחינת פעלות משתנות כנ"ל שזה בחינת שבת כנ"ל וזהו שאמר הקדוש ברוך הוא: 'נצחוני בני' הינו שבחינת בן ... הינו להמשיך שמחה לבחינת עבד, בחינת מט"ט, בחינת ששת ימי החל כנ"ל דעו כי ה' הוא אלהים, בחינת אחדות הפשוט שכל השנויים הם אחד שזה נתגלה על ידי שנמשך השמחה של שבת לששת ימי החל שהם בחינת עבד כנ"ל וזה בחינת ...
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה סז - בְּרֵאשִׁית לְעֵינֵי כָּל יִשְׂרָאֵל
... וכל מה שנתגדל יותר שם הצדיק, נתגדל יותר שמו יתברך, כביכול כי שמו משתף בשמנו כנ"ל "ה' אחד ושמו אחד" כי שמו יתברך הוא אחדות פשוט אך למטה משתלשל משמו יתברך בחינת הארבעה יסודות כי 'שמו אחד' יתברך, הוא בחינת ארבע אותיות השם ועל כן ...
ספר המידות - צדיק
... ידע, שאין הקדוש ברוך הוא רוצה עוד, שיורה דרך תשובה לרשעים. יא. עקר כח הצדיקים הוא כשהדין נמתק, הינו: על ידי אחדות השם יתברך. יב. כשהצדיקים נתפרסמים בעולם על ידי זה נתחדשים נגונים ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה ט - תְּהמת יְכַסְיֻמוּ
... עמידה אלא תפילה' וזה פרוש: "שמרו עדתיו וחק נתן למו" 'עדות' זה תפילה, כמו שכתוב: "שבטי יה עדות להדות לשם ה'" גם אמרו חכמינו זכרונם לברכה 'אין עדות אלא בעמידה' ועמידה זה תפילה שאנו מעידין על אחדותו וכפי שמפרנס לאביו שבשמים בתפילתו כן ...
1 2 3 4 ...5
באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה בתכנים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאן

האתר Breslev.EIP.co.il נותן לך את כל ספרי רבי נחמן מברסלב
פרסם את האתר בכל מקום שאתה יכול!
© כל הזכויות שמורות
מותר לצטט חלקים בלבד מתוכן האתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
דף זה הופיע ב 0.0625 שניות - עכשיו 21_04_2024 השעה 08:31:49 - wesi2