ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב
דף הביתליקוטי מוהר"ן ח"אליקוטי מוהר"ן ח"בסיפורי מעשיותשבחי הר"ןשיחות הר"ןחיי מוהר"ןספר המידותלימוד


ספרי רבי נחמן מברסלב
לחץ על ה 💎 שליד שם הספר, ותעבור לפרק "אקראי" ממנו
💎ליקוטי מוהר"ן חלק א
💎ליקוטי מוהר"ן חלק ב
💎סיפורי מעשיות
💎שבחי הר"ן
💎שיחות הר"ן
💎חיי מוהר"ן
💎ספר המידות
חיפוש בספרי רבי נחמן מברסלב
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה ז - וַיְהִי מִקֵּץ - כִּי מְרַחֲמָם יְנַהֲגֵם
... אל דל" כי 'אין עני אלא מן הדעת' וצריכין לרחם עליו, להכניס בו דעת ד. ואפילו כשמגיע זמנו להסתלק והנשמה עולה ומתדבקת במקום שעולה, בעולמות עליונים אין זה תכלית ושלמות שתהיה הנשמה רק דבוקה למעלה רק עקר השלמות של הנשמה היא שבעת שהיא למעלה תהיה למטה גם כן ... הימים", "תקופות השנים" ואלו המקיפים שיש שם, הם בחינת סדר הזמנים שם והשגות מקיפים הללו זה עקר התענוג והשעשוע של עולם הבא אשרי מי שזוכה להשיגם וזה בחינת תכלית הידיעה כי תכלית הידיעה אשר לא נדע כי השגות אלו המקיפים, שהם בחינת שעשוע עולם הבא זה בחינת: "מה רב טובך אשר צפנת ליראיך" כי הם הם רב טוב הצפון וטמון וסתום מעין כל וזהו: "מה רב טובך" מה דיקא כי הם בחינת מה, בחינת "מה חמית מה פשפשת" בחינת 'תכלית הידיעה אשר לא נדע' וזה בחינת שפע הכתר כי כתר הוא בחינת מקיף, כמו שכתוב: "כתרו את בנימין" ...
להיות לבד - בריא או לא?
... ואז כאשר המחשבה של האדם נרגעת, אז הוא מתחיל לחשוב על התכלית של חייו, ומי הוא ומה הוא וכולי. וכך האדם מתגלגל מדבר לדבר, עד שהוא מגיע לשאלות באמונה, ועובר גם אותן. כי סוף כל סוף הוא תמיד מטה את עצמו אל ... ידי זה משיגים את האור אין סוף בבחינת מטי ולא מטי, שזו תכלית הידיעה שלא נדע. וזה עצמו קורה בבחינת רצוא ושוב ונשאר רשימו בבחינת ושוב, כדי שיהיה קיום למוחין וכולי. ונבאר: התבודדות היא מילה רחבה. אפילו ...
לחשוב על התכלית
... על התכלית אמר רבי נחמן מברסלב breslev.eip.co.il/?key=538 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רסח - כשאין האדם מסתכל על התכלית, למה לו חיים כשאין האדם מסתכל על התכלית, למה לו חיים וכאן breslev.eip.co.il/?key=189 - ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה י - העולם רחוקים מהשם יתברך, מחמת שאין להם ישוב הדעת מה שהעולם רחוקים ... הדעת ואינם מישבין עצמן והעקר להשתדל לישב עצמו היטב מה התכלית מכל התאוות ומכל עניני העולם הזה הן תאוות הנכנסות לגוף הן תאוות שחוץ לגוף, כגון כבוד ואז בודאי ישוב אל ה'. וכאן breslev.eip.co.il/?key=2258 - ... מבואר כי עיקר הסבל של האדם נובע משום שהוא אינו מסתכל על התכלית הסופית. וכיו"ב מבואר כאן breslev.eip.co.il/?key=336 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה סה - ויאמר בעז אל רות כי כל הייסורים של האדם הוא רק מחמת שהוא אינו מסתכל על התכלית. כי התכלית הסופית הוא כולו טוב גמור. בעניין לחשוב על התכלית הסופית. ואיך שהיצר הרע מטעה את האדם עם התאוות, שלעולם אינו שבע. ומעניין שהתאוות הן כמו עמודי אור שאי אפשר למלא סיפוקו בהן וכולי. ומעניין של לקשר כל דבר אל התכלית שלו. www.eip.co.il/?key=243 - דמיון מודרך. איך להשתמש נכון? דמיון מודרך. הדמיון מאפשר לאדם לדמיין את התכלית הסופית. דמיון מודרך = האדם מדריך את עצמו לדמיין / להעלות במחשבתו דבר כלשהו. לכל פעולה שעושה אותה האדם, יש תכלית / סיבה / מטרה כלשהי. על האדם להשתמש בדמיון שלו בטרם הוא מבצע את הפעולה ולדמיין את התכלית הסופית שלה. בטרם תעשה פעולה כלשהי, השתמש בדמיון מודרך ונסה לדמיין את הסוף שאליו ברצונך להגיע. שאל את עצמך: האם במציאות הזאת שאליה אני רוצה ... דבר? השתמש בדמיון מודרך כדי לדמיין את הסוף של הסוף ואת התכלית של התכלית. דמיין את הסוף שאליו ברצונך להגיע. שאל את עצמך, ומה עכשיו? מה הלאה? האם עכשיו אני מפסיק לחפש משהו טוב יותר? חבל להגיע עד הסוף, ואז לגלות ... את הסוף. נסה להבין האם זהו באמת הסוף הסופי? האם זאת התכלית הסופית? האם עכשיו אפשר להפסיק לחפש טוב יותר? הדמיון המודרך מאפשר לאדם לא לרוץ בחינם אחרי דברים שנראים טובים רק בגלל המרחק של האדם מהם. היכן כן ... הטוב, אתה פשוט תרגיש אותו. עוד באותו עניין של לחשוב על התכלית www.eip.co.il/?key=147 - קבלת החלטות. מה הכי קריטי בתהליך קבלת החלטות? ...
מהי מלחמת גוג ומגוג? ומה יקרה כשיבוא המשיח?
... מסויימות, שבאמצעות ההקדמות האלו אנשים יזכו אחרי תהליך אישי של עצמם מול עצמם, להגיע אל תכלית הידיעה, שכל שלם, שבו כולם ידעו שאין שום רע בעולם כלל, רק הכל טוב והכל אחד תמיד. ועל ידי הדעת הזאת, על ידי זה יכללו בהשי"ת ויחייו חיים נצחיים. ...
חיי מוהר"ן - תל - שלא להתעקש על שום דבר. ואין לדחק את השעה
... מזה ולבלי לבלבל דעתו כלל במה שאינו זוכה לאותו הדבר. וימתין קצת עד שתבוא עתו. ואי אפשר לבאר דבר זה בכתב כלל. ורבנו זכרונו לברכה היה בדבר זה חדוש נפלא מאד כי היה זריז בתכלית הזריזות שלא היה דגמתו בעולם וכל דבר שהיה צריך לעשות אפילו בעניני עבודות גשמיות שהם צרכי האדם היה עושהו בזריזות נפלא מיד דיקא מכל שכן בעבודת השם. ואף על ...
מפני מה כשהאדם מבקש פרנסה, אין נותנין לו תכף?
... להבין, כי עניין הפרנסה שרבי נחמן מברסלב מדבר עליו בתורה הנ"ל, אין פירושו פרנסה של ממון כפשוטו, כי לזה יכול לזכות האדם גם בלי לראות את המלך עם הכתר. רבי נחמן מברסלב מדבר על פרנסת הנשמה ורפואתה, שזה כמובן העיקר והתכלית של האדם. ולזה זוכה האדם רק כאשר הוא ...
שבחי הר"ן - סדר הנסיעה שלו לארץ ישראל - אות לג
... רבות ושאר כל ענינים הנ"ל והרבה בהתבודדות מאד מאד לדבר בינו לבין קונו ולפרש שיחתו בלשון אשכנז וכו' כנ"ל עד שזכה למדרגה גבהה ועליונה מאד מאד בתכלית הקדשה ובתכלית הביטול ובהתקרבות גדול להשם יתברך ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה כב - חוֹתָם בְּתוֹךְ חוֹתָם
... הוא בחינת קדם הבריאה בחינת אין סוף שזהו בחינת תחלה ומחמת שזאת הבחינה היא בחינת אין על כן אין מי שיזכה לזה כי אם מי שהוא בבחינת אין דהינו שהוא ענו באמת ומבטל עצמו לגמרי בתכלית הביטול כאלו אינו בעולם עד שנכלל באין סוף ששם הוא בחינת תפילת ה' כנ"ל ובזה מקשר היטב מה שמובא לקמן על מאמר רבותינו, זכרונם לברכה ... לבוא לבחינות רועים כנ"ל וזהו: "משם רעה אבן ישראל" כנ"ל יא. אך כשרוצים לצאת ממדרגת 'נעשה ונשמע' זה למדרגת 'נעשה ונשמע' גבוה ממנה צריך להיות ירידה קדם העליה כי הירידה היא תכלית העליה כמו שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה לא היה דוד ראוי לאותו מעשה וכו' לא היו ישראל ראויים לאותו מעשה אלא שנתן השם יתברך להם מכשול ... אחר עונות ישראל איך לוקחין עוד איזה עון כדי לעשות ממנו תורה ואיננו כי יהיו כל העונות נכללין באין הינו באין סוף ששם העונות נתהפכין לזכיות על ידי התשובה שזהו בחינות 'ירידה תכלית העליה' הנ"ל וזה: "שובה ישראל וכו' כי כשלת בעונך" הינו על ידי התשובה יהיה נעשה מהעברות בחינת מכשלה שהוא התורה, כנ"ל וזה פרוש המשנה ...
בעניין מעלת לימוד הספר ליקוטי מוהר"ן
... פה, ושעור אחד ללמד בעיון גדול. כי יש עמקות גדול ונפלא בספריו. ועין במקום אחר מזה מענין עצם העמקות הגדול שיש בתורתו הקדושה והנוראה מאד עד אין סוף ואין תכלית. ספר לי אחד שהיה משבח מאד את תורתו לפניו והפליג מאד בגדלת נפלאות תורתו. ...
כדי לזרוק את השכל צריך שכל?
... אחריה, לזה זכה רק רבי נחמן מברסלב עצמו. החידוש של רבי נתן היה, שהוא זרק את השכל שלו יותר מאחרים. אך עדיין, לזרוק את השכל בשלמות ולהיות פשוט בתכלית הפשיטות כמו השי"ת עצמו, זה עניין נשגב במעלה... ...
1 2 3 4 ...5
באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה בתכנים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאן

האתר Breslev.EIP.co.il נותן לך את כל ספרי רבי נחמן מברסלב
פרסם את האתר בכל מקום שאתה יכול!
© כל הזכויות שמורות
מותר לצטט חלקים בלבד מתוכן האתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
דף זה הופיע ב 0.1250 שניות - עכשיו 14_04_2024 השעה 22:54:08 - wesi2