ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב
דף הביתליקוטי מוהר"ן ח"אליקוטי מוהר"ן ח"בסיפורי מעשיותשבחי הר"ןשיחות הר"ןחיי מוהר"ןספר המידותלימוד


ספרי רבי נחמן מברסלב
לחץ על ה 💎 שליד שם הספר, ותעבור לפרק "אקראי" ממנו
💎ליקוטי מוהר"ן חלק א
💎ליקוטי מוהר"ן חלק ב
💎סיפורי מעשיות
💎שבחי הר"ן
💎שיחות הר"ן
💎חיי מוהר"ן
💎ספר המידות
חיפוש בספרי רבי נחמן מברסלב
איך לתקן את החטא של אדם הראשון?
... מעץ הדעת, היינו שבחר ללכת אחרי שכלו שיש הפרדה בין טוב לרע, ואז ממילא יש הפרדה בין לפני לבין אחרי הבריאה, ויש הפרדה בין נשמתו לבין גופו וכולי, ואז ממילא נגזרה עליו מיתה. וכאשר ... הטוב שיש בכל רע בעולם, עד שלא יהיה אצלו חילוק בין טוב לרע. ולזה אפשר לזכות אך ורק על ידי שכולל את הבריאה בבחינת לפני הבריאה. וזה נעשה אך ורק על ידי אמת. שעל ידי אמת זוכה לאמונה וזוכה לעבור בחלל ...
רבי נחמן מברסלב הוא האלוהים?
... גם הוא יש לו שלמות. דהיינו שהאדם עצמו הופך להיות השי"ת עצמו ועל ידי זה זוכה לשלמות. וכיו"ב שאמר רבי נחמן מברסלב שהוא נכלל בבחינת לפני הבריאה ומחוייב המציאות, שזה השי"ת עצמו. וכיו"ב שאמר רבי נחמן מברסלב את כל הדיבורים שלו על לפני הבריאה, שלפני הבריאה זה רק השי"ת. ולהיות באחדות עם השי"ת, זה להיות השי"ת עצמו. ויש גם את העניין שהאדם עצמו הופך להיות השמש עצמה, כמובא בתורה צהר תעשה לתיבה. וכיו"ב שרבי נחמן מברסלב ... שרבי נחמן מברסלב זה לא בן אדם, ולא מלאך, אלא זה שכל ורעיון רוחני, שבא לידי ביטוי בצורה גשמית. ובנוסף, האדם גם לא באמת מבין מה היה לפני הבריאה, והאדם לא באמת מבין איך העולם נברא, והאדם גם לא מבין, מה זה השי"ת ומה זה השכל של השי"ת. ובנוסף על כל אלו, האדם גם לא מבין מה זה רבי נחמן מברסלב, ולא מבין מה זה ... השכל של רבי נחמן מברסלב שזה בעצם רבי נחמן מברסלב האמיתי, הוא ברא את העולם. כי השכל של רבי נחמן מברסלב הוא בחינה אחת עם מה שהיה לפני הבריאה. וכמובן שיש כאן עוד מה להרחיב, אך המסר הכללי הוא, שהדעת של רבי נחמן מברסלב, היא אחת עם השי"ת עצמו. ומי שמגשים את רבי נחמן מברסלב, ועובר על לא ימוש ספר התורה הזה ...
מהו עניין נוקם ונוטר?
... חוכמה עילאה. דהיינו השכל הנקנה, מעל השכל האנושי, שהוא התורה דעתיקא סתימאה, דהיינו השכל של הבורא לפני הבריאה. והצדיק האמת שזוכה לשכל הזה, הוא דייקא יכול להלביש את השכל הזה בתוך גוף גשמי, דהיינו הוא יכול לצמצם את השכל הנקנה, אל תוך שכל סופי שהוא חוכמה תתאה. כי כל השיחות של ...
תאוות. שבירת התאוות. איך למה וכמה? חלק 2
... לכל התיקונים הנ"ל. כי כדי לתקן את חטא אדם הראשון בשלמות, לשם כך צריך האדם להגיע למדרגה של הקבצן ללא ידיים, על ידי אמונה שבה נכלל האדם בבחינת לפני הבריאה, ושם הכל נתקן. כי בשורש הכל נתקן ומתהפך לטובה. ** וכל זמן שיש אצל האדם רושם של חטא אדם הראשון, הרי שהוא עדיין שקוע בתוך הקליפות ...
איך ללמוד ליקוטי מוהר"ן לעומק?
... העולם הבא. והתורה של הבורא מלובשת בכל דבר בעולם. ומי שאינו מבין את הבריאה, כיצד יבין את הבורא. ומי שאני מבין את עצמו, כיצד יבין את חברו, וכיצד יבין את הבורא שברא אותו וכולי. ומצד האמת, מי שבאמת מבין את דברי רבי נחמן מברסלב באמת, ...
אשרי תמימי דרך - ליקוטי מוהר"ן ח"א - חלק 2
... כל דבר הוא דווקא כפי מה שהוא ולא אחרת. על ידי זה הוא מגלה את החוכמה של השי"ת שמחייה את העולם הזה, דהיינו זוכה לגלות את סודות התורה שמלובשים בבריאה. ועל ידי זה נעשה נחת וכל רצונותיו מתקבלים, משום שהוא רואה את הטוב שיש בכל דבר וכולי. * בעניין החן והחשיבות ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה סז - וַיִּבֶן ה' אֱלקִים אֶת הַצֵּלָע אֲשֶׁר לָקַח
... בבחינת: "אלה תולדות השמים והארץ בהבראם" הינו 'בהבראם', שהוא לאחר הבריאה וההולדה אזי מגדלין אותה על ידי בחינת אברהם, שהוא בחינת אהבה, ... עיפות אל הנפש על ידי שנתרחקה מאמה, דהינו הכבוד כנ"ל וצריך להחיותה ולהבריאה, על ידי מים קרים, בבחינת: "מים קרים על נפש עיפה" הינו כשמתפללין ... הכבוד בבחינת: "בשפתיו כבדוני ולבו רחק" ואזי יש עיפות אל הנפש וצריך להבריאה על ידי מים קרים כנ"ל. ומים קרים, מקבלין על ידי בחינת רעמים ...
מהו סם המוות שיש בדברי הצדיק וכיצד להנצל ממנו?
... התורה של הצדיק הוא השגת האין סוף והוא כ"כ גדול שהוא אינו יכול להתקיים בזה העולם כלל, כי הוא מבחינת לפני הבריאה, שהוא שורש התורה של הצדיק האמת. כי הצדיק האמת מושך את כל התורות שלו מהתורה דעתיקא סתימאה שהיא קדמה לבריאת העולם. והתורה הזאת משום שהיא כ"כ גדולה, אין ... מתקיימים בבת אחת. ואם השכל של הצדיק היה מתגלה איך שהוא בשורשו, לא היה קיום לעולם, כי הוא מבחינת לפני הבריאה כנ"ל. והצדיק מצמצם את מחשבתו ומלביש אותה בלבושים שונים עבור האדם, ומרמז לו רמזים בתוך דברי תורתו. ועל האדם להתייגע ולהשיג ולגלות את שורש דברי הצדיק. כי ... כי הצדיק האמת לא יכול להכניס את שכלו לתוך מילים ואותיות הדיבור, כי הוא כולו בבחינת שתיקה בבחינת לפני הבריאה. ואם האדם מסוגל לדבר במילים ובשכל אנושי את השכל שלו כפי שהוא, הרי שהוא אינו צדיק. כי רק מי ששכלו מצומצם, רק הוא יכול לדבר את שכלו. אך השכל של הצדיק הוא ... התמורות של דברי התורה של הצדיק. וכל זמן שהאדם אינו יודע את השורש של דברי הצדיק האמת, את השורש לפני הבריאה שממנו השתלשלו דברי הצדיק, הרי שהוא עדיין מעורב טוב ורע, והרי שעדיין כל דברי התורה שלו הם עדיין בבחינת קליפות והסתרה של האור של הצדיק. ובאמת, אין מי ... הצדיק הן לא התכלית, הרי שהוא עדיין שותה מסם המוות של דברי הצדיק. וכל זמן שלא יודע האדם איך בחינת לפני הבריאה ואיך השי"ת עצמו מלובש בכל דיבור ובכל עצה של הצדיק, הרי שהוא עדיין רחוק כרחוק מזרח ממערב מלהבין את הצדיק האמת. כי כל דברי הצדיק האמת, הם רק כולם משל ...
מחלוקות שבין החכמים ותאוות ממון
... הקליפות של תורת ה ממש. והנה, כל המחלוקות בעולם בכלל, כולן נמשכות מבחינת אחרי הבריאה. כי לפני הבריאה היה כולו טוב וכולו אחד ללא שום מחלוקת כלל. ומי שזוכה לתורת ה ממש, ... כל תורה שאינה התורה של עתיקא סתימא, כל תורה כזאת שורשה הוא מבחינת המחלוקת של הבריאה. כי התפילה היא בחינת לפני הבריאה והתורה היא בחינת אחרי הבריאה. ושורש התורה הוא התפילה. כי שורש הבריאה הוא לפני הבריאה. וכדי לזכות לתורת ה ממש, לשם כך על האדם להיות בבחינת שונא בצע, ... הממון לגמרי. וכאשר האדם זוכה לאמונה שלמה, על ידי זה הוא נכלל בבחינת לפני הבריאה, כמובא בתורה נא. וכאשר האדם נכלל בבחינת לפני הבריאה, רק אז הוא זוכה להשיג את שורשי התורה, ורק אצלו אין בחינת מחלוקות ...
איך להיות מקושר לצדיק לגמרי? מדוע לזרוק את השכל?
... כפי מה שהשי"ת תופס את המציאות, שזה בחינת "עיני ה" שיש לצדיק כמובא. וכל זמן שיש חילוק בין דעתו של האדם לבין דעתו של השי"ת, דהיינו כל זמן שהאדם אינו יודע לדוגמא מה היה לפני הבריאה (כי הרי השי"ת עצמו בוודאי יודע זאת), הרי שהאדם הזה עדיין לא ... דהיינו על האדם להסתכל בשכל שיש בכל דבר, ולנסות להבין את השורש והסיבה והעומק והפנימיות של כל דיבור ודיבור של הצדיק, וכיו"ב של כל דבר ודבר שיש בבריאה. ועל ידי זה ורק על ידי זה שהאדם משלים את דעתו, על ידי זה ...
1 2 3 4 ...5
באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה בתכנים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאן

האתר Breslev.EIP.co.il נותן לך את כל ספרי רבי נחמן מברסלב
פרסם את האתר בכל מקום שאתה יכול!
© כל הזכויות שמורות
מותר לצטט חלקים בלבד מתוכן האתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
דף זה הופיע ב 0.1094 שניות - עכשיו 14_04_2024 השעה 22:56:49 - wesi2