ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב
דף הביתליקוטי מוהר"ן ח"אליקוטי מוהר"ן ח"בסיפורי מעשיותשבחי הר"ןשיחות הר"ןחיי מוהר"ןספר המידותלימוד


ספרי רבי נחמן מברסלב
לחץ על ה 💎 שליד שם הספר, ותעבור לפרק "אקראי" ממנו
💎ליקוטי מוהר"ן חלק א
💎ליקוטי מוהר"ן חלק ב
💎סיפורי מעשיות
💎שבחי הר"ן
💎שיחות הר"ן
💎חיי מוהר"ן
💎ספר המידות
חיפוש בספרי רבי נחמן מברסלב
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה כד - אֶמְצָעוּתָא דְּעָלְמָא הֵיכָא
... וההכרח לבאר הדבר קצת והוא, כי הכתר הוא המישב והמסדר את המחין דהינו הכח שיש בהשכל של אדם לישב ולסדר את המח והדעת לבל יהרס לצאת חוץ מן הגבול זה הכח הוא בחינת כתר כנ"ל וזה הכח הוא ...
שיחות הר"ן - אות פג
... שרק בסוף כשהאדם נסתלק ושוכב על הארץ ורגליו אל הדלת אז יהיה לו ישוב הדעת באמת ויסתכל על עצמו ויראה האמת שכל היראות והפחדים ... כי באו עליו פתאם מאחוריו ואף על פי כן הוא מתפחד תכף ומיד קדם שהתחיל הדעת לידע מענין הפחד ומאחר שעדין לא התחיל דבר הפחד לכנס בהדעת כלל אם כן איך שיך להתפחד ? אך באמת עקר הפחד של ...
תורה שבכתב / שבעל פה / סודות התורה ועוד - חלק 2
... הטובה מהרוח הרעה, דהיינו כאשר האדם רואה את הטוב שיש בכל דבר. ראה בהרחבה כאן forum.eip.co.il/forum_posts.asp?TID=100 כי הנה קול הנגינה נמשכת מן הצפרים = הציפורים הם המוחין של האדם דהיינו שלמות הדעת של האדם. הנגינה שיש לאדם בחיים שלו, דהיינו רמת ההנאה של האדם בחייו, זה נמשך מהציפורים דהיינו השכל. כי כשיש שלמות הדעת, החיים טובים וכולי. ראה כאן forum.eip.co.il/forum_posts.asp?TID=34 לגבי המשמעות של 2 ציפורים דווקא. כדאיתא במדרש. מפני מה מצרע טהרתו תלויה ...
הינדיק - בן המלך שהשתגע
... את מעלתו וכולי... והרופאים התייאשו מלרפאו, היינו שכל החכמים שבעולם מנסים לעזור לאדם, אך אף אחד לא מצליח לעשות זאת. וזה בעיקר משום שגם הרופאים והחכמים עצמם, גם הם משוגעים, כי גם הם אכלו מעץ הדעת שהפך אותם לתרנגולי הודו משוגעים. כי אדם הראשון ברגע שהוא חטא בחטא עץ הדעת, באותו הרגע השתבשה דעתו והוא נפל לחשוב שהוא הינדיק, דהיינו שכח את זה שהוא בן המלך... ...
חיי מוהר"ן - קא - סיפורים חדשים
... מאמצע הדרך למקום רבו הנ"ל והתחיל לדבר זאת לאנשיו שנסעו עמו שהוא משתוקק לזה. והתחילו לשחוק ממנו ולדחותו מזה כי איך יעלה על הדעת לסתר משא ומתן כזה וכו' ועל ידי זה מנעוהו מזה. אחר כך חזר ונתלהב בהשתוקקות נמרץ לסע לרבו וחזר ואמר לאנשיו שהוא חפץ בזה וחזרו למנעו ולדחותו בדבריהם שאי אפשר לבטל משא ומתן ...
שיחות הר"ן - אות ריז - להתרחק מחקירות ולהתחזק באמונה
... קחו זאת בדעתכם היטב עד שיהיה קשור וחזק בדעתכם ולבבכם בכל עת וזה "וידעת היום והשבות אל לבבך" וכו' כי זה עקר שלמות הידיעה כשמקשרין הדעת אל הלב לידע בלבו היטב כי ה' הוא אלהים וכו' כי בכל עת שמשימין זאת אל לבבו היטב כי ה' הוא האלוהים בודאי נופל פחדו ואימתו ויראתו עליו לבלתי ...
תורת א"י של רבי נחמן מברסלב. מה עניינה?
... צמצומים שרודפים להשיג את האין סוף. פירוש: כי כל התורה של חו"ל כולה היא בחינת צמצומים שונים של האין סוף, שנמשכים מהדעת של אדם הראשון אחרי שהוא חטא בעץ הדעת, ואחרי שדעתו הצטמצמה לטוב ורע. כי טוב ורע הוא כולו צמצום, שבו הרע נפרד מהטוב והטוב ... לעולם, אלא משום שאומר התורה עדיין לא זכה להשלים את דעתו, ועדיין דעתו מעורבת טוב ורע, מאחר שלא תיקן את חטא עץ הדעת טוב ורע, וממילא דברי התורה שלו מעורבים טוב ורע. אך לעומת זאת יש את התורה של הצדיק ... מחמת חסרון הצדיק, אלא מחמת חסרון השומע שהצדיק צריך לצמצם את שכלו עבור השומע וכולי. לסיכום: התורה של חו"ל נמשכת מהדעת של אדם הראשון אחרי החטא. והתורה של ארץ ישראל, היא כולה טוב ממש, והיא עניין אחר לגמרי, והיא נמשכת כולה מהדעת של אדם הראשון לפני החטא... וראה גם כאן: forum.eip.co.il/forum_posts.asp?TID=23 ...
חובות / כסף
... / כסף אמר רבי נחמן מברסלב breslev.eip.co.il/?key=124 - ספר המידות - ממון מי שעושה מעשיו במהירות בלי ישוב הדעת, נעשה בעל חוב וכאן breslev.eip.co.il/?key=161 - ספר ... שלו, הן תאוות העולם הזה והן תאוות העולם הבא. ורק על ידי תיקון הכללי, שהוא תיקון הברית, תיקון המחשבה בשלמות, תיקון הדעת, שהוא בחינת מוחין דגדלות, בחינת שמחה שלמה וכולי, על ...
ספר המידות - ממון
... עג. מי שהוא שונא ממון, מלמדין אותו מלמעלה הדרך, שילך בה. עד. לפעמים מיתת כרת נתחלף על עניות. עה. עני הוא מבלבל כשכור. עו. על ידי אונאה נעשה עני. עז. מי שעושה מעשיו במהירות בלי ישוב הדעת, נעשה בעל חוב. עח. מי שמקפח פרנסה לאחד, כאלו הרגו. עט. לעולם יחזיק אדם בנחלת אבותיו, ואל ימכר ואל יחליף אותם. פ. מי שהוא תאב לממון, הוא נופל ממדרגתו. פא. על ידי כפירה ... קטרוג. ז. על ידי השתוקקות שאדם משתוקק לקבורת ארץ ישראל, על ידי זה נשפע פרנסה גדולה. ח. לסעדת מצוה יטריח אדם את עצמו אפילו בבקיעת עצים, ויכון בבקיעת עצים שהוא בוקע ומפריד הרע מהטוב שבעץ הדעת, ועל ידי זה יזכה לפרנסה. ט. על ידי תשובה הפרנסה בנקל. י. מי שמקים "יהי ממון חברך חביב עליך כשלך" על ידי זה זוכה להתפלל בכונת הלב. יא. גדול הנהנה מיגיע כפו, שהוא מכיר ...
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה כו - צָרִיך לְהַרְחִיק מִשִּׁכְרוּת
... לידי שכרות כי מעט השתיה לפי הצרך הוא טובה להרחיב דעתו ודע, כי הדעת מלבש בחסדים וכששותה במדה כראוי לפי ערכו אזי נתרחב דעתו ונתרומם מחו ואזי נגדלין החסדים ביותר על ידי השתיה כי כשנתרומם הדעת, נתרוממין ונגדלין החסדים כי הדעת מלבש בחסדים כנ"ל "כל המתפתה ביינו, יש בו מדעת קונו" 'מתפתה' דיקא, בחינת חסדים ... מצוות של משה כנ"ל והתלבשות משה באיברים זהו בעצמו בחינת התלבשות הדעת בחסדים כנ"ל כי משה הוא הדעת והאיברים הם רמ"ח בחינת אברהם איש החסד, שהוא גימטריא רמ"ח איברים. ...
1 2 3 4 ...5
באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה בתכנים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאן

האתר Breslev.EIP.co.il נותן לך את כל ספרי רבי נחמן מברסלב
פרסם את האתר בכל מקום שאתה יכול!
© כל הזכויות שמורות
מותר לצטט חלקים בלבד מתוכן האתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
דף זה הופיע ב 0.0781 שניות - עכשיו 21_04_2024 השעה 08:29:47 - wesi2