ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב
דף הביתליקוטי מוהר"ן ח"אליקוטי מוהר"ן ח"בסיפורי מעשיותשבחי הר"ןשיחות הר"ןחיי מוהר"ןספר המידותלימוד


ספרי רבי נחמן מברסלב
לחץ על ה 💎 שליד שם הספר, ותעבור לפרק "אקראי" ממנו
💎ליקוטי מוהר"ן חלק א
💎ליקוטי מוהר"ן חלק ב
💎סיפורי מעשיות
💎שבחי הר"ן
💎שיחות הר"ן
💎חיי מוהר"ן
💎ספר המידות
חיפוש בספרי רבי נחמן מברסלב
תאוות. שבירת התאוות. איך למה וכמה? חלק 3
... זאת, אצל השי"ת לא שייך תאווה, כי כל תאווה היא בחינת חסר, כי אין תאווה אא"כ יש חסר. והשי"ת אינו חסר דבר כי הוא השלמות כמובן. וגם שאצל השי"ת אין שום השתנות. וכל התאוות כולן הן השתנות מרצון אחד לרצון אחר. אלא, ...
איך לזהות מפורסמים של שקר?
... את האמת. ולא רק את האמת, אלא את האמת לאמיתה וכולי. מצד האמת, הדרך היחידה לדעת מיהו מפורסם של שקר באמת, היא אך ורק על ידי זה שהאדם מתקן את האמונה של עצמו בשלמות שאין שלמות אחריה. ורק אז הוא זוכה להבחין בין המפורסמים, מיהו מפורסם של אמת, ומיהם כל השאר שכל המלכות שלהם שורשה בעזות וכולי. אך עד שהאדם זוכה לבחינה הנ"ל, של תיקון האמונה שלו בשלמות מוחלטת שאין שלמות אחריה, עד אז הוא צריך לחפש את האמת... ולהניח שהוא עדיין לא יודע ... זכרונם לברכה 'עזות מלכותא בלא תגא' ד. ולהכיר את המפרסמים, איזהו על ידי עזות הוא על ידי בנין ירושלים, שהוא בחינת הלב כי ירושלים בחינת יראה שלם הינו שלמות היראה התלויה בלב ... ואזי יכול להכיר המפרסמים שהם על ידי עזות, כי ... בפני בעל חובו ועל כן עזותם נופל לפני הבעל תפילה, שהוא המלוה הגדול כנ"ל כי כלם הם בחינת לווין ממנו כנ"ל היינו כי אין קיצורי דרך, וצריך האדם לתקן את עצמו בשלמות, כדי לדעת להבדיל בין טוב לרע באמת וכיו"ב מובא כאן ... היינו כאשר האדם מתקן את מידת המלכות שלו. כי השכינה היא בגלות, וסודות התורה וגם ניצוצות הקדושה נמצאים בגלות. וכאשר האדם זוכה לתקן את מידת המלכות שלו בשלמות, על ידי זה השכינה יוצאת מהגלות, שזהו בניין ירושליים הנ"ל, שעל ידו ... בין טוב לרע וכולי. ולכן עד אז צריך תמיד לחפש את האמת לאמיתה וכולי, ולדעת שהוא עדיין אינו יודע כלל... * רציתי לשאול למה. ז"א למה על האדם לתקן את עצמו בשלמות כדבריכם, כדי להיות מסוגל להבדיל בין צדיק לבין נוכל? וכי בלי זה אי ...
אזהרה למוכיח שלא ידבק בו הרע של השומע
... לתוך כל הצנורות של כל המדות רעות שלהם שהגבירו על עצמם ולשברם ולבטלם מבואר כי המוכיח עלול להפגע מזה ששומע את התוכחה, אא"כ הוא דן אותו לכף זכות בשלמות שאין שלמות אחריה, דהיינו שהוא יודע את שורש נשמתו של זה שהוא מוכיח אותו, ויודע את שורש הרע של השומע שהוא כולו טוב וכולי. **** אימון אישי. קואצינג. ... וכולי, לכל התכונות האלו יש שורש חיובי שבגללו האדם מחזיק בהן. באופן גורף ניתן לומר, כי המכנה המשותף של כל הרע ושל כל הטוב שבעולם, הוא השאיפה לשלמות אמיתית. כל אחד עושה את זה בצורה אחרת. הטוב מושך את עצמו אל הטוב. והרע מוצא מה רע כדי שיהיה אפשר להפוך גם אותו לטוב. אם האדם לא היה מחפש להגיע אל השלמות, הרי שהוא לא היה מרגיש רע לעולם, אלא הוא תמיד היה שמח בחלקו. ראה כאן: פסימיות. מדוע יש אנשים חכמים נוטים לדיכאון ולפסימיות? בכל מקרה, ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קעז - וַיּאמֶר י"י סָלַחְתִּי כִּדְבָרֶיך
... ראש וכשנעשה ראש שהוא בחינות מחין על ידי זה הוא יכול לכפר עוונות כמו שכתוב: "ואיש חכם יכפרנה" וזהו: "ויאמר ה' סלחתי כדברך" כי דבר הוא ראשי תבות "דשנת בשמן ראשי" כנ"ל שהיא בחינת שלמות המחין [שהם בחינת: "שמן משחת קדש" בחינת "כשמן הטוב על הראש" כידוע] וזה: "ויאמר ...
מחלוקות שבין החכמים ותאוות ממון
... ויש בחינת תורת ה. ורק מי שנכלל בא"ס לגמרי, דהיינו מתקן את חטא אדם הראשון בשלמות, רק הוא משיג את תורת ה ממש. וכל זמן שאדם לא זוכה להשיג את תורת ה ממש, הרי שהוא לומד רק את ... ה ממש, לשם כך על האדם להיות בבחינת שונא בצע, דהיינו ביטול תאוות ממון לגמרי בשלמות כמובא כאן breslev.eip.co.il/?key=172 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה ל - מישרא דסכינא " ולבוא ... שונא בצע שישנא הממון בתכלית השנאה " כי כל זמן שאדם לא תיקן את תאוות ממון בשלמות שאין שלמות אחריה, הרי שכל לימוד התורה שלו, הוא בבחינת הקליפות / התמורות וההקדמות של תורת ה ממש, ... לעבור בהן לפני שזוכים להגיע אל הפרי וכולי. ורק מי שמבטל את תאוות ממון בשלמות, רק הוא יכול לזכות לתורת ה ממש. כי ההפך של תאוות ממון הוא ביטחון ואמונה בשלמות. וכל זמן שאין לאדם אמונה בשלמות שאין שלמות אחריה, הרי שהוא עדיין לא ביטל את תאוות הממון לגמרי. וכאשר האדם זוכה לאמונה שלמה, על ידי זה ... שיש בתורה שבעל פה. כל המחלוקות האלו נובעות רק מכך שלא היה תיקון תאוות ממון בשלמות. כי רק מי שמתקן את תאוות הממון בשלמות, רק הוא זוכה לאמונה בשלמות, ונכלל בא"ס, ששם אין מחלוקות כלל. * ויש להוסיף גם את מ"ש breslev.eip.co.il/?key=172 - ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה כא - עַתִּיקָא טְמִיר וּסְתִים
... משה שהוא בחינת שפע אלקי בבחינת "כי קרן עור פניו" ופגמה בבחינת שבעת הנרות כי הוא היה ענו שפל וסבלן ולא חרה אפו על בזיונו וזה בחינת חטם בשלמות וכתיב בה: "פה אל פה אדבר בו" זה בחינת פה וכתיב בה: "ותמנת ה' יביט" זה בחינת עינים וכתיב בה: "בכל ביתי נאמן הוא" זה ... ומי שנכלל בשרשו דהינו בו יתברך הוא גם כן חי לנצח כי מאחר שהוא נכלל באחד והוא אחד עם השם יתברך הוא חי חיים נצחיים כמו השם יתברך וכן, אין שלמות רק להשם יתברך וחוץ ממנו כלם חסרים ומי שהוא נכלל בו יש לו שלמות ועקר הכלליות שיהיה נכלל באחד הוא על ידי הדעת אותו יתברך כמו שאמר החכם: 'אלו ידעתיו, הייתיו' כי עקר האדם הוא השכל ועל ... אינו כלום וכן להפך השלם בדעת שיש לו חסרון באמת החסרון אינו כלום כמו שאמרו חז"ל: "דעת קנית מה חסרת, ואם דעת חסרת מה קנית" כי עקר החסרון והשלמות תלוי בדעת וכן כעס ואכזריות הוא מחסרון הדעת כמו שכתוב: "כעס בחיק כסילים ינוח" ועל כן החולה הוא כעסן מחמת שאז הוא ... שיהיה להם אז אפשר לנו לידע ולדבר ממנו אך הדעת שיהיה לנו אז זה אי אפשר כעת אפילו לדבר ממנו כי עכשו זה הדעת בבחינות מקיפים כנ"ל כי כל השלמות והטובות שיש לעכו"ם עכשו באמת אינו כלום כנ"ל: אם דעת חסרת וכו' ואדרבא, כל גדלתם וטובתם הכל הוא לטובתנו ולעתיד שיתמלא ... בזה העולם בעבודה פשוטה בלי שום השגה וכשיבואו עכו"ם על זה יהיה אצלם השגה גדולה אבל אנחנו עם קדש אין ערך להשגתנו מכל שכן להשגה של הצדיק ושלמות הדעת הוא כשנעשה ממקיפים פנימיים ואז נצול מכל צרות למשל, כשאחד מצפה ואורב לחברו להרגו אזי צריך לשנות המלבושים כדי שלא ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה לד - וְאַתֶּם תִּהְיוּ לִי מַמְלֶכֶת כּהֲנִים
... יתברך יודע מחשבות אבל מחמת שהדבור הוא כלי השפע שבהם מקבלין השפע כמו שכתוב: "ויברך אתכם כאשר דבר לכם" הינו לפי הדבור כן השפע אם הדבור הינו הכלי השפע הוא בשלמות ובמלואה אזי יכולין לקבל בהם רב שפע והדבורים של הצדיק בודאי הוא בשלמות ובמלואה לכן יכול להמשיך השפע לישראל ועל ידי זה נקרא בחינת מלא פום להורות שהפה שלו במלואה ובשלמות ד. וכל אחד ואחד מישראל יש בו בחינת "צדיק מושל" שהוא בחינת מלא ...
האם אתה מפורסם של שקר?
... בבחינת חולק על הצדיק. כי כל זמן ששכלו של האדם שונה בצורה כלשהי מהשכל של רבי נחמן מברסלב עצמו, דהיינו אפילו אם האדם מאמין בשלמות לכל דברי רבי נחמן מברסלב, אך הוא לא זכה עדיין להבין אותם בשורשם ולדעת שהם אמת אלא הוא רק מאמין ... מקורב למפורסם של שקר, שהוא מלכות בלא כתר שהיא רק על ידי עזות. כי כל הגאווה של האדם היא על ידי עזות. וכל זמן שהאדם לא זכה לשלמות הענווה של משה רבנו עצמו ממש, וכל זמן שהאדם הוא לא בבחינת אין ממש לגמרי בכל צד ועניין, הרי שהוא עצמו בבחינת מלכות בלא כתר והוא עצמו מולך על ידי עזות. כי כל זמן שאין לאדם ענווה בשלמות, הרי שהמלוכה שלו עצמו היא בבחינת מלכות על ידי עזות וללא כתר. וע"פ הסוד, כל זמן שהאדם לא קישר את ... מוביל את האדם. והיצר הרע של האדם הוא לדוגמא מפורסם של שקר שאליו מקושר האדם, כל זמן שהאדם לא תיקן עדיין את היצר הרע שלו בשלמות. והדרך להתרחק מהמפורסמים של שקר, דהיינו להתרחק מהשקרים של השכל שיש לאדם עצמו, היא רק על ידי זה שהאדם מסתכל תמיד בשכל של כל דבר, וכך הוא עולה מדרגה לדרגה, עד שהוא זוכה לשכל הנקנה, ורק אז הוא באמת זוכה להתרחק בשלמות ממפורסם של שקר, וזוכה לענווה בשלמות, ואז הוא עצמו הופך להיות מנהיג אמיתי וכולי... * איך מסתכלים בשכל של כל דבר? איזה סוג של שאלות ... התחתונה על האדם ללכת לפי נקודת האמת שלו באותו הרגע, וכך לעלות מדרגה לדרגה וכולי... * יש להבין כי כל אדם שלא תיקן את עצמו בשלמות, הרי שהוא לא צריך רק לחשוש שמא הוא מפורסם של שקר, אלא הוא בוודאי יש בו בחינת מפורסם של שקר. כי ...
יראת הרוממות - מהי? חלק 1
... מתיירא מכך שמא ההנאה שלו תסתיים. דהיינו האדם יכול אפילו לשבת בגן עדן וכולי, אך כל זמן שהוא לא תיקן את מידת היראה בשלמות, הרי שגם גן העדן שלו ירגיש כמו גהנום, כי הוא תמיד יחשוש מלאבד את הטוב שיש לו ברגע ההוא וכולי. לעומת זאת יש גם יראה טובה, דהיינו ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה כב - חוֹתָם בְּתוֹךְ חוֹתָם
... היא בחינות חצי מאמר כי עקר שלמות באין סוף ושם הוא בחינות מאמר השלם וזה 'ברא', שהוא כלליות הבריאה הוא חצי מאמר נגד 'בראשית' שהוא בחינות קדם הבריאה בחינות תפילה כמו 'בראשית' 'ירא בשת' שהיא ... תורה ותפילה וכו' כנ"ל אך עקר שלמות השמחה הוא על ידי יראה כי "וגילו ברעדה" כתיב הינו, עקר הגילה והשמחה היא על ידי תפילה שהוא בחינות יראה כנ"ל שהיא בחינות 'נשמע', בחינות מאמר השלם ששם עקר השלמות כנ"ל נמצא שעקר בנין האמונה שהיא בחינות ירושלים, קריה נאמנה זוכין על ידי תפילה שהוא בחינות יראה בחינות מאמר השלם כנ"ל ועל כן נקראת האמונה ירושלים שהוא יראה שלם ... ידי בחינת נעשה ונשמע כנ"ל ועקר שלמות השמחה הוא על ידי היראה שהיא בחינת נשמע בחינת תפילה כנ"ל ויראה היא בשת ירא בשת נמצא שזה העזות דקדשה נמשך מבשת וזה: 'ובשת פנים לגן עדן' כי העזות הזאת דקדשה שהוא ...
1 2 3 4 ...5
באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה בתכנים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאן

האתר Breslev.EIP.co.il נותן לך את כל ספרי רבי נחמן מברסלב
פרסם את האתר בכל מקום שאתה יכול!
© כל הזכויות שמורות
מותר לצטט חלקים בלבד מתוכן האתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
דף זה הופיע ב 0.1250 שניות - עכשיו 15_04_2024 השעה 00:22:09 - wesi2