ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב
דף הביתליקוטי מוהר"ן ח"אליקוטי מוהר"ן ח"בסיפורי מעשיותשבחי הר"ןשיחות הר"ןחיי מוהר"ןספר המידותלימוד


ספרי רבי נחמן מברסלב
לחץ על ה 💎 שליד שם הספר, ותעבור לפרק "אקראי" ממנו
💎ליקוטי מוהר"ן חלק א
💎ליקוטי מוהר"ן חלק ב
💎סיפורי מעשיות
💎שבחי הר"ן
💎שיחות הר"ן
💎חיי מוהר"ן
💎ספר המידות
באפשרותך להשתמש בטקסט שבדף, בתנאי שתשים קישור ישיר לכתובת של הדף הזה! תודה.
🖶 💎 ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה קא - עַל יְדֵי אֲמִירַת תִּקּוּן חֲצוֹת יְכוֹלִין לְפָרֵשׁ שִׂיחָתוֹ
אמר: שעל ידי אמירת תקון חצות יכולין לפרש שיחתו את כל אשר עם לבבו כמו על ידי התבודדות כי מסתמא אין אומרים חצות על העבר ועקר אמירת חצות הוא על מה שנעשה עכשו עם האדם וכשיאמר חצות בבחינה זו יכולין למצא כל אשר עם לבבו בתוך אמירת חצות וכן אמירת תהלים וכיוצא צריך לראות, שימצא את עצמו בתוך כל מזמורי תהלים ובתוך כל התחנות ובקשות וסליחות וכיוצא ובקל בפשיטות בלי חכמות יכולין למצא את עצמו בתוך כל התחנות ובקשות ובפרט בתהלים, שנאמר בשביל כלל ישראל בשביל כל אחד ואחד בפרט וכל אדם כל מלחמות היצר שיש עליו וכל מה שנעשה עמו הכל מבאר ומפרש בתהלים כי עקרו נאמר על מלחמות היצר הרע וחילותיו שהם עקר האויבים והשונאים של האדם שרוצים למנעו מדרך החיים ולהורידו לשאול תחתיות, חס ושלום אם לא ישמר עצמו מהם ורק על ענין מלחמה זאת נתיסד כל ספר תהלים כי עקר כלל ושרש ויסוד של כל העצות להתקרב להשם יתברך הוא רק אמירת תהלים ושארי תחנות ובקשות והתבודדות לפרש שיחתו בינו לבין קונו לבקש מלפניו, שיקרבהו לעבודתו יתברך ורק על ידי זה זוכין לנצח המלחמה אם יהיה חזק ואמיץ מאד תמיד להעתיר ולהתפלל ולהתחנן לפני השם יתברך תמיד יהיה איך שיהיה אז בודאי ינצח המלחמה אשרי לו כך הבנו מדברי רבנו, זכרונו לברכה כי אף על פי שנמצאים כמה עצות טובות בספרי רבנו, זכרונו לברכה שהם מלאים עצות להתקרב להשם יתברך אף על פי כן על פי רב קשה להאדם לקים העצה בעצמה על כן העקר הוא תפילות ותחנות ובקשות, יהיה איך שיהיה על כל פנים ידבר בפיו באיזה בחינה שהוא ויבקש מהשם יתברך תמיד שיוציא אותו מחשך לאור ויחזירהו בתשובה שלמה באמת ואל יתן דמי לו עד שיענהו ואף על פי שהוא קורא וצועק להשם יתברך זה זמן רב מאד ועדין הוא רחוק מאד מאד אף על פי כן אם יהיה חזק ואמיץ בתפילות ובקשות בודאי סוף כל סוף יענהו השם יתברך ויקרבו לעבודתו באמת בודאי בלי ספק, רק חזק ואמץ וכמו שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה (ברכות לב) 'שתפילה צריך חזוק' כמו שכתוב (תהלים כ"ז) : "קוה אל ה' חזק ויאמץ לבך וקוה אל ה'" ופרש רש"י 'ואם לא תתקבל תפילתך חזר וקוה וכן לעולם, עד ישקיף וירא ה' משמים' וכבר מבאר זאת בדברינו כמה פעמים אך צריכין לכפל ולשנות זאת ולזכר זאת בכל יום ויום כי יש כמה וכמה מיני חלישות ובלבולים על זה בלי שעור מה שאין הפה יכול לדבר והלב לחשב על כן צריכין לחזר זאת אלפים פעמים כדי שיתחזק ויתאמץ לעמד על עמדו להתפלל ולהתחנן לפני השם יתברך תמיד שיקרבהו לעבודתו, יהיה איך שיהיה "נשא לבבנו אל כפים אל אל בשמים כי לא יטש ה' את עמו ונחלתו לא יעזב"
אָמַר: שֶׁעַל יְדֵי אֲמִירַת תִּקּוּן חֲצוֹת
יְכוֹלִין לְפָרֵשׁ שִׂיחָתוֹ אֶת כָּל אֲשֶׁר עִם לְבָבוֹ
כְּמוֹ עַל יְדֵי הִתְבּוֹדְדוּת
כִּי מִסְּתָמָא אֵין אוֹמְרִים חֲצוֹת עַל הֶעָבָר
וְעִקָּר אֲמִירַת חֲצוֹת הוּא עַל מַה שֶּׁנַּעֲשֶׂה עַכְשָׁו עִם הָאָדָם
וּכְשֶׁיּאמַר חֲצוֹת בִּבְחִינָה זוֹ
יְכוֹלִין לִמְצא כָּל אֲשֶׁר עִם לְבָבוֹ בְּתוֹך אֲמִירַת חֲצוֹת
וְכֵן אֲמִירַת תְּהִלִּים וְכַיּוֹצֵא
צָרִיך לִרְאוֹת, שֶׁיִּמְצָא אֶת עַצְמוֹ בְּתוֹך כָּל מִזְמוֹרֵי תְּהִלִּים
וּבְתוֹך כָּל הַתְּחִנּוֹת וּבַקָּשׁוֹת וּסְלִיחוֹת וְכַיּוֹצֵא
וּבְקַל בִּפְשִׁיטוּת בְּלִי חָכְמוֹת
יְכוֹלִין לִמְצא אֶת עַצְמוֹ בְּתוֹך כָּל הַתְּחִנּוֹת וּבַקָּשׁוֹת
וּבִפְרָט בִּתְהִלִּים, שֶׁנֶּאֱמַר בִּשְׁבִיל כְּלַל יִשְׂרָאֵל
בִּשְׁבִיל כָּל אֶחָד וְאֶחָד בִּפְרָט
וְכָל אָדָם
כָּל מִלְחֲמוֹת הַיֵּצֶר שֶׁיֵּשׁ עָלָיו וְכָל מַה שֶּׁנַּעֲשֶׂה עִמּוֹ
הַכּל מְבאָר וּמְפרָשׁ בִּתְהִלִּים
כִּי עִקָּרוֹ נֶאֱמַר עַל מִלְחֲמוֹת הַיֵּצֶר הָרָע וְחֵילוֹתָיו
שֶׁהֵם עִקָּר הָאוֹיְבִים וְהַשּׂוֹנְאִים שֶׁל הָאָדָם
שֶׁרוֹצִים לְמָנְעוֹ מִדֶּרֶך הַחַיִּים וּלְהוֹרִידוֹ לִשְׁאוֹל תַּחְתִּיּוֹת, חַס וְשָׁלוֹם
אִם לא יִשְׁמר עַצְמוֹ מֵהֶם
וְרַק עַל עִנְיַן מִלְחָמָה זאת נִתְיַסֵּד כָּל סֵפֶר תְּהִלִּים
כִּי עִקָּר כְּלָל וְשׁרֶשׁ וִיסוֹד שֶׁל כָּל הָעֵצוֹת לְהִתְקָרֵב לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַך
הוּא רַק אֲמִירַת תְּהִלִּים וּשְׁאָרֵי תְּחִנּוֹת וּבַקָּשׁוֹת וְהִתְבּוֹדְדוּת
לְפָרֵשׁ שִׂיחָתוֹ בֵּינוֹ לְבֵין קוֹנוֹ
לְבַקֵּשׁ מִלְּפָנָיו, שֶׁיְּקָרְבֵהוּ לַעֲבוֹדָתוֹ יִתְבָּרַך
וְרַק עַל יְדֵי זֶה זוֹכִין לְנַצֵּחַ הַמִּלְחָמָה
אִם יִהְיֶה חָזָק וְאַמִּיץ מְאד תָּמִיד
לְהַעְתִּיר וּלְהִתְפַּלֵּל וּלְהִתְחַנֵּן לִפְנֵי הַשֵּׁם יִתְבָּרַך תָּמִיד
יִהְיֶה אֵיך שֶׁיִּהְיֶה
אָז בְּוַדַּאי יְנַצֵּח הַמִּלְחָמָה
אַשְׁרֵי לוֹ
כָּך הֵבַנּוּ מִדִּבְרֵי רַבֵּנוּ, זִכְרוֹנוֹ לִבְרָכָה
כִּי אַף עַל פִּי שֶׁנִּמְצָאִים כַּמָּה עֵצוֹת טוֹבוֹת בְּסִפְרֵי רַבֵּנוּ, זִכְרוֹנוֹ לִבְרָכָה
שֶׁהֵם מְלֵאִים עֵצוֹת לְהִתְקָרֵב לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַך
אַף עַל פִּי כֵן עַל פִּי רב קָשֶׁה לְהָאָדָם לְקַיֵּם הָעֵצָה בְּעַצְמָהּ
עַל כֵּן הָעִקָּר הוּא תְּפִילּוֹת וּתְחִנּוֹת וּבַקָּשׁוֹת, יִהְיֶה אֵיך שֶׁיִּהְיֶה
עַל כָּל פָּנִים יְדַבֵּר בְּפִיו בְּאֵיזֶה בְּחִינָה שֶׁהוּא
וִיבַקֵּשׁ מֵהַשֵּׁם יִתְבָּרַך תָּמִיד
שֶׁיּוֹצִיא אוֹתוֹ מֵחֹשֶׁך לְאוֹר וְיַחֲזִירֵהוּ בִּתְשׁוּבָה שְׁלֵמָה בֶּאֱמֶת
וְאַל יִתֵּן דֳּמִי לּוֹ
עַד שֶׁיַּעֲנֵהוּ
וְאַף עַל פִּי שֶׁהוּא קוֹרֵא וְצוֹעֵק לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַך זֶה זְמַן רַב מְאד
וַעֲדַיִן הוּא רָחוֹק מְאד מְאד
אַף עַל פִּי כֵן אִם יִהְיֶה חָזָק וְאַמִּיץ בִּתְפִילּוֹת וּבַקָּשׁוֹת
בְּוַדַּאי סוֹף כָּל סוֹף יַעֲנֵהוּ הַשֵּׁם יִתְבָּרַך וִיקָרְבוֹ לַעֲבוֹדָתוֹ בֶּאֱמֶת
בְּוַדַּאי בְּלִי סָפֵק, רַק חֲזַק וֶאֱמָץ
וּכְמוֹ שֶׁאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ, זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה
'שֶׁתְּפִילָּה צָרִיך חִזּוּק'
כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "קַוֵּה אֶל ה' חֲזַק וְיַאֲמֵץ לִבֶּך וְקַוֵּה אֶל ה'"
וּפֵרֵשׁ רַשִׁ"י 'וְאִם לא תִּתְקַבֵּל תְּפִילָּתְך
חֲזר וְקַוֵּה וְכֵן לְעוֹלָם, עַד יַשְׁקִיף וְיֵרֶא ה' מִשָּׁמָיִם'
וּכְבָר מְבאָר זאת בִּדְבָרֵינוּ כַּמָּה פְּעָמִים
אַך צְרִיכִין לִכְפּל וְלִשְׁנוֹת זאת וְלִזְכּר זאת בְּכָל יוֹם וָיוֹם
כִּי יֵשׁ כַּמָּה וְכַמָּה מִינֵי חֲלִישׁוּת וּבִלְבּוּלִים עַל זֶה בְּלִי שִׁעוּר
מַה שֶּׁאֵין הַפֶּה יָכוֹל לְדַבֵּר וְהַלֵּב לַחֲשׁב
עַל כֵּן צְרִיכִין לַחֲזר זאת אֲלָפִים פְּעָמִים
כְּדֵי שֶׁיִּתְחַזֵּק וְיִתְאַמֵּץ לַעֲמד עַל עָמְדוֹ
לְהִתְפַּלֵּל וּלְהִתְחַנֵּן לִפְנֵי הַשֵּׁם יִתְבָּרַך תָּמִיד
שֶׁיְּקָרְבֵהוּ לַעֲבוֹדָתוֹ, יִהְיֶה אֵיך שֶׁיִּהְיֶה
"נִשָּׂא לְבָבֵנוּ אֶל כַּפָּיִם אֶל אֵל בַּשָּׁמָיִם
כִּי לא יִטּשׁ ה' אֶת עַמּוֹ וְנַחֲלָתוֹ לא יַעֲזב"
שבחי הר"ן - אות א
...א בהיותו בימי קטנותו בא על דעתו לפרש מהעולם ורצה לשבר תאוות אכילה אך עדין היה בשכל קטן ונדמה לו שזה אי אפשר שיניח מאכילתו כפי מה שהיה רגיל לאכל בבקר ובצהרים וכו' על כן ישב עצמו שיהיה בולע כל מה שיאכל דהינו שלא יהיה לועס מה שיאכל רק יבלע כמות שהוא כדי שלא ירגיש שום טעם באכילתו ועשה כן ועלה נפיחות בצוארו ואמר שהיה אז רק בן ששה שנים והנהגה זו שמעתי לדבר גדול מצדיק גדול מאד מאד שנהג כך שהיה בולע אכילתו בלי לעיסה אך הוא זכרונו לברכה נהג כך בהיותו בן ששה...
חיי מוהר"ן - תקצ - עבודת השם
...- עבודת השם אות תקצ פעם אחת היה קובל איש אחד לפניו זכרונו לברכה איך שקשה לו מאד להתפלל, כי המחשבות זרות מבלבלין אותו מאד. השיב לו רבנו זכרונו לברכה מקבלין זאת לכפרת עון, וחיך קצת. וקצת היה נראה כונתו בזה כי הלא באמת אלו המחשבות הם בעצמם עוונות, ועל כן חיך קצת. אך אף על פי כן בודאי כל דבריו אמת וצדק כי על כל פנים בזה שאין מהרהר אחריו יתברך חס ושלום ויודע שבודאי השם יתברך רוצה לקרבו ולקבל תפילתו רק שעוונותיו גרמו לו כל אלו המחשבות הבאין לבלבלו ויש...
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה סז - בְּרֵאשִׁית לְעֵינֵי כָּל יִשְׂרָאֵל
...כל ישראל [חבור התחלת התורה בסופה] "בראשית לעיני כל ישראל" כי יש עננין דמכסין על עינא, שהם רומי רבתי ורומי זעירתא כמובא: "ושבו העבים אחר הגשם" 'זה מאור עינים, שהולך אחר הבכיה' כמו שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה, שעל ידי הבכי הולך ומסתלק מאור עינים וזה בחינת שקיעת האור במערב כי במזרח חמה זורחת ובמערב שוקעת נמצא שמערב הוא שקיעת האור וכל זה על ידי בחינת הבכי, שעל ידו מסתלק מאור העינים כנ"ל שזה בחינת שקיעת האור כנ"ל כי מערב ראשי תבות: "רחל מבכה על בניה"...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רסד - צְדָקָה הִיא תִּקּוּן הַבְּרִית
...צדקה היא תקון הברית כי פגם הברית הוא, כי הוא היה צריך להשפיע בקדשה למקום שצריך להשפיע והוא סלק ההשפעה משם והמשיכה, חס ושלום למקום אחר ועל כן התקון על ידי הצדקה שעל ידי זה חוזר ומשפיע לשם אל הקדשה ועל ידי זה נתתקן וזה בחינת "ויבואו האנשים על הנשים" הנאמר בנדבת המשכן הינו בחינת זווג שנעשה על ידי הצדקה של נדבת המשכן כנ"ל ועל כן כשנותן לעני שאינו הגון אזי אדרבא הוא נפגם יותר, כי חוזר ומשפיע למקום שאינו צריך. ועין במקום אחר [לעיל בסימן ל"א ובסימן נ"ד]...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רעג - יֵשׁ בְּנֵי עֲלִיָּה גְּדוֹלִים מְאד שֶׁמּוֹלִידִים נְשָׁמוֹת
...תורה רעג - יש בני עליה גדולים מאד שמולידים נשמות דע שיש בנים שמולידים בזה העולם אבל יש בני עליה גדולים מאד שמולידים נשמות שהם למעלה מהנשמות המתלבשים בבנים הנולדים בעולם כי כל הנשמות שהם בעולם הם ששים רבוא ואף שיש יותר, הם רק מהתחלקות הניצוצות אבל בכלל הם רק ששים רבוא אבל אלו הנשמות הנ"ל הם למעלה מששים רבוא נשמות שמתלבשים בזה העולם כי הם אינם ראויין כלל להתלבש בזה העולם ואפילו כשבאין בזה העולם, הם אינם נחשבים מזה העולם כלל וזה בחינות בני משה, שכתוב...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רכג - כְּשֶׁהַצַּדִּיק צָרִיך לְבַקֵּשׁ מֵאֵת הַשֵּׁם יִתְבָּרַך
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רכג - כשהצדיק צריך לבקש מאת השם יתברך כשהצדיק צריך לבקש מאת השם יתברך יכול להיות שלא ימלאו בקשתו כי 'זמנין דשמע וזמנין דלא' וכו' . אבל יש צדיק שיכול לגזר ולומר אני אומר שיהיה כן "כה תברכו וכו' אמור להם" הינו שאני אומר שיהיה כן "יברכך ה' וישמרך" וכו' אמן...
ספר המידות - סוד
ספר המידות - סוד חלק שני א. על ידי עיון עמק בסודות התורה יוכל לפקד עקרות ולרפאות חולאת חזק....
שיחות הר"ן - אות רמו - שיחות מורנו הרב רבי נחמן
שיחות הר"ן - אות רמו - שיחות מורנו הרב רבי נחמן הייתי מסתכל על אכילתו והיה מתכון שלא להכניס הדבר שאוכל לתוך הפה והחך רק היה מכניס בין שניו והיה לועסו שם בלי סיוע החך ומי שאוכל כך כמעט שאין מרגיש שום טעם באכילתו ואי אפשר לציר ענין זה בכתב אך המעין יבין זאת מעצמו ומי שרוצה לשבר תאוות אכילה בתכלית שלא יקבל שום תענוג מאכילתו על ידי עצה זאת בנקל יזכה לזה...
חיי מוהר"ן - תקסט - עבודת השם
...תקסט שמעתי מרבנו זכרונו לברכה שבזה שמחדשין בתורה, עושין טובה גדולה מאד מאד לאביו ולאמו ספר לי רבנו זכרונו לברכה שדבר עם אחד שהיה קובל לפניו מאד על רבוי מעשיו המכערין כי זה האיש היה חפץ מאד להתקרב להשם יתברך ולצאת ממעשיו הרעים אך בכל פעם התגברו עליו יותר עד שעברו עליו ימים ושנים הרבה ולא זכה לצאת ממה שהיה צריך לצאת. אך אף על פי כן התחזק את עצמו ביותר וחתר בכל פעם להתקרב להשם יתברך והיה קובל מאד מאד לפניו זכרונו לברכה על עכירת מעשיו רחמנא לצלן. והשיב...
גדולת נוראות השגתו - חיי מוהר"ן - חלק 1
...מוהר"ן - רמא - גדולת נוראות השגתו שמעתי בשמו שאמר מתי יש לי התבודדות ואמר שבשעה שכל העולם עומדים סביביו והוא יושב בתוכם אז יש לו התבודדות. כי הוא יכול לצעק בקול דממה דקה וקולו נשמע מסוף העולם ועד סופו. וגם אנכי שמעתי מפיו הקדוש בעצמו שיש לו קול דממה דקה שיכול לעמד בין העם והמון אנשים ויצעק בקול דממה דקה מסוף העולם ועד סופו, וכל האנשים סביביו לא ישמעו כלל. שלמות ההתבודדות הוא דבקות ושתיקה. ומאחר שרבי נחמן מברסלב נכלל בא"ס לגמרי, ממילא הוא תמיד באמצע...
1 2 3 4 ...5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה בתכנים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאן

האתר Breslev.EIP.co.il נותן לך את כל ספרי רבי נחמן מברסלב
פרסם את האתר בכל מקום שאתה יכול!
© כל הזכויות שמורות
מותר לצטט חלקים בלבד מתוכן האתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
דף זה הופיע ב 0.0469 שניות - עכשיו 11_12_2023 השעה 01:54:39 - wesi2