ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב
דף הביתליקוטי מוהר"ן ח"אליקוטי מוהר"ן ח"בסיפורי מעשיותשבחי הר"ןשיחות הר"ןחיי מוהר"ןספר המידותלימוד


ספרי רבי נחמן מברסלב
לחץ על ה 💎 שליד שם הספר, ותעבור לפרק "אקראי" ממנו
💎ליקוטי מוהר"ן חלק א
💎ליקוטי מוהר"ן חלק ב
💎סיפורי מעשיות
💎שבחי הר"ן
💎שיחות הר"ן
💎חיי מוהר"ן
💎ספר המידות
באפשרותך להשתמש בטקסט שבדף, בתנאי שתשים קישור ישיר לכתובת של הדף הזה! תודה.
🖶 💎 שבחי הר"ן - אות כה
כלל הדברים שבכל עניני קדשה ופרישות הן בתאוות והן במדות והן בעניני יגיעות ועבודות וטרחות ויסורים וכו' בשבילו יתברך הכל כאשר לכל, היה חדוש נפלא ונורא מאד והיה מפשט מכל התאוות ומכל המדות בתכלית עד שלא נשאר לו משום תאוה ומדה שום שמץ בעלמא וזכה למעלה נוראה מאד מאד בתכלית המעלה ואי אפשר לדבר כלל בעצם הפלגת מעלתו כי 'כל המוסיף גורע' (סנהדרין כט) וכל מה שספרנו עד הנה, אם אמנם כגנות נחשבו כל הספורים הנ"ל לנגדו לפי עצם מעלתו שזכה אחר כך עם כל זה ספרנו כל זה מענין עבודתו ודרכו בימי ילדותו למען נדע ונשכיל איך הבחירה חפשית וכל אדם יוכל לזכות אם ירצה למעלה מפלגת מאד אף על פי שנדמה לו שקשה וכבד עליו העבודה מאד ואין מניחין אותו לכנס כלל בעבודתו יתברך כי התאוות והמדות רודפין אחריו מאד אף על פי כן צריך שיהיה עקשן בעבודתו ולבלי להסתכל על כל זה כי בספורים הללו יבין החכם מדעתו איך גם על רבנו הקדוש והנורא, זכר צדיק וקדוש לברכה עבר גם כן כל המניעות והכבדות הנ"ל ועבר בכל זה ואף על פי כן זכה לשבר הכל מחמת שרצה באמת בעבודתו יתברך ובחר בחיים באמת עד שזכה למה שזכה ואמר: שאפילו לא היה מזרע האלקי הבעל שם טוב זכר צדיק וקדוש לברכה רק אפילו אם היה ממשפחה הירודה שבישראל היה זוכה גם כן למה שזכה על ידי עצם עבודתו ויגיעתו שיגע וטרח מאד מאד בעבודתו יתברך
כְּלָל הַדְּבָרִים
שֶׁבְּכָל עִנְיְנֵי קְדֻשָּׁה וּפְרִישׁוּת הֵן בְּתַאֲוֹות וְהֵן בְּמִדּוֹת וְהֵן בְּעִנְיְנֵי יְגִיעוֹת וַעֲבוֹדוֹת וְּטְרָחוֹת וְיִסּוּרִים וְכוּ' בִּשְׁבִילוֹ יִתְבָּרַךְ
הַכּל כַּאֲשֶׁר לַכּל, הָיָה חִדּוּשׁ נִפְלָא וְנוֹרָא מְאד
וְהָיָה מֻפְשָׁט מִכָּל הַתַּאֲווֹת וּמִכָּל הַמִּדּוֹת בְּתַכְלִית
עַד שֶׁלּא נִשְׁאַר לוֹ מִשּׁוּם תַּאֲוָה וּמִדָּה שׁוּם שֶׁמֶץ בְּעָלְמָא
וְזָכָה לְמַעֲלָה נוֹרָאָה מְאד מְאד בְּתַכְלִית הַמַּעֲלָה
וְאִי אֶפְשָׁר לְדַבֵּר כְּלָל בְּעצֶם הַפְלָגַת מַעֲלָתוֹ כִּי 'כָּל הַמּוֹסִיף גּוֹרֵעַ'
וְכָל מַה שֶּׁסִּפַּרְנוּ עַד הֵנָּה, אִם אָמְנָם כִּגְנוּת נֶחֶשְׁבוּ כָּל הַסִּפּוּרִים הַנַּ"ל לְנֶגְדּוֹ
לְפִי עצֶם מַעֲלָתוֹ שֶׁזָּכָה אַחַר כָּךְ
עִם כָּל זֶה סִפַּרְנוּ כָּל זֶה מֵעִנְיַן עֲבוֹדָתוֹ וְדַרְכּוֹ בִּימֵי יַלְדוּתוֹ
לְמַעַן נֵדַע וְנַשְׂכִּיל אֵיךְ הַבְּחִירָה חָפְשִׁית
וְכָל אָדָם יוּכַל לִזְכּוֹת אִם יִרְצֶה לְמַעֲלָה מֻפְלֶגֶת מְאד
אַף עַל פִּי שֶׁנִּדְמֶה לוֹ שֶׁקָּשֶׁה וְכָבֵד עָלָיו הָעֲבוֹדָה מְאד
וְאֵין מַנִּיחִין אוֹתוֹ לִכָּנֵס כְּלָל בַּעֲבוֹדָתוֹ יִתְבָּרַךְ
כִּי הַתַּאֲווֹת וְהַמִּדּוֹת רוֹדְפִין אַחֲרָיו מְאד
אַף עַל פִּי כֵן צָרִיךְ שֶׁיִּהְיֶה עַקְשָׁן בַּעֲבוֹדָתוֹ
וְלִבְלִי לְהִסְתַּכֵּל עַל כָּל זֶה
כִּי בְּסִפּוּרִים הַלָּלוּ יָבִין הֶחָכָם מִדַּעְתּוֹ
אֵיךְ גַּם עַל רַבֵּנוּ הַקָּדוֹשׁ וְהַנּוֹרָא, זֵכֶר צַדִּיק וְקָדוֹשׁ לִבְרָכָה
עָבַר גַּם כֵּן כָּל הַמְּנִיעוֹת וְהַכְּבֵדוּת הַנַּ"ל
וְעָבַר בְּכָל זֶה
וְאַף עַל פִּי כֵן זָכָה לְשַׁבֵּר הַכּל
מֵחֲמַת שֶׁרָצָה בֶּאֱמֶת בַּעֲבוֹדָתוֹ יִתְבָּרַךְ
וּבָחַר בַּחַיִּים בֶּאֱמֶת עַד שֶׁזָּכָה לְמַה שֶּׁזָּכָה
וְאָמַר: שֶׁאֲפִילּוּ לא הָיָה מִזֶּרַע הָאֱלקִי הַבַּעַל שֵׁם טוֹב זֵכֶר צַדִּיק וְקָדוֹשׁ לִבְרָכָה
רַק אֲפִילּוּ אִם הָיָה מִמִּשְׁפָּחָה הַיְרוּדָה שֶׁבְּיִשְׁרָאֵל
הָיָה זוֹכֶה גַּם כֵּן לְמַה שֶּׁזָּכָה
עַל יְדֵי עצֶם עֲבוֹדָתוֹ וִיגִיעָתוֹ
שֶׁיָּגַע וְטָרַח מְאד מְאד בַּעֲבוֹדָתוֹ יִתְבָּרַךְ
להכלל באין סוף. מה זה אומר?
...באין סוף. מה זה אומר? שאלה: אשמח לדעת מה הפירוש של המושג להכלל באין סוף? מה זה אומר בדיוק? מה המשמעות של "השגת האור אין סוף"? תשובה: להכלל באין סוף יש לו המון משמעויות שונות, ונפרט חלק מהן. אך לפני שנסבך את העניין, נאמר בפשיטות, שלהבין מה טוב בכל דבר בעולם, זה נקרא להכלל באין סוף בשלמות. אדם הראשון לפני שהוא חטא, הוא לא הבדיל בין טוב לרע, והוא היה כלול בא"ס בשלמות. זה כל העניין כולו. ועכשיו נסבך את זה קצת... להכלל בא"ס, היינו להשיג בשכל אנושי את...
שבחי הר"ן - סדר הנסיעה שלו לארץ ישראל - אות ט
...הנסיעה שלו לארץ ישראל - אות ט וצוה להאיש שהיה עמו לקנות ניר הרבה ודיו ומיד בבואם על הספינה התחיל לכתב תורה והזהיר את האיש הנ"ל לבל יעין כלל במכתבו והכרח האיש להבטיח לו בהן שלו ואז האמין לו ונתן לו המפתח מהתבה וביציאתם מאדס שם לוו אותו הרבה אנשים מאד בכבוד גדול ונסעו אחריו כמה עגלות ולוו אותו בשיר במשתה ושמחה גדולה מאד ובבואם לספינה והתחילו לילך על הים השחור תכף במעת לעת הראשון היה פרטינע גדולה דהינו רוח סערה עד שהגלים קפצו על הספינה והכרחו להיות...
חיי מוהר"ן - פד - סיפורים חדשים
...- פד - סיפורים חדשים אות פד מה שספר קדם ראש השנה תקס"ט סוף קיץ תקס"ח ובאותו העת הביא לו השוחט מטעפליק כסא נפלאה. וסמוך לזה ספר זאת שראה במראה או בחלום שהביאו לו כסא, והיה אש סביבה. והלכו כל העולם אנשים ונשים וטף לראותה. וכשחזרו משם אזי תכף נתקשרו זה עם זה ונעשה שדוכים ביניהם. וגם כל מנהיגי הדור כלם הלכו לראותה. ושאלתי כמה היא רחוקה, ומפני מה תכף נעשו שדוכים. והלכתי והקפתי סביבם לילך שם. ושמעתי שהולך ובא ראש השנה. והייתי מספק אם לחזר אם להתעכב שם...
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה כה - הַהִתְבּוֹדְדוּת הוּא מַעֲלָה עֶלְיוֹנָה וּגְדוֹלָה מִן הַכּל
...מן הכל ההתבודדות הוא מעלה עליונה וגדולה מן הכל דהינו לקבע לו על כל פנים שעה או יותר להתבודד לבדו באיזה חדר או בשדה ולפרש שיחתו בינו לבין קונו בטענות ואמתלאות בדברי חן ורצוי ופיוס לבקש ולהתחנן מלפניו יתברך, שיקרבו אליו לעבודתו באמת. ותפילה ושיחה זו יהיה בלשון שמדברים בו דהינו בלשון אשכנז כי בלשון הקדש קשה לו לפרש כל שיחתו וגם אין הלב נמשך אחרי הדבורים, מחמת שאינו מרגל כל כך בהלשון כי אין דרכנו לדבר בלשון הקדש אבל בלשון אשכנז שמספרים ומדברים בו קל...
שיחות הר"ן - אות ריז - להתרחק מחקירות ולהתחזק באמונה
...מחקירות ולהתחזק באמונה אמר: שאיתא בספר אחד שמה שמובא בספרי המחקרים ראיה שצריכין לחקר, מפסוק: "וידעת היום והשבות אל לבבך" וכו' שצריכין לדעת אותו יתברך על פי חקירות זה הפרוש הוא מכת הקראים שהם מפרשים פסוק זה כך, שצריכין לדעת אותו יתברך על פי חקירות אבל האמת לא כן הוא כי באמת העקר לדעת אותו יתברך הוא רק על ידי אמונה שלמה שעל ידי זה דיקא זוכין אחר כך לדעת והשגה גדולה בידיעת רוממותו יתברך שמו וכמו שכתוב: "וארשתיך לי באמונה וידעת את ה'" ובאמת עקר הפרוש...
חיי מוהר"ן - רצא - מעלת המתקרבים אליו
...- רצא - מעלת המתקרבים אליו אות רצא אמר לרבי יודל ורבי שמואל אייזיק זכרונו לברכה כשהיו נוסעים אליו מדאשוב למעדוועדיווקע ופעם אחת היו רוצים לצאת לסביבות מעדוועדיוקע כדי להיות סמוכים אליו תמיד וכן עשו. אז אמר שהוא מתגעגע מאד אחר הדרכים שלהם שהיו נוסעים בהם אליו. ואמר שבכל פסיעה ופסיעה שלהם כשנסעו אליו נברא מלאך מכל פסיעה ופסיעה. ואמרו לו הלא גם כמה יגיעות יש לנו וכמה פסיעות אנו הולכין קדם ששוכרין העגלה לנסע. השיב בודאי גם זה בכלל כי גם מאלו הפסיעות...
בחירה חופשית - מתי נבין את הסוד הזה?
...אח"כ הוא זוכה להבין את השכל של הידיעה והבחירה. השאלה שלי היא האם אחרי שבן אדם עוזב את הגוף, האם הוא באמת זוכה לקבל תשובה לשאלה הזאת? או שאולי רק הקב"ה עצמו יודע את התשובה וגם אחרי הפטירה גם אז האדם עדיין לא יודע את התשובה? אשמח גם לקבל מקור לכך בדברי רבני נחמן מברסלב. האם הוא אמר את זה בפירוש? או שאולי זאת המצאה... בקיצור, מהי האמת בעניין הזה? תשובה: אין שום קשר מכל סוג שהוא, בין הפטירה של האדם מהגוף, לבין הבנת השכל של הבחירה והידיעה. יש כאלו בטעות...
איך ניתן לצאת מהחלל הפנוי בשלום?
...למה שהתבאר כאן forum.eip.co.il/forum_posts.asp?TID=86 שמהשאלות של החלל הפנוי אי אפשר לצאת מהן על ידי שכל בשום אופן, יחד עם זאת אם כבר נפלת לשם, עליך לדעת כי יש רק עוד תקנה אחת ויחידה לצאת משם. והיא על ידי שתיקה. שתיקה היינו שהאדם שותק ולא מנסה להכריח את עצמו למצוא תשובה עם השכל, שזו בחינת שתיקה. ועל ידי זה ורק על ידי זה, אפשר לצאת גם מהחלל הפנוי ללא שום פגע. ולכן אמר השי"ת למשה "שתוק כך עלה במחשבה", כי על ידי השתיקה עושים עליית עולמות, כמובא כאן...
חיי מוהר"ן - רד - נסיעתו וישיבתו באומן
...חקת ובלק י"ב תמוז תק"ע ספר על השלחן מעניניו ותמה על עצמו על שעושה תמיד דברים משנים ונפלאים מדעת בני אדם על אשר הוא תמיד נע ונד ממקום למקום ומה היה חסר לו במעדוועדיווקע היה ראוי לו לישב שם תמיד כי שם היה יושב בשלוה והשקט. והוא לא רצה לישב בשלוה, ונסע משם וקבע דירתו בזלאטיפאליע והיה לו שם מחלקת גדול ויסורים גדולים מאד ונסע משם וקבע דירתו בברסלב. אחר כך בזה הקיץ נסע מברסלב וקבע דירתו באומין. ועל כל פנים מאחר שבא לאומין היה ראוי לו לבחר דירתו אצל איש...
שיחות הר"ן - אות רלט - שיחות מורנו הרב רבי נחמן
...ברוך הוא מדת בשר ודם כי האדם כשעושה לעצמו מלבוש, אזי בתחלה כשהוא חדש חשוב אצלו ביותר ואחר כך כל מה שמזקין אצלו המלבוש נתקלקל בכל פעם יותר ונתמעט חשיבותו בכל פעם כשמזקין אבל הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ובתחלה היה העולם מקלקל ואחר כך בכל פעם נתתקן העולם ונחשב העולם אצלו יותר כי אחר כך בא אברהם יצחק ויעקב ואחר כך משה רבנו, עליו השלום וכו' וכן בכל פעם באים צדיקים ומתקנים בכל פעם את העולם יותר ויותר ונחשב בכל פעם אצלו יתברך העולם ביותר ואחר כך בסוף יבוא...
1 2 3 4 ...5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה בתכנים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאן

האתר Breslev.EIP.co.il נותן לך את כל ספרי רבי נחמן מברסלב
פרסם את האתר בכל מקום שאתה יכול!
© כל הזכויות שמורות
מותר לצטט חלקים בלבד מתוכן האתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
דף זה הופיע ב 0.0313 שניות - עכשיו 25_09_2021 השעה 11:55:10 - wesi2